Ekleme, değiştirme veya'da grafiğe hata çubukları kaldırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz grafiklerdeki hata çubukları bir bakışta hata marjlarını ve standart sapmaları görmenize yardımcı olabilir. Standart hata miktarı, yüzde veya standart sapma olarak veri dizilerindeki tüm veri noktalarında veya veri işaretçilerinde gösterilebilirler. İstediğiniz tam hata miktarlarını görüntülemek için kendi değerlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bilimsel bir deneyin sonucunda yüzde 10 olumlu ve olumsuz hata oranlarını gösterebilirsiniz:

Yüzde 10 hata çubuğu içeren çizgi grafik

2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) ve kabarcık grafiklerinde hata çubukları kullanabilirsiniz. Dağılım ve kabarcık grafiklerinde x ve y değerleri için hata çubukları görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklar'ı tıklatın.

 1. Grafiğin herhangi bir yerine tıklayın.

 2. Grafiğin yanındaki Grafik öğeleri düğmesini grafik öğeleri düğmesi tıklatın ve sonra Hata çubukları kutusunu işaretleyin. (Hata çubukları kaldırmak için kutusunu temizleyin.)

 3. Gösterilen hata miktarını değiştirmek için Hata çubukları' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra bir seçenek belirtin.

  Görüntü

  • Standart Hata, Yüzde veya Standart Sapma gibi önceden tanımlanmış hata çubuğu seçeneklerinden birini tıklatın.

  • Kendi hata çubuğu miktarınızı ayarlamak için Diğer Seçenekler'i tıklatın ve Dikey Hata Çubuğu veya Yatay Hata Çubuğu altında istediğiniz seçeneği belirleyin. Böylece hata çubuklarının yönünü ve son stilini de burada değiştirebilir veya özel hata çubukları oluşturabilirsiniz.

   Excel 2010 Geçiş Kılavuzu

Not : Hata çubuklarının yönü kullandığınız grafiğin grafik türüne bağlıdır. Dağılım grafikleri hem yatay hem de dikey hata çubukları gösterebilir. Bu hata çubuklarında birini kaldırmak için seçip Delete tuşuna basabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Excel'in hata miktarlarını nasıl hesapladığı sık sorulan bir sorudur. Excel, Standart Hata ve Standart Sapma, grafikte gösterilen hata oranlarını hesaplamak için aşağıdaki denklemleri kullanır.

Bu seçenek

Bu denklemi kullanır

Standart Hata

Denklem

Yer:

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

Standart Sapma

Denklem

Yer:

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

M = aritmetik ortalama

Sayfanın Başı

Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklar'ı tıklatın.

Excel'de, kullanan bir standart hata tutar, yüzde değeri (%5) veya bir standart sapmayla Hata çubukları görüntüleyebilirsiniz.

Standart hata ve Standart sapma Grafiği'nde gösterilen hata miktarını hesaplamak için aşağıdaki denklemleri kullanın.

Bu seçenek

Bu denklemi kullanır

WHERE

Standart Hata

Denklem

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

Standart Sapma

Denklem

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

M = aritmetik ortalama

Sayfanın Başı

 1. 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği üzerinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafikteki bütün veri serileri hata çubuklarını eklemek için grafik alanına tıklayın.

  • Hata çubukları bir seçili veri noktası veya veri serisi eklemek için veri noktası veya istediğiniz veri serisini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

    Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

   2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

    Kitap resmi

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Standart hatayla hata çubukları, Yüzdeyle hata çubuklarıveya Standart sapmayla Hata çubuklarıgibi bir önceden tanımlanmış hata çubuğu seçeneğini tıklatın.

  2. Daha fazla hata çubuğu seçenekleri' ni tıklatın ve sonra Hata çubukları dikey veya Yatay hata çubuklarıaltında kullanmak istediğiniz görüntü ve hata tutarı Seçenekleri'ni tıklatın.

   Not : Hata çubukları yönünü şemanızın grafik türüne göre değişir. Dağılım grafiklerinde, hem yatay ve dikey hata çubukları varsayılan olarak görüntülenir. Bu hata çubukları birini seçerek ve sonra DELETE tuşuna basarak kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

 1. Bir 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, hata çubuklarını, veri noktası veya değiştirmek istediğiniz hata çubuklarını içeren veri serisini tıklatın veya bunları grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın ve sonra Diğer hata çubuğu seçenekleri' ni tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Görüntü' nün altında hata çubuğu yönünü ve kullanmak istediğiniz bitiş stili tıklatın.

Sayfanın Başı

 1. Bir 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, hata çubuklarını, veri noktası veya değiştirmek istediğiniz hata çubuklarını içeren veri serisini tıklatın veya bunları grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın ve sonra Diğer hata çubuğu seçenekleri' ni tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Hata miktarınıaltında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  1. Hata miktarını belirlemek için farklı bir yöntem kullanmak için kullanmak istediğiniz yöntemi tıklatın ve sonra hata miktarını belirtin.

  2. Hata miktarını belirlemek için özel değerler kullanmak üzere Özel' i tıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:

   1. Değer belirtin' ı tıklatın.

   2. Pozitif hata değeri ve Negatif hata değeri kutularında, hata oranı değeri olarak kullanmak istediğiniz çalışma sayfası aralığını belirtin veya kullanmak istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın. Örneğin, 0,4, 0,3, 0,8yazın.

    İpucu : Çalışma sayfası aralığını belirtmek için Site Posta Kutusu Uygulaması İletişimi Daralt düğmesini tıklatın ve sonra çalışma sayfasında kullanmak istediğiniz verileri seçin. Tekrar iletişim kutusuna dönmek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

    Not : Microsoft Office Word 2007 veya Microsoft Office PowerPoint 2007, Özel hata çubukları iletişim kutusunu İletişimi Daralt düğmesini gösterilmeyebilir ve kullanmak istediğiniz hata tutarı değerleri yalnızca yazabilirsiniz.

Sayfanın Başı

 1. Bir 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, hata çubuklarını, veri noktası veya kaldırmak istediğiniz hata çubuklarını içeren veri serisini tıklatın veya bunları grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın ve sonra Yok'utıklatın.

   Excel Şerit resmi

  2. DELETE tuşuna basın.

İpucu : Hemen grafiğe Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al ' ı tıklatarak veya CTRL + Z tuşlarına basarak ekledikten sonra hata çubukları kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×