E-postanın Office 365’e aşamalı geçişini gerçekleştirme

Kullanıcı posta kutularının içeriğini Exchange 2003 veya Exchange 2007 e-postasından zaman içinde Office 365’e geçirmek için aşamalı geçiş kullanabilirsiniz.

Bu makalede, aşamalı e-posta geçişindeki görevlerde size yol gösterilir. Office 365’e aşamalı e-posta geçişi hakkında bilmeniz gerekenler konusu, geçiş sürecine genel bir bakış sağlar. Bu makalenin içeriğini rahatça anladığınızda, posta kutularını bir e-posta sisteminden diğerine geçirmeye başlamak için bunu kullanın.

Windows PowerShell adımları için bkz. Office 365’e aşamalı geçiş için PowerShell kullanma

Geçiş Görevleri

İşte aşamalı geçişinizi başlatmaya hazır olduğunuzda gerçekleştirmeniz gereken görevler.

 1. Aşamalı geçişe hazırlanma

 2. Etki alanının sahibi olduğunuzu doğrulama

 3. Office 365'te kullanıcıları oluşturmak için dizin eşitlemeyi kullanma

 4. Geçirilecek posta kutularının listesini oluşturma

 5. Office 365’i e-posta sisteminize bağlama

 6. Posta kutularınızı geçirme

 7. Aşamalı geçiş toplu işlemini başlatma

 8. Şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürme

 9. E-postanızı doğrudan Office 365'e yönlendirme

 10. Aşamalı geçiş toplu işlemini silme

 11. Geçiş sonrası görevlerini tamamlama

Aşamalı geçişe hazırlanma

Aşamalı geçişi kullanarak posta kutularını Office 365’e geçirmeden önce, Exchange Server ortamınızda yapmanız gereken birkaç değişiklik vardır.

Aşamalı geçişe hazırlanmak için

 1. Her Yerden Outlook’u şirket içi Exchange Server   ’ınızda yapılandırma  E-posta geçiş hizmeti şirket içi Exchange Server’ınıza bağlanmak için Her Yerden Outlook (HTTP üzerinden RPC olarak da bilinir) kullanır. Exchange 2007 ve Exchange 2003 için Her Yerden Outlook’u ayarlama hakkında bilgi için, aşağıdakilere bakın:

  Önemli: Her Yerden Outlook yapılandırmanızla, güvenilir bir sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilmiş bir sertifika kullanmalısınız. Her Yerden Outlook, otomatik olarak imzalanan sertifikayla yapılandırılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Her Yerden Outlook için SSL’yi yapılandırma.

 2. İsteğe bağlı: Her Yerden Outlook kullanarak Exchange kuruluşunuza bağlanabildiğinizi doğrulama    Bağlantı ayarlarınızı test etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyin.

 3. İzinleri ayarlama   Office 365’e geçirmek istediğiniz şirket içi posta kutularına erişmek için, şirket içi Exchange kuruluşunuza bağlanmak için kullandığınız şirket içi kullanıcı hesabının (geçiş yöneticisi olarak da adlandırılır) gerekli izinlere sahip olması gerekir. Bu yordamın devamında Office 365’i e-posta sisteminize bağlama işlemini yaparken bu kullanıcı hesabını kullanırsınız.

 4. Posta kutularını geçirmek için yöneticinin şu izin kümelerinden birine sahip olması gerekir:

  • Şirket içi posta kutularının her biri için kendisine FullAccess izni ve şirket içi kullanıcı hesaplarında TargetAddress özelliğini değiştirmek için WriteProperty izni atanmalıdır.

   veya

  • Kullanıcı posta kutularının depolandığı şirket içi posta kutusu veritabanında kendisine Receive As izni ve şirket içi kullanıcı hesaplarında TargetAddress özelliğini değiştirmek için WriteProperty izni atanmalıdır.

  Bu izinleri ayarlama hakkındaki yönergeler için bkz. Posta kutularını Office 365’e geçirmek için Exchange izinleri atama.

 5. Birleşik Mesajlaşma’yı (UM) devre dışı bırakma     Geçişini yaptığınız şirket içi posta kutularında UM açılmışsa, geçiş öncesinde UM’yi kapatın. Geçiş tamamlandıktan sonra posta kutuları için UM’yi açın. Nasıl yapılır adımları için bkz. Birleşik mesajlaşmayı devre dışı bırakma.

Etki alanının sahibi olduğunuzu doğrulama

Geçiş sırasında, yeni Office 365 posta kutusunun e-posta adresini oluşturmak için, her şirket içi posta kutusunun Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresi kullanılır. Aşamalı geçişi çalıştırmak için, şirket içi etki alanı Office 365 kuruluşunuzda sahip olduğunuz bir etki alanı olarak doğrulanmalıdır.

Etki alanları sihirbazını kullanarak şirket içi etki alanının sahibi olduğunuzu doğrulama

 1. Not: Bu adımları tamamlamak için Office 365’te genel yönetici olmalısınız.

  Sahip olduğunuz iş veya okul hesabı ile Office 365’te oturum açın.

 2. Kurulum > Etki Alanları’nı seçin.

 3. Etki alanı sihirbazını başlatmak için, etki alanlarını yönetin sayfasında Etki alanı ekle Ekle simgesi seçeneğine tıklayın.

 4. Office 365'e etki alanı ekleme sayfasında, Etki alanı adı belirtin ve sahipliği onaylayın öğesini seçin.

 5. Şirket içi Exchange kuruluşunuzda kullandığınız etki alanı adı’nı (örneğin Contoso.com) yazın ve ardından İleri’yi seçin.

 6. <etki alanı adınız> etki alanının size ait olduğunu doğrulayın sayfasında, listeden Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) barındırma sağlayıcınızı seçin veya uygunsa, Genel Yönergeler’i seçin.

 7. DNS barındırma sağlayıcınız için verilen yönergeleri izleyin. Etki alanı sahipliğini doğrulamak için çoğunlukla TXT kaydı seçilir.

  Ayrıca, Office 365 DNS kayıtlarını oluşturmak için gereken bilgileri toplama başlığı altındaki yönergeleri izleyerek de Office 365 kiracınıza özel TXT veya MX değerini bulabilirsiniz.

  TXT veya MX kaydınızı ekledikten sonra, sonraki adıma devam etmeden önce 15 dakika kadar bekleyin.

 8. Office 365 etki alanı sihirbazında bitti, şimdi doğrula’yı seçin; bir doğrulama sayfası göreceksiniz. Son’u seçin.

  Doğrulama sayfasını görmüyorsanız, biraz bekleyin ve yeniden deneyin.

  Etki alanı sihirbazında sonraki adıma devam etmeyin. Artık şirket içi Exchange kuruluşu etki alanının sahibi olduğunuzu doğruladınız ve e-posta geçiş işlemine devam etmeye hazırsınız.

Office 365'te kullanıcıları oluşturmak için dizin eşitlemeyi kullanma

Office 365 kuruluşunuzda şirket içi kullanıcıların tümünü oluşturmak için dizin eşitlemesi kullanırsınız.

Oluşturulduktan sonra kullanıcılara lisans vermeniz gerekir. Kullanıcıların oluşturulmasından sonra lisansları eklemek için 30 gününüz vardır. Lisans ekleme adımları için bkz. Geçiş sonrası görevlerini tamamlama.

Yeni kullanıcılar oluşturmak için

 • Office 365’te kendi şirket içi kullanıcılarınızı eşitlemek ve oluşturmak için, Microsoft Azure Active Directory Eşitleme Aracı’nı veya Microsoft Azure Active Directory Eşitleme Hizmetleri’ni (AAD Eşitleme) kullanabilirsiniz. Posta kutuları Office 365’e geçirildikten sonra, kullanıcı hesaplarını şirket içi kuruluşunuzda yönetirsiniz ve bunlar Office 365 kuruluşuyla eşitlenir. Daha fazla bilgi için bkz. Dizini Tümleştirme .

Geçirilecek posta kutularının listesini oluşturma

Şirket içi posta kutularını Office 365’e geçirmek istediğiniz kullanıcıları belirledikten sonra, bir virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyası kullanarak geçiş toplu işlemini oluşturursunuz. Office 365 tarafından geçişi çalıştırmak için kullanılan CSV dosyasının her satırı, bir şirket içi posta kutusu hakkındaki bilgileri içerir.

Not: Aşamalı geçiş kullanarak Office 365’e geçirebileceğiniz posta kutularının sayısında bir sınır yoktur. Geçiş toplu işleminde kullanılan CSV dosyası en çok 2.000 satır içerebilir. 2.000’den çok posta kutusunu geçirmek için, ek CSV dosyaları oluşturun ve her dosyayı yeni bir geçiş toplu işlemi oluşturmak için kullanın.

Desteklenen öznitelikler

Aşamalı geçiş için CSV dosyası aşağıdaki üç özniteliği destekler. CSV dosyasındaki her satır bir posta kutusuna karşılık gelir ve bu özniteliklerin her biri için bir değer içermelidir.

Öznitelik

Açıklama

Gerekli mi?

EmailAddress

Şirket içi posta kutuları için birincil SMTP e-posta adresini belirtir; örneğin, pilarp@contoso.com.

Şirket içi posta kutuları için birincil SMTP adresini kullanın ve Office 365’ten kullanıcı kimliklerini kullanmayın. Örneğin, şirket içi etki alanının adı contoso.com ancak Office 365 e-posta etki alanının adı hizmet.contoso.com olduğunda, CSV dosyasındaki e-posta adresleri için contoso.com etki alanı adını kullanırsınız.

Gerekli

Password

Yeni Office 365 posta kutusu için ayarlanacak parola. Office 365 kuruluşunuza uygulanan tüm parola kısıtlamaları, CSV dosyasına eklenen parolalara da uygulanır.

İsteğe bağlı

ForceChangePassword

Kullanıcının, yeni Office 365 posta kutusunda ilk kez oturum açtığında parolayı değiştirmesinin zorunlu olup olmadığını belirtir. Bu parametrenin değeri olarak True veya False kullanın.

Not: Şirket içi kuruluşunuzda Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) veya üstünün dağıtımını yaparak bir çoklu oturum açma çözümü uyguladıysanız, ForceChangePassword özniteliğinin değeri olarak False kullanmalısınız.

İsteğe bağlı

CSV dosya biçimi

Aşağıda, CSV dosyasının biçimi için bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, üç şirket içi posta kutusu Office 365’e geçirilmektedir.

CSV dosyasının ilk satırında veya üst bilgi satırında, izleyen satırlarda belirtilen özniteliklerin veya alanların adları listelenir. Öznitelik adları birbirinden virgülle ayrılır.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Üst bilgi satırın altındaki her satır bir kullanıcıyı temsil eder ve kullanıcının posta kutusu geçirilirken kullanılacak bilgileri sağlar. Her satırdaki öznitelik değerleri, üst bilgi satırındaki öznitelik adlarıyla aynı sırada olmalıdır.

CSV dosyasını oluşturmak için herhangi bir metin düzenleyicisini veya Excel gibi bir uygulamayı kullanın. Dosyayı .csv veya .txt dosyası olarak kaydedin.

Not: CSV dosyası ASCII olmayan veya özel karakterler içeriyorsa, CSV dosyasını UTF-8 veya başka bir Unicode kodlamayla kaydedin. Uygulamaya bağlı olarak, bilgisayarın sistem yerel ayarı CSV dosyasında kullanılan dille eşleştiğinde CSV dosyasını UTF-8 veya başka bir Unicode kodlamayla kaydetmek daha kolay olabilir.

Office 365’i e-posta sisteminize bağlama

Geçiş uç noktası, Office 365 ile geçirdiğiniz posta kutularını barındıran şirket içi sunuculara bağlanmak için gereken ayarları ve kimlik bilgilerini içerir. Aşamalı geçiş için, bir Her Yerden Outlook geçiş uç noktası oluşturursunuz. Tüm geçiş toplu işlemlerinizde kullanılmak üzere tek bir geçiş uç noktası oluşturulur.

Geçiş uç noktası oluşturmak için

 1. Exchange yönetim merkezine gidin.

 2. Exchange yönetim merkezinde Alıcılar > Geçiş’e gidin.

 3. Diğer Diğer simgesi > Geçiş uç noktaları’nı seçin.

  Geçiş uç noktasını seçin.
 4. Geçiş uç noktaları sayfasında Yeni Yeni simgesi öğesini seçin.

 5. Geçiş uç noktası türünü seçin sayfasında Her Yerden Outlook > İleri’yi seçin.

 6. Şirket içi hesap kimlik bilgilerini girin sayfasında, aşağıdaki bilgileri girin:

  • E-posta adresi      Şirket içi Exchange kuruluşundaki geçirilecek kullanıcının e-posta adresini yazın. Office 365, bu kullanıcının posta kutusunun bağlantısını test eder.

  • Ayrıcalıklı hesap      Şirket içi kuruluşta gerekli yönetim izinlerine sahip olan bir hesabın kullanıcı adını (etki alanı\kullanıcı adı biçiminde veya e-posta adresi) yazın. Office 365, belirtilen e-posta adresiyle posta kutusuna bağlanmayı deneyerek geçiş uç noktasını algılamak ve bu hesaba atanan izinleri test etmek için bu hesabı kullanır.

  • Ayrıcalıklı hesabın parolası     Yönetici hesabı olan ayrıcalıklı hesabın parolasını yazın.

 7. İleri’yi seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office 365 kaynak sunucuya başarıyla bağlanırsa, bağlantı ayarları görüntülenir. İleri’yi seçin.

   Her Yerden Outlook uç noktası için onaylanmış bağlantı.
  • Kaynak sunucuyla bağlantı testi başarılı olmazsa, aşağıdaki bilgileri sağlayın:

   • Exchange sunucusu     Şirket içi Exchange Server için tam etki alanı adını (FQDN) yazın. Bu, Posta kutusu sunucunuzun ana bilgisayar adıdır; örneğin, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC ara sunucusuHer Yerden Outlook için RPC ara sunucusunun FQDN değerini yazın. Normalde, ara sunucu Outlook Web App URL’nizle aynı olur. Örneğin, aynı zamanda Outlook’un Exchange Server’a bağlanmak için kullandığı ara sunucunun da URL’si olan mail.contoso.com

 8. Genel bilgileri girin sayfasında bir Geçiş uç noktası adı girin; örneğin, Test5-ucnokta. Diğer iki kutuyu boş bırakarak varsayılan değerlerin kullanılmasını sağlayın.

  Geçiş uç noktası adı.
 9. Geçiş uç noktasını oluşturmak için Yeni’yi seçin.

  Exchange Online’ınızın şirket içi sunucuya bağlı olduğunu doğrulamak için, 4. Örnekte verilen Test-MigrationServerAvailability komutunu çalıştırabilirsiniz.

Posta kutularınızı geçirme

Posta kutularını Office 365’e geçirmek için bir geçiş toplu işlemi oluşturur ve bunu çalıştırırsınız.

Aşamalı geçiş toplu işlemini oluşturma

Aşamalı geçişte, posta kutularını toplu işlemler halinde geçirirsiniz. Oluşturduğunuz her CSV dosyası için bir toplu işlem yapılır.

Aşamalı geçiş toplu işlemi oluşturmak için

 1. Exchange yönetim merkezinde, Alıcılar > Geçiş’e gidin.

 2. Yeni Yeni simgesi > Exchange Online'a Geçir’i seçin.

  Exchange Online'a Geçir’i seçin
 3. Geçiş türü seçin sayfasında Aşamalı geçiş > ileri’yi seçin.

 4. Kullanıcıları seçin sayfasında Gözat’ı seçin ve bu geçiş toplu işleminde kullanılacak CSV dosyasını belirtin.

  Siz CSV dosyasını seçtikten sonra, Office 365 aşağıdakilerden emin olmak için CSV dosyasını denetler:

  • Boş değildir.

  • Virgülle ayrılmış biçimlendirme kullanır.

  • 2.000'den çok satır içermez.

  • Üst bilgi satırında gerekli EmailAddress sütunu vardır.

  • Tüm satırlarda, üst bilgi satırıyla aynı sayıda sütun bulunur.

  Bu denetimlerden herhangi biri başarısız olursa, başarısızlığın nedenini açıklayan bir hata alırsınız. Bu noktada, CSV dosyasındaki tüm hataları düzeltmeli ve geçiş toplu işlemini oluşturmak için bu dosyayı yeniden göndermelisiniz. CSV dosyası doğrulandıktan sonra, CSV dosyasında listelenen kullanıcıların sayısı geçirilecek posta kutularının sayısı olarak görüntülenir.

 5. İleri’yi seçin.

 6. Geçiş uç noktasını onaylayın sayfasında, listelenen geçiş uç noktası bilgilerini doğrulayın ve ardından ileri’yi seçin.

  Onaylanmış uç noktaya sahip yeni geçiş toplu işlemi.
 7. Yapılandırmayı taşı sayfasında, geçiş toplu işleminin adını yazın (boşluk veya özel karakter içermez) ve ileri’yi seçin. Siz geçiş toplu işlemini oluşturduktan sonra, bu ad Geçiş sayfasındaki geçiş toplu işlemleri listesinde görüntülenir.

 8. Toplu işlemi başlat sayfasında aşağıdakilerden birini seçin:

  • Toplu işlemi otomatik olarak başlat     Yeni geçiş toplu işlemini kaydettiğiniz anda geçiş toplu işlemi başlatılır. Toplu işlem, Eşitleniyor durum bilgisiyle başlatılır.

  • Toplu işlemi daha sonra el ile başlat     Geçiş toplu işlemi oluşturulur, ancak başlatılmaz. Toplu işlemin durumu Oluşturuldu değerine ayarlanır. Geçiş toplu işlemini başlatmak için, geçiş panosunda bu işlemi seçin ve sonra da Başlat’ı seçin.

 9. Geçiş toplu işlemini oluşturmak için yeni’yi seçin.

  Yeni geçiş toplu işlemi, geçiş panosunda görüntülenir.

Aşamalı geçiş toplu işlemini başlatma

Bir geçiş toplu işlemi oluşturduysanız ve bunu el ile başlatılacak şekilde yapılandırdıysanız, Exchange Yönetim merkezini kullanarak bunu başlatabilirsiniz.

Aşamalı geçiş toplu işlemini başlatmak için

 1. Exchange yönetim merkezinde Alıcılar > Geçiş’e gidin.

 2. Geçiş panosunda toplu işlemi seçin ve sonra da Başlat’ı seçin.

 3. Geçiş toplu işlemi başarılı bir şekilde başlatılırsa, geçiş panosundaki durumu Eşitleniyor olarak değişir.

  Geçiş toplu işlemi eşitleniyor

Geçiş adımının çalıştığını doğrulama

Geçiş panosunda eşitleme durumunu izleyebilirsiniz. Sorun olursa, size hatalar hakkında daha fazla bilgi veren günlük dosyasını görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, geçiş işlemi ilerlerken Office 365 yönetim merkezinde kullanıcıların oluşturulduğunu da doğrulayabilirsiniz.

Geçirilen kullanıcıların e-postalarına erişebilmeleri için şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürme

Bir grup posta kutusunu başarıyla geçirdikten sonra, kullanıcıların e-postalarına ulaşmalarını sağlamak için bir yol bulmanız gerekir. Posta kutusu geçirilmiş olan kullanıcının, şimdi hem şirket içinde hem de Office 365’te birer posta kutusu vardır. Office 365’te posta kutusu olan kullanıcılar artık şirket içi posta kutusunda yeni posta almazlar.

Geçişlerinizi henüz tamamlamadığınızdan, daha tüm kullanıcıları e-postaları için Office 365’e yönlendirmeye hazır değilsinizdir. Peki her iki posta kutusu da olan kişiler için ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz, zaten geçirmiş olduğunuz şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürmektir. Posta kutusunu posta özelliği etkin kullanıcıya dönüştürdüğünüzde, kullanıcıyı e-postası için şirket içi posta kutusu yerine Office 365’e yönlendirebilirsiniz.

Şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürmenin bir diğer önemli nedeni de, ara sunucu adreslerini posta özelliği etkin kullanıcılara kopyalayarak Exchange Online posta kutularından ara sunucu adreslerini tutabilmektir. Bu, Active Directory kullanarak şirket içi kuruluşunuzdaki bulut tabanlı kullanıcıları yönetebilmenizi sağlar. Ayrıca, tüm posta kutuları Exchange Online‘a geçirildikten sonra şirket içi Exchange kuruluşunuzun yetkisini almaya karar verirseniz, posta özelliği etkin kullanıcılara kopyalamış olduğunuz ara sunucu adresleri şirket içi Active Directory’nizde kalacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek ve posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürürken çalıştırabileceğiniz betikleri indirmek için, aşağıdakilere bakın:

İsteğe bağlı: Geçiş adımlarını yineleme

Toplu işlemleri aynı anda veya birer birer çalıştırabilirsiniz. Geçişini tamamlayan kişilere yardımcı olmak için zamanlamanıza ve olanaklarınıza uygun yöntemi seçin. Her geçiş toplu işleminin 2.000 posta kutusuyla sınırlı olduğunu unutmayın.

Herkesi Office 365’e geçirme işlemini tamamladığınızda, e-postayı doğrudan Office 365’e göndermeye başlamak ve eski e-posta sisteminizin yetkisini almak için hazır olursunuz.

İsteğe bağlı: E-posta gecikmelerini azaltma

Bu görevi yerine getirmeniz zorunlu değildir, ama bunu atlarsanız e-postanın yeni Office 365 posta kutularına gelmeye başlaması daha uzun zaman alabilir.

Kuruluşunuzun dışındaki kişiler size e-posta gönderdiğinde, onların e-posta sistemleri her seferinde e-postanın nereye gönderileceğini yeniden denetlemez. Bunun yerine sistemleri, DNS sunucunuzda yer alan ve yaşam süresi (TTL) olarak bilinen bir ayarı temel alarak e-posta sisteminizin konumunu kaydeder. TTL’nin süresi dolmadan önce e-posta sisteminizin konumunu değiştirirseniz, konumun değiştiğini fark edene kadar e-postanızı eski konuma göndermeye çalışmaya devam ederler. Bu da posta tesliminde gecikmeye neden olabilir. Bunu önlemenin bir yolu, DNS sunucunuzun kuruluşunuz dışındaki sunuculara verdiği TTL süresini kısaltmaktır. Bu, diğer kuruluşların e-posta sisteminizin konumunu daha sık yenilemesini sağlayacaktır.

Kısa bir zaman aralığı, örneğin 3.600 saniye (bir saat) veya daha kısa bir süre kullanmak, e-posta sistemlerinin her saat başı güncelleştirilmiş konumu soracakları anlamına gelir. E-posta geçişini başlatmadan önce süreyi en az bu kadar düşük bir değere ayarlamanızı öneririz. Böylelikle, size e-posta gönderen sistemlerin tümüne değişikliği işlemek için yeterli süre vermiş olursunuz. Ardından, Office 365’e son geçişi yaptığınızda, TTL’yi yeniden daha uzun bir süreyle değiştirebilirsiniz.

TTL ayarının değiştirildiği yer, e-posta sisteminizin posta göndericisi kaydındadır (MX kaydı olarak da adlandırılır). Bu da, genel kullanıma yönelik DNS sisteminizde yer alır. Birden çok MX kaydınız varsa, her kayıttaki değeri 3.600 veya daha küçük bir değerle değiştirmeniz gerekir.

DNS ayarlarınızı yapılandırma konusunda biraz yardıma gerek duyuyorsanız, Office 365 DNS Kılavuzu’na gidin.

E-postanızı doğrudan Office 365'e yönlendirme

E-posta sistemleri, e-postaların teslim edileceği yeri belirlemek için MX kaydı olarak adlandırılan bir DNS kaydını kullanır. E-posta geçiş işlemi sırasında, MX kaydınız şirket içi e-posta sisteminize işaret ediyor olur. Artık kullanıcılarınızın tümü için Office 365’e e-posta geçişi tamamlandığından, MX kaydınızı Office 365’e işaret edecek hale getirmenin zamanı gelmiştir. Bu, gelen e-postanın Office 365 posta kutularınıza teslim edilmesini sağlamaya yardımcı olur. MX kaydının taşınması, hazır olduğunuzda eski e-posta sisteminizi kapatabilmenize de olanak tanır.

Birçok DNS sağlayıcısı için, MX kaydınızı değiştirmeye yönelik belirli yönergelerimiz vardır. DNS sağlayıcınız bunların arasında değilse veya genel yönergeler hakkında fikir edinmek istiyorsanız, genel MX kaydı yönergeleri de sağlıyoruz.

Müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın e-posta sistemlerinin değişen MX kaydını fark etmesi 72 saat kadar sürebilir. Sonraki görevle devam etmeden önce en az 72 saat bekleyin.

Aşamalı geçiş toplu işlemini silme

MX kaydını değiştirdikten ve tüm e-postanın Office 365 posta kutularına yönlendirildiğini doğruladıktan sonra, aşamalı geçiş toplu işlemlerini silebilirsiniz. Geçiş toplu işlemini silmeden önce aşağıdakileri doğrulayın:

 • Toplu işlem kapsamındaki tüm kullanıcılar kendi Office 365 posta kutularını kullanmaktadır. Toplu işlem silindikten sonra, şirket içi Exchange Server’a gönderilen posta ilgili Office 365 posta kutularına kopyalanmaz.

 • Office 365 posta kutuları, posta doğrudan bunlara gönderilmeye başladıktan sonra en az bir kez eşitlenmiştir. Bunu yapmak için, geçiş toplu işleminin Son Eşitleme Zamanı kutusundaki değerin, postanın doğrudan Office 365 posta kutularına yönlendirilmeye başladığı zamandan daha yakın bir zamanı gösterdiğinden emin olun.

Aşamalı geçiş toplu işlemini sildiğinizde, geçiş hizmeti geçiş toplu işlemiyle ilgili tüm kayıtları temizler ve sonra da geçiş toplu işlemini siler. Toplu işlem, geçiş panosundaki geçiş toplu işlemleri listesinden kaldırılır.

Aşamalı geçiş toplu işlemini silmek için

 1. Exchange yönetim merkezinde Alıcılar > Geçiş’e gidin.

 2. Geçiş panosunda toplu işlemi seçin ve sonra da Sil’i seçin.

  Toplu işlemin silinmesi birkaç dakika sürebilir.

 3. Exchange yönetim merkezinde Alıcılar > Geçiş’e gidin.

 4. Geçiş toplu işleminin artık geçiş panosunda listelenmediğini doğrulayın.

Geçiş sonrası görevlerini tamamlama

Posta kutularını Office 365’e geçirdikten sonra, tamamlanması gereken geçiş sonrası görevleri vardır.

Geçiş sonrası görevlerini tamamlamak için

 1. Lisanslar atayarak geçirilen hesapların Office 365 kullanıcı hesaplarını etkinleştirin.    Lisans atamazsanız, yetkisiz kullanım süresi (30 gün) sona erdiğinde posta kutusu devre dışı bırakılır. Office 365 yönetim merkezinde lisans atamak için bkz. İşletmeler için Office 365’te kullanıcılara lisans atama.

 2. Kullanıcıların posta kutularına kolayca ulaşabilmeleri için bir Otomatik Bulma DNS kaydı oluşturun.    Tüm şirket içi posta kutuları Office 365’e geçirildikten sonra, kullanıcıların Outlook ve mobil istemcilerle yeni Office 365 posta kutularına kolayca bağlanmalarına olanak tanımak üzere, Office 365 kuruluşunuz için bir Otomatik Bulma DNS kaydı yapılandırabilirsiniz. Bu yeni Otomatik Bulma DNS kaydında, Office 365 kuruluşunuz için kullandığınız ad alanının aynısı kullanılmalıdır. Örneğin, bulut tabanlı ad alanınız bulut.contoso.com ise, oluşturmanız gereken Otomatik Bulma DNS kaydı autodiscover.bulut.contoso.com’dur.

  Office 365, Outlook ve mobil istemciler için Otomatik Bulma hizmetini gerçekleştirirken CNAME kaydı kullanır. Otomatik Bulma CNAME kaydı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Alias:autodiscover

  • Target:autodiscover.outlook.com

  Daha fazla bilgi için bkz. DNS kayıtlarınızı yönetirken Office 365 için DNS kayıtları oluşturma.

 3. Şirket içi Exchange sunucularının yetkisini alın.    Tüm e-postanın doğrudan Office 365 posta kutularına yönlendirildiğini, geçişin tamamlandığını ve artık şirket içi e-posta kuruluşunuzu tutmaya gerek kalmadığını doğruladıktan sonra, Exchange uygulamasını kaldırabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:

  Not: Exchange’in yetkisinin alınması istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Şirket içi Exchange kuruluşunuzun yetkisini almadan önce, Microsoft Desteği’ne başvurmanızı öneririz.

Ayrıca Bkz:

Office 365’e aşamalı e-posta geçişi hakkında bilmeniz gerekenler

E-postayı Office 365’e geçirmenin yolları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×