E-posta iletisi veya öğesinde metin bulma ve değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Outlookiçinde basit metin veya e-posta iletisinde tümcecikleri bulma ve değiştirme olanağı sağlıyor araçları düzenlemeye erişebilirsiniz. Ve, joker karakterler ve kodları kullanarak belirli harfleri veya harfleri birleşimleri içeren sözcükler veya tümcecikler bulmak için aramayı genişletebilirsiniz. Ayrıca bulabilir ve biçimlendirmeyi değiştirme — Örneğin, yazı tipi boyutuna göre stil, dil, aramak ve paragraf işaretleri — veya bulun ve farklı isim formlar veya fiil zamanlarını, iletileri ve ileti gibi değiştirin ve karşı kullanılan kullanın.

Belirli bir sözcük veya tümcecik bulma seçeneği kullanarak her geçtiği için hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 1. E-posta iletisi veya Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, oluşturmakta olduğunuz öğeleri bulma' yı seçin.

  Açılan listeyi açmak için metin biçimlendirme ve sonra da düzenlemeyi seçme

 2. Aranan kutusuna aramak istediğiniz metni girin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir sözcük veya tümcecik her örneğini bulmak için Sonrakini Bul'useçin.

  • Belirli bir sözcük veya tümceciğin tüm örneklerini bir kerede bulmak için Bul seçin > Ana belge.

İpucu: Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Otomatik olarak bir sözcük veya tümcecik diğeriyle değiştirebilirsiniz; örneğin, Acme Apex ile değiştirebilirsiniz.

Not: Yeni metni aynı büyük harfe çevirmeyi yerini metin kullanır. AKA için arayın ve olarak da bilinen sonucuyla değiştirin Örneğin, aynı zamanda bilinen AS. olur

 1. E-posta iletisi veya Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, oluşturmakta olduğunuz öğe Değiştir' i seçin.

  Outlook'ta, düzenleme altında metni Biçimlendir Değiştir'i seçin.

  Not: Değiştir sekmesi Bul iletişim kutusundan da seçebilirsiniz.

 2. Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, Değiştir sekmesini seçin ve Aranan kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Yeni değer kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

  Outlook, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metnin sonraki oluşumunu bulmak için Sonrakini Bul'useçin.

  • Bir metnin konumunu değiştirmek için Sonrakini değiştirin ve Outlook götürür seçin.

  • Metnin tüm oluşumlarını değiştirmek için Tümünü Değiştir’i seçin.

İpucu: Devam eden bir değişikliği iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Görsel olarak bir belge için bir sözcük veya tümcecik her geçtiği taramaya yardımcı olmak için tüm geçtiği yerleri için arama yapabilir ve bunları ekranda vurgulama. Metni ekranda vurgulanır olsa da, Belge yazdırıldığında vurgulanmış değildir.

 1. Bulmakistediğiniz e-posta iletisi veya Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, oluşturmakta olduğunuz öğeyi seçin.

 2. Aranan kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Okuma Vurgu Seç > Tümünü vurgulayın.

  6eee1aa4-822b-4D0E-9763-8f5f2311b2a3

  Not: Ekranda Vurgulamayı kapatmak için Okuma vurgulamak seçin > Temizle vurgulama.

Gelişmiş Bul ve Değiştir

Daha fazlasını metin için arama yapabilirsiniz. Outlook gibi biçimlendirmeyi aramak için kalın veya italik, yazı tiplerini, paragraf işaretleri, boşluklar, yer işaretleri ve hatta verir diller.

Arama ve Değiştir veya karakter biçimlendirmesini kaldırma. Belirli bir sözcük veya tümcecik için arama yapabilir ve yazı tipi rengini değiştirme gibi veya belirli biçimlendirme için arama yapabilir, aşağıdakiler gibi kalın ve bunu değiştirin.

 1. E-posta iletisi veya Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, oluşturmakta olduğunuz öğe Değiştir' i seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aranan kutusuna, özel biçimlendirme içeren metni bulmak için arama yapmak için metin yazın.

  • Yalnızca biçimlendirmeyi bulmak için Aranan kutusuna boş bırakın.

 3. (İsteğe bağlı) Arama Seçenekleri' nin altında arama onay kutusunu seçin.

 4. Biçimlendir' i seçin ve ardından bulmak ve değiştirmek istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini seçin.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, biçim ve sonra açılan listesinde bir seçenek seçin.

  Notlar: 

  • Biçimgörmüyorsanız, diğer' i seçin.

  • Outlook'ta, Bul ve Değiştir iletişim kutusu, ek seçenekleri görmek için diğer düğmesini seçin.

 5. Resimle kutusunda biçiminiseçin ve sonra yeni Biçim seçenekleri belirleyin.

  Not: Sonra Bul kutusuna girilen metni değiştirmek istiyorsanız, değer kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bul ve Değiştir belirtilen biçimlendirmeyi her bir örneği için Sonrakini Bul'u seçin > değiştirin.

  • Belirlenen biçimlendirmeyi tüm örneklerini değiştirmek için Tümünü Değiştir'iseçin.

Arama ve özel karakterler ve belge öğelerini sekmeleri ve el ile sayfa sonları gibi değiştirin. Örneğin, tüm çift paragraf işaretlerini bulun ve bunları tek bir paragraf işaretleriyle değiştirme.

 1. Bulmakistediğiniz e-posta iletisi veya Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, oluşturmakta olduğunuz öğeyi seçin.

 2. Özelseçin ve sonra öğeyi seçin.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, özel ve sonra listeden bir seçeneği seçin.

  Notlar: 

  • Özelgörmüyorsanız, diğer' i seçin.

  • Outlook'ta, Bul ve Değiştir iletişim kutusu, ek seçenekleri görmek için diğer düğmesini seçin.

 3. Öğeyi değiştirmek için Değiştir sekmesini seçin ve yeni değer olarak kullanmak istediğiniz ile değiştir kutusuna girin.

 4. Sonrakini Bul, Tümünü Bul, Değiştirveya Tümünü Değiştir' i seçin.

  İpucu: Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Metin aramak için joker karakter kullanabilirsiniz. Örneğin, bir karakter dizesi aramak için yıldız işaretini (*) kullanabilirsiniz. (Örneğin, "s*e" "sade" ve "sandalye" sözcüklerini bulur).

Metni bulmak ve değiştirmek için joker karakterler kullanma

 1. E-posta iletisi veya Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, oluşturmakta olduğunuz öğe bulma veya değiştirmeseçin.

 2. Arama Seçeneklerialtında joker karakter kullan onay kutusunu seçin.

  Not: Arama seçeneklerinigörmüyorsanız, diğer' i seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Özel' i seçin, joker karakter seçin ve sonra Aranan kutusuna ek metni yazın. Daha fazla bilgi için tablonun "Bulma ve değiştirme, istediğiniz öğeler için joker karakterler" altında bu bölümde daha sonra bakın.

  • Aranan kutusunda joker karakteri doğrudan girin. Daha fazla bilgi için tablonun "Bulma ve değiştirme, istediğiniz öğeler için joker karakterler" altında bu bölümde daha sonra bakın.

  Not: Sonra Bul kutusuna girilen bir öğeyi değiştirmek istiyorsanız, değer kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

 4. (İsteğe bağlı) Bul kutusuna girilen öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini seçin ve yeni değer olarak kullanmak istediğiniz ile değiştir kutusuna girin.

 5. Sonrakini Bul, Tümünü Bul, Değiştirveya Tümünü Değiştir' i seçin.

  İpucu: Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için joker karakterler

 • Joker karakter kullan onay kutusunu seçtiğinizde, yalnızca belirtilen tam metin Outlook bulur. Yalnızca tam sözcükleri bulma ve büyük küçük harf duyarlı onay kutularını uygun (Bu seçeneklerin otomatik olarak açıktır ve devre dışı bırakılamaz belirtmek için soluk) olduğuna dikkat edin.

 • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak istediğiniz zaman karakterden önce ters eğik çizgi (\) yazın. Örneğin, yazın \? soru işareti bulmak için.

 • Joker karakterler ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını göstermek için istediğinizde, parantez kullanın. Örneğin, yazın < (öncesi) * (Edition'da) > "Önemseme sözcüklerini" bulur "ve".

 • Bir ifadeyi aramak ve düzenlenmiş bir ifadeyle değiştirmek istediğinizde, \n joker karakter kullanın. Örneğin, Aranan kutusunda hem de \2 \1resimle kutusunda (Ashton) (Chris) yazın. Outlook , Ashton Chris bulma ve Chris Ashtonile değiştirin.

Bulunan öğe

Şunu yazın

Örnek

Tek bir karakter

?

s? t bulur sat ve ayarlama

Herhangi bir karakter dizesi

*

s * d bulur ve Tarak

Sözcüğün başı

<

< (arası) ilginç ve KESMENOKTASI bulur, ancak splintered değil

Sözcüğün sonu

>

(in) > içinde ve içinde değil ilginç ancak bulur

Belirtilen karakterlerden biri

[ ]

t [ae] n girişi tin ve Ton'u bulur

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-y] eni girişi sağ ve teni bulur. Aralıklar artan düzende olmalıdır

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t [! a-m] p girişi top ve tüp ' bulur ancak TIP veya Tip'i bulmaz

Tam olarak n kez yinelendiği önceki karakterin veya ifadenin

{n}

Bel {2} i girişi belli'yi bulur ancak beli'yi bulmaz

Önceki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{n,}

Bel {1,} girişi beli ve belli sözcüklerini bulur

N ile m arasında yinelendiği önceki karakterin veya ifadenin

{n,m}

10 {1,3} ile 10, 100 ve 1000

Önceki karakterin bir veya daha fazla yinelendiği yerler

@

Lo@t kan ve kaan'ı bulur

Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için aşağıdaki kodları kullanın. Yalnızca joker karakter kullan seçeneği açık veya kapalı iş bazı kodları dikkat edin.

Aranan ne kutusunda veya yeni değer kutusunda çalışan kodlar

Bulunan öğe

Şunu yazın

Paragraf işareti ( Paragraf işareti )

^p (Aranan kutusunda Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda çalışmaz) veya ^13

Sekme karakteri ( Sekme karakteri )

^t veya ^9

ASCII karakter

^nnn; burada nnn karakter kodudur.

ANSI karakter

^0nnn; burada 0 sıfır ve nnn karakter kodudur

Uzun tire ( — )

^+

Tire ( – )

^=

Şapka karakteri

^^

El ile satır sonu ( el ile satır sonu )

^l veya ^11

Sütun sonu

^n veya ^14

Sayfa veya bölüm sonu

^12 (değiştirme sırasında sayfa sonu ekler)

El ile sayfa sonu

^m (Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda bölüm sonlarını da bulup değiştirir)

Bölünemez boşluk ( bölünemez boşluk )

^s

Bölünmez kısa çizgi ( Bölünmez kısa çizgi )

^~

Seçmeli kısa çizgi ( seçmeli kısa çizgi )

^-

Yalnızca Aranan (joker karakter kullan açık olduğunda) Aranan kutusunda çalışan kodlar

Bulunan öğe

Tür

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^g

(Joker karakter kullan kapalı olduğunda) aranan yalnızca Aranan kutusunda çalışan kodlar

Bulunan öğe

Şunu yazın

Herhangi bir karakter

^?

Herhangi bir rakam

^#

Herhangi bir harf

^$

Unicode karakter

^ Bnnnn karakter kodu nerede nnnn

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^ 1

Dipnot işareti

^f veya ^2

Son not işareti

^e

Alan

^ d

(Alan kodları görünür olduğunda) alanı küme ayracı

^ 19

Kapanış alan küme ayracı (alan kodları görünür olduğunda)

^ 21

Açıklama

^a veya ^5

Bölüm sonu

^b

Uzun boşluk (Unicode)

^ u8195

Boşluk (Unicode)

^ u8194

Boşluk

^ w (herhangi bir bileşimini düzenli ve bölünemez boşluklar ve sekme karakterleri)

Yalnızca değer kutusuna içinde çalışan kodlar

Bulunan öğe

Şunu yazın

Microsoft Windows Panosu içerikleri

^c

Aranan kutusuna içeriğini

^ &

E-posta iletisine satırında veya bir sayfaya, yer işareti gibi belirli öğeleri gidin.

 1. E-posta iletisi veya oluşturmakta, Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, öğe seçme bulma > Gidin.

  Metni Biçimlendir sekmesinde, düzenleme grubunda, Bul'u seçin ve ardından Git'i seçin.

 2. Gidilecek listesinde bir öğe seçin.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, gitmek için sekmesinde, başlamak için hangi seçenek Git'i seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Girin kutusuna, belirli bir öğeyi gitmek için öğenin tanımlayıcı uygun bilgileri yazın ve ardından Git'iseçin.

  • Belirtilen türde sonraki veya önceki öğeye gitmek için Enter kutuyu boş bırakın ve sonraki veya önceki' ı seçin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×