E-posta iletilerini kullanarak veri toplama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Access 2007 dünyanın herhangi bir yerindeki satış ekibi elemanı, anket katılımcısı veya ilgili kişi gibi kimselerden veri toplamayı kolay hale getirir. Office Access 2007, veri girişi formunun yer aldığı e-posta iletisi oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olmak üzere Microsoft Office Outlook 2007 ile birlikte çalışır. Alıcılar formları doldurduğunda ve size geri yolladıklarında, bu yanıtlar belirlemelerinize göre işlenir. Örneğin, yanıtların otomatik olarak işleme girmesini seçerseniz yanıt, gelen kutunuza ulaşır ulaşmaz form içeriği veritabanınızdaki ilgili tabloya eklenir. Yeni bir özellik olan, E-posta iletileriyle veri toplama sihirbazı sayesinde, kullanıcılarınız adına veri girmekle kaybedeceğiniz zamanı geri kazanırsınız.

Bu makalede

Veri toplama kullanılacağı durumlar

Başlamadan önce

Sihirbazın adımlarını uyguladığınız

E-posta iletisi gönderildikten sonra

E-posta iletileriyle veri toplama

Veri toplama ne zaman kullanılır

Aşağıdaki listede bu yeni özelliğin kullanılabileceği bazı senaryolar incelenmektedir.

 • Anketler    Bir anket yapıp sonuçlarını Access'te toplamak isteyebilirsiniz. Önce sonuçları depolamak için gereken tabloların yer aldığı Access veritabanını oluşturmanız gerekir. Ardından, sihirbazı kullanarak soruların (alan olarak gösterilir) yer aldığı bir form oluşturup bunu anket katılımcılarına gönderirsiniz. Katılımcılar bunu yanıtladığında, yanıtları doğrudan veritabanında belirlediğiniz tabloya gider.

 • Durum raporları    İster en son stok düzeyleri, ister beklemedeki işlerin güncellenmiş bilgileri olsun her durumda ekibiniz size geçerli bilgilerin yer aldığı bilgileri düzenli aralıklarla e-posta iletisi biçiminde gönderebilir.

 • Organizasyonlar    Konferans veya eğitim gibi bir olay düzenlendiğinde ilgili kişi bilgilerini, yolculuk ve konaklama tercihlerini, vb. toplamak için e-posta iletisi biçiminde bir veya birkaç form gönderebilirsiniz. Yanıtların otomatik olarak işlenmesini isterseniz, katılımcılar size haber vermek zorunda kalmadan istedikleri zaman tercihlerini değiştirebilir, siz de karar vermek için en son verilere her zaman erişebilirsiniz.

Veri giriş formunu oluşturup e-posta iletisi olarak göndermeyi kolaylaştırmak amacıyla, gelen kutunuza ulaştığında yanıtların nasıl işlenmesini istediğinizi belirlemek dahil olmak üzere, süreçteki önemli adımları gerçekleştirmek için E-posta iletileriyle veri toplama sihirbazını kullanırsınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

E-posta iletilerini kullanarak ilk kez veri topluyorsanız, veri toplama işleminin başarılı bir şekilde tamamlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Aşağıdaki uygulamaların bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun:

  • Office Access 2007    E-posta iletilerinden veri topla sihirbazı yalnızca Office Access 2007 uygulamasında bulunur.

  • Office Outlook 2007    E-posta iletilerini göndermek için kullandığınız bilgisayarda Office Outlook 2007 uygulamasının yüklü ve yapılandırılmış olması gerekir. Yüklenmiş, ancak henüz yapılandırılmamış Outlook varsa, Outlook'u başlatıp Outlook Kurulum Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin. Sihirbaz hakkında yardım için Outlook Yardım'a bakın.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (isteğe bağlı)    Veri giriş formu oluşturduğunuzda HTML biçimindeki basit formla InfoPath tarafından oluşturulan kullanımı kolay form arasında seçim yapabilirsiniz. Office InfoPath 2007 veya sonraki sürümleri bilgisayarınızda yüklü değilse ya da ileti alıcılarınızın tümünde Office InfoPath 2007 veya sonraki sürümlerin yüklü olduğundan emin değilseniz, HTML formunu seçmeniz gerekir.

   Not: E-posta iletileriyle veri toplamak için kullanılan formun Access formu olmadığını unutmayın. Sihirbaz HTML veya InfoPath biçiminde, isteğiniz doğrultusunda sizin için özel bir form oluşturur.

 2. E-posta iletinizi alacak kullanıcıların bilgisayarlarında aşağıdaki uygulamaların yüklü olduğundan emin olun. Ön koşul olan yazılım olmadan kullanıcılar formu görüntüleyip düzenleyemez.

  • HTML biçimini destekleyen e-posta istemcisi    HTML formu gönderiyorsanız alıcının HTML destekleyen e-posta programı olması gerekir.

  • Office Outlook 2007 ve Office InfoPath 2007 (her ikisi de isteğe bağlı)    InfoPath formu gönderiyorsanız, alıcının InfoPath formunu görüntülemesi ve düzenlemesi için bilgisayarında Office Outlook 2007 ve Office InfoPath 2007 uygulamalarının her ikisi de yüklü olmalıdır.

 3. Hedef veritabanını tanımlayın. Veritabanı .mdb veya .accdb biçiminde olabilir. Ayrıca, .mde ve .accde dosyaları da desteklenir.

  var olan bir veritabanını kullanmak istemiyorsanız yeni bir tane oluşturmanız gerekir.

 4. İletinize kullanıcının verdiği yanıtı esas alan verilerle doldurmak istediğiniz tabloyu tanımlayın veya oluşturun. var olan tablolardan veri topluyorsanız bu tabloların salt okunur olmadığından ve içeriklerini ekleme veya güncelleştirme için gerekli izinlerinizin bulunduğundan emin olun.

  Tablo oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir veritabanındaki tablolar oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

  Not: 

  • Aşağıdaki veri türlerinden alanlar e-posta iletileri kullanılarak toplanamaz:

   • Ek

   • Otomatik Sayı

   • Birden çok değerli alanlar

   • OLE

  • İki veya daha fazla tablo veri koleksiyonu işleminizi doldurur, seçme sorgusu oluşturma ve formun kayıt kaynağı olarak kullanacaksınız. Sorgu tüm gerekli alanları temel tablolardan içerdiğinden emin olun. Varolan bir sorgu kullanıyorsanız, sorguyu salt okunur olmadığından ve ekleyin veya içeriğini güncelleştirmek için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun. İki veya daha fazla tablolara sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için birden çok tablolara sorgu oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

 5. Çoğu durumda, toplanan verileri yeni kayıtlar olarak mı depolamak, yoksa var olan kayıtları güncelleştirmek için mi kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda, verileri ancak yeni kayıtlar olarak depolayabilirsiniz:

  • İki veya daha fazla tablo doldurmak için veri toplama.

  • Esas alınan tabloda birincil anahtar alanı yoktur. Her yanıtı, var olan bir kayıtla eşlemek için birincil anahtar değerleri gerekir. Hedef tablonuzda birincil anahtar alanı yoksa ister bunu şimdi ekler, isterseniz de birincil anahtar olarak benzersiz değeri bulunan var olan bir değer atarsınız.

  • Esas alınan tabloda hiç kayıt yok. Tablo boşsa sihirbaz kayıt eklemek istediğinizi varsayar.

  • Alıcıların e-posta adresleri, veritabanında alan olarak depolanmamış. Kayıtları güncelleştirmek için veri toplandığında, sihirbazın oluşturduğu iletilere el ile adres yazamazsınız. Adres alanının hedef tabloda veya hedef tabloyla ilişkisi olan bir tabloda olması gerekir. Örneğin, Siparişler tablosunu güncelleştirmek için veri topluyorsanız, adreslerin ya Siparişler tablosunda ya da ilişkili bir tabloda (Müşteriler tablosu gibi) alan olarak depolanması gerekir.

Sayfanın Başı

Sihirbaz adımlarını uygulama

Artık veri toplama işlemini kurmanıza yardımcı olacak sihirbazı çalıştırmak için hazırsınız.

Bu bölümde

Sihirbazı başlatmak

Veri giriş formunun türünü seçme

Verilerle yapmak istediğinizi belirtin

Form alanlarını seçin

Verileri işlemek istediğiniz nasıl belirtme

E-posta adreslerini belirtmek istediğiniz şekli seçin

E-posta adresi alanı belirtin

E-posta iletisini özelleştirme

Oluşturma ve e-posta iletileri gönderme

Sihirbazı başlatma

 1. Hedef veritabanını açın.

 2. Tek tablo doldurmak için tabloyu Gezinti Bölmesi'nden seçin. İki veya daha fazla ilişkili tablo doldurmak için bu tablolara bağlı sorguyu seçin.

 3. Sihirbazı başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dış veri sekmesinde, Topla veri grubunda, E-posta oluşturma'ıtıklatın. Düğme görüntüsü

  • Tablo veya sorguyu sağ tıklatın ve E-postayla Topla ve Güncelleştir seçeneğini tıklatın.

   Tabloda hiç alan yoksa veya Otomatik Sayı, OLE Nesnesi, Ek veya birden çok değerli Arama türünden alanlar varsa, Access Seçili tabloda veya sorguda e-posta kullanılarak veri toplamayı destekleyen alan yok iletisini görüntüler.

   Tablo veri toplamayı destekleyen alanlar içeriyorsa, sihirbaz başlar. Sihirbazın ilk sayfası, süreçteki önemli adımları görüntüler. Hedef tablo verilerin hem eklenmesini, hem de güncelleştirilmesini destekliyorsa sihirbazda başlıca altı adım gerçekleştirirsiniz:

   Hedef tablo veri eklemeyi ve güncelleştirmeyi desteklediği takdirde başlıca altı adım

   Nesne yalnızca kayıt eklemeyi destekliyorsa, başlıca beş adım gerçekleştirirsiniz:

   Hedef tablo yalnızca veri eklemeyi desteklediği takdirde başlıca beş adım

 4. İleri seçeneğini tıklatın.

  Sihirbaz oluşturmak istediğiniz formun türünü seçmenizi ister.

Veri giriş formu türünü seçme

Bu adımda HTML formu mu, yoksa InfoPath formum mu oluşturacağınızı seçmeniz gerekir. Bu makalede daha önce de söz edildiği gibi Access formu e-posta iletilerinden veri toplamakta kullanılamaz; sihirbazda oluşturduğunuz HTML formunu veya InfoPath formunu kullanmanız gerekir.

Kullanıcılara göndermek istediğiniz veri giriş formunun türünü seçme

InfoPath bilgisayarınızda yüklü değilse Microsoft Office InfoPath formu seçeneği kullanılamaz.

Oluşturduğunuz formun türü iki etkene bağlıdır;  bu etkenler kullanım kolaylığı ve tüm alıcılarınızda gerekli yazılımın kurulu olup olmadığıdır. InfoPath formunun kullanımı daha kolay olsa da HTML formu daha az yazılım gereksinimi oluşturur.

InfoPath formu daha iyi veri girişi ve düzenleme ortamı sunar. Buna ek olarak InfoPath formu sayesinde kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında, size yanıtı göndermeden yanlış verileri düzeltme şansına sahip olduğundan, InfoPath formu verilerin ilk doğrulamasını gerçekleştirebilir.

Özetle, InfoPath formu HTML formuna göre birçok avantaja sahiptir, ancak HTML formu, e-posta istemcisi HTML biçimini destekleyen herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenip düzenlenebilir.

 1. Alıcılarınızda hem Office InfoPath 2007, hem de Office Outlook 2007 uygulamalarının yüklü olması durumunda Sihirbaz'da Microsoft Office InfoPath formu seçeneğini belirleyin. Aksi taktirde HTML formu seçeneğini belirleyin.

 2. İleri'yi tıklatın.

  Bundan sonra görüntülenen sihirbaz sayfası, hedef nesnenin veri güncelleştirmesini destekleyip desteklememesine bağlıdır. Nesne iki veya daha fazla tabloyu temel alan bir sorguysa veya birincil anahtar alanı veya hiç kaydı olmayan bir tabloysa, sihirbaz yeni kayıt eklemek istediğinizi varsayar ve form alanları seçmenizi ister. Diğer tüm durumlarda, sihirbaz alan seçmenizi istenmeden önce verileri eklemek mi, yoksa güncelleştirmek mi istediğinizi belirtmenizi ister.

  Sihirbaz form alanları seçmenizi isterse, doğrudan form alanlarını seçin bölümünde, bu makalenin için atlayın.

Verilerle ne yapacağınızı belirleme

Bu adımda, veritabanına yeni kayıtlar mı ekleyeceğinizi, yoksa var olan kayıtları mı güncelleştireceğinizi belirleyin.

Yeni veriler mi toplayacaksınız, yoksa varolan verileri mi güncelleştireceksiniz?

Kullandığınız formun türü alıcınızın tek bir yanıtla gönderebileceği yeni kayıt sayısını etkiler. Veriler güncelleştirilirken alıcı tarafından güncelleştirilmesi gereken kayıtların sayısı, bir iletide yer alacak önceden doldurulmuş form sayısını tanımlar. Aşağıdaki tabloda çeşitli senaryolar kısaca açıklanmaktadır:

Form türü

Ekle veya güncelleştir

Sonuç

HTML

Ekle

Alıcılar her yanıtta birden fazla yeni kayıt gönderemez.

InfoPath

Ekle

Alıcılar her yanıtta birden fazla yeni kayıt gönderebilir. E-posta iletisinin altındaki Satır ekle öğesi tıklatılarak bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Not: İletinize eklemek istediğiniz alanları belirledikten sonra, sihirbazda çeşitli seçenekleri ayarlayabildiğiniz bir sayfa görüntülenir. Bu sayfada yanıtların işleneceği Outlook klasörünün yanı sıra bu yanıtların isteğiniz doğrultusunda nasıl işlenebileceğini de ayarlayabilirsiniz.

HTML

Güncelleştir

Her e-posta iletisinde, tek bir e-posta adresine ait kayıt sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla önceden doldurulmuş form olacaktır. Alıcı iletideki formların her birini gözden geçirip güncelleştirebilecektir.

InfoPath

Güncelleştir

Her e-posta iletisinde, tek bir e-posta adresine ait kayıt sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla önceden doldurulmuş form olacaktır. Alıcı iletideki formların her birini gözden geçirip güncelleştirebilecektir.

Buna ek olarak, kullanıcı e-posta iletisinin altındaki Satır ekle öğesini tıklatarak ek kayıtlar gönderebilecektir. Bu makalenin ilerleyen satırlarında kullanıcının güncelleştirme isteğine yeni kayıt eklemesini nasıl engelleyebileceğinizi öğreneceksiniz.

 1. Sihirbazda Yalnızca yeni bilgi topla veya Varolan bilgileri güncelleştir seçeneğini belirleyin.

  Amacınız yeni kayıt eklemekse, e-posta adreslerini, oluşturulduğu zaman e-posta iletisinin adres kutusuna yazabilirsiniz. Ancak, amacınız var olan verileri güncelleştirmekse, alıcıların e-posta adresleri, esas alınan tablo, sorgu veya ilişkili tabloda alan olarak depolanmalıdır.

 2. İleri seçeneğini tıklatın.

  Sihirbaz, forma eklemek istediğiniz alanları seçmenizi ister.

Form alanlarını seçme

Bu adımda forma eklemek istediğiniz alanları seçeceksiniz.

Toplamak istediğiniz verileri belirtin.

Genellikle esas alınan tablo veya sorguda var olan her alanı forma eklemek gerekmez. Ancak, bu konuya yönelik iki istisna vardır:

 • Gerekli alanlar    Yeni kayıt topluyorsanız, sihirbaz Gerekli özelliği Evet olarak ayarlanmış tüm alanları otomatik olarak ekler. Bazı kayıtların gerekli alanları boşsa, Access kaydı tabloya ekleyemez.

 • Desteklenmeyen alan türleri    Bazı alanları forma ekleyemezsiniz. Sihirbaz Otomatik Sayı, Ek, OLE Nesnesi ve çok değerli arama alanlarını desteklemez. Bu tür alanlar sihirbazın Tablodaki alanlar veya Sorgudaki alanlar listesinde görüntülenmeyecektir. Tablodaki Otomatik Sayı alanları yeni kayıt eklendiğinde otomatik olarak doldurulacaktır. Veri toplama işlemi bu tür değerleri ekleyemediğinden OLE Nesnesi, ek ve çok değerli arama alanlarını Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde doldurmanız gerekecektir.

 • Birincil anahtar alanı    Aşağıdaki tabloda birincil anahtar alanını forma ne zaman ekleyebileceğiniz kısaca açıklanmaktadır:

Veri toplama amacı

Veri türü

Forma eklensin mi?

Ekle

Otomatik Sayı

Hayır. Birincil anahtar değeri, tabloya kayıt eklendiğinde otomatik olarak oluşturulacaktır.

Ekle

Otomatik Sayı değil

Evet. Kullanıcı kayıt eklerken alana değer yazabilir. Yanıt, belirtilen değer zaten kullanımdaysa işlenmeyecektir.

Güncelleştir

Otomatik Sayı veya Otomatik Sayı değil

Hayır. Birincil anahtar değeri formda düzenlenemez. Bu alan, her yanıtı var olan kayıtla eşlemek için kullanılır.

 1. Tablodaki alanlar veya Sorgudaki alanlar listesinde istediğiniz alanları çift tıklatın. Alanların tümünü eklemek istiyorsanız >> öğesini çift tıklatın.

 2. E-posta iletisine eklenecek alan listesindeki alanları yeniden düzenlemek için yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanın.

 3. Eklenen her alan için, Alan Özellikleri altında bir başlık belirtin. Verileri güncelleştiriyorsanız ve alanı kullanıcı yararına görüntülemek isteyip, kullanıcının verileri değiştirmesini istemiyorsanız, Salt okunur'u tıklatın. Alan, Bu alan salt okunur yazısıyla birlikte e-posta iletisinde görünür. Bu özellik en çok, kullanıcı varolan verileri güncelleştirirken yararlı olur.

 4. İleri seçeneğini tıklatın.

  Sihirbaz yanıtların nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmenizi ister.

Verileri nasıl işleyeceğinizi belirleme

Bu adımda, yanıtların otomatik olarak mı, yoksa el ile mi işlenmesini istediğinize bağlı olarak önemli bir karar vereceksiniz. Bu bağlamda el ile işleme, Veri Sayfası veya Form görünümüne usandırıcı veri girişleri yapmak anlamına gelmemektedir. Toplanan verileri hedef tabloya iletmek için sadece verme işlemini el ile başlatmak kastedilmektedir.

Yanıtları nasıl işleyeceğinizi belirtin.

Otomatik işlem

Yanıtların otomatik olarak işlenmesini seçerseniz, yanıtlar posta kutunuza ulaştığında Outlook ve Access, veritabanınızdaki hedef tablolara yanıtların form içeriğini aktarmak için birlikte çalışır.

Otomatik işlem, zaman ve emeğinizi boşa harcamamanızı sağlar. Yanıtlar posta kutunuza ulaştığı anda aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda yanıtlar başarılı bir şekilde verilir:

 • Outlook'un bilgisayarınızda zaten çalışıyor olması gerekir. Outlook çalışmıyorsa işlem Outlook'un bir sonraki açılışında başlar.

 • Access'in bilgisayarınıza yüklenmiş olması gerekir.

 • Veritabanının parola korumalı olmaması ve Özel Kullanım modunda açılmaması gerekir. E-posta iletisini gönderdiğiniz andan itibaren veritabanı adı ve konumunun değişmemesi gerekir.

 • Tablo ve sorgu adlarının yanı sıra formda yer alan alanların özellikleri de e-posta iletisini gönderdikten sonra değişmemelidir.

 • Esas alınan tablo ve sorgunun içeriğini eklemek veya güncelleştirmek için yine gerekli izinlerinizin olması gerekmektedir.

Bu koşullardan biri veya birkaçı karşılanmazsa, otomatik işlem gerçekleştirilemez. İşlem gerçekleştirilemezse sorunları çözmeye çalışıp işlenemeyen yanıtları el ile verin. Sorunu çözdükten sonra gelen kutunuza ulaşan yanıtlar otomatik olarak işlenmeye devam edecektir.

Yalnızca veri güncelleştirmelerine izin verme

Veri güncelleştiriyorsanız ve Yanıtları otomatik olarak işle ve verileri ekle onay kutusunu seçerseniz, Yalnızca varolan verilerde güncelleştirmelere izin ver onay kutusu kullanılabilir duruma gelir. Kullanıcının yeni kayıt gönderebilmesini istemiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Yalnızca yeni veriler ekliyorsanız, Yalnızca varolan verilerde güncelleştirmelere izin ver onay kutusu görünmez.

El ile işleme

Hangi yanıtların ne şekilde işlendiğini denetlemek isterseniz Yanıtları otomatik olarak işle ve verileri ekle onay kutusunu temizleyin. Bu durumda, yanıtlar gelen kutunuza ulaşır, ancak veritabanına aktarılmaz. Veritabanını doldurmak için Outlook'ta her yanıtı seçip sağ tıklatmanız ve kısayol menüsünde Verileri Microsoft Access'e Ver öğesini belirlemeniz gerekir.

Otomatik olarak işlenemeyen yanıtları el ile de işlemeniz gerekebilir. Hataya neden olan sorunu çözdükten sonra var olan yanıtların her birini el ile vermeniz gerekir.

Verme işlemini başlatmadan önce aşağıdakileri hatırlayın:

 • Office Access 2007 bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.

 • Veritabanı parola korumalıysa, verme işlemini başlattığınızda parola girmeniz istenir. Ayrıca veritabanının özel kullanım modunda açılmamış olması ve e-posta iletisini gönderdikten sonra veritabanı adı ve konumunun değişmemiş olması gerekir.

 • Tablo ve sorgu adlarının yanı sıra formda yer alan alanların özellikleri de e-posta iletisini gönderdikten sonra değişmemelidir.

 • Esas alınan tablo ve sorgunun içeriğini eklemek veya güncelleştirmek için gerekli izinlerinizin olması gerekmektedir.

Ek işlem seçeneklerini belirleme

 1. Sihirbazın Yanıtları nasıl işlemek istediğinizi belirtin sayfasında yanıtların depolandığı Outlook klasörünün adını gözden geçirin. Bu veri toplama isteği yanıtları için farklı bir klasör belirtmek isterseniz klasör adını tıklatın. Klasör Seç iletişim kutusunda farklı bir klasör seçebileceğiniz gibi Yeni öğesini tıklatarak yeni bir klasör de oluşturabilirsiniz. Tamam düğmesini tıklatıp Access'e geri dönün.

 2. E-posta Kullanılarak Veri Toplama Seçenekleri iletişim kutusunu görüntülemek için Yanıtların otomatik işlenmesini denetlemek için özellikleri ayarla'yı tıklatın.

  E-posta Kullanılarak Veri Toplama Seçenekleri iletişim kutusu

  Yanıtların nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için bu iletişim kutusunu kullanın. Yanıtları el ile işlemek isterseniz, sonraki adıma geçin.

 3. E-posta Kullanılarak Veri Toplama Seçenekleri iletişim kutusunda ayarları gözden geçirin ve gerekiyorsa aşağıdaki yollardan biriyle değiştirip Tamam'ı tıklatın:

  • İleti göndermediğiniz kişilerden gelen yanıtları atma    Yalnızca iletinizin özgün alıcılarının gönderdiği yanıtların otomatik olarak işlenmesi için bu onay kutusunu seçin. Diğer kişilerden gelen yanıtlar hedef klasörde depolanır, ancak otomatik olarak işlenmez.

  • Alıcıdan gelen birden fazla yanıtı kabul etme     Alıcı birden fazla yanıt gönderebilir. Her alıcıdan gelen yanıtlardan yalnızca ilkinin otomatik olarak işlenmesini istiyorsanız bu onay kutusun seçin. Gelen ikinci ve sonraki yanıtlar hedef klasörde depolanır, ancak otomatik olarak işlenmez.

   Not: Bu ayar, tek yanıttaki kayıt sayısını değil yalnızca işlenen yanıt sayısını denetler. Başka bir deyişle, InfoPath formu gönderirseniz kullanıcı tek yanıtta birden fazla kayıt gönderebilir ve Access otomatik olarak yanıttaki tüm kayıtları, bu onay kutusu seçilmemiş bile olsa işler.

  • Yalnızca var olan verilerin güncelleştirilmesine izin verme    Verileri güncelleştirmek için alıcılar InfoPath formunu kullandığında var olan kayıtların güncelleştirmelerine ek olarak yeni kayıtlar da gönderebilirler. Yalnızca var olan kayıtların güncelleştirmelerini işlemek istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • İşlenecek yanıt sayısı    Otomatik olarak işlenmesini istediğiniz toplam yanıt sayısını (tüm alıcılardan) yazın. Tüm yanıtların otomatik olarak işlenmesini istiyorsanız metin kutusuna 5000 gibi büyük bir değer girin. Belirtilen değere ulaşıldıktan sonra gelen yanıtlar hedef klasöründe depolansa da otomatik olarak işlenmez.

  • Durulacak tarih ve saat    Bu e-posta iletisi için yanıtların otomatik işlenmesinin ne zaman durdurulacağını belirtin. Bu tarih ve saatten sonra gelen yanıtlar hedef klasöründe depolansa da otomatik olarak işlenmez.

   Not: Bu seçenekleri daha sonraki bir tarihe değiştirmek için Dış Veri sekmesinde, Veri Topla grubunda Yanıtları Yönet öğesini tıklatın. Veri Toplama İletilerini Yönet iletişim kutusunda ayarlarını değiştirmek istediğiniz iletiyi seçip İleti Seçenekleri seçeneğini tıklatın. İletişim kutusunda yaptığınız değişiklik bu ileti için aldığınız sonraki tüm yanıtları etkileyecektir.

 4. Önce Tamam'ı ve ardından Kapat'ı tıklatın.

  Sonraki adım olup veri ekliyorsanız veya bunu güncelleştirme üzerinde bağlıdır. Yeni kayıtlar ekliyorsanız, ile sonraki bölüme devam edin. Varolan kayıtları güncelleştirmek için veri topluyorsanız, e-posta adresi alanında belirtbölümüne atlayın.

Alıcıların e-posta adreslerini nasıl belirleyeceğinizi seçme

Yalnızca yeni bilgi topluyorsanız, e-posta adreslerini iki şekilde belirtebilirsiniz:

E-posta iletinizin alıcılarını seçin.

 • Sihirbazın oluşturduğu e-posta iletisine adresleri tek tek yazabilir veya adres defterinden adres seçebilirsiniz.

 • E-posta adreslerini içeren geçerli veritabanında bir alan kullanın. Alanın esas alınan tabloda, sorguda veya ilişkili tabloda olması gerekir.

var olan kayıtları güncelleştirmek için veri topladığınızda, alıcı e-posta adreslerinin böyle bir durumda veritabanında bir alan olarak bulunması gerektiğinden bu iletişim kutusunu görmezsiniz.

 1. Sihirbazda istediğiniz seçeneği belirleyin.

 2. İleri seçeneğini tıklatın.

  E-posta adresleri kendiniz girmek belirliyorsanız, Özelleştir e-posta iletisibölümüne geçin. Veritabanı alanında kullanmak üzere belirliyorsanız, ile sonraki bölüme devam edin.

E-posta adresi alanını belirleme

Bu adımda, alıcıların e-posta adreslerini içeren alanı belirtirsiniz.

Veritabanında, alıcıların e-posta adreslerini içeren alanı belirtin.

 • Alan geçerli tablo veya sorgudaysa, Geçerli tablo veya sorgu'yu seçin, açılan listeden alanı seçin ve İleri'yi tıklatın.

 • Alıcıların e-posta adreslerini içeren alan geçerli tablo veya sorguda değilse, aşağıdaki yordamı kullanın:

  1. İlişkili bir tablo'yu seçin.

  2. Açılır listede, geçerli tabloda olup tabloyu adreslerin bulunduğu tabloyla birleştiren alanı seçin. Bu genellikle bir Kimlik alanıdır.

  3. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Seçtiğiniz alan yalnızca bir tabloyla ilişkiliyse, ek bir açılır liste görünür. E-posta adreslerini içeren alanı seçin.

   • Seçtiğiniz alan birden fazla tabloyla ilişkiliyse, fazladan iki açılır liste görünür. İlk listede, e-posta adreslerinin bulunduğu tabloyu seçin. İkinci listede, alanı seçin.

  4. İleri'yi tıklatın.

İlişkili tablolar, aralarında tanımlanmış ilişki bulunan alanlardır. Veritabanınızdaki ilişkileri görüntülemek veya düzenlemek için:

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın. Düğme görüntüsü

İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için Tablo ilişkileri Kılavuzu veya oluşturma, düzenleme veya silme bir ilişkimakalelerine bakın.

Adres alanı kullanmayı seçtiğinizde, Outlook'ta e-posta iletisini önizlemede görüntüleyemez veya özelleştiremezsiniz. Bunun yerine söz konusu işlemleri sihirbazda gerçekleştirebilirsiniz. Sonraki adımda sihirbaz iletinin varsayılan konu ve gövde metnini görüntüler; bunu özelleştirebilirsiniz.

E-posta iletisini özelleştirme

Bu adımda ileti bileşenlerini gözden geçirip gerekli değişiklikleri yaparsınız.

E-posta iletisini özelleştirme

 1. Konu ve Giriş alanlarında istediğiniz değişiklikleri yapın.

 2. Veritabanındaki bir alanda depolanan e-posta adreslerini kullanmayı seçerseniz, bu sayfada yapabileceğiniz bir seçim daha vardır. Alıcıların e-posta adreslerini ekle: altındaki seçeneklerden birini seçin. Seçtiğiniz seçenekten bağımsız olarak, kullanıcılar e-posta iletisini alır. E-posta adreslerini Microsoft Office Outlook'a girmeyi seçerseniz, bu seçenek kullanılamaz.

 3. İleri'yi tıklatın.

E-posta iletisi oluşturma ve gönderme

Sihirbaz artık iletiyi oluşturabileceğinizi bildiren bir sayfa görüntüler ve Yanıtları Yönet komutunu kullanarak e-posta durumunu nasıl görüntüleyebileceğinizi gösterir.

E-posta iletisini oluşturma

Bu sayfada bazı uyarı iletileri görüntülenebilir. Aşağıdaki tabloda uyarılar ve bunları çözmek için yapabileceğiniz işlemler açıklanmaktadır.

Uyarı

Açıklaması

Çözüm

Bazı kayıtlarda, belirtilen e-posta adresi alanında geçerli adres yok. Bu satırlar için hiçbir veri geri döndürülmeyecektir.

Seçtiğiniz e-posta adresi alanında boş değerler var.

Her kayıt için veri toplamak istiyorsanız sihirbazdan çıkıp boş değerleri e-posta adresleriyle değiştirin. Ardından sihirbazı yeniden başlatın.

Veritabanınızda şu anda özel kullanımlı bir kilit var; kilit açılana kadar otomatik işlem gerçekleştirilemez.

Şu anda özel kullanım modunda açılan veritabanınız var.

Yanıtların otomatik olarak işlenmesini seçerseniz, özel kullanım kilidi olan veritabanında Access ekleme ve güncelleştirme yapamadığından, işlem başarısız olur. İleti gönderildikten hemen sonra veritabanını kapatıp özel kullanım dışı modda yeniden açın.

Bu e-posta iletilerinde gizli veya duyarlı türden veriler olabilir.

Var olan kayıtları güncelleştirmek için veri topluyorsunuz ve göndermek üzere olduğunuz form var olan verilerle önceden doldurulacak.

Bazı form alanlarında duyarlı veriler varsa, alanları seçtiğiniz sihirbaz adımına dönüp duyarlı veriler içeren alanları formdan kaldırın.

İzleyeceğiniz sonraki adımlar, e-posta adreslerini sizin mi belirlediğinize, yoksa veritabanınızda depolanan adresleri mi kullandığınıza göre değişir.

Adresleri Outlook e-posta iletisinde belirtmeyi seçerseniz

Bu senaryoda e-posta adreslerini Outlook'ta girer, Gönder düğmesini tıklatmadan önce iletiyi önizleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.

 1. Devam etmek için Oluştur öğesini tıklatın.

  Veri girişi formu içeren bir Outlook iletisi görüntülenir. İleti gövde metninde kısa bir girişle denetim ve ipuçlarının yer aldığı form vardır. İleti gövde metninde değişiklik yapmamanız önemle önerilir. Form yapısı değiştirilirse yanıt işlenemeyebilir.

 2. Kime, Bilgi veya Gizli kutularına alıcıların e-posta adreslerini yazın. Ayrıca bir adres defterinden adres seçmek için Kime, Bilgi veya Gizli düğmelerini de tıklatabilirsiniz.

 3. Gönder seçeneğini tıklatın.

Veritabanında depolanan bir adres alanını kullanmayı seçerseniz

Bu senaryoda iletiyi zaten önizlemiş ve özelleştirmişsinizdir. Artık, e-posta adresi alanına filtre uygulayabilirsiniz; böylece iletinin gönderildiği kullanıcıların adreslerini seçebilirsiniz.

 1. E-posta iletisini alıcılarınıza gönderin sayfasını görüntülemek için İleri'yi tıklatın.

  E-posta iletisini alıcılarınıza gönderme

 2. İlgili onay kutularını seçerek kullanmak istediğiniz e-posta adreslerini seçin.

 3. Gönder seçeneğini tıklatın.

  Geçerli e-posta adreslerini adresi alanında değerlerin bazılarını henüz gelmemişseniz, geçersiz adreslerini listeleyen bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu durumda, listede adresleri not alın, Çıkış' ı tıklatın, adreslerini doğrulamak ve sonra iletiyi yeniden göndermeyi deneyin. İletileri yeniden gönderme hakkında daha fazla bilgi için veri toplama e-posta iletisini yeniden göndermebölümüne bakın.

E-posta iletilerini kullanarak veri toplamanın oluşturduğu işinizin büyük bölümünü artık tamamladınız. Yanıtların otomatik olarak işlenmesini seçtiyseniz ve hiç hata oluşmazsa, veriler, sizin tarafınızdan yeni bir eylem yapılmadan hedef veritabanına aktarılır.

Diğer taraftan, yanıtları el ile işlemeyi seçtiyseniz veya hata oluşursa, yapmanız gereken başka eylemler de vardır. Yanıtların el ile işlenmesi, sorun giderme ve veri toplama iletisi ve yanıtlarının genel yönetimi hakkında bilgi için bir sonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

E-posta iletisini gönderdikten sonra

E-posta iletisini yanıtlamak için her alıcı Yanıtla seçeneğini tıklatıp formdaki gerekli bilgileri doldurur ve Gönder seçeneğini tıklatır. Bu bölümde yanıtları nasıl görüntüleyeceğiniz ve bunlardan biri doğru işlenmezse ne yapmanız gerektiği anlatılmaktadır.

Bu bölümde

Yanıtları görüntüleme

Doğrulama ve otomatik yanıtlar işlenmesini sorun giderme

Yanıtları el ile işleme ve hataları giderme

Veri toplama e-posta iletisini yeniden gönderme

Yanıtları yönetme ve ileti seçeneklerini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz: bölümünde bağlantılar bulabilirsiniz.

Yanıtları görüntüleme

Seçtiğiniz yanıt işlenme biçimi ne olursa olsun iletinizi kimin yanıtladığını öğrenmek ve yanıtları el ile açmak isteyebilirsiniz. Yanıtları görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Outlook'a geçip veri toplama yanıtlarını depolamak için atadığınız klasöre gidin.

  İpucu: Klasörün adını hatırlamıyorsanız Dış Veri sekmesinde, Veri Topla grubunda Yanıtları Yönet öğesini tıklatın. Veri Toplama İletilerini Yönet iletişim kutusunda, Outlook Klasörü sütununda, yanıtlarını görmek istediğiniz iletiyle ilişkili satırda klasör adını bulacaksınız.

 2. Bir yanıtı Outlook'ta açmak için çift tıklatın. Göndericinin doldurduğu haliyle formu göreceksiniz.

Access yanıtları özgün yanıt iletisine işlemez. Bu nedenle, alıcılardan gelen bir veya daha fazla form boşsa, eksikse veya düzgün doldurulmamışsa özgün e-posta iletilerini, Yanıtla komutunu kullanmak yerine, bu kullanıcılara yeniden göndermeniz gerekir.

Benzer şekilde, başka kişileri isteği göndermek istiyorsanız, bunu iletme yerine özgün iletiyi yeniden gerekir. Daha fazla bilgi için veri toplama e-posta iletisini yeniden gönderme bölümüne bakın.

Yanıtların otomatik işlenmesini doğrulama ve sorunları giderme

Yanıtlarınızın otomatik olarak işlenmesini seçiyorsanız, yanıtların doğru işlenmesini sağlamak için aşağıdakini yapın:

 • Her yanıt için İzleme Bayrağı, Veri Toplama Durumu ve Kategoriler sütunlarındaki değerleri gözden geçirin.

  İpucu: Görünümünüzde İzleme Bayrağı, Veri Toplama Durumu ve Kategoriler sütunlarını görmüyorsanız, Alan Seçici özelliğini kullanarak bunları ekleyin. Sütun başlığını sağ tıklatıp Alan Seçici öğesini tıklatın. Alan Seçici iletişim kutusunda her alanı sürükleyip var olan bir sütun başlığının sağına veya soluna bırakın.

  Outlook klasöründe, İzleme Bayrağı seçeneği Veri Toplama işlemi başarılı oldu olarak ayarlanmış, Veri Toplama Durumu sütunu boş ve Kategoriler sütununda yeşil bir gösterge varsa yanıt başarılı bir şekilde işlenmiştir.

 • Ek olarak, toplanan verilerin yeni kayıtlar olarak mı, yoksa var olan kayıtlara ait güncelleştirmeler olarak mı depolandığını görmek için hedef tabloların içeriğini gözden geçirmeniz gerekebilir.

Bir yanıt değil otomatik olarak işlendiği düşünüyorsanız, tüm koşulları işleme için gerekli sağlanana olduğunu doğrulayın. Otomatik işleme, bu makalenin bölümüne bakın. Sonra aşağıdaki tabloda gösterilen önerilerini deneyin. Çoğu önerileri sorunun çözümüne ve sonra el ile yanıt verme gereklidir. El ile aktarma konusunda yardım için el ile yanıtları işleme ve hataları gidermesonraki bölüme bakın.

Sorun

Neden

Çözüm

Outlook klasöründe yanıt var ancak işlenmemiş. Veri Toplama Durumu sütununda İleti işlenmedi görüntüleniyor.

E-posta Kullanılarak Veri Toplama Seçenekleri iletişim kutusunda ileti seçeneklerini gözden geçirin. Ayarlar, yanıtları el ile işlemek veya bazı yanıtların otomatik olarak işlenmesini engellemek için seçilmiştir.

İpucu: Seçenekleri görüntülemek için Dış Veri sekmesinde, Veri Topla grubunda, Yanıtları Yönet'i tıklatın. İletişim kutusunda istediğiniz iletiyi seçip İleti Seçenekleri öğesini tıklatın.

Yanıtı el ile verin.

Henüz alınmamış yanıtların otomatik olarak işlenmesini sağlamak için seçenekler iletişim kutusundaki ayarları değiştirin.

Gözden geçirme ve seçenekleri değiştirme konusunda yardım için Veri toplama e-posta seçenekleri makalesine bakın.

İletilerimden birini yanıtladım, ancak işlenmiyor.

Kendi iletinizi yanıtlama biraz farklı bir yordama sahiptir.

Aldığınız iletideki formu doldurmak yerine, Gönderilmiş Öğeler klasöründe bulunan gönderilmiş iletide yer alan formu doldurun. Gönderilmiş Öğeler klasörüne gidin ve iletiyi açın. Yanıtla seçeneğini tıklatıp formu doldurun, ardından Gönder seçeneğini tıklatın.

Yanıt doğru klasöre gitmiyor.

Yalnızca iletiye ait özgün yanıtlar, atanan klasöre gider.

Kendi iletilerinize olan yanıtlarınız (yanıt oluşturmak için Gönderilmiş Öğeler klasöründeki iletinin kopyasının kullanılması dışında) ve fikir alışverişinde kullanılan e-posta iletisi iş parçacıklarının bir bölümü olan yanıtlar, atanan klasöre gitmeyebilir.

Diğer olası nedenler, Office Access 2007 uygulamasının yüklü olmaması veya yanıtları işlemek için gereken eklentinin eksik veya bozuk olmasıdır.

Yanıtlarınızdan biri işlenmiyorsa, Gönderilmiş Öğeler klasöründe bulunan gönderilmiş iletiye ait formu doldurun.

Kullanıcı yanıta verilen yanıttaki formu doldurmuşsa, kullanıcıdan özgün iletiyi yanıtlamasını isteyin.

Eklentinin eksik veya bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız Outlook'a geçin ve Araçlar menüsünde, Güven Merkezi'ni tıklatın ve sonra Eklentiler'i tıklatın. Öğenin Veri Toplama ve Yayımlama için Microsoft Access Outlook Eklentisi listesinde göründüğünden emin olun. Bu giriş görünmüyorsa, Access'i yeniden yüklemeyi deneyin.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntülenir:

Veritabanı bulunamıyor. Veritabanını bulun ve verileri el ile alın.

Veritabanı başka bir konuma taşınmış, yeniden adlandırılmış, silinmiş veya bozulmuştur.

Veritabanını özgün konumuna geri yükleyip yanıtı el ile verin.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntülenir:

Veritabanı zaten kullanıldığından, veri almak için açılamıyor. Veritabanı kullanılabilir olduğunda yanıtları el ile eşleyin.

Veritabanı özel kullanım modunda açılmıştır; özel kullanım kilidi açılana kadar veritabanında değişiklik yapılamaz.

Veritabanını özel kullanım modunda açan kullanıcıdan kapatmasını isteyin ve veritabanını normal modda açın. Ardından, yanıtı el ile vermeye çalışın.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntülenir:

Bu Access veritabanı parolayla korunuyor. Lütfen bu verileri el ile Microsoft Access'e verin.

Hedef veritabanı parola korumalıdır. Veritabanına parola gerekirse otomatik işleme yapılamaz.

Yanıtı el ile verin. İlerideki yanıtların otomatik olarak işlenmesini isterseniz veritabanından parola korumasını kaldırın.

Veri Toplama Durumu sütununda bir tablonun, sorgunun veya alanın eksik olduğunu belirten ileti görüntüleniyor.

Hedef tablo veya sorgu silinmiş veya yeniden adlandırılmış olabileceği gibi, yapı da form içeriğinin tablolara eklenemediği bir biçimde değiştirilmiş olabilir.

Hedef tabloları ve sorguları yeniden oluşturun veya yeni bir veri toplama iletisi oluşturup gönderin.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntüleniyor:

Bu e-posta iletisi işlenemiyor. Bu e-posta iletisindeki form bozuk ya da değiştirilmiş.

Yanıttaki form bozulmuş veya biri (alıcı veya gönderen) formu değiştirmiş.

Formu alıcı değiştirmişse kendisinden formu bir kez daha göndermesini isteyin ve el ile yanıtı verin.

Özgün iletideki form bozulmuş veya geçerli değilse yeni ileti oluşturup göndermeniz gerekir.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntüleniyor:

İşlemi tamamlamak için gerekli bilgiler belirtilen veritabanında bulunamıyor.

Güncelleştirilmesi gereken var olan kayıtla yanıtı eşleme için gereken bilgiler eksik.

İleti ayarlarının Outlook ile eşitlenmesi gerekir. Access'te, Dış Veri sekmesinde, Veri Topla grubunda, Yanıtları Yönet'i tıklatın. Yanıtları Yönet iletişim kutusunda, iletiyi seçin. İleti Ayrıntıları'nın altında, Access bir ileti kutusu görüntüler. Ayarları eşitlemek için uyarıyı tıklatın ve iletişim kutusunu kapatın. Outlook'a geri dönüp yanıtı el ile vermeyi deneyin.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntüleniyor:

Yalnızca benzersiz değerler içeren bir alanda yinelenen değerlere neden olacağı için veriler eklenemiyor veya güncelleştirilemiyor.

Dizin özelliği Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanmış alanda yinelenen değerler olamaz. Form alanına atanan değer tablodaki ilgili alanda zaten varsa işlem gerçekleştirilemez.

Alıcıdan, form alanında farklı bir değeri olan başka bir yanıt göndermesini isteyin.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntüleniyor:

Girdiğiniz değer seçenek listesinde bulunan bir öğe değil...

Ya formda değerleri arayan gerekli bir alan vardır, kullanıcıysa alan için bir değer belirtmemiştir ya da alanın ListeyeSınır özelliği Evet olarak ayarlanmıştır, kullanıcıysa listede bulunmayan bir değer belirtmiştir.

Alıcıdan tüm alanları doldurduktan sonra yanıtı bir kez daha göndermesini isteyin veya formu kendiniz doldurup kaydedin ve yeniden vermeyi deneyin.

Veri Toplama Durumu sütununda, form alanında belirtilen değerin geçerli olmadığını belirten bir ileti görüntüleniyor.

Alıcı bir veya daha fazla alana geçersiz veri girmiştir.

Alıcıdan tüm alanları doldurduktan sonra yanıtı bir kez daha göndermesini isteyin veya formu kendiniz doldurup kaydedin ve yeniden vermeyi deneyin.

Veri Toplama Durumu sütununda şu dize görüntüleniyor:

Bu ileti doldurmanız gereken bir form içeriyor. İşinizi tamamladığınızda, e-posta iletisini göndericisine gönderin.

Alıcı formu doldurmamıştır.

Alıcıdan, formu doldurduktan sonra başka bir yanıt göndermesini isteyin.

Yanıtları el ile işleme ve sorun giderme

Yanıtın el ile işlenmesi Outlook'tan verme işleminin başlatılmasını kapsar.

Bir kerede yalnızca bir yanıt verebilirsiniz. E-posta kullanılarak veri Collecting başarılı oldu, için Veri koleksiyonu durum sütunu ayarlandığı yanıtlar kaçının. Bu durum yanıtı zaten başarıyla işlendiğini gösterir. İleti işlenmedi için Veri koleksiyonu durum sütunu ayarlandığı yanıtları el ile işlenmesi gerekir. Bu sütunda bir hata iletisi içeren bir yanıt otomatik olarak işlenmek üzere başarısız oldu ve el ile dışarı aktarabilirsiniz önce bazı sorun giderme getirmeniz gerekir. Önceki bölümde, doğrulama ve otomatik yanıtlar işlenmesini sorun giderme, sorun giderme konusunda yardım için bkz.

 1. Outlook'ta el ile işlemek istediğiniz yanıtı sağ tıklatın.

 2. Verileri Microsoft Office Access'e Ver'i tıklatın.

 3. Verileri Microsoft Access'e Ver iletişim kutusunda, yanıt ayrıntılarını gözden geçirin, vermek için Tamam seçeneğini tıklatın.

  Verme işlemi başarılı olursa Veriler başarıyla veritabanına verildi iletisini görürsünüz. İşlem başarısız olursa, Hata nedeniyle veriler alınamıyor iletisini görürsünüz, bu iletiyi başarısızlığa neden olan sorunlara yönelik açıklama takip eder. Aşağıdaki tabloda verme işleminin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan sorunlar listelenmiştir:

Sorun

Neden

Çözüm

Yanıtı sağ tıklattığımda Verileri Microsoft Access'e Ver komutunu görmüyorum.

Seçilen ileti geçerli veri toplama yanıtı değildir.

Atanan klasörden veri toplama yanıtı olmayan iletileri silin.

Yanıt doğru klasöre gitmiyor.

Yalnızca iletiye ait özgün yanıtlar atanan klasöre gidecektir.

Kendi iletilerinize olan yanıtlarınız (yanıt oluşturmak için Gönderilmiş Öğeler klasöründeki iletinin kopyasının kullanılması dışında) ve fikir alışverişinde kullanılan e-posta iletisi iş parçacıklarının bir bölümü olan yanıtlar, atanan klasöre gitmeyebilir.

Diğer olası nedenler: Access'in yüklenmemiş olması veya yanıtları işlemek için gereken eklentinin eksik veya bozuk olması.

Yanıtlarınızdan biri işlenmiyorsa, Gönderilmiş Öğeler klasöründe bulunan gönderilmiş iletiye ait formu doldurun.

Kullanıcı yanıta verilen yanıttaki formu doldurmuşsa, kullanıcıdan özgün iletiyi yanıtlamasını isteyin.

Eklentinin eksik veya bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız Outlook'a geçin.Outlook'ta Araçlar menüsünde, Güven Merkezi'ni tıklatın ve sonra Eklentiler'i tıklatın. Öğenin Veri Toplama ve Yayımlama için Microsoft Access Outlook Eklentisi listesinde göründüğünden emin olun. Bu giriş görünmüyorsa, Access'i yeniden yüklemeyi deneyin.

İleti:

Veritabanı bulunamıyor. Veritabanını bulun ve verileri el ile alın.

Veritabanı başka bir konuma taşınmış, yeniden adlandırılmış, silinmiş veya bozulmuştur.

Veritabanını özgün konumuna geri yükleyip yeniden deneyin.

İleti:

Veritabanı zaten kullanımda.

Veritabanı özel kullanım modunda açılmıştır; özel kullanım kilidi açılana kadar veritabanında değişiklik yapılamaz.

Veritabanını özel kullanım modunda açan kullanıcıdan kapatmasını isteyin ve veritabanını normal modda açın. Ardından, yanıtı el ile vermeye çalışın.

İleti:

Tablo, sorgu veya alan eksik.

Hedef tablo veya sorgu silinmiş veya yeniden adlandırılmış olabileceği gibi, yapısı da form içeriğinin tablolara eklenemediği bir biçimde değiştirilmiş olabilir.

Eksik hedef tabloları ve sorguları oluşturun veya yeni bir veri toplama iletisi oluşturup gönderin.

İleti:

Form bozuk veya değiştirilmiş.

Yanıttaki form bozulmuş veya biri (alıcı veya gönderen) formu değiştirmiş.

Formu alıcı değiştirmişse kendisinden formu bir kez daha göndermesini isteyin ve el ile yanıtı verin.

Özgün iletideki form bozulmuş veya geçerli değilse yeni ileti oluşturup göndermeniz gerekir.

İleti:

İşlemi tamamlamak için gerekli bilgiler eksik.

Güncelleştirilmesi gereken var olan kayıta yönelik yanıtı eşlemek üzere ihtiyaç duyulan bilgiler eksik.

İleti ayarlarının Outlook ile eşitlenmesi gerekir. Access'te, Dış Veri sekmesinde, Veri Topla grubunda, Yanıtları Yönet'i tıklatın. Yanıtları Yönet iletişim kutusunda, iletiyi seçin. İleti Ayrıntıları'nın altında, Access bir ileti kutusu görüntüler. Ayarları eşitlemek için uyarıyı tıklatın ve iletişim kutusunu kapatın. Outlook'a geri dönüp yanıtı el ile vermeyi deneyin.

İleti:

Yalnızca benzersiz değerler içeren bir alanda yinelenen değerlere neden olacağı için veriler eklenemiyor veya güncelleştirilemiyor.

Dizin özelliği Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanmış alanda yinelenen değerler olamaz. Form alanına atanan değer tablodaki ilgili alanda zaten varsa işlem gerçekleştirilemez.

Alıcıdan, form alanında farklı bir değeri olan başka bir yanıt göndermesini isteyin.

İleti:

Girdiğiniz değer seçenek listesinde bulunan bir öğe değil.

Ya formda değerleri arayan gerekli bir alan vardır, kullanıcıysa alan için bir değer belirtmemiştir ya da alanın ListeyeSınır özelliği Evet olarak ayarlanmıştır, kullanıcıysa listede bulunmayan bir değer belirtmiştir.

Alıcıdan tüm alanları doldurduktan sonra yanıtı bir kez daha göndermesini isteyin veya formu kendiniz doldurup kaydedin ve yeniden vermeyi deneyin.

İleti:

Form alanında geçersiz değer.

Alıcı bir veya daha fazla alana geçersiz veri girmiştir.

Alıcıdan tüm alanları doldurduktan sonra yanıtı bir kez daha göndermesini isteyin veya formu kendiniz doldurup kaydedin ve yeniden vermeyi deneyin.

İleti:

Yanıt doldurmanız gereken bir form içeriyor. İşinizi tamamladığınızda, e-posta iletisini göndericisine gönderin.

Alıcı formu doldurmamıştır.

Alıcıdan, formu doldurduktan sonra başka bir yanıt göndermesini isteyin.

Kategoriler sütununda yeşil kare görüntülenene kadar yanıtı vermeye çalışın.

Veri toplama e-posta iletisini yeniden gönderme

İletiyi daha fazla kullanıcıya göndermek isterseniz veya hata nedeniyle özgün ileti bazı kullanıcılara ulaşmadıysa bunları iletmenin yerine yeniden göndermeyi deneyin.

 1. Dış veri sekmesinde, Topla veri grubunda, Yanıtları Yönet'itıklatın. Düğme görüntüsü

  Veri Toplama İletilerini Yönet iletişim kutusu görüntülenir.

  Veri Toplama İletilerini Yönet iletişim kutusu

 2. Veri Toplama İletilerini Yönet iletişim kutusunda yeniden göndermek istediğiniz iletiyi seçin.

 3. Bu E-posta İletisini yeniden gönder'i tıklatın.

  Bu iletiyi yeniden gönder düğmesini devre dışı bırakılmışsa

  İleti ayarlarının Outlook ile eşitlenmesi gerekiyorsa bu düğme soluk (kullanılamaz) görüntülenir.

  Ayarları eşitlemek için İleti ayrıntıları altındaki uyarı kutusunu tıklatın. İşlem başarılıysa Eşitleme başarılı oldu iletisini görürsünüz. Hata iletisi görürseniz, iletişim kutusunu kapatıp yeniden açmayı deneyin.

 4. Access, hedef tabloların ve sorguların halen var olduğunu , form alanlarının tümünü hala içerdiğini ve veri türlerinin değişmediğini doğrulama gibi bazı denetimler gerçekleştirir. Denetimler başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse sihirbaz sayfası yanıtların nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmenizi ister. Aksi taktirde, e-posta iletisini yeniden oluşturmanızı belirten bir ileti görürsünüz.

 5. İletiyi ilk gönderdiğinizde yaptığınız gibi sihirbazla devam edin. Ayarlar son defa belirlenenlerden farklı olabilir.

  E-posta iletisini başka kullanıcılara göndermek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • E-posta adresini el ile belirtin. (Bu seçeneğin ancak yeni kayıtlar eklemek için veri topladığınızda kullanılabildiğini unutmayın.)

  • Farklı bir e-posta adresi alanı seçin.

  • Aynı e-posta adresi alanını kullanın, ancak son adımda yalnızca istediğiniz adresleri seçin.

   Sihirbazın adımlarını Yardım için verileri işlemek istediğiniz nasıl belirtin, bu makalenin bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×