EĞER işlevi: İç içe formüller ve hatalardan kaçınma

EĞER işlevi: İç içe formüller ve hatalardan kaçınma

EĞER işlevi, bir koşulu test edip Doğru veya Yanlış sonucunu döndürerek, bir değerle beklediğiniz değer arasında mantıksal karşılaştırma yapmanıza olanak tanır.

 • =EĞER(Bir şey Doğru ise, bir şey yap, değilse başka bir şey yap)

Dolayısıyla, EĞER deyiminin iki sonucu olabilir. İlk sonuç karşılaştırmanızın Doğru olması, ikinci sonuç da karşılaştırmanızın Yanlış olmasıdır.

EĞER deyimleri son derece sağlamdır ve çoğu elektronik tablo modelinin temelini oluşturur, ancak çoğu elektronik tablo sorununun temel sebebi de bunlardır. İdeal olarak bir EĞER deyiminin Erkek/Dişi, Evet/Hayır/Belki gibi basit koşullara uygulanması gerekir, ancak bazen 3’ten çok EĞER işlevini iç içe geçirmenizi* gerektirecek daha karmaşık senaryoları değerlendirmeniz gerekebilir.

* “İç içe geçirme”, birden çok işlevi tek bir formülde birleştirme uygulamasıdır.

Bir koşul doğru olduğunda belirli bir değerin ve yanlış olduğunda başka bir değerin döndürülmesi için, mantıksal işlevlerden biri olan EĞER işlevini kullanın.

Söz dizimi

EĞER(mantıksal_sınama, eğer_doğruysa_değer, [eğer_yanlışsa_değer])

Örneğin:

 • =EĞER(A2>B2,"Bütçeyi Aşıyor","Tamam")

 • =EĞER(A2=B2,B4-A4,"")

Bağımsız değişken adı

Açıklama

mantıksal_sınama   

(gerekli)

Sınamak istediğiniz koşul.

eğer_doğruysa_değer   

(gerekli)

Mantıksal_sınama sonucu DOĞRU ise döndürülmesini istediğiniz değer.

eğer_yanlışsa_değer   

(isteğe bağlı)

Mantıksal_sınama sonucu YANLIŞ ise döndürülmesini istediğiniz değer.

Açıklamalar

Excel en çok 64 farklı EĞER işlevini iç içe kullanmanıza izin verse de, bunu yapmanız pek önerilmez. Neden?

 • Birden çok EĞER deyimini doğru oluşturmak için, çok kapsamlı düşünmek ve mantığının sonuna kadar her koşulda doğru hesaplama yapabileceğinden emin olmak gerekir. Formülünüzü %100 doğru bir şekilde iç içe geçiremezseniz, kullandığınız durumların %75'inde formül doğru çalışabilir ama %25'inde beklenmedik sonuçlar döndürür. Ne yazık ki bu %25’lik kısmı yakalama ihtimaliniz düşüktür.

 • Birden çok EĞER deyiminin bakımı inanılmaz zor olabilir. Özellikle bir süre sonra geri dönüp ne yaptığınızı veya daha da kötüsü başka birinin ne yaptığını anlamaya çalışırsanız, bu çok zor olabilir.

Sonu gelmeyecekmiş gibi büyüyen bir EĞER deyimiyle karşılaşırsanız, farenizi bir kenara koyup stratejinizi yeniden ele alma zamanınız gelmiştir.

Birden çok EĞER deyimi kullanarak iç içe geçirilmiş karmaşık bir EĞER deyimi oluşturmanın doğru yoluna bakalım ve Excel cephanesindeki başka bir araca geçme zamanının geldiğini nasıl anlayacağımızı açıklayalım.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, öğrencilerin test puanlarının harf notuna dönüştürülmesi için kullanılan standart sayılabilecek bir iç içe EĞER deyimi gösterilmektedir.

Karmaşık iç içe Eğer deyimi - E2’deki formül =EĞER(B2>97,"A+",EĞER(B2>93,"A",EĞER(B2>89,"A-",EĞER(B2>87,"B+",EĞER(B2>83,"B",EĞER(B2>79,"B-",EĞER(B2>77,"C+",EĞER(B2>73,"C",EĞER(B2>69,"C-",EĞER(B2>57,"D+",EĞER(B2>53,"D",EĞER(B2>49,"D-","F"))))))))))))
 • =EĞER(D2>89,"A",EĞER(D2>79,"B",EĞER(D2>69,"C",EĞER(D2>59,"D","F"))))

  Bu karmaşık iç içe EĞER deyimi, kolayca anlaşılabilecek bir mantığı izler:

 1. Test Puanı (D2 hücresi) 89’dan büyükse, öğrenci A alır

 2. Test Puanı 79’dan büyükse, öğrenci B alır

 3. Test Puanı 69’dan büyükse, öğrenci C alır

 4. Test Puanı 59’dan büyükse, öğrenci D alır

 5. Diğer durumlarda ise öğrenci F alır

Test puanları ile harf notları arasındaki bağıntının değişme ihtimali düşük olduğundan, bu örnekteki deyim oldukça güvenli ve fazla bakım gerektirmez. Ancak notları A+, A ve A- şeklinde bölümlendirmeniz gerektiğinde ne olacağına bakalım. Dört koşullu EĞER deyiminizin 12 koşul içerecek şekilde yeniden yazılması gerekir! Formülünüz artık şöyle görünecektir:

 • =EĞER(B2>97,"A+",EĞER(B2>93,"A",EĞER(B2>89,"A-",EĞER(B2>87,"B+",EĞER(B2>83,"B",EĞER(B2>79,"B-", EĞER(B2>77,"C+",EĞER(B2>73,"C",EĞER(B2>69,"C-",EĞER(B2>57,"D+",EĞER(B2>53,"D",EĞER(B2>49,"D-","F"))))))))))))

İşlevsel olarak doğru ve beklendiği gibi çalışacak olmasına rağmen yazılması ve istediğinizi yaptığından emin olmak amacıyla test edilmesi daha uzun sürer. Göze çarpan bir diğer büyük sorun, puanları ve karşılık gelen notları el ile girmeniz gerekmesidir. Yanlışlıkla bir yazım hatası yapma ihtimaliniz nedir? Şimdi de aynısını, daha karmaşık koşullarla 64 kez yapmanız gerektiğini hayal etmeye çalışın. Tabii ki imkansız değil, ancak gerçekten de kendinizi bu boyutta bir çabaya ve fark edilmesi çok zor olan muhtemel hatalara maruz bırakmak ister misiniz?

İpucu : Excel'deki her işlev bir açılış ve kapanış parantezi () gerekir. Excel, formülü düzenlediğiniz sırada formülün farklı kısımlarını renklendirerek öğelerin nereye ekleneceğini anlamanıza yardımcı olmaya çalışır. Örneğin, yukarıdaki formül düzenlenirken, imlecinizi “)” şeklindeki kapanış parantezlerinden her birinin üzerinden geçirdiğiniz sırada buna karşılık gelen açılış parantezi de aynı rengi alır. Bu, özellikle karmaşık iç içe formüllerde, yeterince eşleşen parantez ekleyip eklemediğinizi anlamaya çalışırken işinize yarayabilir.

Ek örnekler

Aşağıda, ulaşılan Gelir düzeyine bağlı olarak Satış Komisyonu hesaplama için kullanılan çok yaygın bir örnek verilmiştir.

D9 hücresindeki formül, EĞER(C9>15000,%20,EĞER(C9>12500,%17,5,EĞER(C9>10000,%15,EĞER(C9>7500,%12,5,EĞER(C9>5000,%10,0)))))
 • =EĞER(C9>15000,20%,EĞER(C9>12500,17.5%,EĞER(C9>10000,15%,EĞER(C9>7500,12.5%,EĞER(C9>5000,10%,0)))))

Formülde şu denmektedir: EĞER(C9 hücresi 15.000’den Büyükse %20 döndür, EĞER(C9 hücresi 12.500’den büyükse %17,5 döndür gibi...

Bu formül bir önceki Notlar örneğine son derece benzer olsa da, büyük EĞER deyimlerinin bakımını yapmanın ne kadar zor olduğu konusunda harika bir örnektir. Kuruluşunuz yeni ödeme düzeyleri eklemeye, hatta mevcut Dolar veya yüzdelik değerlerini değiştirmeye karar verirse ne olacak? Çok uğraşmanız gerekir!

İpucu : Formül çubuğuna satır sonları ekleyerek uzun formüllerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz. Yeni bir satıra kaydırmak istediğiniz metnin hemen önünde ALT+ENTER tuşlarına basmanız yeterlidir.

Aşağıda mantığın yanlış sırayla verildiği bir komisyon senaryosu örneği verilmiştir:

D9 hücresindeki formül düzen dışıdır =EĞER(C9>5000,10%,EĞER(C9>7500,12.5%,EĞER(C9>10000,15%,EĞER(C9>12500,17.5%,EĞER(C9>15000,20%,0)))))

Neyin yanlış olduğunu görebiliyor musunuz? Gelir karşılaştırmalarının sırasını önceki örnekle karşılaştırın. Bu formül hangi yönde ilerliyor? Evet, aşağıdan yukarıya (5.000 TL’den 15.000 TL’ye) doğru ilerliyor, yukarıdan aşağı değil. Peki bu neden büyük bir sorun yaratır? Sorunun büyük olmasının nedeni, formülün 5.000 TL üzerindeki değerler için ilk değerlendirmeyi geçememesidir. 12.500 TL geliriniz olduğunu varsayalım. Gelir 5.000 TL’den fazla olduğu için, EĞER deyimi %10 sonucunu döndürür ve o noktada durur. Bu tür hatalar çoğu durumda olumsuz bir etki görülene kadar fark edilmediğinden, büyük bir soruna yol açabilir. Peki, karmaşık iç içe EĞER deyimleri konusunda önemli hata olasılıkları olduğunu bilen biri olarak siz ne yapabilirsiniz? Çoğu durumda, EĞER deyimiyle karmaşık bir formül oluşturmak yerine DÜŞEYARA işlevini kullanabilirsiniz. DÜŞEYARA’yı kullanırken ilk olarak bir başvuru tablosu oluşturmanız gerekir:

D2 hücresindeki formül =DÜŞEYARA(C2,C5:D17,2,DOĞRU)
 • =DÜŞEYARA(C2,C5:D17,2,DOĞRU)

Bu formül, C5:C17 aralığında C2 hücresinde değerin aranmasını söyler. Değer bulunursa, aynı satırdaki karşılık gelen değer D sütununda döndürülür.

D9 hücresindeki formül =DÜŞEYARA(B9,B2:C6,2,DOĞRU)
 • =DÜŞEYARA(B9,B2:C6,2,DOĞRU)

Benzer şekilde, bu formül B2:B22 aralığında B9 hücresinde değeri arar. Değer bulunursa, aynı satırdaki karşılık gelen değer C sütununda döndürülür.

Not : Bu DÜŞEYARA işlevlerinin ikisinde de formüllerin sonunda DOĞRU bağımsız değişkeni kullanılır ve bu, formüllerin yaklaşık bir eşleşme aramasını istediğimiz anlamına gelir. Başka bir deyişle, arama tablosundaki tam değerlerin yanı sıra bu değerler arasında kalan tüm değerleri eşleştirir. Bu durumda, arama tablolarının en düşükten başlayıp en büyüğe gidecek şekilde Artan düzende sıralanması gerekir.

DÜŞEYARA işlevi burada çok daha ayrıntılı incelenmiştir, ancak 12 düzeyli, karmaşık bir iç içe EĞER deyiminden çok daha basit olduğundan emin olabilirsiniz. Bu kadar belirgin olmamakla birlikte başka avantajlar da vardır:

 • DÜŞEYARA başvuru tabloları açıkça görülebilir ve kolayca anlaşılabilir.

 • Tablo değerleri kolayca güncelleştirilebilir ve koşullarınız değişmediği sürece formülünüze hiç dokunmanız gerekmez.

 • Başkalarının başvuru tablonuzu görmesini ya da tabloyu etkileyecek işlemler yapmasını engellemek istiyorsanız tabloyu başka bir çalışma sayfasına koymanız yeterlidir.

Biliyor muydunuz?

Artık birden çok iç içe EĞER deyimini tek bir işlevle değiştirebilecek bir ÇOKEĞER işlevi vardır. Dolayısıyla, aşağıdaki 4 EĞER işlevini içeren ilk not örneğimiz:

 • =EĞER(D2>89,"A",EĞER(D2>79,"B",EĞER(D2>69,"C",EĞER(D2>59,"D","F"))))

Tek bir ÇOKEĞER işlevi ile çok daha basit bir hale getirilebilir:

 • =ÇOKEĞER(D2>89,"A",D2>79,"B",D2>69,"C",D2>59,"D",DOĞRU,"F")

ÇOKEĞER işlevi çok kullanışlıdır, çünkü EĞER deyimleriyle ve parantezlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Not : Bu özelliği kullanabilmek için Office 365 aboneliğiniz olmalıdır. Office 365 abonesiyseniz, Office'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Office 365’i veya Excel’in en son sürümünü deneyin

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

EĞER işlevinin nasıl kullanılacağını gösteren bir video izleyin

ÇOKEĞER işlevi (Office 365, Excel 2016 ve sonraki sürümler)

EĞERSAY işlevi, değerleri tek bir ölçüte dayalı olarak sayar

ÇOKEĞERSAY işlevi, değerleri birden çok ölçüte dayalı olarak sayar

ETOPLA işlevi, değerleri tek bir ölçüte dayalı olarak toplar

ÇOKETOPLA işlevi, değerleri birden çok ölçüte dayalı olarak toplar

VE işlevi

VEYA işlevi

DÜŞEYARA işlevi

Excel'deki formüllere genel bakış

Bozuk formüllerden kaçınma

Formüllerdeki hataları tespit etmek için hata denetimini kullanma

Mantıksal işlevler

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×