Dosyaları açtığınızda ve kaydettiğinizde metin kodlamasını seçme

Genellikle, metnin nasıl saklandığıyla ilgili ayrıntılar hakkında endişeye kapılmadan metin dosyalarını paylaşabilirsiniz. Ancak, başka bir dilde çalışan kişilerle metin dosyalarını paylaşırsanız metin dosyalarını İnternet'ten yüklerseniz veya metin dosyalarını başka bilgisayar sistemleriyle paylaşırsanız dosyayı açtığınızda veya kaydettiğinizde bir kodlama standardı seçmeniz gerekebilir.

Siz veya herhangi başka biri metni Microsoft Office Word veya başka bir programda (dosyanın oluşturulması için kullanılan dilden farklı bir dilde sistem yazılımına sahip bilgisayar gibi) metni açarsa, kodlama standardı bu programın okunabilir şekilde metni nasıl temsil edeceğine yardımcı olur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin kodlamayı anlama

Dosyayı açtığınızda kodlama standardını seçme

Dosyayı kaydettiğinizde kodlama standardını seçme

Word'de kullanılabilen kodlama standartlarını arama

Metin kodlamayı anlama

Ekranda size metin gibi görünenler aslında metin dosyasında sayısal değerler olarak depolanırlar. Bilgisayarınız bu sayısal değerleri görünür karakterlere çevirir. Bunu da, bir kodlama standardı kullanarak yapar.

Kodlama standardı, karakter kümesindeki her metin karakterini sayısal bir değere atayan numaralandırma düzenidir. Karakter kümesinde alfabetik karakterler, sayılar ve diğer simgeler bulunabilir. Yaygın olarak, farklı diller farklı karakter kümelerinden oluşur; bu nedenle, farklı dillerde kullanılan karakter kümelerini temsil etmek için çok sayıda farklı kodlama standardı vardır.

Farklı alfabeler için farklı kodlama standartları

Metin dosyasıyla kaydedilen kodlama standardı bilgisayarınızın metni ekranda görüntülemek için gerek duyduğu bilgileri sağlar. Örneğin, Kiril (Windows) kodlamasında Й karakterinin sayısal değeri 201'dir. Kiril (Windows) kodlamasını kullanan bilgisayarda bu karakterin bulunduğu bir metni açtığınızda, bilgisayar 201 sayısal değerini okur ve ekranda Й karakterini görüntüler.

Ancak, farklı bir kodlama kullanan bilgisayarda aynı dosyayı açarsanız, bilgisayar varsayılan olarak kullandığı kodlama standardında 201 sayısal değerine karşılık gelen karakteri görüntüler. Örneğin, bilgisayarınız Batı Avrupa (Windows) kodlama standardını kullanıyorsa özgün Kiril tabanlı dosyadaki karakter Й değil É olarak görüntülenir; Batı Avrupa (Windows) kodlamasında 201 değeri É karakteriyle eşlenir.

Unicode: Birçok alfabe için tek kodlama standardı

Metin dosyalarının kodlanması ve kodlarının çözülmesiyle ilgili sorunlardan kaçınmak için dosyaları Unicode kodlamasıyla kaydedebilirsiniz. Unicode, günümüzde bilgisayar kullanıcıları arasında yaygın olarak kullanılan tüm dillerdeki çoğu karaktere sahiptir.

Word, Unicode'u temel aldığından dosyaları otomatik olarak Unicode kodlamasıyla kaydeder. Metnin dilini hesaba katmadan, İngilizce tabanlı bilgisayar sisteminizde Unicode kodlu dosyaları açıp okuyabilirsiniz. Benzer şekilde, Unicode olarak kodlanan dosyaları kaydetmek için İngilizce dil sistemini kullandığınızda, Yunanca, Kiril, Arapça veya Japonca karakterler gibi Batı Avrupa alfabelerinde bulunmayan karakterler de dosyada yer alabilir.

Sayfanın Başı

Dosyayı açtığınızda kodlama standardını seçme

Dosyayı açtığınızda metin bozuk, soru işareti veya kutu olarak görüntüleniyorsa, Microsoft Office Word dosyadaki metnin kodlama standardını doğru algılayamıyor olabilir. Metni görüntülemek (çözmek) üzere kullanmak için kodlama standardını belirtebilirsiniz:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Gelişmiş'e tıklayın.

 3. Genel bölümüne gelin ve Açılışta dosya biçimi dönüştürmeyi onayla onay kutusunu seçin.

  Not : Bu onay kutusu seçili olduğunda, Word uygulaması Word biçiminden (.doc, .dot, .docx, .docm, .dotx veya .dotm dosyaları Word biçimindedir) farklı biçimdeki dosyayı her açtığınızda Dosya Dönüştür iletişim kutusunu görüntüler. Bu gibi dosyalarla çok sık çalışıyor, ancak kodlama standardını nadiren seçmek istiyorsanız gereksiz yere iletişim kutusunun açılmasını önlemek için bu seçeneği kapalı duruma getirmeyi unutmayın.

 4. Dosyayı kapatıp yeniden açın.

 5. Dosya Dönüştür iletişim kutusunda Kodlanmış Metin'i seçin.

 6. Dosya Dönüştürme iletişim kutusunda Diğer Kodlama'yı ve listeden istediğiniz kodlama standardını seçin.

  Seçtiğiniz kodlama standardında metnin okunup okunmadığını denetlemek için metnin önizlemesini Önizleme alanında görüntüleyebilirsiniz.

Metnin yaklaşık tamamı aynı görünürse (örneğin, tümü kutu veya tümü nokta), karakterleri görüntülemek için gereken yazı tipi yüklenmemiş olabilir. Size gereken yazı tipi kullanılamıyorsa ek yazı tipleri yükleyebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

 1. Microsoft Windows'da, Başlat düğmesine tıklayın ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Windows Vista'da

  1. Denetim Masası'nda Programı Kaldır'ı tıklatın.

  2. Programlar listesinde, Word'ü Office'in bir parçası olarak mı yoksa tek başına mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office veya Microsoft Word listesini seçip Değiştir'e tıklayın.

  Microsoft Windows XP'de

  1. Denetim Masası'nda Program Ekle veya Kaldır'a tıklayın.

  2. Şu anda yüklü programlar kutusunda Word'ü Office'in bir parçası olarak mı yoksa tek başına mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office veya Microsoft Word listesini seçin ve sonra Değiştir'e tıklayın.

 3. Microsoft Office yüklemenizi değiştirin öğesinin altında önce Özellik Ekle veya Kaldır'a, ardından Devam'a tıklayın.

 4. Yükleme Seçenekleri altında Office Paylaşılan Özellikler'i ve Uluslararası Destek'i genişletin.

 5. Size gereken yazı tipini seçip , seçimin yanındaki oka tıklayın ve Bilgisayarım'dan Çalıştır'ı seçin.

İpucu : Kodlanmış metin açtığınızda, Word Web Seçenekleri iletişim kutusunda tanımlanan yazı tiplerini uygular. (Web Seçenekleri iletişim kutusuna ulaşmak için Microsoft Office Düğmesi'ni, Word Seçenekleri'ni ve Gelişmiş'i tıklatın. Genel bölümünde, Web Seçenekleri'ni tıklatın.) Her karakter kümesi için yazı tipini özelleştirmek amacıyla Web Seçenekleri iletişim kutusunda, Yazı Tipleri sekmesindeki seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Dosyayı kaydettiğinizde kodlama standardını seçme

Dosyayı kaydettiğinizde kodlama standardını seçmezseniz, Word dosyayı Unicode olarak kodlar. Çoğunlukla, çoğu dildeki çoğu karakteri desteklediğinden varsayılan Unicode kodlamasını kullanabilirsiniz.

Unicode'u desteklemeyen bir programda açılırsa, hedef programın bunu karşılayan kodlama standardını seçebilirsiniz. Örneğin, Unicode İngilizce dil sisteminizde Geleneksel Çince dilinde belge oluşturmanızı sağlar. Ancak, belge Unicode'u desteklemeyen Geleneksel Çince dilinde açılırsa, belgeyi Çince Geleneksel (Big5) kodlamasıyla kaydedebilirsiniz. Belge., Geleneksel Çince dilinde programda açıldığında tüm metin düzgün görüntülenir.

Not : Unicode en kapsamlı standart olduğundan, başka herhangi bir kodlamayla metnin açılması bazı karakterlerin artık görüntülenmemesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, Unicode'da kodlanan bir belgede İbranice ve Kiril metin bulunabilir. Bu belge Kiril (Windows) kodlamasıyla kaydedilirse İbranice metin artık görüntülenmeyebilir; belge İbranice (Windows) kodlamasıyla kaydedilirse de Kiril metin artık görüntülenmeyebilir.

Dosyada kullandığınız karakterleri desteklemeyen bir kodlama sistemi seçerseniz, Word kaydedilemeyen karakterleri kırmızıyla işaretler. Dosyayı kaydetmeden önce metnin önizlemesini seçtiğiniz kodlama standardında görüntüleyebilirsiniz.

Simge yazı tipinde veya alan kodlarında biçimlendirilen metin, dosyayı kodlanmış metin olarak kaydettiğinizde kaldırılır.

Kodlama standardını seçme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra Farklı Kaydet'e tıklayın.

  Dosyayı farklı bir klasörde kaydetmek istiyorsanız, klasörü bulun ve açın.

 2. Dosya adı kutusuna dosya için yeni bir ad yazın.

 3. Farklı kaydet kutusunda Düz Metin'i seçin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

 5. Microsoft Office Word Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusu görüntülenirse Devam'ı tıklatın.

 6. Dosya Dönüşümü iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz kodlama standardıyla ilgili seçeneği belirleyin:

  • Sisteminize ait varsayılan kodlama standardını kullanmak için Windows (Varsayılan) seçeneğine tıklayın.

  • MS-DOS kodlama standardını kullanmak için MS-DOS'u tıklatın.

  • Belirli bir kodlama standardını kullanmak için Diğer kodlama'ya tıklayıp listeden istediğiniz kodlama standardını seçin. Seçtiğiniz kodlama standardında metnin okunup okunmadığını denetlemek için Önizleme alanında metnin önizlemesini görüntüleyebilirsiniz.

   Not : Dosya Dönüştürme iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz; böylece, belgenin çoğu önizlemede görüntülenebilir.

 7. "Kırmızı işaretli metin, seçilen kodlamada doğru olarak kaydedilmeyecek" uyarısını belirten bir ileti alırsanız farklı bir kodlama seçmeyi deneyebilirsiniz veya Karakter değişimine izin ver onay kutusunu seçebilirsiniz.

  Karakter değişimine izin verdiğinizde, Word görüntülenemeyen karakteri seçtiğiniz kodlamadaki en yakın eşdeğer karakterle değiştirir. Örneğin, üç nokta üç tek noktayla, kıvrımlı soru işareti de düz soru işaretiyle değiştirilir.

  Seçmiş olduğunuz kodlamada kırmızıyla işaretli karaktere eşdeğer karakter yoksa, kırmızıyla işaretli karakter soru işareti gibi bağlam dışı bir karakter olarak kaydedilir.

 8. Belge bir satırdan alttaki diğer satıra metni kaydırmayan programda açılırsa Satır sonu ekle onay kutusunu seçip Satır sonu karakteri kutusunda satır başı (CR), satır besleme (LF) veya her ikisini birden belirterek belgeye zorunlu satır sonları ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Word'de kullanılabilen kodlama standartlarını arama

Word bir dizi kodlama standardını tanır ve bilgisayarınızdaki sistem yazılımıyla birlikte verilen kodlama standartlarını destekler.

Aşağıdaki yazı sistemleri listesi, her yazı sistemiyle ilişkili kodlama standartlarını (kod sayfaları olarak da bilinir) göstermektedir.

Yazı sistemi

Kodlama standartları

Uygulanan yazı tipi

Birden çok dil

Unicode (UCS-2 little-endian ve big-endian, UTF-8, UTF-7)

Word'ün dil sürümünüz için Normal stil temelinde varsayılan yazı tipi

Arapça

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Basitleştirilmiş Çince

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Geleneksel Çince

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kiril

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

İngilizce, Batı Avrupa veya diğer Latin dilleri

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Yunanca

Windows 1253

Courier New

İbranice

Windows 1255

Courier New

Japonca

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Kore dili

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Tay dili

Windows 874

Tahoma

Vietnam dili

Windows 1258

Courier New

Hindu: Tamil dili

ISCII 57004

Latha

Hindu: Nepal dili

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Hindu: Konkani dili

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Hindu: Hintçe

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Hindu: Assam dili

ISCII 57006

Hindu: Bengali

ISCII 57003

Hindu: Gucerat dili

ISCII 57010

Hindu: Kannada dili

ISCII 57008

Hindu: Malayalam dili

ISCII 57009

Hindu: Odia

ISCII 57007

Hindu: Marathi dili

ISCII 57002 (Devanagari)

Hindu: Pencap dili

ISCII 57011

Hindu: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Hindu: Telugu dili

ISCII 57005

Not : 

 • Hindu dillerinin kullanılması için sistem desteği ve uygun OpenType yazı tipleri gerekir.

 • Nepal dili, Assam dili, Bengalce, Gucerat dili, Malayalam dili ve Oriya dili için yalnızca sınırlı destek vardır.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!