Dipnot ve sonnot ekleme veya oluşturma

Dipnotlar ve sonnotlar, yazdırılmış belgelerde belge içindeki metni açıklamak, metinle ilgili yorumda bulunmak veya kaynak belirtmek amacıyla kullanılır. Dipnotları ayrıntılı açıklamalarda bulunmak, sonnotları ise kaynaklara atıfta bulunmak için kullanabilirsiniz.

Not   Kaynakça hazırlamak istiyorsanız, Başvurular sekmesinde yer alan Alıntılar ve Kaynakça grubunda, kaynak ve alıntı oluşturma ve yönetmeyle ilgili çeşitli komutlar bulabilirsiniz.

Bu makalede

Dipnotlar ve sonnotlar hakkında

Dipnot veya sonnot ekleme

Dipnotların veya sonnotların numara biçimini değiştirme

Dipnotlar veya sonnotlar için başlangıç değerini değiştirme

Dipnot veya sonnot devam uyarıcısı oluşturma

Dipnot veya sonnot ayırıcısını değiştirme veya kaldırma

Dipnot veya sonnot silme

Not silme

Dipnotlar ve sonnotlar hakkında

Bir dipnot veya sonnot, birbiriyle bağlantılı iki parçadan oluşur; bunlar  not başvurusu işareti ve buna karşılık gelen not metnidir.

Belgede dipnot ve sonnot örneği

1. Dipnot ve sonnot başvuru işaretleri

2. Ayırıcı satır

3. Dipnot metni

4. Sonnot metni

Sayfanın Başı

Dipnot veya sonnot ekleme

Microsoft Word dipnotları ve sonnotları otomatik olarak sizin için numaralandırır. Belge boyunca tek bir numaralandırma düzeni kullanabileceğiniz gibi bir belgedeki her bölüm için farklı bir numaralandırma düzeninden de yararlanabilirsiniz.

Dipnot ve sonnot eklemeyle ve düzenlemeyle ilgili komutlar Başvurular sekmesinde, Dipnotlargrubunda bulunabilir.

Word 2010: Başvurular sekmesindeki Dipnotlar grubu

Dipnot Ekle

Sonnot Ekle

Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu Başlatıcı

Otomatik numaralandırılmış notları eklemeniz, silmeniz veya taşımanız durumunda, dipnot ve sonnot başvuru işaretleri Word tarafından yeniden numaralandırılır.

Not   Belgenizdeki dipnotlar yanlış numaralandırılmışsa belgenizde izlenen değişiklikler olabilir. İzlenen değişiklikleri kabul edin, böylece Word dipnotları ve sonnotları doğru numaralandıracaktır.

 1. Sayfa Düzeni görünümü not başvuru işaretini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Dipnot Ekle'yi veya Sonnot Ekle'yi tıklatın. Word not başvuru işaretini ekler ve ekleme noktasını yeni dipnot veya sonnotun metin alanına yerleştirir.

  Klavye kısayolları  Dipnot eklemek için CTRL+ALT+F tuşlarına basın. Sonnot eklemek için CTRL+ALT+D tuşlarına basın.

  Microsoft Word, varsayılan olarak, dipnotları her sayfanın sonuna ve sonnotları belgenin sonuna yerleştirir.

 3. Not metnini yazın.

 4. Belgedeki başvuru işaretine dönmek için dipnot veya sonnot başvuru işaretini çift tıklatın.

 5. Dipnot ve sonnotların yerini veya biçimini değiştirmek için, Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu Başlatıcı'yı tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dipnotları sonnotlara, sonnotları da dipnotlara dönüştürmek için Konum altında Dipnotlar'ı veya Sonnotlar'ı seçip Dönüştür'ü tıklatın. Notları Dönüştür iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

  • Numaralandırma biçimini değiştirmek için Sayı biçimi kutusunda istediğiniz biçimi ve Uygula'yı tıklatın

  • Geleneksel bir numara biçimi yerine özel bir işaret kullanmak isterseniz, Özel işaret seçeneğinin yanındaki Simge özelliğini tıklatın ve var olan simgelerden bir işaret seçin. Bu işlem, varolan not başvuru işaretlerini değiştirmez. Yalnızca yeni simgeler ekler.

Sayfanın Başı

Dipnotların veya sonnotların numara biçimini değiştirme

 1. Ekleme noktasını, biçimini değiştirmek istediğiniz sonnotun veya dipnotun olduğu bölüm yerleştirin. Belge bölümlere ayrılmamışsa, ekleme noktasını belgenin herhangi bir yerine yerleştirin.

 2. Başvurular sekmesinde Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu Başlatıcı'yı tıklatın.

 3. Dipnotlar veya Sonnotlar seçeneğini tıklatın.

 4. Sayı biçimi kutusundan istediğiniz seçeneği tıklatın.

 5. Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dipnotlar veya sonnotlar için başlangıç değerini değiştirme

Word otomatik olarak dipnotları "1"den ve sonnotları "i"den başlayarak numaralandırır; bunun yerine kendiniz farklı bir başlangıç değeri seçebilirsiniz.

Not   Belgenizdeki dipnotlar yanlış numaralandırılmışsa belgenizde izlenen değişiklikler olabilir. İzlenen değişiklikleri kabul edin; böylece Word dipnotları ve sonnotları doğru numaralandıracaktır.

 1. Başvurular sekmesinde, Dipnotlar grubunda Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu Başlatıcı'yı tıklatın.

  Word 2010 Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu Başlatıcı

 2. Başlangıç kutusunda, istenen başlangıç değerini seçin.

 3. Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dipnot veya sonnot devam uyarıcısı oluşturma

Sonnot veya dipnot sayfaya sığmayacak kadar uzunsa, okuyuculara dipnot veya sonnotun bir sonraki sayfada devam ettiğini bildirmek için devam uyarıcısı oluşturabilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesine gidip Taslak'ı tıklatarak Taslak görünümünde olduğunuzdan emin olun.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Notları Göster'i tıklatın.

 3. Belgenizde hem dipnotlar, hem de sonnotlar varsa bir ileti görünür. Dipnot alanını göster veya Sonnot alanını göster seçeneğini ve sonra Tamam komutunu tıklatın.

 4. Not bölmesi listesinde, Dipnot Devam Uyarıcısı veya Sonnot Devam Uyarıcısı seçeneğini tıklatın.

 5. Not bölmesine, devam uyarıcısı için kullanmak istediğiniz metni yazın.

Sayfanın Başı

Dipnot veya sonnot ayırıcısını değiştirme veya kaldırma

Word, not ayırıcısı adı verilen kısa bir yatay çizgiyle belge metnini dipnotlardan ve sonnotlardan ayırır. Not bir sonraki sayfaya taşarsa, Word, not devam ayırıcısı adı verilen daha uzun bir çizgi yazdırır. Ayırıcıları, metin veya grafik ekleyerek özelleştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesine gidip Taslak'ı tıklatarak Taslak görünümünde olduğunuzdan emin olun.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Notları Göster'i tıklatın.

 3. Not bölmesi listesinde, değiştirmek veya kaldırmak istediğiniz ayırıcı türünü tıklatıp seçin.

  1. Belge metni ile notlar arasında görünen ayırıcıyı değiştirmek için, Dipnot Ayırıcısı'nı veya Sonnot Ayırıcısı'nı tıklatın.

  2. Önceki sayfadan devam eden notlara ait ayırıcıyı değiştirmek için, Dipnot Devam Ayırıcısı'nı veya Sonnot Devam Ayırıcısı'nı tıklatın.

 4. Ayırıcıyı seçin ve değişiklikleri yapın:

  • Ayırıcıyı kaldırmak için DELETE tuşuna basın.

  • Ayırıcıyı düzenlemek için bir Küçük Resim bölücü çizgisi ekleyin veya metin girin.

  • Varsayılan ayırıcıyı geri yüklemek için Sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dipnot veya sonnot silme

Notu silmek istediğinizde, notun içindeki metinle değil, belge penceresindeki not başvuru işaretiyle çalışırsınız.

Belgede not başvuru işareti

1. Not başvuru işareti

Otomatik olarak numaralandırılmış bir not başvuru işaretini silerseniz Word, notları yeni sıraya göre yeniden numaralandırır.

Not silme

 • Belge içinde, sonnot veya dipnotta silmek istediğiniz not başvuru işaretini seçip DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Word 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir