Dipnot ve son not ekleme veya oluşturma

Dipnotlar ve son notlar basılı belgelerde belgenin metniyle ilgili açıklama, yorum veya başvuru sağlamak için kullanılır. Ayrıntılı yorumlar için dipnotları ve kaynaklardan alıntılar için son notları kullanabilirsiniz.

Not : Kaynakça oluşturmak istiyorsanız, Başvurular sekmesinin Alıntılar ve Kaynakça grubunda kaynakları ve alıntıları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik komutları bulabilirsiniz.

Bu makalede

Dipnotlar ve son notlar hakkında

Dipnot veya son not ekleme

Dipnotların veya son notların sayı biçimini değiştirme

Dipnotların veya son notların başlangıç değerini değiştirme

Dipnot veya son not devam uyarıcısı oluşturma

Dipnot veya son not ayırıcısını değiştirme veya kaldırma

Dipnot veya son notu silme

Dipnotlar ve son notlar hakkında

Dipnot veya son not bağlantılı iki bölümden oluşur: not başvurusu işareti ve buna karşılık gelen not metni.

Belgede dipnot ve sonnot örneği

1. Dipnot ve son not başvuru işaretleri

2. Ayırıcı satırı

3. Dipnot metni

4. Son not metni

Sayfanın Başı

Dipnot veya son not ekleme

Microsoft Word dipnotları ve son notları sizin için otomatik olarak numaralandırır. Belgenin tamamında tek bir numaralandırma düzeni kullanabileceğiniz gibi, belgedeki her bölüm içinde ayrı numaralandırma düzenleri de kullanabilirsiniz.

Dipnotları ve son notları ekleme ve düzenleme komutları, Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda bulunabilir.

Word 2010: Başvurular sekmesindeki Dipnotlar grubu

Dipnot ekleme

Son not ekleme

Dipnot ve Son not İletişim Kutusu Başlatıcısı

Otomatik olarak numaralandırılmış notlarda ekleme, silme veya taşıma işlemleri yaparsanız, Word dipnot ve son not başvuru işaretlerini yeniden numaralandırır.

Not : Belgenizdeki dipnotlar yanlış numaralandırılmışsa, belgeniz izlenen değişiklikler içeriyor olabilir. Word’ün dipnotları ve son notları doğru numaralandırması için, izlenen değişiklikleri kabul edin.

 1. Sayfa Düzeni görünümü içinde, not başvuru işaretinin eklenmesini istediğiniz yere tıklayın.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Dipnot Ekle’ye veya Son Not Ekle’ye tıklayın. Word not başvuru işaretini ekler ve ekleme noktasını yeni dipnotun veya son notun metin alanına getirir.

  Klavye kısayolu  Dipnot eklemek için CTRL+ALT+F tuşlarına basın. Son not eklemek için CTRL+ALT+D tuşlarına basın.

  Varsayılan olarak, Word dipnotları her sayfanın sonuna ve son notları da belgenin sonuna yerleştirir.

 3. Not metnini yazın.

 4. Belgedeki başvuru işaretine dönmek için, dipnot veya son not başvuru işaretine çift tıklayın.

 5. Dipnotlarla son notların konumunu veya biçimini değiştirmek için, Dipnot ve Son Not İletişim Kutusu Başlatıcısı’na tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dipnotları son notlara veya son notları dipnotlara dönüştürmek için, Konum’un altında Dipnotlar’ı veya Son Notlar’ı seçin ve ardından Dönüştür’e tıklayın. Notları Dönüştür iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.

  • Numaralandırma biçimini değiştirmek için, Sayı biçimi kutusunda istediğiniz biçime tıklayın ve ardından Uygula’ya tıklayın.

  • Geleneksel sayı biçimi yerine özel bir işaret kullanmak için, Özel işaret’in yanındaki Simge’ye tıklayın ve sağlanan simgeler arasından bir işaret seçin. Bu işlem, var olan not başvuru işaretlerini değiştirmez. Yalnızca yenilerini ekler.

Sayfanın Başı

Dipnotların veya son notların sayı biçimini değiştirme

 1. Ekleme noktasını, dipnot veya son not biçimini değiştirmek istediğiniz bölüm içine yerleştirin. Belge bölümlere ayrılmamışsa, ekleme noktasını belgenin herhangi bir yerine yerleştirin.

 2. Başvurular sekmesinde Dipnot ve Son Not İletişim Kutusu Başlatıcısı’na tıklayın.

 3. Dipnotlar’a veya Son Notlar’a tıklayın.

 4. Sayı biçimi kutusunda, istediğiniz seçeneğe tıklayın.

 5. Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Dipnotların veya son notların başlangıç değerini değiştirme

Word, otomatik olarak dipnotları "1" ile başlayarak ve son notları "i" ile başlayarak numaralandırır; isterseniz, başka bir başlangıç değeri seçebilirsiniz.

Not : Belgenizdeki dipnotlar yanlış numaralandırılmışsa, belgeniz izlenen değişiklikler içeriyor olabilir. Word’ün dipnotları ve son notları doğru numaralandırması için, izlenen değişiklikleri kabul edin.

 1. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubundaDipnot ve Son Not İletişim Kutusu Başlatıcısı’na tıklayın.

  Word 2010 Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu Başlatıcı

 2. Başlangıç kutusunda, istediğiniz başlangıç değerini seçin.

 3. Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Dipnot veya son not devam uyarıcısı oluşturma

Dipnot veya son not bir sayfaya sığmayacak kadar uzunsa, okuyuculara dipnotun veya son notun sonraki sayfadan devam ettiğini bildirmek için bir devam uyarıcısı oluşturabilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesine gidip Taslak seçeneğine tıklayarak, Taslak görünümünde olduğunuzdan emin olun.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Notları Göster’e tıklayın.

 3. Belgenize hem dipnotlar hem de son notlar varsa, bir ileti görüntülenir. Dipnot alanını göster’e veya Son not alanını göster’e tıklayın ve sonra da Tamam’a tıklayın.

 4. Not bölmesi listesinde, Dipnot Devam Uyarıcısı’na veya Son Not Devam Uyarıcısı’na tıklayın.

 5. Not bölmesinde, devam uyarıcısı olarak kullanmak istediğiniz metni yazın.

Sayfanın Başı

Dipnot veya son not ayırıcısını değiştirme veya kaldırma

Word, belge metniyle dipnotları ve son notları not ayırıcısı olarak adlandırılan kısa bir yatay çizgiyle ayırır. Not bir sonraki sayfaya akıyorsa, Word not devam ayırıcısı olarak adlandırılan daha uzun bir çizgi yazdırır. Metin veya grafik ekleyerek ayırıcıları özelleştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesine gidip Taslak seçeneğine tıklayarak, Taslak görünümünde olduğunuzdan emin olun.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Notları Göster’e tıklayın.

 3. Not bölmesi listesinde, değiştirmek veya kaldırmak istediğiniz ayırıcı türünü tıklayın ve seçin.

  1. Belge metniyle notlar arasında gösterilen ayırıcıyı değiştirmek için, Dipnot Ayırıcısı’na veya Son Not Ayırıcısı’na tıklayın.

  2. Önceki sayfadan devam eden notların ayırıcısını değiştirmek için, Dipnot Devan Ayırıcısı’na veya Son Not Devam Ayırıcısı’na tıklayın.

 4. Ayırıcıyı seçin ve değişiklikleri yapın:

  • Ayırıcıyı kaldırmak için DELETE tuşuna basın.

  • Ayırıcıyı düzenlemek için bir Küçük Resim bölücü çizgi ekleyin veya metin yazın.

  • Varsayılan ayırıcıyı geri yüklemek için Sıfırla’ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Dipnot veya son notu silme

Notu silmek istediğinizde, belge penceresinde notun metniyle değil not başvuru işaretiyle çalışırsınız.

Belgede not başvuru işareti

1. Not başvurusu işareti

Otomatik olarak numaralandırılmış not başvuru işaretini silerseniz, Word notları yeni düzende yeniden numaralandırır.

Notu silme

 • Belgede, silmek istediğiniz dipnotun veya son notun not başvuru işaretini seçin ve sonra DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×