Dinleyicileri belirlemek için içeriği yönlendirme

Dinleyicileri belirlemek için içeriği yönlendirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Liste veya belge kitaplığı öğeleri SharePoint yalnızca belirli bir grup veya hedef kitle üyesi olan kişilere görüntülenmesini hedeflenen. Hedef kitle SharePoint gruplarını, dağıtım listeleri veya güvenlik gruplarını kullanarak veya genel bir hedef kitle oluşturmak için bir kural tabanlı sistem kullanarak tanımlanabilir.

3 Ocak 2017 takdir müşteri geri bildirimigüncelleştirildi.

Genel bakış

Hedef kitleler kullanarak, liste veya kitaplık öğelerini, Gezinti bağlantıları ve diğer içerik gibi içeriği belirli kişi gruplarına görüntüleyebilirsiniz. Kişilerin yalnızca belirli bir grup için ilgili bilgi sunmak istediğinizde bu yararlı olur. Örneğin, yalnızca hukuk bölümüne görünür durumda olan bir belge kitaplığı içeriği ekleyebilirsiniz.

Herhangi bir öğeyi SharePoint liste veya kitaplık için dinleyicileri hedeflenen. Bunu yapmak için içerik sorgusu Web bölümü kullanın. Diğer Web Bölümü ve bunların içerik türlerini izleyiciler için hedef.

Ayrıca, site gezinti bağlantılarını izleyiciler için hedef alabilirsiniz. Yalnızca, bunlara ilgili gezinti bağlantılarını görecekler gerektiğinden, bağlantıları hedef kullanıcıların deneyimi kolaylaştırır.

Hedef kitle tanımlamak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz:

 • SharePoint grupları

 • Dağıtım listeleri

 • Güvenlik grupları

 • Genel izleyiciler

  Genel izleyiciler SharePoint yöneticileri tarafından korunan tabanlı kurallar izleyicileri verilmiştir.

Herkesle en azından katkıda bulunan izinleri hedef kitlenin adının bilinen sürece bir hedef kitle belirtebilirsiniz. Hedef kitle için hiçbiri Hedef kitleler listesinde Gözat' ı tıklatarak adı, diğer ad veya açıklamayı göre arayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Hedef kitle için hedef liste veya kitaplık öğelerini

Aşağıdaki yordam liste türünün Belge kitaplığı olduğu tüm öğeleri belirli bir listeden hedef nasıl örneği gösterir. İçerik Sorgusu Web Bölümü, tüm öğeleri bir site ve alt siteleri göster veya bir site koleksiyonundaki tüm sitelerden öğeleri gösterecek şekilde sağlar. Hedef kitle içerecek şekilde sorgu, sonra site veya site koleksiyonu öğeleri ayarladığınız oluşturabilir.

Liste veya kitaplıktaki öğeleri belirli bir hedef kitle hedef üç adımı gerektirir:

Adım 1: liste veya kitaplık hedef kitle etkinleştirme

Bir liste veya kitaplık hedef kitle etkinleştirdiğinizde, her öğe liste veya kitaplık için bir hedef kitle hedef alabilirsiniz.

Not: Hedef kitleler sütunu SharePoint liste veya kitaplık zaten hedef kitle için etkinleştirilmişse görünür.

 1. Liste veya hedef olmasını istediğiniz öğeyi içeren kitaplığını tıklatın.

 2. SharePoint Online, Ayarlar' ı tıklatın ve Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

  Ayarlar menüsünde kitaplık ayarlar seçiliyken veya Liste ayarları vurgulanmış olarak ayarlar menüsünün

  SharePoint 2016, 2013, 2010 veya 2007, liste veya kitaplık araç çubuğunda, Ayarlar' ı tıklatın ve sonra Liste ayarları veya Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

  Şerit üzerindeki liste ayarları veya Şerit üzerindeki SharePoint kitaplık ayarları düğmeleri

 3. Genel ayarlaraltında hedef kitle hedefleme ayarları' nı tıklatın.

  Hedef kitle kitaplık veya liste Ayarları sayfasında, genel altında ayarları
 4. Hedef kitle etkinleştir onay kutusunu seçin.

  Hedef kitle targetting etkinleştir onay kutusunu

Adım 2: hedef kitle öğelerde belirtin.

Liste veya kitaplık hedef kitle için etkinleştirdikten sonra liste veya kitaplık için bir veya daha fazla izleyicileri görüntülenecek tek tek öğeleri ayarlayabilirsiniz.

 1. İzleyicileri değiştirme, ayrıntıları Bilgileri veya Aç ayrıntıları bölmesi düğmesi simgesini tıklatın ve Düzenleme tüm özellikler tarafından'i yüklemek istediğiniz öğenin solundaki SharePoint Onlineiçin tıklatın.

  İçin SharePoint 2016, 2013, 2010 ve 2007, OK veya liste veya kitaplıktaki bir öğenin adını yanındaki üç nokta (...) tıklatıp, Özellikleri Düzenle ya da Özellikler' i tıklatın. SharePoint bazı sürümleri, üç noktayı () başka bir küme tıklatmanız gerekebilir.

 2. Hedef kitleler listesinde, bir veya daha fazla izleyicileri ekleyin.

  Hedef kitle belge özellikleriyle doldurulur

  Not: İçerik onayı veya iş akışı liste veya kitaplıkta etkinleştirilmişse, öğenin onay işlemi gitmeniz gerekebilir.

 3. Kaydet'i tıklatın.

Adım 3: SharePoint 2016, 2013, 2010 ve 2007 için Web Bölümü'nde öğe görüntüleme

Belirli bir hedef kitle için bir SharePoint liste veya kitaplık öğesini görüntülemek için içerik sorgusu Web Bölümünü kullanabilirsiniz. İçerik Sorgusu Web Bölümü, liste ve kitaplık öğelerini filtreleyebilirsiniz bir sorgu oluşturmanızı sağlar.

Not: SharePoint Onlineiçin Web bölümlerini görünmeyebilir.

Bu örnek bir hedef kitle için belirli bir listeden öğelerin tümünü görüntülemek nasıl gösterir. Liste türü belge kitaplığıdır.

 1. Öğeyi görüntülemek istediğiniz sayfasında, Düğme resmi veya Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Ayarlar' ı tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

 2. SharePoint 2010, 2013 ve 2016, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nü tıklatın

  Web Bölümü Ekle

  SharePoint 2007, Web Bölümü Ekle'yitıklatın ve ardından Varsayılanaltında İçerik Sorgusu Web Bölümü'nütıklatın.

  İçerik Toplamasıaltında İçerik Sorgu'yutıklatın.

  İçerik sorgusu web bölümü ekleme

  Not: İçerik Sorgulama yoksa, SharePoint yönetici ile denetleme

 3. Ekle'yi tıklatın.

 4. SharePoint 2010, 2013 ve 2016 için aşağı ok Web Bölümünü Düzenle aşağı oku web bölümü'nün sağ tıklatın ve menüsünde Web Bölümünü Düzenle'yi tıklatın.

  SharePoint içinde 2007, Düzenle' yi tıklatın veya ve Web Bölümü için araç bölmesi açmak için Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir ' i tıklatın.

  Web Bölümünü Düzenle seçmek için Web Bölümü menüsü
 5. Araç bölmesinde sorgu ' ın altında aşağıdakileri yapın

  Üç belirtme çizgileriyle içerik sorgusu Web Bölümü özellikleri listesi
  1. Aşağıdaki listeden öğeleri göster ' i tıklatın ve sonra liste konumunu belirtin.

   Not: Bu örnekte, belirli bir listeyle biz belirtin. Diğer seçeneklerden birini tıklatarak birden fazla sitesinden listelerde öğeleri içerecek şekilde kapsamını genişletebilirsiniz.

  2. Liste türüaltında gerekli öğeyi üyesidir liste türünü seçin. Bu örnekte, Belge kitaplığı' nı tıklatın. Seçtiğiniz liste türü yalnızca öğeleri sorgu tarafından işlenir.

  3. Hedef kitleyi hedefaltında aşağıdakileri yapın.

   Kullanım amacı

   Yapılması gereken

   Adım 2'de belirtilen hedef kitle için liste öğelerini görüntüleme: geçerli kullanıcı izleyiciler üyesi olduğunda, hedef kitle öğelerde belirtin.

   Hedef kitle filtre uygulama onay kutusunu seçin. Bu sorgu düzgün çalışması gereklidir.

   Ayrıca belirtilen bir hedef kitle olmayan listesindeki öğeleri görüntüleme. Bu öğeler herkese görüntülenir.

   Değil hedeflenen öğeleri Ekle onay kutusunu seçin. Bu isteğe bağlıdır.

   Sayfa oluşturulma belirttiğiniz izleyicileri üyeleri yalnızca geçerli kullanıcılar için içerik Web Bölümü'nde görünür.

Sayfanın Başı

Hedef kitleye Web Bölümü

SharePoint Web bölümleri, yalnızca belirli bir grup veya hedef kitle üyesi olan kişilere görüntülenmesini hedeflenen. Bu şekilde özelleştirilmiş sayfalar için özel gruplar oluşturabilirsiniz.

Not: Olarak tüm Web bölümleri, içerik sorgusu Web bölümü araç bölmesinde Gelişmiş bölümünde bir Hedef kitleler listesi vardır. Bu ayar, Web Bölümü geçerli kullanıcıya görünür olup olmadığını belirler. Tersi durumda, diğer ayarları hiçbiri uygulayın.

Hedef kitle SharePoint grubu, dağıtım listesi, güvenlik grubunu veya genel bir hedef kitle kullanarak tanımlanabilir.

 1. Öğeyi görüntülemek istediğiniz sayfasında, Düğme resmi veya Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Ayarlar' ı tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

 2. SharePoint 2010, 2013 ve 2016 için aşağı ok Web Bölümünü Düzenle aşağı oku web bölümü'nün sağ tıklatın ve Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın.

  Web Bölümünü Düzenle seçmek için Web Bölümü menüsü

  SharePoint içinde 2007, Düzenle' yi tıklatın veya ve Web Bölümü için araç bölmesi açmak için Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir ' i tıklatın.

 3. Gelişmiş' in altında bir veya daha fazla İzleyici adları Hedef kitleler listesine ekleyin.

  Bölümü vurgulanmış hedef kitle belirleme özelliği bulunan Gelişmiş web bölümü özellikleri

Sayfa oluşturulma Web bölümünü belirttiğiniz izleyicileri üyesi olan kişilere görünür.

Sayfanın Başı

Hedef kitleye Gezinti bağlantısı

Böylece yalnızca belirli bir grup veya hedef kitle üyesi olan kişiler için görünür bir gezinti bağlantısı SharePoint sunucuda hedeflenen. Olması gereken en az, site gezinti ayarları değiştirmek için izin tasarlama.

 1. Öğeyi görüntülemek istediğiniz sayfasında, Düğme resmi veya Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Ayarlar' ı tıklatın, Site Ayarları ' nı tıklatın ve sonra Görünüm ve kullanım' ın altında Gezinti'yi tıklatın veya Gezinti Değiştir'itıklatın.

 2. Site Gezinti ayarları sayfasında altında yapısal gezintiyi: düzenleme ve sıralama,Bağlantı Ekle'yitıklatın.

  Bağlantı Ekle seçeneği ile Gezinti Ayarları altında yapısal gezintiyi
 3. Gezinti bağlantısı iletişim kutusunda, başlık ve bağlantının URL'sini yazın ve sonra bir veya daha fazla İzleyici adlar izleyicileri listesine ekleyin.

  Gezinti bağlantısı özellikleri Tamam ile vurgulanır.

  URL, tek bir hücrede Pano bağlantıyı sağ tıklatarak ve Kısayolu Kopyala'yıtıklatarak kopyalayabilirsiniz. Bu seçenek, tarayıcınızda yoksa, bağlanmak istediğiniz sayfaya gidin ve adres çubuğuna kopyalayın.

Sayfa oluşturulma Gezinti bağlantısı belirttiğiniz izleyicileri üyesi olan kişilere görünür.

Hedef kitle bağlantısını, web bölümü ve belgeleri giriş ekranıyla
Bu ek öğeler hedef kitleye görür: 1. hedeflenen belgeler. 2. haber akışı Web Bölümü hedeflenen. 3. hedeflenen bağlantı.
Hedef kitle giriş sayfası hedeflenen izleyiciye göre görüldüğü gibi öğeleri hedeflenen
Yalnızca hedeflenen dinleyicilerin ne hedeflenen edilmediği görür.

Sayfanın Başı

Bize yorumunuzu iletin

Bu makale yardımcı oldu mu? Olduysa sayfanın altında bize bunu bildirin. Yardımcı olmadıysa, neyin kafa karıştırıcı veya eksik olduğunu bize söyleyin. Lütfen SharePoint, işletim sistemi ve tarayıcı sürümünüzü de ekleyin. Geri bildiriminizi kullanarak olguları yeniden kontrol edecek, bilgi ekleyecek ve bu makaleyi güncelleştireceğiz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×