Dijital kimlik alma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Outlook kullanarak dijital olarak imzalanmış iletileri göndermek için dijital kimlik sağlar. Dijital kimlik — olarak da bilinen dijital bir sertifika — yardımcı kimliğinizi kanıtlamaya ve e-posta iletisi güvenilirliğini korumak için iletilerle oynanmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca iletileri şifreleme için büyük gizlilik görebilirsiniz.

Not : Dijital imza özelleştirilebilir bir selamlama olan bir iletinin imzasını, aynı değildir. Dijital imza benzersiz kod doğru gönderenin sahip dijital kimliği yalnızca gelen bir iletiyi ekler.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Dijital kimlik bağımsız sertifika yetkilisitarafından verilir. Bu yordamı kullanarak, web tarayıcınızda birkaç sertifika yetkilileri listesini elde edersiniz. Kuruluşunuz, ancak farklı bir yordam gerektiren ilkeleri olabilir. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinize başvurun.

 1. Dosya sekmesinde Seçenekler ' i tıklatın > Güven Merkezi.

 2. Microsoft Outlook Güven Merkezi altında Güven Merkezi Ayarları'na tıklayın.

 3. E-posta Güvenliği sekmesinde, Dijital Kimlikler (Sertifikalar) altında, Dijital Kimlik Al'ı tıklatın.

  Not : Web tarayıcınız açılır ve Microsoft Office Online web sitesinde birkaç sertifika yetkilisini listeleyen bir web sayfası görüntülenir. Kullanmak istediğiniz bir sertifika yetkilisini tıklatın ve dijital imza için kaydolmak üzere web sayfasındaki yönergeleri izleyin. Ardından sertifika yetkilisi e-posta ile size bir dijital imza ve yönergeler gönderir.

Birden fazla dijital kimlik olmasını isteyebilirsiniz — olabilen birçok alanda hukuki önemi ve şifreleme için başka bir dijital imzanız için bir tane.

 1. Dosya sekmesinde Seçenekler ' i tıklatın > Güven Merkezi.

 2. Microsoft Outlook Güven Merkezi altında Güven Merkezi Ayarları'na tıklayın.

 3. E-posta Güvenliği sekmesinde, Şifreli e-posta altında, Ayarlar'ı tıklatın.

  Ayarlar

  Not : Bir dijital kimliğiniz varsa, dijital imzayı kullanmak için gereken ayarlar sizin için otomatik olarak yapılandırılır. Farklı bir dijital kimlik kullanmak istiyorsanız, bu yordamda kalan adımları izleyin.

 4. Güvenlik Ayarı Tercihleri altında, Yeni'yi tıklatın.

 5. Güvenlik Ayarları Adı kutusuna bir ad girin.

 6. Şifreleme Biçimi listesinde, S/MIME öğesini tıklatın. Sertifikanızın türüne bağlı olarak bunun yerine Exchange Güvenliği seçebilirsiniz.

 7. İmzalama Sertifikası kutusunun yanında, Seç'i tıklatın ve sonra dijital imzalama için geçerli bir sertifika seçin.

  Not : Dijital imzalama ve Sertifika Seç iletişim kutusunda, şifreleme sertifikası yönelikse öğrenmek için Sertifikayı Görüntüle'yitıklatın. İleti şifreleme (dijital imzalama gibi) için uygun bir sertifika, örneğin, "Korur e-posta iletilerini." eyalet

 8. Yalnızca kuruluşunuz içinde imzalı ileti gönderip almayacaksanız İmzalı iletilerle bu sertifikaları gönder onay kutusunu seçin.

  Not : Seçtiğiniz ayarlar şifreli iletileri gönderdiğiniz her defasında varsayılan duruma gelir. Bu ayarların tüm şifreli iletileriniz için varsayılan olarak kullanılmasını istemiyorsanız, Bu şifreli ileti biçiminin Varsayılan Güvenlik Ayarı onay kutusunun işaretini kaldırın.

Şifreli e-posta iletileri göndermek ve almak için gönderenin ve alıcının dijital kimlik sertifikalarını birbiriyle paylaşmaları gerekir.

 1. İleti listesinde bir imza simgesiyle gösterilen gibi dijital olarak imzalanmış iletiyi açın.

 2. Kimden kutusundaki adı sağ tıklatın ve sonra Outlook Kişilerine Ekle'yi tıklatın.

 3. Bu kişi için bir girdi zaten varsa, Yinelenen Kişi Algılandı iletişim kutusunda Seçilen kişinin bilgilerini güncelleştirseçin.

  Notlar : 

  • Yedek kopyasını Silinmiş Öğeler klasörüne kaydedilir.

  • Sertifika şimdi bu alıcı için kişi girdisi ile saklanır. Şimdi bu kişiye şifreli ileti gönderebilirsiniz.

  • Bir kişinin sertifikasını görüntülemek için kişinin adını çift tıklatın ve sonra Sertifikalar sekmesini tıklatın.

Bir kişinin sertifikasını görüntüleme

 1. Gezinti Çubuğunda Kişiler'i tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, liste. tıklatın

  Mevcut görünümü “Liste” olarak değiştirme

 3. Kişinin adını çift tıklatın ve sonra Kişi sekmesinde Sertifikalar'ı tıklatın.

  belirli bir kişinin sertifikalarını gösterme

Not : Bu özellik, bir Microsoft Exchange Server hesabıgerekir.

Bir Exchange Server dijital kimliği almak için — örneğin, anahtar yönetim hizmeti aracılığıyla — Exchange hesabınızın yönetici sunucuda çalıştırılan güvenliğe sahip ve bir simge bilinen özel bir parola sağlayın. Daha fazla bilgi için Exchange yöneticinize başvurun.

 1. Dosya sekmesinde > Seçenekler > Güven Merkezi

 2. Microsoft Outlook Güven Merkezi altında Güven Merkezi Ayarları'na tıklayın.

 3. E-posta Güvenliği sekmesinde, Dijital Kimlikler (Sertifikalar) altında, Dijital Kimlik Al'ı tıklatın.

 4. Beni Exchange için güvenlik kurma tıklatın > Tamam

 5. Dijital Kimlik Adı kutusuna adınızı yazın.

 6. Belirteç kutusuna, Exchange sunucusunun size atadığı özel parolayı yazın

 7. Microsoft Office Outlook Güvenlik Parolası iletişim kutusunda, dijital kimlik için farklı bir parola yazın ve sonra parolayı Onayla kutusuna yeniden yazın.

  Not : Gelen Kutusu'nda Exchange yöneticisinden bu adımda oluşturduğunuz parolayı girmenizi gerektiren bir ileti alırsınız.

 8. Görüntülenen iletişim kutusunda, parolanızı girin, Parolayı anımsa onay kutusunu seçin ve sonra parolanızı anımsaması Outlook istediğiniz dakika sayısını girin.

 9. Görüntülenen Kök Sertifika Depolama Alanı iletisinde Evet'i tıklatın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Araçlar menüsünde önce Güven Merkezi'ni, sonra da E-posta Güvenliği'ni tıklatın.

 2. Dijital kimlikler (Sertifikalar)altında Dijital Kimlik Al' ı tıklatın.

 3. Dış bir sertifika yetkilisinden S/MIME Sertifikası Al' ı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Outlook web tarayıcınız başlatılır ve birkaç sertifika yetkilileri listeler Microsoft Office Online Web sitesinde bir Web sayfası açılır. Bir dijital kimliği için kaydetmek için Web sayfasındaki yönergeleri izleyin ve kullanmak istediğiniz birine tıklayın Sertifika yetkilisi sonra bir dijital kimliği ve e-posta yoluyla yönergeleri gönderir.

 1. Araçlar menüsünde önce Güven Merkezi'ni, sonra da E-posta Güvenliği'ni tıklatın.

 2. Şifreli e-posta altında Ayarlar'ı seçin.

  Not : Bir dijital Kimliğiniz varsa, dijital kimliği kullanmak için ayarları sizin için otomatik olarak yapılandırılır. Farklı bir dijital kimliği kullanmak istiyorsanız, bu yordamdaki kalan adımları izleyerek dijital kimliği belirtme.

 3. Güvenlik ayarı tercihleri bölümünün en altında Yeni'yitıklatın.

 4. Güvenlik Ayarları Adı kutusuna bir ad girin.

 5. Şifreleme Biçimi listesinde, S/MIME öğesini tıklatın. Sertifikanızın türüne bağlı olarak bunun yerine Exchange Güvenliği seçebilirsiniz.

 6. İmzalama Sertifikası kutusunun yanında, Seç'i tıklatın ve sonra dijital imzalama için geçerli bir sertifika seçin.

  Not : Sertifikanın dijital imzalama ve şifreleme için olup olmadığını öğrenmek için Sertifika Seç iletişim kutusunda Sertifikayı Görüntüle'yi tıklatın. Şifreli ileti gönderme için uygun bir sertifikada (örneğin, dijital imzalama), örneğin, "E-posta iletilerini korur" yazabilir.

 7. Şifreleme Sertifikası kutusunun yanında Seç'i tıklatın ve sonra şifreleme için geçerli bir sertifika seçin.

 8. Yalnızca kuruluşunuz içinde e-posta gönderip almayacaksanız İmzalı iletilerle bu sertifikaları gönder onay kutusunu seçin.

  Not : Seçtiğiniz ayarlar şifreli iletiler gönderdiğinizde etkin olacaktır. Bu ayarları alanınızı cryptographic tüm iletiler için varsayılan olarak kullanılacak istemiyorsanız, Tüm şifreli iletiler için varsayılan güvenlik ayarı onay kutusunu temizleyin.

 1. Dijital olarak imzalanmış iletiyi açın.

 2. Kimden kutusundaki adı sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünden Outlook Kişilerine Ekle'yi tıklatın.

 3. Bu kişi için bir girdi zaten varsa, Yinelenen Kişi Algılandı iletişim kutusunda seçilen kişinin bilgilerini Güncelleştir seçin. Yedek kopyasını Silinmiş Öğeler klasörüne kaydedilir.

  Sertifika şimdi bu alıcıyla ilgili kişi girişinizde depolanmaktadır. Artık bu kişiye şifreli e-posta iletileri gönderebilirsiniz.

  Bir kişinin sertifikasını görüntülemek için kişinin adını çift tıklatın ve sonra Sertifikalar sekmesini tıklatın.

Bu özellik bir Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 veya Exchange Server 2007 hesabı kullanılmasını gerektirir. Çoğu ev ve kişisel hesaplar Microsoft Exchange kullanmayın.

Bir Exchange dijital kimliği almak için — örneğin, anahtar yönetim hizmeti aracılığıyla — Exchange yöneticiniz sunucusu üzerinde çalışan güvenlik olmalıdır ve belirteç adı verilen özel bir parola vermesi gerekir. Sonra Exchange, belirteci doğrulayan bir ileti gönderir. Daha fazla bilgi için Exchange yöneticinize başvurun.

 1. Araçlar menüsünde önce Güven Merkezi'ni, sonra da E-posta Güvenliği'ni tıklatın.

 2. Dijital kimlikler (Sertifikalar)altında Dijital Kimlik Al' ı tıklatın.

 3. Benim için Exchange Server'da Güvenlik oluştur'u tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 5. Dijital Kimlik Adı kutusuna adınızı yazın.

 6. Belirteç kutusuna, Exchange sunucusunun size atadığı özel parolayı yazın

 7. Microsoft Office Outlook Güvenlik Parolası iletişim kutusunda, dijital kimlik için farklı bir parola yazın ve sonra parolayı Onayla kutusuna yeniden yazın.

  Bu adımda oluşturduğunuz parolayı girmenizi gerektiren Exchange yöneticinizden gelen kutunuzda bir ileti alırsınız.

 8. Görüntülenen iletişim kutusunda, parolanızı girin, Parolayı anımsa onay kutusunu tıklatın ve sonra parolanızı anımsaması Outlook istediğiniz dakika sayısını girin.

 9. Görüntülenen Kök Sertifika Depolama Alanı iletisinde Evet'i tıklatın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×