Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı kapatma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Mac için Excel uygulamasında Değişiklikleri İzle özelliğini kullanarak, izlemek, korumak ve bir paylaşılan çalışma kitabıiçin yapılan değişiklikler hakkında bilgi görüntüleme.

Not : Değişiklik izleme yalnızca paylaşılan çalışma kitaplarında kullanılabilir. Aslında, değişiklik izlemeyi açtığınızda çalışma kitabı otomatik olarak paylaşılan bir çalışma kitabına dönüşür. Paylaşılan çalışma kitapları normalde diğer kullanıcıların da erişebileceği bir konumda depolanmasına karşın, paylaşılan çalışma kitaplarının yerel kopyasındaki değişiklikleri de izleyebilirsiniz.

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı kapatma

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

 2. Seçin veya Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunu temizleyin.

  Bu onay kutusunu seçerek çalışma kitabını paylaştırır ve sizin veya diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikler vurgular. Onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, bu eylem çalışma kitabını paylaşılan kullanımdan kaldırır belirten bir ileti alırsınız.

Çalışırken değişiklikleri vurguladığınızda, Excel tüm Düzeltileri (örneğin, değişiklikler, eklemeler ve silmeler) bir Vurgu rengiyle özetlenmektedir.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

 2. Değişiklikleri düzenleme sırasında izle onay kutusunu seçin.

  Bunun seçilmesi onay kutusu çalışma kitabını paylaştırır ve yaptığınız değişiklikleri vurgular.

 3. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde istediğiniz seçeneğe tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Belirtmek için

  Yapılması gereken

  Kullanıcıların değişikliklerini vurgulamak istediğinizi

  Kim onay kutusunu seçin ve ardından kimin menüde, istediğiniz seçeneği tıklatın.

  Değişikliklerin vurgulanmasını istediğiniz sayfa alanı

  Nerede onay kutusunu seçin ve ardından yeri kutusunda sayfa aralığının hücre başvurusunu yazın.

  İpucu : Ayrıca nerede kutusunu sağ ucundaki İletişimi Daralt simgesini tıklatın ve sonra sayfada kullanmak istediğiniz aralığı seçin. Bitirdikten sonra tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt ' ı tıklatın.

 5. Ekranda değişiklikleri vurgula onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

 6. Tamam'a tıklayın.

  Çalışma kitabını kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulursa, Tamam' ı tıklatın.

 7. Sayfada istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not : Biçimlendirme değişiklikleri gibi bazı değişiklikler izlenmez ve bu nedenle vurgu rengiyle işaretlenmez.

Artık değişikliklerin vurgulanmasını istemediğinizde, onları vurgulama durdurabilirsiniz.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

 2. Değişiklikleri ekranda Vurgula onay kutusunu temizleyin.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Not : Onay kutusunda düzenlerken Değişiklikleri İzle seçili değilse, Excel çalışma kitabını herhangi bir değişiklik geçmişini kaydetmez.

 2. Görmek istediğiniz değişiklikleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Görüntülenen

  Yapılması gereken

  İzlenen tüm değişiklikleri

  Ne zaman onay kutusunu seçin, tümzaman açılır menüden seçin ve ardından da kim ve nerede onay kutularını temizleyin.

  Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikler

  Ne zaman onay kutusunu seçin, zaman listede .tarihinden itibaren öğesine tıklayın ve sonra değişiklikleri görüntülemek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  Belirli bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler

  Kim onay kutusunu seçin ve ardından kim listesinde değişikliklerini görmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  Belirli bir hücre aralığına değişiklikleri

  Nerede onay kutusunu seçin ve sonra sayfa aralığının hücre başvurusunu yazın.

 3. Ayrıca nerede kutusunu sağ ucundaki İletişimi Daralt'ı tıklatın ve sonra sayfada kullanmak istediğiniz aralığı seçin. Bitirdikten sonra tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt ' ı tıklatın.

 4. Nasıl değişiklikleri görüntülemek istediğinizi belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Amaç

  Yapılması gereken

  Sayfadaki değişiklikleri vurgula

  değişiklikleri ekranda Vurgula onay kutusunu seçin.

  Bu işaretçiyi vurgulanan hücrenin üzerinde bekleterek değişiklik hakkındaki ayrıntıları görüntülemenize olanak sağlar.

  Ayrı bir sayfaya değişikliklerin listesini oluşturma

  Geçmiş sayfasını görüntülemek için Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

  Bu onay kutusunun kullanılabilmesi için, değişiklik izlemeyi açmış ve dosyayı en az bir izlenebilir değişiklik yaptıktan sonra kaydetmiş olmanız gerekir.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Benimse veya Reddet'ıtıklatın. .

  Çalışma kitabını kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulursa, Tamam' ı tıklatın.

 2. Değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Benimsemek veya reddetmek için

  Yapılması gereken

  Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikler

  Ne zaman onay kutusunu seçin, zaman listede .tarihinden itibaren öğesine tıklayın ve sonra sonra değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  Başka bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler

  Kim onay kutusunu seçin ve ardından kim listesinde değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  Tüm kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler

  Kim onay kutusunu temizleyin.

  Belirli bir alanda yapılan değişiklikler

  Nerede onay kutusunu seçin ve sonra sayfa aralığının hücre başvurusunu yazın.

  Ayrıca nerede kutusunu sağ ucundaki İletişimi Daralt'ı tıklatın ve sonra sayfada kullanmak istediğiniz aralığı seçin. Bitirdikten sonra tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt ' ı tıklatın.

  Çalışma kitabı değişiklikler

  Nerede onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam'a tıklayın, sonra Değişiklikleri Benimse veya Reddet iletişim kutusunda değişikliklerle ilgili bilgileri gözden geçirin.

  Bilgileri yaptığınız değişikliklerden etkilenen diğer değişiklikleri içerir. Gerektiği gibi tüm bilgileri görmek için kaydırabilirsiniz.

 4. Her bir değişiklik için kabul et veya Reddet' i tıklatın.

  Geçmiş sayfası Eylem türü sütununda "Geri alma" veya "Reddedilen eylemin sonucu" reddettiğiniz kaydeder.

 5. Bir hücre için değer seçmeniz istenirse, istediğiniz değeri tıklatın ve ardından Kabul Et'itıklatın.

  Notlar : 

  • Sonraki değişikliğe geçebilmek için önce bulunduğunuz değişikliği benimsemeniz veya reddetmeniz gerekir.

  • Tümünü Benimse veya Tümünü Reddet düğmesini tıklatarak kalan değişikliklerin tümünü benimseyebilir veya reddedebilirsiniz.

  • Geçmiş sayfasında listelenen önce tüm değişikliklerin kaydedilmesi gerekir.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Not : Değişiklikleri düzenleme sırasında izle onay kutusu seçilmezse, Excel çalışma sayfasının değişiklik geçmişini kaydetmez.

 2. Hangi değişiklikleri vurgula' nın altında ne zaman onay kutusunu seçin ve sonra zaman açılır menüsünde tümtıklayın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularının işaretini kaldırın.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin, daha sonra Tamam düğmesini tıklatın.

 5. Tamam'a tıklayın.

  Geçmiş sayfası görüntülenir.

 6. Geçmişi sayfada istediğiniz bilgileri bulmak için sütun etiketlerinin yanındaki filtre oklarına tıklayın.

  Not : Çalışma kitabını kaydetmeye geçmiş sayfası gizler. Geçmiş sayfası kaydedildikten sonra görüntülemek için bunu yeniden Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçerek görüntülemeniz gerekir.

Değişiklik izlemeyi devre dışı bıraktığınızda değişiklik geçmişini silindiği için geçmiş bir kopyasını kaydetmek isteyebilirsiniz. Geçmiş sayfası yazdırın veya başka bir çalışma kitabına kopyalayın.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Değişiklikleri İzle'yitıklatın ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

 2. Hangi değişiklikleri vurgula' nın altında ne zaman onay kutusunu seçin ve zaman listesinde tüm' ı tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularının işaretini kaldırın.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

  İpuçları : 

  • Geçmiş sayfası yazdırmak için Dosya menüsünde Yazdır ' ı tıklatın, istediğiniz yazdırma seçeneğini belirleyin ve Yazdır' ı tıklatın.

  • Geçmiş sayfası başka bir çalışma kitabına kopyalamak için şu adımları izleyin:

  • CONTROL tuşunu basılı tutun ve geçmiş sayfası altındaki Geçmiş sekmesine tıklayın ve taşıma veya kopyalama'ıtıklatın.

  • Defterine alanında, sayfayı taşımak istediğiniz çalışma kitabının adını tıklatın veya (yeni kitap)öğesine tıklayın.

  • Kopya oluştur onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  • Kopyalanan geçmiş sayfası içeren çalışma kitabını kaydedin.

Değişiklik izlemeyi çalışma kitabını her kaydedişinizde günlüğü çalışma kitabı değişiklikler hakkında ayrıntılar için kullanabilirsiniz. Bu değişiklik geçmişini, çalışma kitabındaki verilere yapılan değişiklikleri tanımlamanıza yardımcı olabilir ve kabul etme veya değişiklikleri reddetmek.

Bir çalışma kitabı birkaç kullanıcı düzenlediğinizde, değişiklik izlemeyi kullanışlıdır. Ayrıca, çalışma kitabını gözden geçirenlere açıklamaların gönderme ve sonra bu çalışma kitabının bir kopyasını aldığınız giriş birleştirme değişiklikleri ve açıklamaları tutmak istediğiniz bir araya getiren istediğinizde yararlıdır.

Paylaşılan çalışma kitabında değişiklik yapıldığında, doğrudan sayfaya veya ayrı geçmişi sayfasına değişiklik geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Her iki durumda da, hemen her değişikliği ayrıntılarını gözden geçirebilirsiniz. Örneğin, kimin yaptığını, ne tür değişikliklerin yapıldığı, zaman yapıldığını, hangi hücrelerin etkilenen ve hangi verilerin eklendiğinde veya silindiğinde görebilirsiniz.

Değişiklik izlemeyi kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Değişiklik izlemeyi geri alma işlemi farklılık gösterir ve yedek kopyasını oluşturmak değil   

  Değişiklik izlemeyi değişiklik yapmadan önce çalışma kitabının yedek kopyasını oluşturur veya bu değişiklikleri geri bekleyebilirsiniz. Ne yazık ki, bunları geri alma veya çalışma kitabını önceki bir sürümünü geri yükleme tarafından değişiklikleri geri döndürmek için değişiklik geçmişini kullanamazsınız. Bununla birlikte, böylece verileri özgün hücrelere paylaşılan çalışma kitabındaki geri kopyalayabilirsiniz geçmiş sayfası tüm silinmiş veri kaydını içerir.

  Değişiklik izlemeyi çalışma kitabının önceki sürümlerine dönme yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır değil çünkü değişiklik izlemenin etkin olan çalışma kitaplarını yedeklemeyi devam.

 • Bazı değişiklik türleri izlenmez   

  Hücre içeriğini yaptığınız değişiklikler izlenir, ancak biçimlendirme değişiklikleri, gibi diğer değişiklikler izlenmez. Bazı Excel özellikleri paylaşılan çalışma kitaplarında ve bu nedenle izlenir.

 • Yalnızca belirli bir zaman aralığı için değişiklik geçmişi tutulur   

  Değişiklik izlemeyi açtığınızda varsayılan olarak, çalışma kitabının boyutunu yönetilebilir tutmayı 30 gün için değişiklik geçmişi tutulur. Bununla birlikte, artırın veya değişiklik geçmişini saklamak istediğiniz gün sayısını azaltın. Süresiz, değişiklik geçmişini saklamak için büyük bir gün sayısını belirtebilirsiniz. Dönemsel kopyalarını geçmişi bilgilerini de yapabilirsiniz.

 • En eski bölümü değişiklik geçmişi düzenli olarak silinir   

  Excel sayılarak geçerli tarihten geri tutulur değişiklik geçmişini belirler. Çalışma kitabını her kapattığınızda, Excel çalışma kitabını kaydedilmiş olan son zaman geçerli olan gün sayısından daha eski değişiklik geçmişini herhangi bir bölümünü siler.

  Örneğin, değişiklik geçmişini 30 gün tutuyor ve ilk kez iki ay içindeki bir çalışma kitabını açtığınızda, siz iki aydan beri geçmişini görüntülemek edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu çalışma kitabını kapattığınızda, önceki 30 gün (31-60 gün önce) Geçmişten silinir.

Önemli : Değişiklik izlemeyi ya çalışma kitabının paylaşımını durdurursanız kapattığınızda, tüm değişiklik geçmişi kalıcı olarak silinir.

Excel, depolanan değişiklik geçmişine erişmek ve bunu kullanmak için aşağıdaki yöntemleri sağlar.

 • Ekranda vurgulama   

  Excel, her kullanıcı için farklı bir renkte değiştirilen alanlar anahat ve işaretçi değiştirilen her hücrenin üzerine getirdiğinizde, yorum olarak temel ayrıntılarını görüntüleyin. Ekranda vurgulama çalışma kitabını birçok değişiklik yok veya nelerin değiştiğini bir bakışta görmek istediğiniz durumlarda yararlıdır.

 • Geçmiş izleme   

  Excel, ilgilendiğiniz değişiklikleri bulmak için filtreleyebilirsiniz ayrıntılarını Değiştir yazdırılabilir listesini sağlayan bir ayrı geçmiş sayfası görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş sayfası, bir çalışma kitabı birçok değişiklikler vardır veya bir dizi değişikliği oluştu ne incelemek istediğiniz durumlarda yararlıdır.

 • Gözden geçirme değiştirme   

  Excel böylece kabul etmek veya her değişikliği reddetmeye karar sırayla değişikliklerin üzerinden geçebilirsiniz. Bu yöntem, diğer kullanıcıların açıklamalardan değerlendirirken kullanışlıdır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×