Değerleri DÜŞEYARA, DİZİN veya EŞLEŞTİR ile arama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ofis sayılarını içeren bir listeniz var ve hangi ofiste kimlerin çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Ancak elektronik tablo çok büyük, öyleyse ne yapılabilir? Bir arama işlevi kullanın. DÜŞEYARA ve YATAYARA işlevleri en yararlı iki işlevdir; ayrıca DİZİN ve EŞLEŞTİR işlevleri de öyledir.

Not:  Arama Sihirbazı'nı bulmaya çalışıyorsanız, o özellik artık Excel'in bir parçası değildir.

Burada, DÜŞEYARA'nın nasıl kullanılacağıyla ilgili hatırlatıcı bir özet verilmektedir.

=DÜŞEYARA(B2,C2:E7,3,DOĞRU)

İlk bağımsız değişken (işlevin çalışması için gereken veri parçası) bulmak istediğiniz değerdir. Bu bir hücre başvurusu veya "semih" ya da 21.000 gibi bir sabit değer olabilir. İkinci bağımsız değişken, bulmak istediğiniz değeri içerdiğini düşündüğünüz hücre aralığıdır. Bu örnekte C2-C7'dir. Üçüncü bağımsız değişken o hücre aralığında, görmek istediğiniz değeri içeren sütundur.

Dördüncü bağımsız değişken isteğe bağlıdır. Doğru veya Yanlış değerini girebilirsiniz. DOĞRU değerini girerseniz veya bağımsız değişkeni boş bırakırsanız, işlev ilk bağımsız değişkende belirttiğiniz değerle yaklaşık olarak eşleşen bir sonuç verir. YANLIŞ değerini girerseniz, işlev ilk bağımsız değişkenin sağladığı değerle eşleşir. Başka bir deyişle, dördüncü bağımsız değişken boş bırakılır veya DOĞRU değeri girilirse, size daha fazla esneklik sağlar.

Bu örnek, işlevlerin nasıl çalıştığını göstermektedir. B2 hücresine bir değer girdiğinizde (ilk bağımsız değişken), DÜŞEYARA işlevi C2-E7 hücrelerini arar (ikinci bağımsız değişken) ve aralıktaki üçüncü sütundan, E sütunundan (üçüncü bağımsız değişken) en yakın eşlemeyi verir.

DÜŞEYARA işlevinin tipik bir kullanımı

Dördüncü bağımsız değişken boştur, dolayısıyla işlev yaklaşık bir sonuç verir. Vermezse, bir sonuç elde etmek için değerlerden birini C veya D sütunlarına girmeniz gerekir.

DÜŞEYARA işlevini kullanmayı öğrendikten sonra, YATAYARA işlevini de rahatça kullanabilirsiniz. Aynı bağımsız değişkenleri girersiniz, ancak sütunların yerine satırlardaki değerleri bulur.

Bir de kendiniz deneyin

Kendi verilerinizle denemeden önce arama işlevleriyle biraz alıştırma yapmak isterseniz, buradaki örnek verileri kullanabilirsiniz. Bazıları DÜŞEYARA ve YATAYARA işlevini kullanmayı, bazıları ise DİZİN ve EŞLEŞTİR'i birlikte kullanmayı severler. Her yöntemi deneyin ve size en uygun olanı bulun.

DÜŞEYARA işlevinin çalışması

Bu tablodaki tüm hücreleri kopyalayın ve Excel'de boş bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

İpucu    Verileri Excel'e yapıştırmadan önce, A - C arası sütunların genişliğini 250 piksel olarak ayarlayın ve Metni Kaydır'ı tıklatın (Giriş sekmesi, Hizalama grubu).

Yoğunluk

Akışkanlık

Sıcaklık

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2.93

300

0.675

2.75

250

0.746

2.57

200

0.835

2.38

150

0.946

2.17

100

1.09

1.95

50

1.29

1.71

0

Formül

Açıklama

Sonuç

'=DÜŞEYARA(1,A2:C10,2)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya eşit en büyük değer olan 0,946'yı bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri döndürür.

=DÜŞEYARA(1,A2:C10,2)

'=DÜŞEYARA(1,A2:C10,3,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya eşit en büyük değer olan 0,946'yı bulur ve C sütununun aynı satırındaki değeri döndürür.

=DÜŞEYARA(1,A2:C10,3,DOĞRU)

'=DÜŞEYARA(0,7,A2:C10,3,YANLIŞ)

Tam eşleşme kullanarak A sütununda 0,7 değerini arar. A sütununda tam eşleşme bulunmadığından hata verir.

=DÜŞEYARA(0,7,A2:C10,3,YANLIŞ)

'=DÜŞEYARA(0.1,A2:C10,2,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 0,1 değerini arar. 0,1 değeri A sütunundaki en küçük değerden küçük olduğundan hata verir.

=DÜŞEYARA(0.1,A2:C10,2,DOĞRU)

'=DÜŞEYARA(2,A2:C10,2,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 2 değerini arar, A sütununda 2'den küçük veya buna eşit en büyük değer olan 1,29'u bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri verir.

=DÜŞEYARA(2,A2:C10,2,DOĞRU)

YATAYARA işlevinin çalışması

Bu tablodaki tüm hücreleri kopyalayın ve Excel'de boş bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

İpucu    Verileri Excel'e yapıştırmadan önce, A - C arası sütunların genişliğini 250 piksel olarak ayarlayın ve Metni Kaydır'ı tıklatın (Giriş sekmesi, Hizalama grubu).

Miller

Yataklar

Cıvatalar

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formül

Açıklama

Sonuç

'=YATAYARA("Miller", A1:C4, 2, Doğru)

Satır 1'deki "Milleri" arar ve satır 2'den aynı sütundaki (A sütunu) değeri verir.

=YATAYARA("Miller";A1:C4;2;DOĞRU)

'=YATAYARA("Yataklar", A1:C4, 3, YANLIŞ)

Sıra 1'deki "Yatakları" arar ve sıra 3'den aynı sütundaki (B sütunu) değeri verir.

=YATAYARA("Yataklar";A1:C4;3;YANLIŞ)

'=YATAYARA("B", A1:C4, 3, DOĞRU)

Sıra 1'deki "B"yi arar ve sıra 3'den aynı sütundaki değeri verir. "B" ile tam uyan olmadığı için, satırdaki en büyük, fakat "B"den küçük olan değer kullanılır: A sütunundaki "Miller".

=YATAYARA("Y";A1:C4;3;DOĞRU)

'=YATAYARA("Cıvatalar", A1:C4, 4)

Sıra 1'deki "Cıvataları" arar ve sıra 4'ten aynı sütundaki (C sütunu) değeri verir.

=YATAYARA("Cıvatalar";A1:C4;4)

'=YATAYARA(3, {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}, 2, DOĞRU)

Üç satırlı dizi sabitinde 3 sayısını arar ve aynı sütundaki (bu durumda üçüncü) sıra 2'de yer alan değeri verir. Dizi sabitinde üç değer satırı vardır ve her satır noktalı virgülle (;) ayrılmıştır. 3 ile aynı sütundaki satır 2'de "c" bulunduğundan, "c" sonucunu verir.

=YATAYARA(3;{1;2;3;"a";"b";"c";"d";"e";"f"};2;DOĞRU)

DİZİN ve EŞLEŞTİR işlevinin çalışması

Bu örnekte, beş şehrin her biri için en erken fatura numarasını ve bunun numarasını bulmak için DİZİN ve EŞLEŞTİR işlevleri birlikte kullanılmıştır. Tarih sayı olarak döndürüldüğünden, bunu tarih olarak biçimlendirmek için METİN işlevini kullanın. DİZİN işlevi genellikle EŞLEŞTİR işlevinin sonucunu kendi bağımsız değişkeni olarak kullanır.DİZİN ve EŞLEŞTİR işlevleri birlikte her formülde iki kez kullanılır; önce fatura numarasını, sonra da tarihi bulmak için.

Bu tablodaki tüm hücreleri kopyalayın ve Excel'de boş bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

İpucu    Verileri Excel'e yapıştırmadan önce, A - D arası sütunların genişliğini 250 piksel olarak ayarlayın ve Metni Kaydır'ı tıklatın (Giriş sekmesi, Hizalama grubu).

Fatura

Şehir

Fatura Tarihi

Şehre göre en erken fatura, tarihle birlikte

3115

İzmir

07.04.2012

="İzmir = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("İzmir",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("İzmir",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3137

İzmir

09.04.2012

="Adana = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Adana",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Adana",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3154

İzmir

11.04.2012

="Ankara = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Ankara",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Ankara",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3191

İzmir

21.04.2012

="Şanlıurfa = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Şanlıurfa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Şanlıurfa",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3293

İzmir

25.04.2012

="Bursa = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Bursa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Bursa",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3331

İzmir

27.04.2012

3350

İzmir

28.04.2012

3390

İzmir

01.05.2012

3441

İzmir

02.05.2012

3517

İzmir

08.05.2012

3124

Adana

09.04.2012

3155

Adana

11.04.2012

3177

Adana

19.04.2012

3357

Adana

28.04.2012

3492

Adana

06.05.2012

3316

Ankara

25.04.2012

3346

Ankara

28.04.2012

3372

Ankara

01.05.2012

3414

Ankara

01.05.2012

3451

Ankara

02.05.2012

3467

Ankara

02.05.2012

3474

Ankara

04.05.2012

3490

Ankara

05.05.2012

3503

Ankara

08.05.2012

3151

Şanlıurfa

09.04.2012

3438

Şanlıurfa

02.05.2012

3471

Şanlıurfa

04.05.2012

3160

Bursa

18.04.2012

3328

Bursa

26.04.2012

3368

Bursa

29.04.2012

3420

Bursa

01.05.2012

3501

Bursa

06.05.2012

Arama işlevleri hakkında daha fazla bilgi

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×