DVar, DVarP İşlevleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Belirtilen (bir etki alanı) kayıt kümesi içindeki değerler arasında farkı tahmin etmek için VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevlerini kullanabilirsiniz. VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevlerini bir Visual Basic for Applications (VBA) modülü, makro, bir sorgu ifadesi veya bir form veya rapordaki bir hesaplanmış denetim için kullanın.

VSEÇVARS işlevi bir nüfus ve VSEÇVAR işlevinin farkı bir popülasyon örneğini değerlendirmek için genelinde farkı değerlendirmek için kullanın.

Örneğin, VSEÇVAR işlevinin bir dizi öğrencilerinizin test puanları farkı hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

VSEÇVAR ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇVARS ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevlerinde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Farkı bulmak istediğiniz sayısal alan tanımlayan bir ifade. Bir tablo veya sorgudan alan tanımlayıcı bir dize ifadesi olabilir veya bu alandaki verileri hesaplama gerçekleştirir ifade olabilir. Exiçindepr, tablo, form, sabit veya bir işlev denetim adı alanına ekleyebilirsiniz. İfade bir işlev içeriyorsa, yerleşik veya kullanıcı tanımlı, ancak olmayan başka bir etki alanı toplama veya SQL toplam işlevi olabilir. İfade içinde dahil alanlarından herhangi bir sayısal alan olmalıdır.

etkialanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçüt

İsteğe bağlı. VSEÇVAR veya VSEÇVARS işlevinin yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için kullanılan bir dize ifadesi. Örneğin, ölçüt çoğunlukla WHERE yan tümcesinde sözcüğünü içermeyen bir SQL deyimi eşdeğerdir yeri. VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevleri ölçüt belirtilmezse, tüm etki alanı karşı ifade değerlendirin. Ölçüt dahil herhangi bir alanı da bir etkialanı olması gerekir; Aksi takdirde VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevlerin dönüş bir Null.


Notlar

Bir farkı hesaplanan etki alanı ikiden kayıtlara başvuruyorsa veya ikiden kayıtları criteribir, VSEÇVAR karşılayan ve DVarP işlevleri gösteren bir Null, dönerseniz.

VSEÇVAR veya VSEÇVARS işlevinin bir makro, modül, sorgu ifadesi veya hesaplanmış denetim kullansanız dikkatle bunu düzgün değerlendirilecek emin olmak için ölçüt bağımsız değişkenini gerekir.

Ölçüt satırında bir hesaplanan alan ifade sorguda veya güncelleştirme sorgusu Güncelleştir satırında bir seçme sorgusunun ölçütler belirtmek için VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevinin kullanabilirsiniz.

Not: Bir hesaplanan alan ifadesinde toplamlar sorgusuiçinde VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevleri veya Var ve VarP işlevleri kullanabilirsiniz. VSEÇVAR veya VSEÇVARS işlevinin kullanırsanız, veri gruplandırılmış önce değerler hesaplanır. Var veya VARS işlevini kullanırsanız, alan expression değerleri değerlendirilir önce veriler gruplandırılır.

İşlev yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için ölçütler belirtmek gerektiğinde Hesaplanmış denetimde VSEÇVAR ve VSEÇVARS işlevlerini kullanın. Örneğin, bir varyansını California için teslim edilecek siparişleri görüntülemek için bir metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Standart Sapma tüm kayıtları etkialanında bulmak istiyorsanız, Var veya VARS işlevini kullanın.

Not: Bu işlevler kullandığınızda, etki alanı kayıt kaydedilmemiş değişiklikler dahil edilmez. Değiştirilen değerleri temel alarak için VSEÇVAR veya VSEÇVARS işlevinin isterseniz, önce değişiklikleri veri sekmesinde, başka bir kayıt için odağı taşıma kayıtları altında Kaydı Kaydet tıklatarak veya kullanarak kaydetmeniz gerekir Güncelleştirme yöntemi.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnek, bir popülasyon için varyansı ve İngiltere için sevk siparişleri için bir popülasyon örneği tahminler döndürür. Siparişler tablosunda etki alanıdır. Ölçüt bağımsız değişkeni kayıtları sonuç kümesini ShipCountryRegion İngiltere bölü olanlar kısıtlar.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Sonraki örnek ölçüt bağımsız değişkeni strCountryRegion, bir değişkeni kullanarak tahminleri döndürür. Böylece dizelerin birleştirilmiş zaman dize değişmez UK tek tırnak işareti içine alınması tek tırnak işareti (') içinde dize ifadesi, içerdiği dikkat edin.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×