DStDev, DStDevP İşlevleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Belirtilen (bir etki alanı) kayıt kümesi içindeki değerler arasında standart sapmayı tahmin etmek için VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini kullanabilirsiniz. VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini bir Visual Basic for Applications (VBA) modülü, makro, bir sorgu ifadesi veya bir form veya rapordaki bir hesaplanmış denetim için kullanın.

VSEÇSTDSAPMAS bir nüfus ve VSEÇSTDSAPMA bir popülasyon örneğini değerlendirmek için değerlendirmek için kullanın.

Örneğin, standart sapma öğrencilerinizin test puanları kümesi hesaplamak için bir modülünde VSEÇSTDSAPMA kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

VSEÇSTDSAPMA ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇSTDSAPMAS ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerinde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Standart sapma bulmak istediğiniz sayısal alan tanımlayan bir ifade. Bir tablo veya sorgudan alan tanımlayıcı bir dize ifadesi olabilir veya bu alandaki verileri hesaplama gerçekleştirir ifade olabilir. İfadeiçinde bir tablo, form, sabit veya bir işlev bir denetimi bir alanın adını ekleyebilirsiniz. İfade bir işlev içeriyorsa, yerleşik veya kullanıcı tanımlı, ancak olmayan başka bir etki alanı toplama veya SQL toplam işlevi olabilir.

etkialanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçüt

İsteğe bağlı. VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için kullanılan bir dize ifadesi. Örneğin, ölçüt çoğunlukla WHERE yan tümcesinde sözcüğünü içermeyen bir SQL deyimi eşdeğerdir yeri. VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri ölçüt belirtilmezse, tüm etki alanı karşı ifade değerlendirin. Ölçüt dahil herhangi bir alanı da bir etkialanı olması gerekir; Aksi takdirde, VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri verip vermeyeceğini bir Null.


Notlar

Standart sapma hesaplanan etki alanı ikiden kayıtlara başvuruyorsa veya ölçüt, VSEÇSTDSAPMA ikiden kayıtları denk ve DStDevP işlevleri gösteren bir Null, dönerseniz.

VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin bir makro, modül, sorgu ifadesi veya hesaplanmış denetim kullansanız dikkatle bunu düzgün değerlendirilecek emin olmak için ölçüt bağımsız değişkenini gerekir.

Seçme sorgusunun Ölçüt satırında ölçütler belirtmek için VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, Siparişler tablosunu ve tüm ürünler için navlun maliyeti ortalamadan artı Standart sapmanın navlun maliyetini döndü, görüntülemek için bir Ürünler tablosu sorgu oluşturabilirsiniz. Navlun alanı altına Ölçüt satırına şu ifadeyi bulunur:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Bir hesaplanan alan ifadesinde bir sorgunun veya bir güncelleştirme sorgusugüncelleştir satırında VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini kullanabilirsiniz.

Not: toplamlar sorgusubir hesaplanan alan ifadesinde VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri veya STDSAPMA ve STDSAPMAS işlevleri kullanabilirsiniz. VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin kullanırsanız, veri gruplandırılmış önce değerler hesaplanır. STDSAPMA veya STDSAPMAS işlevinin kullanıyorsanız, veriler alanı expression değerleri değerlendirilir önce gruplandırılır.

İşlev yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için ölçütler belirtmek gerektiğinde VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevinin içinde hesaplanan bir denetim kullanın. Örneğin, California için teslim edilecek siparişleri için standart sapma görüntülemek için bir metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Standart Sapma tüm kayıtları etkialanında bulmak istiyorsanız, STDSAPMA veya STDSAPMAS işlevini kullanın.

ipucu

İçinden ifade türemiştir alanın veri türünü bir sayıysa, VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevler çift veri türünü döndürür. Hesaplanmış denetimde VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin kullanıyorsanız, bir veri türü dönüşümü işlevi ifadede performansını artırmak için ekleyin.

Not: Bu işlevler kullandığınızda, etki alanı kayıt kaydedilmemiş değişiklikler dahil edilmez. Değiştirilen değerleri temel alarak için VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin isterseniz, önce değişiklikleri veri sekmesinde, başka bir kayıt için odağı taşıma kayıtları altında Kaydı Kaydet tıklatarak veya kullanarak kaydetmeniz gerekir Güncelleştirme yöntemi.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnek, bir popülasyon için standard deviation ve İngiltere için sevk siparişleri için bir popülasyon örneği tahminler döndürür. Siparişler tablosunda etki alanıdır. Ölçüt bağımsız değişkeni kayıtları sonuç kümesini ShipCountryRegion değeri İngiltere olduğu olanlar kısıtlar.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Sonraki örnek ölçüt bağımsız değişkeni strCountryRegion, bir değişkeni kullanarak aynı tahminler hesaplar. Böylece dizelerin birleştirilmiş zaman dize değişmez UK tek tırnak işareti içine alınması tek tırnak işareti (') içinde dize ifadesi, içerdiği dikkat edin.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×