Dış veri aralıklarını ve özelliklerini yönetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veritabanı, Web sorgusu veya metin dosyası gibi dış bir veri kaynağına bağlantı üzerinden bir çalışma sayfasına aktarılmış olan verileri denetlemek için dış veri aralığının özeliğini değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Dış veri aralıkları ve özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin

Dış veri aralığını bulma

Dış veri aralığının adını değiştirme

Dış veri aralığının temelindeki sorguyu değiştirme

Dış veri aralığını ve bu aralığı oluşturan sorguyu kopyalama

Dış veri aralığına yeni verilerin nasıl ekleneceğini belirtme

Veri biçimlendirmesini ve düzenini belirtme

Dış veri aralığı genişlediğinde, formülleri kopyalama

Dış veri aralığındaki verileri dondurma

Bir dış veri aralığında alan adlarını özelleştirme

Dış veri aralığını silme

Dış veri aralıkları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinme

Dış veri aralığı (sorgu tablosu da denir), bir çalışma sayfası içine getirilen verinin konumunu tanımlanan tanımlı bir ad veya tablo adıdır. Dış veriye bağlandığınızda, Excel otomatik olarak bir dış veri aralığı oluşturur. Bunun tek istisnası bir veri kaynağına bağlı olan bir PivotTable raporudur, PivotTable raporu dış veri aralığı kullanmaz. Excel'de, diğer veriler gibi dış veri aralığını biçimlendirebilir ve düzenini değiştirebilir ya da hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

Dış veri aralığı özellikleri

Dış veri aralığının hücre biçimlendirme ve sütun genişliğinin korunması gibi verileri denetlemede kullanabileceğiniz ek özellikleri (bağlantı özellikleriyle karıştırılmamalıdır) vardır. Bu dış veri özelliklerini Veri sekmesinde bulunan Bağlantılar grubundaki Özellikler'i tıklatarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra şunları yaparak değişikliklerinizi yapın:

 • Microsoft Query ve Veri Bağlantısı Sihirbazı'ndan oluşturulmuş dış veri aralıkları için, Dış Veri Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

 • İçeri aktarılmış olan bir metin dosyası ya da HTML verilerini alan Web sorgusundan oluşturulmuş dış veri aralıkları için, Dış Veri Aralığı Özellikleri iletişim kutusunu kulanın.

 • XML verilerini alan bir Web sorgusundan oluşturulmuş dış veri aralıkları için, XML Eşlemesi Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

Dış veri aralıklarıyla şablonları kullanma

Bir Özet veya dış verilere dayalı bir raporu paylaşmak isterseniz, diğer kullanıcıların dış veri aralığını içeren bir çalışma kitabı verebilir veya rapor şablonu oluşturabilirsiniz. rapor şablonu böylece dosya küçük olan dış verileri kaydetmeden Özet veya raporu kaydetmenize olanak sağlar. Bir kullanıcı rapor şablonunu açtığında dış veri alınır.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığını bulma

 1. Bir dış veri aralığıiçin arama yapmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin.

 2. formül çubuğu, Ad kutusununyanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz dış veri aralığını adını tıklatın.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığının adını değiştirme

 1. Formüller sekmesinin Tanımlı Adlar grubunda Ad Yöneticisi'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 2. Ad Yöneticisi iletişim kutusunda adını değiştirmek istediğiniz dış veri aralığını tıklatın ve ardından Düzenle'yi tıklatın. Adı çift tıklatarak da bunu yapabilirsiniz.

 3. Adı Düzenle iletişim kutusunda Ad kutusuna başvurunun yeni adını yazın.

Not : Kapat düğmesi yalnızca Ad Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır. Daha önce yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydetmek için Kapat'ı tıklatmanız gerekmez.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığının temelindeki sorguyu değiştirme

Microsoft Query, içeri aktarılmış bir metin dosyası, Web sorgusu veya Veri Bağlantı Sihirbazı ile oluşturulmuş dış veri aralığının temel sorgusunu değiştirebilirsiniz.

Microsoft Query ile oluşturulmuş dış veri aralığının temel sorgusunu değiştirme

 1. Temel alınan sorgusunu değiştirmek istediğiniz, dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dış veri özellikleri iletişim kutusunda, Bağlantı özellikleri özellikler ' ı tıklatın.

 4. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Tanım sekmesini ve sonra da Sorgu Düzenle'yi tıklatın.

Microsoft Query'de sorgu oluşturma ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi almak için, Microsoft Query Yardımı'na bakın.

İçeri aktarılan bir metin dosyasından oluşturulan dış veri aralığının temel sorgusunu değiştirme

 1. Temel alınan sorgusunu değiştirmek istediğiniz, dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantılar'a tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Çalışma Kitabı Bağlantıları iletişim kutusunda Özellikler'i tıklatın.

 4. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Tanım sekmesini ve sonra da Sorgu Düzenle'yi tıklatın.

 5. Metin Dosyası İçeri Aktar iletişim kutusunda, İçeri Aktar'ı tıklatın.

 6. Metin Alma Sihirbazı'nda, alınan metin dosyasıyla ilgili değişiklikleri yapın ve Son'u tıklatın.

  Metin dosyalarını içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Metin dosyalarını içeri veya dışarı aktarma.

Web sorgusunda oluşturulmuş dış veri aralığının temel sorgusunu değiştirme

 1. Temel alınan sorgusunu değiştirmek istediğiniz, dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Çalışma Kitabı Bağlantıları iletişim kutusunda Özellikler'i tıklatın.

 4. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Tanım sekmesini ve sonra da Sorgu Düzenle'yi tıklatın.

 5. Web Sorgusu Düzenle iletişim kutusunu kullanarak Web sorgusunda değişiklik yaptıktan sonra Son'u tıklatın.

Web sorgusu oluşturma ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Web sayfasından dış verileri alma.

Veri Bağlantı Sihirbazı ile oluşturulmuş dış veri aralığının temel sorgusunu değiştirme

 1. Temel alınan sorgusunu değiştirmek istediğiniz, dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dış veri özellikleri iletişim kutusunda, Bağlantı özellikleri özellikler ' ı tıklatın.

 4. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Tanım sekmesini tıklatın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Komut türü kutusunda, Tablo'yu tıklatın ve ardından Komut metni kutusunda uygun tablo, görünüm veya sorgunun adına ait değeri değiştirin.

  • IKomut türü kutusunda, SQL'i veya Varsayılan'ı tıklatın ve ardından Komut metni kutusunda SQL deyimini düzenleyin.

   Not : Bağlantının tanımlanma şekline bağlı olarak Komut türü kutusu kullanılamayabilir (soluk görünür).

Sayfanın Başı

Dış veri aralığını ve bu aralığı oluşturan sorguyu kopyalama

 1. Formül çubuğunda, Ad Kutusu'nun yanındaki oku tıklatın ve kopyalamak istediğiniz dış veri aralığının adını seçin.

  Excel tablosu için, aralığın adını seçin ve ardından tablo üstbilgilerini seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

  Dış veri aralığının bir parçası olmayan sütun etiketlerini ve formülleri dahil etmek istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz sütun etiketleri ve formüller içeren hücreleri seçin. Formül çubuğunda, Ad Kutusu'nun yanındaki oku tıklatın ve kopyalamak istediğiniz dış veri aralığının adını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  excel şerit

 3. Dış veri aralığını yapıştırmak istediğiniz çalışma sayfasına geçin.

 4. yapıştırma alanısol üst hücresini tıklatın.

  dış veriler varolan verilerin yerini emin olmak için çalışma sayfasının altına veya sağ tıklattığınız hücrenin veri olduğundan emin olun.

 5. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın.

Not : Dış veri aralığını yalnızca bir bölümünü kopyalarsanız, alttaki sorgu değil kopyalanır ve kopyalanan verileri yenilenemez.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığına yeni verilerin nasıl ekleneceğini belirtme

Veriler yenilendiğinde Excel'e dönecek daha küçük veya daha büyük verileri nasıl işleyeceğinizi denetleyebilirsiniz.

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 2. Dış Veri Aralığı Özellikleri iletişim kutusundaki Veri aralığındaki satır sayısı yenilemeye bağlı olarak değişirse altında, şunlardan birini tıklatın:

  • Yeni veri için hücre ekle, kullanılmayan hücreleri sil

   Notlar : 

   • Veri kaynağına bir veya daha fazla satır eklendiğinde, dış veri aralığının doğrudan altındaki hücreler aşağıya kayar, ancak dış veri aralığının sağındakiler yerlerinde kalır.

   • Veri kaynağına bir veya daha fazla satır silindiğinde, dış veri aralığının doğrudan altındaki hücreler yukarıya kayar, ancak dış veri aralığının sağındakiler yerlerinde kalır.

  • Yeni veriler için tam satırlar ekle, kullanılmayan hücreleri temizle

   Notlar : 

   • Veri kaynağında bir veya daha fazla satır eklendiğinde, dış veri aralığının doğrudan altındaki ve sağındaki hücreler aşağı kayar.

   • Veri kaynağında bir veya daha fazla satır silindiğinde, dış veri aralığının doğrudan altındaki ve sağındaki hücreler yerinde kalır.

  • Yeni verileri varolan hücrelerin üzerine yaz, kullanılmayan hücreleri temizle

   Notlar : 

   • Veri kaynağına bir veya daha fazla satır eklendiğinde, dış veri aralığının doğrudan altındaki hücrelerin üzerine yazılır, ancak dış veri aralığının sağındakiler yerlerinde kalır.

   • Veri kaynağında bir veya daha fazla satır silindiğinde, dış veri aralığının doğrudan altındaki ve sağındaki hücreler yerinde kalır.

Sayfanın Başı

Veri biçimlendirmesini ve düzenini belirtme

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 2. Veri biçimlendirme ve yerleştirme'nin altında aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  • Alan adlarını ilk satır olarak dahil etmek için, Alan adlarını ekle onay kutusunu seçin.

   Not : Bu onay kutusu yordam yalnızca Microsoft Office 2003 programından dönüştürülen bir dış veri aralığı veya programatik olarak oluşturulmuş dış veri aralığı için geçerlidir.

  • Satır numaraları sütununu eklemek için, Satır numaralarını ekle onay kutusunu seçin.

   Not : Bu onay kutusu içeri aktarılan metin dosyası, XML dosyası veya Web sorgusu için kullanılamaz.

  • Uygulanan hücre biçimlendirmesini korumak için, Veri biçimlendirmeyi koru onay kutusunu seçin.

   Not : Web sorgusu için, Seçenekler iletişim kutusunda Tam HTML biçimi seçerseniz bu seçenek otomatik olarak temizlenir. Seçenekler iletişim kutusuna Sorguyu Düzenle iletişim kutusundan erişirsiniz.

  • Ayarladığınız sütun genişliklerini korumak için, Sütun genişliğini ayarla onay kutusunu seçin.

  • Uygulanan sütun sıralamalarını, filtrelerini ve düzenini korumak için, Sütun sıralama/filtre/yerleşim ayarlarını koru onay kutusunu seçin.

   Not : Bu onay kutusu Web sorgusu için kullanılamaz.

  • Uygulanan sütun filtrelemesini korumak için, Sütun filtresini koru onay kutusunu seçin.

   Not : Bu onay kutusu yalnızca XML verisine dayanan Web sorgusu için kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığı genişlediğinde, formülleri kopyalama

Not : Aşağıdaki yordam yalnızca Microsoft Office 2003 programından dönüştürülen bir dış veri aralığı veya programatik olarak oluşturulmuş dış veri aralığı için geçerlidir. Kullanıcı arabirimiyle oluşturulan tüm dış veri aralıkları Excel tablosu olarak oluşturulur. Bu tablolar yeni satırlar eklendiğinde ve hesaplanan sütunları dolduğunda otomatik olarak genişler.

 1. Dış veri aralığının ilk satırına komşu olan hücreye bir formül girin.

  Not : Verilerin ilk satırı, ilk satırın sütun üstbilgilerini içerip içermediğine bağlı olarak, dış veri aralığının ilk veya ikinci satırı olabilir.

 2. Hücreyi seçin ve dış veri aralığındaki tüm satırları formülü kopyalamak için dolgu tutamacı çift tıklatın.

 3. Dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 4. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 5. Dış Veri Aralığı Özellikleri iletişim kutusunda, Verilere bitişik sütunlardaki formülleri doldur onay kutusunu seçin.

  Not : Dış veri aralığını, yenileme, Excel veya dış veri aralığında hemen bitişik olan formülleri kopyalar açtığınızda genişler varsa.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığındaki verileri dondurma

Bir dış veri aralığını dondurduğunuzda veriler saklanır, ancak verileri oluşturan sorgu saklanmaz. Bu nedenle, dondurulmuş dış veri aralığı yenilenemez.

Excel tablosunda verileri dondurma

 1. Veri bağlantısını kaldırmak istediğiniz Excel tablosunu içeren çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Formül çubuğunda, Ad Kutusu'nun yanındaki oku tıklatın ve ardından veri bağlantısını kaldırmak istediğiniz dış veri aralığının adını tıklatın. Veri aralığı böylece seçilmiş olur.

 3. Araçlar sekmesindeki Dış Tablo Verisi grubunda Bağlantıyı Kaldır seçeneğini tıklatın. Veri aralığı kalır ve hala aynı adı taşır, fakat bağlantı silinir.

Aralıktaki verileri dondurma

Not : Aşağıdaki yordam yalnızca Microsoft Office 2003 programından dönüştürülen bir dış veri aralığı veya programatik olarak oluşturulmuş dış veri aralığı için geçerlidir. Kullanıcı arabirimiyle oluşturulan tüm dış veri aralıkları Excel tablosu olarak oluşturulur. Bu tablolar yeni satırlar eklendiğinde ve hesaplanan sütunları dolduğunda otomatik olarak genişler.

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 2. Sorgu tanımı seçeneğinin altında Sorgu tanımını kaydet onay kutusunu temizleyin.

Not : Çalışma kitabınızı kaydettiğinizde, temel sorgu çalışma kitabından silinir. Ancak kaydedilmiş sorgu dosyaları (.dqy veya .odc dosyaları) silinmez. Sorguyu Sorgu Sihirbazı veya Microsoft Query'de oluşturduğunuzda kaydettiyseniz, sorgu dosyası bilgisayarınıza kaydedin ve dış veriler almak için sorguyu yeniden kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Query Yardımı'na bakın.

Sayfanın Başı

Bir dış veri aralığında alan adlarını özelleştirme

Not : Aşağıdaki yordam yalnızca Veri Bağlantı Sihirbazı veya Microsoft Query kullanılarak oluşturulmuş (ve bir içeri aktarılan metin dosyası veya Web sorgusu değil), Microsoft Office 2003 programından dönüştürülmüş bir dış veri aralığı ya da programatik olarak oluşturulmuş bir dış veri aralığı için geçerlidir. Kullanıcı arabirimiyle oluşturulan tüm dış veri aralıkları Excel tablosu olarak oluşturulur.

 1. Şunlardan birini yaparak dış veri aralığının üzerine boş bir satır ekleyin:

  • Üzerine yeni satır eklemek istediğiniz bir hücreyi seçin. Sonra Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Ekle'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra da Sayfa Satırları Ekle'yi tıklatın. Bir hücre seçtiğiniz için, geçerli satırın üzerine tek bir yeni satır eklenir.

  • Yeni satır eklemek istediğiniz satırın üzerindeki satır seçiciyi tıklatın. Daha sonra, Giriş sekmesinin Hücreler grubunda Ekle'yi tıklatın. Tüm satırı seçtiğiniz için, seçtiğiniz satırın üzerine tek bir yeni satır eklenir.

 2. Boş satırdaki hücrelerde olmasını istediğiniz etiketleri yazın.

 3. Dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 4. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 5. Dış Veri Aralığı Özellikleri iletişim kutusundaki Veri biçimlendirme ve yerleştirme altında Alan adlarını ekle onay kutusunu temizleyin, sonra da Tamam'ı tıklatın.

 6. Var olan alan adlarını kaldırmak ve dış veri aralığını yenilemek için dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın ve sonra Veri yenileme Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Not : Bir veritabanından veri getirirken, Microsoft Query'deki sütun adları değişiklikleri dış veri aralığında korunur. Sorgudaki sütun adlarını değiştirme hakkında bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

Sayfanın Başı

Dış veri aralığını silme

 1. Silmek istediğiniz dış veri aralığını içeren çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Formül çubuğunda, Ad Kutusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra silmek istediğiniz dış veri aralığının adını tıklatın.

  Dış veri aralığı bir Excel tablosundaysa, tablonun tamamını seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

 3. Dış veri aralığını silmek için DELETE tuşuna basın.

 4. Temel sorguyu silmek için, Excel sorduğunda Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×