Dış veri aralıklarını ve özelliklerini yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir veritabanı, Web sorgusu veya metin dosyası gibi bir dış veri kaynağı bağlantısı yoluyla bir çalışma sayfasına alınan veriyi denetlemek için dış veri aralığını özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Dış veri aralığını (sorgu tablo olarak da adlandırılır) bir tanımlı ad veya bir çalışma sayfasına getirilen verilerin konumunu tanımlayan tablo adıdır. Dış verilere bağlandığınızda, Excel, dış veri aralığını otomatik olarak oluşturur. Yalnızca bu veri kaynağına bağlı olan bir PivotTable raporu dışındadır — bir PivotTable raporu dış veri aralığını kullanmaz. Excel'de, biçimlendirebilir ve dış veri aralığını düzenlemek veya verilerle herhangi bir diğer gibi hesaplamalarda kullanmak.

Dış veri aralığı özellikleri

Dış veri aralığını ek özellikleri (bağlantı özellikleri ile kafanız edilmek değil) sahip veriler, hücre biçimlendirmeleri ve sütun genişliği saklama gibi denetlemek için kullanabilirsiniz. Veri sekmesinin bağlantılar grubunda Özellikler ' ı tıklatarak, bu dış veri aralığı özellikleri değiştirebilirsiniz. Aşağıdakileri yaparak istediğiniz değişiklikleri yapın:

 • Microsoft Query ve Veri Bağlantı Sihirbazı ' oluşturulan için dış veri aralıkları, Dış veri özellikler iletişim kutusunu kullanın.

 • Bir içeri aktarılan metin dosyasına veya HTML verileri alır Web sorgudan oluşturulan için dış veri aralıkları, Dış veri aralığı özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

 • XML veri alan Web sorgusundan oluşturulan için dış veri aralıkları, XML eşlemesi özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

Dış veri aralıkları ile şablonları kullanma

Bir Özet veya dış verilere dayalı bir raporu paylaşmak isterseniz, diğer kullanıcıların dış veri aralığını içeren bir çalışma kitabı verebilir veya bir rapor şablonu oluşturabilirsiniz. rapor şablonu dosyayı daha küçük olmasını sağlayın dış verileri kaydetmeden Özet veya raporu kaydetmenize olanak sağlar. Bir kullanıcı rapor şablonunu açtığında dış veri alınır.

 1. Bir dış veri aralığıiçin arama yapmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin.

 2. formül çubuğu, Ad kutusununyanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz dış veri aralığını adını tıklatın.

 1. Formüller sekmesinde, Tanımlı Adlar grubunda, Ad Yöneticisi'ni tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 2. Ad Yöneticisi iletişim kutusunda, dış veri aralığını adını tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın. Ayrıca adı çift tıklatabilirsiniz.

 3. Adı Düzenle iletişim kutusunda, ad kutusuna başvurunun yeni adını yazın.

Not: Kapat düğmesi yalnızca Ad Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır. Zaten yaptığınız değişiklikleri uygulamak için Kapat ' ı gerekmez.

Microsoft Query, içeri aktarılan metin dosyasından, Web sorgusu veya Veri Bağlantı Sihirbazı ' oluşturulan dış veri aralığı için alt sorgu değiştirebilirsiniz.

 1. Temel sorguyu değiştirmek istediğiniz dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Dış veri özellikleri iletişim kutusunda, Bağlantı özellikleri düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunda, tanım sekmesini tıklatın ve ardından Sorguyu Düzenle'yitıklatın.

İnşa etme ve Microsoft Query sorgularında düzenleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

 1. Temel sorguyu değiştirmek istediğiniz dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantılar'a tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Çalışma kitabı bağlantıları iletişim kutusunda, Özellikler' i tıklatın.

 4. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunda, tanım sekmesini tıklatın ve ardından Sorguyu Düzenle'yitıklatın.

 5. Metin dosyası içeri aktar iletişim kutusunda, İçeri Aktar' ı tıklatın.

 6. Metin Alma Sihirbazı'nda içeri aktarılan metin dosyasına değişiklikleri yapın ve sonra Son'utıklatın.

  Metin dosyası içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için metin dosyaları alma veya vermekonusuna bakın.

 1. Temel sorguyu değiştirmek istediğiniz dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Çalışma kitabı bağlantıları iletişim kutusunda, Özellikler' i tıklatın.

 4. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunda, tanım sekmesini tıklatın ve ardından Sorguyu Düzenle'yitıklatın.

 5. Web sorgusu Web sorguyu Düzenle iletişim kutusunda değişiklik yapma ve sonra Son'utıklatın.

Oluşturma ve düzenleme Web sorguları hakkında daha fazla bilgi için bir web sayfasına gidin (Power Query) bağlanmakonusuna bakın.

 1. Temel sorguyu değiştirmek istediğiniz dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Dış veri özellikleri iletişim kutusunda, Bağlantı özellikleri düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunda, tanım sekmesini tıklatın.

 5. Şunlardan birini yapın:

  • Komut türü kutusunda, tabloyu tıklatın ve sonra komutu metin kutusuna, değer bir uygun tablo, görünüm veya sorgu adının üzerine değiştirin.

  • Komut türü kutusunda, SQL veya Varsayılan ' ı tıklatın ve sonra komutu metin kutusuna SQL deyimini düzenleyin.

   Not: Bağlantının nasıl tanımlanmıştır bağlı olarak, komut türü kutusunda kullanılamayabilir (soluk görünür).

 1. Formül çubuğundaki Ad kutusununyanındaki oku tıklatın ve kopyalamak istediğiniz dış veri aralığını adını seçin.

  Excel tablosu için aralık adını seçin ve sonra tablo başlıkları seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

  Sütun etiketleri veya dış veri aralığını parçası olmayan formülleri eklemek isterseniz, sütun etiketleri veya kopyalamak istediğiniz formülleri içeren hücreleri seçin. Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanındaki oku tıklatın ve kopyalamak istediğiniz dış veri aralığını adını tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Dış veri aralığını yapıştırmak istediğiniz çalışma kitabına geçin.

 4. yapıştırma alanısol üst hücresini tıklatın.

  dış veriler varolan verilerin yerini emin olmak için çalışma sayfasının altına veya sağ tıklattığınız hücrenin veri olduğundan emin olun.

 5. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın.

Not: Dış veri aralığını yalnızca bir bölümünü kopyalarsanız, alttaki sorgu değil kopyalanır ve kopyalanan verileri yenilenemez.

Daha küçük veya büyük veri veri yenilendiğinde, Excel'e döndürülen kümesinin nasıl ele alınacağını denetleyebilirsiniz.

 1. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 2. Dış veri aralığı özellikleri iletişim kutusunda, veri aralığındaki satır sayısını yenilemede değişirsealtında aşağıdakilerden birini tıklatın:

  • Hücre için yeni veri eklemek, kullanılmayan hücreleri sil

   Notlar: 

   • Veri kaynağındaki bir veya daha fazla satır eklendiğinde, dış veri aralığını altında doğrudan hücreleri aşağıya doğru ancak dış veri aralığını sağındaki hücreleri taşımayın.

   • Bir veya daha fazla satır veri kaynağında silindiğinde, dış veri aralığını altında doğrudan hücreleri Yukarı Taşı, ancak dış veri aralığını sağındaki hücreleri taşımayın.

  • Yeni veriler için tüm satır eklemek, kullanılmayan hücreleri sil

   Notlar: 

   • Veri kaynağındaki bir veya daha fazla satır eklendiğinde, iş hücreleri doğrudan altında ve dış veri aralığını sağındaki aşağı taşıyın.

   • Bir veya daha fazla satır veri kaynağında silindiğinde, hücrelerin doğrudan altında ve dış veri aralığını sağındaki taşımayın.

  • Yeni verileri varolan hücreler üzerine yaz, kullanılmayan hücreleri sil

   Notlar: 

   • Veri kaynağındaki bir veya daha fazla satır eklendiğinde, dış veri aralığını doğrudan altında hücreler üzerine yazılır, ancak dış veri aralığını sağındaki hücreleri taşımayın.

   • Bir veya daha fazla satır veri kaynağında silindiğinde, hücrelerin doğrudan altında ve dış veri aralığını sağındaki taşımayın.

 1. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 2. Veri biçimlendirme ve Düzenaltında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Alan adları ilk satırı eklemek için alan adlarını Ekle onay kutusunu seçin.

   Not: Bu onay kutusu yalnızca bir Microsoft Office 2003 programdan veya programatik olarak oluşturulan bir dış veri aralığını dönüştürülen dış veri aralığını için kullanılabilir.

  • Bir satır numaralarını sütun eklemek için satır numaraları Ekle onay kutusunu seçin.

   Not: İçeri aktarılan metin dosyası, XML dosya veya Web sorgusundan için bu onay kutusu kullanılamaz.

  • Hücre uyguladığınız biçimlendirmesini korumak için hücre biçimlendirmesini koru onay kutusunu seçin.

   Not: Web sorgusu için Seçenekler iletişim kutusunda Tam HTML biçimlendirmesini seçtiğinizde bu seçenek otomatik olarak temizlenir. Seçenekler iletişim kutusunda Sorguyu Düzenle iletişim kutusundan erişebilirsiniz.

  • Ayarladığınız sütun genişliklerini korumak için sütun genişliğini ayarla onay kutusunu seçin.

  • Sütun korumak için sıralama, filtreleme ve uyguladığınız, Düzen Sütun sıralama/filtre/yerleşim Koru onay kutusunu seçin.

   Not: Web sorgusu için bu onay kutusu kullanılamaz.

  • Sütun uyguladığınız filtreleme korumak için Sütun filtresini koru onay kutusunu seçin.

   Not: Bu onay kutusu, XML verilerini temel alan bir Web sorgusu için kullanılabilir.

Not: Aşağıdaki yordam yalnızca Microsoft Office 2003 programdan dönüştürülen dış veri aralığını veya programatik olarak oluşturulan bir dış veri aralığı için geçerlidir. Kullanıcı arabirimini kullanarak oluşturulan tüm dış veri aralıkları Excel tabloları oluşturulur. Yeni satır eklenir ve dolgu gerektiğinde bu tabloları otomatik olarak genişletmek aşağı hesaplanan sütunlar.

 1. Dış veri aralığındaki verilerin ilk satıra bitişik olan bir hücreye formül girin.

  Not: İlk satır başlıkları içerip içermediğini bağlı olarak dış veri aralığını, ilk veya ikinci satırda ilk veri satırını olabilir.

 2. Hücreyi seçin ve dış veri aralığındaki tüm satırları formülü kopyalamak için dolgu tutamacı çift tıklatın.

 3. Dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 4. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 5. Dış veri aralığı özellikleri iletişim kutusunda verilere bitişik sütunlardaki formülleri doldur onay kutusunu seçin.

  Not: Dış veri aralığını, yenileme, Excel veya dış veri aralığında hemen bitişik olan formülleri kopyalar açtığınızda genişler varsa.

Dondurulmuş dış veri aralığını yenilenemez şekilde dış veri aralığını dondurma verileri ancak oluşturan sorguyu değil, korur.

 1. Veri bağlantısını kaldırmak istediğiniz Excel tablosu içeren çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Formül çubuğundaki Ad kutusununyanındaki oku tıklatın ve sonra veri bağlantısını kaldırmak istediğiniz dış veri aralığını adını tıklatın. Veri aralığını sonra seçilir.

 3. Araçlar sekmesinde, Dış tablo veri grubunda Bağlantıyı kaldır' ı tıklatın. Veri aralığını kalır ve yine de aynı adı taşıyan, ancak bağlantı silinir.

Not: Aşağıdaki yordam yalnızca Microsoft Office 2003 programdan dönüştürülen dış veri aralığını veya programatik olarak oluşturulan bir dış veri aralığı için geçerlidir. Kullanıcı arabirimini kullanarak oluşturulan tüm dış veri aralıkları Excel tabloları oluşturulur. Yeni satır eklenir ve dolgu gerektiğinde bu tabloları otomatik olarak genişletmek aşağı hesaplanan sütunlar.

 1. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 2. Sorgu tanımınıaltında Sorgu tanımını kaydet onay kutusunu temizleyin.

Not: Çalışma kitabınızı kaydettiğinizde, temel sorguyu çalışma kitabından silinir. Bununla birlikte, kaydedilmiş veritabanı sorgu (dosyaları .dqy veya .odc) silinmez. Sorgu Sihirbazı'nda veya Microsoft Query oluşturduğunuzda sorguyu kaydettiyseniz, sorgu dosyasını bilgisayarınıza kaydedilir ve sorguyu yeniden dış verileri almak için kullanabileceğiniz. Daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

Not: Aşağıdaki yordam için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı veya Microsoft Query kullanılarak oluşturulmuş bir dış veri aralığını (ve içeri aktarılan metin bir dosya veya Web sorgusundan için değil), bir Microsoft Office 2003 programı veya bir dış dönüştürülen dış veri aralığını uygulanır veri aralığı programlı olarak oluşturulur. Kullanıcı arabirimini kullanarak oluşturulan tüm dış veri aralıkları Excel tabloları oluşturulur.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak dış veri aralığını üstünde bir boş satır ekleyin:

  • Yeni satır eklemek istediğiniz bir hücreyi yukarıdaki seçin. Ardından, Giriş sekmesindeki Hücreler grubunda Ekleyanındaki oku tıklatın ve sonra Sayfa satırları Ekle'yitıklatın. Bir hücre seçtiğiniz için yeni bir satır geçerli satır eklenir.

  • Yukarıdaki yeni satır eklemek istediğiniz satırın satır seçicisini tıklatın. Ardından Giriş sekmesindeki Hücreler grubunda Ekletıklatın. Bir satırın tamamını seçtiğiniz için yeni bir satır seçili satıra eklenir.

 2. Boş satırda hücrelerdeki istediğiniz etiketleri yazın.

 3. Dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın.

 4. Veri sekmesinde, bağlantılar grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 5. Dış veri aralığı özellikleri iletişim kutusunda, veri biçimlendirme ve Düzen' nın altında alan adlarını Ekle onay kutusunu temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 6. Var olan alan adlarını kaldırmak ve dış veri aralığını yenilemek için dış veri aralığındaki bir hücreyi tıklatın ve sonra Veri yenileme düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Not: Veritabanından veri aldığınızda, Microsoft Query sütun adlarında yapılan değişiklikler dış veri aralığında korunur. Sütun adlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

 1. Silmek istediğiniz dış veri aralığını içeren çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Formül çubuğundaki Ad kutusununyanındaki oku tıklatın ve sonra silmek istediğiniz dış veri aralığını adını tıklatın.

  Dış veri aralığını Excel tablosu ise, tablonun tamamını seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Dış veri aralığını silmek için DELETE tuşuna basın.

 4. Excel sorduğunda ilgili sorguyu silmek için Evet'i tıklatın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×