Düzen tablosu ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Düzen tablolarına giriş

Önceden tanımlanmış düzen tablosu ekleme

Belirli boyutlarda özel düzen tablosu ekleme

Özel düzen tablosu çizme

Düzen tablosu içindeki denetimleri otomatik olarak biçimlendirme

Düzen tablolarına giriş

Daha düzenli, profesyonel görünümlü bir form şablonu tasarlama için düzen tablolarını kullanabilirsiniz. Düzen tablosu düzenleme ve form şablonunun içerik denetimleri, bir form şablonu ve logolar veya diğer resimleri bölümlerini dahil olmak üzere, düzenleme için satır ve sütunlar içeren bir yapıdır.

Aşağıdaki örnekte, bir form şablonunda bir bölüm içindeki metin kutularını düzenlemek için düzen tablosu kullanılmıştır.

Form şablonunda bir bölüm içindeki düzen tablosu

1. Bu düzen tablosunda iki satır vardır.

2. İkinci satırda üç sütun vardır. Ortadaki sütun yalnızca boşluk bırakmak amacıyla kullanılmıştır.

Düzen tablosunun kenarlıkları tasarım görünümünde kesik çizgili kılavuzlar biçiminde görünür. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir formu doldururken, bu kılavuz çizgiler görünmez.

İpucu : Tasarım modunda kılavuz çizgileri gizlemek için, Tablo menüsünden Kılavuz Çizgilerini Gizle'yi tıklatın.

Düzen görev bölmesinde, önceden tasarlanmış bir takım düzen tabloları bulursunuz. Bu tabloları form şablonunuza ekleyip gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, Üç Sütunlu Tablo'yu tıklatarak, form şablonunuza hızlı şekilde, bir satır ve üç sütun içeren bir tablo ekleyebilirsiniz. Bu tabloya fazladan bir satır daha eklemek isterseniz, form şablonunda bir tablo hücresini tıklatın ve Düzen görev bölmesinde Tablo Satırı Ekle'yi tıklatın.

Kendi düzen tablonuzu oluşturmak isterseniz, belirli sayıda satır ve sütun içeren özel bir düzen tablosu ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak, özel bir düzen tablosu da çizebilirsiniz; daha karmaşık bir tasarım oluşturmak isterseniz bu yararlı olabilir. Örneğin, farklı yükseklikte hücreler ve her satırda farklı sayıda sütun içeren bir düzen tablosu oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Önceden tanımlanmış düzen tablosu ekleme

 1. Form şablonunda, imleci düzen tablosunun eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Biçim menüsünden Düzen'i tıklatın.

 3. Düzen görev bölmesinde Düzen tabloları ekle listesinden, istediğiniz düzen tablosu türünü tıklatın.

 4. Tabloya fazladan satır ve sütun eklemek için, form şablonunda bir tablo hücresini tıklatın ve Hücreleri birleştir veya böl listesinden istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  İpucu : Satır veya sütunları ya da tablonun kendisini silmek için, tablo içinde herhangi bir yeri sağ tıklatıp Sil'in üzerine gelin ve istediğiniz seçeneği tıklatın.

Sayfanın Başı

Belirli boyutlarda özel düzen tablosu ekleme

 1. Form şablonunda, imleci düzen tablosunun eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Tablolar araç çubuğunda, Ekle'yi ve ardından Düzen Tablosu'nu tıklatın.

 3. Tablo Ekle iletişim kutusunda, tabloya eklemek istediğiniz sütun ve satır sayısını girin.

Sayfanın Başı

Özel düzen tablosu çizme

 1. Form şablonunda, imleci düzen tablosunu çizmek istediğiniz yere getirin.

 2. Tablolar araç çubuğundan Tablo Çiz'i tıklatın.

  İşaretçi kaleme dönüşür.

 3. Tablonun dış kenarlıklarını tanımlamak için, form şablonunda bir dikdörtgen çizin ve dikdörtgenin içinde sütun ve satır kenarlıklarını çizin.

  Tablo çizmek için

 4. Bir satır veya satır bloğunu silmek için tablolar araç çubuğunda Silgi Düğme resmi tıklatın ve'ı tıklatın ve silgiyi, silmek istediğiniz satırı boyunca sürükleyin.

Sayfanın Başı

Düzen tablosu içindeki denetimleri otomatik olarak biçimlendirme

Denetimleri form şablonunuzdaki eklemek için denetimler görev bölmesi veya Veri kaynağı görev bölmesini kullanın. Denetim eklemek için Veri kaynağı görev bölmesinde kullanıyorsanız, bir bölüme denetimler ve etiketlerine karşılık gelen bir düzen tablosu içinde anında eklemenizi sağlayan bir kısayol kullanabilirsiniz. Bir veritabanını, Web hizmeti veya başka bir dış veri kaynağını temel alan bir form şablonu tasarlarken bu kısayol en iyi sonucu verir ve veri kaynağından yinelenmeyen bir gruba eklemek istediğiniz. Bölümler ve isteğe bağlı bölümler gibi denetimler yinelenmeyen gruplara bağlıdır.

Aşağıdaki resim, Veri Kaynağı görev bölmesinde seçilen çalışan grubunu ve kısayol menüsünde Düzen Tablosu İçinde Denetimler komutunun seçildiğini göstermektedir.

Düzen Tablosu İçinde Denetimler komutuyla denetim ekleme

1. Çalışan grubunun yanındaki oku tıklattığınızda, denetim ekleme seçenekleri sunan bir menü görüntülenir. Düzen tablosunun içine denetim eklemek için, menüden Düzen Tablosu İçinde Denetimler'i tıklatın.

2. Çalışan grubundaki her alan şimdi form şablonunda bir denetim ve ilgili bir etiketle düzenli şekilde gösterilir. Denetim etiketleri veri kaynağındaki alan veya grup adlarından derlenir.

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Veri Kaynağı görev bölmesinde, bir veya daha fazla alan içeren yinelenmeyen bir grup seçin.

  Not : Yanlışlıkla, yinelenen grup seçerseniz, kısayol menüsünde farklı bir takım komutlarla karşılaşırsınız.

 3. Grubu sağ tıklatıp kısayol menüsünden Düzen Tablosu İçinde Denetimler'i tıklatın.

  Microsoft Office InfoPath, form şablonuna hemen, seçilen gruptaki her alan için denetim ve etiketler içeren bir düzen tablosu ekler. InfoPath eklenecek denetimini türünü belirlerken, alan veya grubun veri türü temel alır. Örneğin, bir gruptaki tek alanlar Metin (dize) veri türünü kullanıyorsa, InfoPath tablo hücrelerine metin kutusu denetimleri ekler.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×