Düğme ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konuda ele alınan içeriğin bir kısmı bazı diller için geçerli olmayabilir.

Bazen bir komut düğmesi veya Microsoft Office InfoPath form şablonuna belirli bir düğme olarak da adlandırılır bir düğme ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar form Web hizmetine gönderme veya veritabanı sorgulama gibi hemen bir eylem başlatmak için düğmelerini tıklatın. Bir düğme kuralları veya kullanıcı düğmeyi tıklattığında çalışan özel kod ile ilişkilendirebilirsiniz.

Bu makalede

Ne zaman düğme kullanılır

Düğme ekleme

Düzen ipuçları

Ne zaman düğme kullanılır

Düğmeler pek çok farklı durumda yararlı olan çok amaçlı denetimlerdir. Örneğin bir düğmeyi aşağıdaki amaçlarla kullanabilirsiniz:

 • Bir veya daha çok veri kaynağına veri gönderme.

 • Kullanıcıların formun başka bir görünüm geçiş yapmasına olanak sağlama.

 • ikincil veri kaynağı veri yenileme.

 • Varsa formdan sorgulanan verileri temizleme.

 • Form üzerinde veri hesaplama.

Kod yazmayı biliyorsanız, daha karmaşık eylemler gerçekleştirmek veya tasarım modunda kullanıcı arabiriminde desteklenmeyen şeyleri yapmak için düğme kullanabilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcı Tümünü Sil düğmesini tıklattığında yinelenen bir tablodaki satırların tümünü otomatik olarak silmek için kod kullanabilirsiniz.

Form şablonunuzu bir veritabanına veya başka bir dış veri kaynağına veri gönderecek şekilde tasarlarsanız, forma Dosya menüsünde bir Gönder komutuyla bir Gönder araç çubuğu eklenir. Ancak, bu gönderme noktaları kullanıcıların gözünden kolaylıkla kaçabilir. Bu yüzden form şablonunuza bir Gönder düğmesi eklemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki resimde bu düğmenin kullanıcı formunda nasıl görüneceği gösterilmektedir.

form düğmesinde gönderme

Form şablonunuza düğme eklediğinizde, varsayılan olarak, InfoPath denetimde "Düğme" metni görünecek şekilde bir düğme ekler. Metni değiştirmek ve kural kullanarak düğmeye bir eylem atamak istiyorsanız, düğmeyi çift tıklatmalı ve Düğme Özellikleri iletişim kutusunda seçenek belirtmelisiniz.

Düğmedeki metnin formdaki değerlere bağlı olarak değişmesini istiyorsanız değişken bir düğme etiketi oluşturabilirsiniz. Örneğin, Yönetici, kullanıcının form üzerinde başka bir yerdeki Yönetici metin kutusuna girdiği adı gösterecek şekilde Yönetici'ye Gönder etiketini taşıyan bir düğme oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Düğme ekleme

İster yeni, boş bir form şablonu tasarlıyor olun, ister form şablonunuzun tasarımını bir veritabanına veya başka bir dış veri kaynağına dayandırıyor olun, düğme ekleme yordamı değişmez.

Aşağıdaki resimde bir düğmenin tasarım modu seçildiğinde nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Tasarım modunda seçili bir düğme

Diğer çoğu InfoPath denetimlerinin farklı olarak, düğmeleri alan veya grup veri kaynağındaki bağlı değildir. Kullanıcıdan veri topla değil için bir eylem başlatmak için kullanılan olmasıdır.

Düğme ekleme

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Düğme'yi tıklatın.

 4. Form şablonunuza eklenmiş olan düğme simgesini çift tıklatın.

 5. Genel sekmesini tıklatın.

 6. Eylem listesinde düğmenin gerçekleştirmesini istediğiniz eylemi tıklatın.

  Kullanılabilir eylemler

  Gönder ve Kurallar ve Özel Kod eylemleri her zaman kullanılabilir. Diğer düğmelerin kullanılıp kullanılamayacağı, form şablonunun nasıl tasarlandığına ve dış veri kaynaklarında (veritabanı veya Web hizmeti gibi) veri sorgulayan veya bunlara veri gönderen bir veri bağlantısı içerip içermediğine bağlıdır.

  Eylem

  Açıklama

  Gönder

  Bu eylem standart başlatan işlevler için form gönderme — Dosya menüsünde Gönder ' i tıklatarak kullanıcı ile aynıdır. Özel bir başlatılacağını eylem gönderme, kurallar ve özel kodseçin ve sonra veri göndermek için bir kural oluşturun.

  Kurallar ve Özel Kod

  Bu eylem, düğme tıklatıldığında bir kural veya özel bir kod çalıştırır. Örneğin, kullanıcının düğmeyi tıklatmasının sonucu olarak formdaki verileri otomatik olarak Web hizmetine gönderen veya verileri e-posta iletisiyle gönderen bir kural oluşturabilirsiniz. Kural tanımlamak için Kurallar'ı tıklatın. Kod tanımlamak için Form Kodu Düzenle'yi tıklatın.

  Sorgu Çalıştır

  Form bir veritabanı veya Web hizmetiyle bağlantılıysa, bu eylem, verileri sorgulamak için kullanılan alanlara girilmiş verileri temel alarak veritabanını veya Web hizmetini sorgular.

  Yeni Kayıt

  Form bir veritabanı veya Web hizmetine bağlıysa, kullanıcı yeni veri girebilirsiniz böylece bu eylemi formdaki değerleri temizler.

  Sil ve Gönder

  Form bir veritabanı veya Web hizmetine bağlıysa, bu eylem kayıtları sorguda iade edilmiş veritabanından siler.

  Yenileme

  Form bir veritabanı veya Web hizmetiyle bağlantılıysa, bu eylem sorguda döndürülmüş olan veritabanındaki veya Web hizmetindeki verileri yeniler.

  Formu Güncelleştir

  Web tarayıcısında doldurulmuş için tasarlanmış bir formda, bu eylem form verileri artan bir şekilde güncelleştirir. Örneğin, değişiklikleri kullanıcılar form üzerindeki diğer denetimler girin değerleri temel alarak bir Toplam kutusu düşünün. Form denetimleri bu değerleri değiştirdiğinizde yenileme önlemek için bu belirli denetimler için sunucuya gönderilen veri engelleyebilirsiniz. Daha sonra kullanıcı toplamları el ile yenilemek için tıklatabileceğiniz Toplam kutusunun yanındaki bir Güncelleştirme toplamlar düğmesi ekleyebilirsiniz. Kullanıcıları görüntülemek ve tarayıcıda formu doldurun Güncelleştirme formu eylem ile ilişkilendirilen düğmesi görülebilir.

 7. Etiket kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düğmede özel metin kullanmak için görüntülemek istediğiniz metni girin.

  • Düğme metni için formdan bir değer kullanmak amacıyla Formül Ekle'yi Düğme resmi tıklatın. Formül Ekle iletişim kutusunda Alan veya Grup Ekle'yi tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz alanı veya grubu seçin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Düğme denetiminin görüntüsünü, boyutunu ve diğer yönlerini daha ayrıntılı olarak belirlemenize yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarından yararlanın:

 • En iyi görünen düğmeler etiketleri yalnızca birkaç sözcük uzunluğunda olanlardır.

 • Birkaç düğmenin boyutunu aynı anda değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz düğmeleri seçin. ALT+ENTER tuşlarına basın ve ardından Boyut sekmesinde gerekli ayarlamaları yapın.

 • Bir düğmenin kenarlığını veya rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz düğmeyi seçin. Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

 • Tasarım modunda bir düğmeye görüntü ekleyemezsiniz. Bu sınırlamayı aşmak için form şablonuyla ilişkili bildirim (.xsf) dosyasını el ile düzenleyebilirsiniz. Ancak bu yöntem yalnızca gelişmiş form tasarımcıları için önerilir.

 • Aynı düğmeyi birden çok görünümde kullanıyorsanız görünümlerin her birinde benzer bir konuma yerleştirmeye ve tutarlılık olmak için aynı düğme metnini kullanmaya çalışın.

 • Daha güzel bir görünüm elde etmek için form şablonunuzdaki düğmeler için kullandığınız farklı genişliklerin sayısını kısıtlamayı düşünün. Ayrıca dar, kısa veya uzun düğmeler kullanmaktan kaçının, çünkü standart olmayan düğme boyutları genellikle hiç profesyonel görünmez.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×