CREATE INDEX Deyimi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Varolan bir tabloda yeni dizin oluşturur.

Not : Microsoft Access veritabanları için Microsoft Access veritabanı altyapısına DİZİN OLUŞTURMA (dışında bir ODBC bağlantılı tabloüzerinde sahte dizin oluşturmak için) veya herhangi bir veri tanımlama dili ifadelerini kullanımını desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullanın. Daha fazla bilgi için Açıklamalar bölümüne bakın.

Sözdizimi

CREATE [ UNIQUE ] INDEX dizin
ON tablo (alan [ASC|DESC][, alan [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

CREATE INDEX deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

dizin

Oluşturulacak dizinin adı.

tablo

Dizini içerecek varolan tablonun adı.

alan

Dizine alınacak alanın veya alanların adı. Tek alanlı bir dizin oluşturmak için, tablo adının ardından ayraç içinde alan adını listeleyin. Çok alanlı dizin oluşturmak için, dizin eklenecek her alanın adını listeleyin. Azalan düzende dizinler oluşturmak için DESC özel amaçlı sözcük sözcüğünü kullanın, aksi takdirde dizinlerin artan düzende olduğu varsayılır.


Açıklamalar

Farklı kayıtların dizine eklenmiş alanlarında yinelenen değer bulunmasını engellemek için UNIQUE özel amaçlı sözcüğünü kullanın.

İsteğe bağlı WITH yan tümcesiyle veri doğrulama kurallarına uyulmasını sağlayabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

  • Dizinli alan veya alanların yeni kayıtların null girişler ENGELLEYEBİLİRSİNİZ NULL seçeneğini kullanarak yasaklayabilir.

  • IGNORE NULL seçeneğini kullanarak, dizine alınmış alanda veya alanlarda Null değer içeren kayıtların dizinde yer almasını önleyebilirsiniz.

  • PRIMARY özel amaçlı sözcüğünü kullanarak, dizine alınmış alanı veya alanları birincil anahtar olarak belirleyebilirsiniz. Bu sözcük, anahtarın benzersiz olduğunu belirteceğinden, UNIQUE özel amaçlı sözcüğünü kullanmanıza gerek kalmaz.

Microsoft® SQL Server™ gibi bir ODBC veri kaynağı bulunan ve dizini olmayan bir bağlantılı tablo geçici dizin oluşturmak için CREATE INDEX'i kullanabilirsiniz. Geçici dizin oluşturmak için, uzaktaki sunucuda yetki veya erişim izninizin olması gerekmez; uzaktaki veritabanı geçici dizinden etkilenmez ve bu durumdan haberdar olmaz. Hem bağlı hem de yerel tablolarda aynı sözdizimini kullanabilirsiniz. Genellikle salt okunur olacak bir tabloda geçici dizin oluşturmak özellikle kullanışlı olabilir.

Bir tabloya tek veya çok alanlı dizin eklemek için ALTER TABLE deyimini; ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile oluşturulmuş bir dizini kaldırmak için ALTER TABLE veya DROP deyimini de kullanabilirsiniz.

Not : Birincil anahtarı olan bir tabloda yeni dizin oluşturmak için PRIMARY özel amaçlı sözcüğünü kullanmayın; aksi takdirde hata oluşur.Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×