Business Contact Manager'da veritabanı işlemlerindeki sorunları giderme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Business Contact Manager veritabanı - veritabanı oluşturamazsınız oluşturma işlemi başarısız.

SQL Server sorunlar

Sıkıştırılmış sürücü, Konuk hesabı ve eksik Başlangıç Sihirbazı sorunlar

Outlook için Business Contact Manager başlatılamıyor

Veritabanı - açılamıyor başarısız oturum açma

Bilgisayar veya paylaşılan Business Contact Manager veritabanına bağlanamıyorum

Business Contact Manager veritabanını geri yüklenemiyor

SQL Server yükleme başlatma veya değil

Business Contact Manager veritabanı geçiremez

Business Contact Manager veritabanı yüklenemiyor

Outlook için Business Contact Manager kaldırma

Business Contact Manager klasörleri eksik

Business Contact Manager veritabanını nerede?

Sunucuda Outlook için Business Contact Manager yükleme

Kayıtlar ve öğeler doğru sıralama değil

İş verilerini içeri aktarma

Yalnızca çalışma grubu sorunları

Ek kaynaklar

Business Contact Manager veritabanı oluşturulamıyor - Veritabanı oluşturma başarısız oldu

Business Contact Manager veritabanınız Microsoft SQL Server'ın basit bir sürümü olan Microsoft SQL Server Express kullanıyor. SQL Server kullanılamıyorsa, veritabanı oluşturamazsınız. SQL Server hizmeti çeşitli nedenlerle kullanılamıyor olabilir.

Sorununuzu çözmek için aşağıdaki SQL Server senaryoları listesini kullanın. Lütfen sizin koşullarınıza en çok benzeyen yordamı tamamlayın.

SQL Server sorunları

SQL Server başlatma

Aşağıdaki iletileri görürseniz, SQL Server hizmetini başlatma yordamını tamamlayın.

 • Veritabanı oluşturma başarısız oldu

 • SQL Server hizmeti (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından Business Contact Manager veritabanı oluşturulamıyor. Hizmeti başlatın ve ardından Başlangıç Sihirbazı'nı bir kez daha görüntülemek için Outlook'u yeniden başlatın.

 • SQL Server hizmeti (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından yerel Business Contact Manager veritabanıyla bağlantı kurulamıyor. Başka bilgisayarda depolanan bir Business Contact Manager veritabanıyla bağlantı kurabilirsiniz.

 • SQL Server hizmeti (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından Business Contact Manager başlatılamıyor.

  SQL Server hizmetini başlatma

  Windows XP

  1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Performans ve Bakım'ı tıklatın.

  3. Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Hizmetler'i çift tıklatın.

  4. Sayfayı kaydırarak SQL Server (MSSMLBIZ) öğesine gelin, bunu tıklatın ve sonra da Başlat'ı tıklatın.

  Windows Vista

  1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

  2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

  3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmesinde SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın.

  4. Sağ bölmede SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve sonra da Başlat'ı tıklatın.

  5. Microsoft Outlook programını yeniden açın. Artık Business Contact Manager veritabanıyla bağlantı kurabiliyor olmalısınız.

   Daha fazla bilgi için Microsoft SQL Server Express, için Microsoft Destek Web sitesigidin ve Bilgi Bankası danışın.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager klasörü erişmek için SQL Server hizmetini izinleri günlükler kullanıcı hesabının verme

Varsayılan olarak, veritabanı oluşturmak üzere Business Contact Manager klasörüne erişmek için SQL Server hizmetinde Ağ Hizmeti kullanıcı hesabı kullanılarak oturum açılır. Veritabanı oluşturulamıyorsa, bunun nedeni Ağ Hizmeti hesabının SQL Server'da oturum açma izinlerine sahip olmaması olabilir.

Başka bir hesapla SQL Server'da oturum açılabilir. Ağ Hizmeti kullanıcı hesabı dışında bir hesapla SQL Server'da oturum açılırsa, söz konusu hesaba Business Contact Manager klasörüne erişim için okuma ve yazma izinleri verilmelidir.

SQL Server hizmetinde oturum açan hesaba (Ağ Hizmeti kullanıcı hesabı veya başka bir kullanıcı hesabı) Business Contact Manager klasörüne erişim izni vermek için, aşağıdaki yordamı tamamlayın:

Windows XP

 1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarım'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki yolda gösterilen her klasörü çift tıklatarak Business Contact Manager klasörünü açın:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  burada [kullanıcıadı], veritabanını oluşturamayan kullanıcı hesabının klasörünün adıdır.

  Not : Yol, Business Contact Manager klasörünün varsayılan konumudur. Yoldaki bazı klasörler varsayılan olarak gizlidir. Gizli klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz: Yardım ve Destek.

 3. Business Contact Manager klasörünü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

  Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

 5. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti veya SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını girin ve Adları Denetle'yi tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Güvenlik sekmesinde Ağ Hizmeti'ni veya SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını tıklatın.

  Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

 8. Sırasıyla Okuma ve Yazma onay kutularını tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows Vista

 1. Başlat'ı ve Bilgisayar'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki yolda gösterilen her klasörü çift tıklatarak Business Contact Manager klasörünü açın:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  burada [kullanıcıadı], veritabanını oluşturamayan kullanıcı hesabının klasörünün adıdır.

  Not : Yol, Business Contact Manager klasörünün varsayılan konumudur. Yoldaki bazı klasörler varsayılan olarak gizlidir. Gizli klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz: Yardım ve Destek.

 3. Business Contact Manager klasörünü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

 5. Business Contact Manager için İzinler iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 6. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti veya SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını girin ve Adları Denetle'yi tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Güvenlik sekmesinde Ağ Hizmeti'ni veya SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını tıklatın.

 9. İzin Ver sütununda Okuma ve Yazma onay kutularını tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

MSSQL.1\Data klasörüne ağ hizmeti kullanıcı hesabı tam denetim izni verme

Ana Business Contact Manager veritabanı dosyaları dmaster.mdf ve mastlog.ldf, C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data klasöründe depolanır. Kimi zaman, SQL Server'da oturum açan Ağ Hizmeti kullanıcı hesabının özel anahtar kapsayıcılarını okuma izni olmaz ve bu nedenle veritabanı oluşturulamaz.

Ağ Hizmeti kullanıcı hesabına MSSQL.1\Data klasörü üzerinde tam denetim vermek için aşağıdaki yordamı tamamlayın.

Windows XP

 1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarım'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki yolda bulunan klasörlerin her birini çift tıklatarak açın:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Veri klasörünü sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

 4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

  Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

 5. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti yazın ve Adları Denetle'yi tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Güvenlik sekmesinde Ağ Hizmeti'ni tıklatın.

  Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

 8. İzin Ver sütununda Tam Denetim onay kutusunu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows Vista

 1. Başlat'ı ve Bilgisayar'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki yolda bulunan klasörlerin her birini çift tıklatarak açın:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Veri klasörünü sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

 4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

 5. Veriler için İzinler iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 6. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti yazın ve Adları Denetle'yi tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Güvenlik sekmesinde Ağ Hizmeti'ni tıklatın.

 9. İzin Ver sütununda Tam Denetim onay kutusunu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Protokol için SQL Server (yalnızca Windows Vista) etkin

SQL Server'ın Adlandırılmış Kanal protokolü devre dışı bırakılmış. Windows Vista kullanılırken kimi zaman bu sorunla karşılaşılabilir. Protokolü etkinleştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'nde SQL Server 2005 Ağ Yapılandırması'nı ve sonra da MSSMLBIZ Protokolleri'ni tıklatın.

 4. Sağ bölmede Adlandırılmış Borular'ı çift tıklatın.

 5. Adlandırılmış Borular Özellikler iletişim kutusunda, Etkin'in sağındaki oku tıklatıp, sonra Evet'i seçin.

  SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni kapatın ve ardından Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayıp veritabanını oluşturmak için Outlook'u başlatın.

Sayfanın Başı

SQL sunucuda oturum açıp yerel sistem kullanıcı hesabı kullanma

Önceki yordamları tamamladıktan sonra, SQL Server başlatılmadığından hala veritabanı oluşturamıyorsanız, SQL Server'da oturum açmak için Yerel Sistem kullanıcı hesabını kullanın.

Windows XP

 1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Performans ve Bakım'ı tıklatın.

 3. Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Hizmetler'i çift tıklatın.

 4. SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 5. Oturum Aç sekmesini tıklatın ve ardından Yerel Sistem hesabını tıklatın.

 6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayın.

Windows Vista

 1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinde SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın.

 4. Sağ bölmede SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 5. Oturum Aç sekmesinde, Yerleşik hesap'ın altındaki oku tıklatın ve ardından Yerel Sistem'i tıklatın.

 6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayın.

Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

Sayfanın Başı

Sıkıştırılmış sürücü, konuk hesabı ve Başlangıç Sihirbazı'nın olmaması sorunları

Sıkıştırılmış sürücü veya klasörü

NTFS dosya sistemi sürücüsünde veritabanının yüklü olduğu klasör sıkıştırılmıştır. Business Contact Manager veritabanı, TE000129554 dosya sistemi sürücüsünde oluşturulan sıkıştırılmış bir klasörde oluşturulamaz. Veritabanının oluşturulabilmesi için dosya sıkıştırma ayarının Business Contact Manager klasörü için devre dışı bırakılmış olması gerekir.

Not : Sıkıştırmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir.

Klasör sıkıştırmasını devre dışı bırakma

 1. Bilgisayarım'ı tıklatın.

 2. Sürücü veya klasörü çift tıklatın.

 3. Outlook için Business Contact Manageryüklemek istediğiniz klasörü sağ tıklatın. (Bu genellikle C:\Documents and settings\ \Local [kullanıcıadı] içindedir Settings\Application Data\Microsoft\Business kişi Manager\.)

 4. Özellikler'i tıklatın.

 5. Genel sekmesinde Gelişmiş'i tıklatın.

 6. Disk alanı kazanmak için içerikleri sıkıştır onay kutusunu temizleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Klasördeki sıkıştırmayı devre dışı bıraktıktan sonra, veritabanını oluşturmayı yeniden deneyin.

Outlook için bir Konuk hesabı kullanarak oturum

Konuk kullanıcı olarak Business Contact Manager veritabanı oluşturmanıza izin verilmez.

Outlook için Business Contact Manageryükledim, ancak ben yeni bir veritabanı da oluşturmanız istenecektir değil

Outlook için Business Contact Manager'ı yükleyip etkinleştirdikten sonra Outlook'u ilk çalıştırışınızda Başlangıç Sihirbazı otomatik olarak çalıştırılır. Başlangıç Sihirbazı'nı çalıştırmayı seçerseniz, size yeni bir Business Contact Manager veritabanı oluşturma veya varolan veritabanlarından birini seçme fırsatı verilir.

 1. Outlook için Business Contact Manager'ın yüklü olduğunu doğrulayın.

  Nasıl Yapılır?

  Microsoft Windows XP

  1. Başlat menüsünde Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Denetim Masası'nda Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın ve ardından Program Kaldır'ı tıklatın.

  3. Şu anda yüklü programlar listesinde Outlook 2007 için Business Contact Manager'ın gösterilip gösterilmediğine bakın.

  Windows Vista

  1. Başlat menüsünde Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Denetim Masası'nda, Programlar'ın altında Program kaldır'ı tıklatın.

  3. Program kaldırma veya değiştirme sayfasında, Outlook 2007 için Business Contact Manager'ın görünüp görünmediğine bakın.

 2. Outlook 2007 için Business Contact Manager uygulaması Şu anda yüklü programlar listesinde görünmüyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Outlook 2007 için Business Contact Manager CD'niz varsa, yazılımı CD'den yükleyin.

   Yükleme CD Outlook için Business Contact Manager için aşağıdaki Microsoft Office paketleriile birlikte gelir: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007ve Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Outlook için Business Contact Manager uygulamasını bilgisayarınızı satın aldığınızda edindiyseniz (ve bu nedenle CD'niz yoksa), Outlook için Business Contact Manager'ı yapılandırmanız gerekir.

   Nasıl Yapılır?

   • Outlook'ta, Yardım menüsünde, Business Contact Manager'ı Yapılandır'ı tıklatın ve yönergeleri izleyin.

Sayfanın Başı

Outlook için Business Contact Manager başlatılamıyor

Aşağıdaki yordamları deneyin ve sonra Outlook'u yeniden başlatın.

SQL Server hizmetini (Business Contact Manager veritabanı hizmeti) çalışmadığından Business Contact Manager başlatılamıyor.

Ana Business Contact Manager veritabanı dosyaları dmaster.mdf ve mastlog.ldf, C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data klasöründe depolanır. Klasörde ayrıca, SQL Server'ın Business Contact Manager veritabanı oluşturmasına olanak tanıyan güvenlik sertifikaları da (http://support.microsoft.com/kb/900495) bulunur. Kimi zaman, SQL Server'da oturum açan Ağ Hizmeti kullanıcı hesabı klasöre erişemez ve bu nedenle veritabanı oluşturulamaz.

Windows XP çalıştıran bilgisayarlarda dosya sistemi FAT32'den NTFS'ye dönüştürüldükten sonra böyle bir durumla karşılaşılabilir.

Ağ Hizmeti kullanıcı hesabına MSSQL.1\Data klasörü üzerinde tam denetim vermek için aşağıdaki yordamı tamamlayın.

Windows XP

 1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarım'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki yolda bulunan klasörlerin her birini çift tıklatarak açın:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Veri klasörünü sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

 4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

  Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

 5. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti yazın ve Adları Denetle'yi tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Güvenlik sekmesinde Ağ Hizmeti'ni tıklatın.

  Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

 8. İzin Ver sütununda Tam Denetim onay kutusunu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows Vista

 1. Başlat'ı ve Bilgisayar'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki yolda bulunan klasörlerin her birini çift tıklatarak açın:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Veri klasörünü sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

 4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

 5. Veriler için İzinler iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 6. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti yazın ve Adları Denetle'yi tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Güvenlik sekmesinde Ağ Hizmeti'ni tıklatın.

 9. İzin Ver sütununda Tam Denetim onay kutusunu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 10. Outlook Business Contact Manager'ı başlatın.

SQL Server hizmetini ağ hizmeti kullanıcı hesabı izni verme sonra başlamaz.

SQL Server çoğunlukla bir güvenlik sertifikasıyla başlatılır ve şifreleme kullanmaz. Kimi zaman, SQL Server hizmeti şifrelemeyi kapatmaz. Böyle bir durumda, SQL Server örneği için şifrelemeyi kapatın.

Windows XP

 1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Performans ve Bakım'ı ve sonra da Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın.

 3. Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın.

 4. Hizmetler ve Uygulamalar'ı tıklatın ve SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni çift tıklatın.

 5. SQL Server 2005 Ağ Yapılandırması'nı çift tıklatın.

 6. MSSMLBIZ Protokolleri'ni sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 7. Bayraklar sekmesinde, Force Encryption satırının sonundaki oku tıklatın ve ardından Hayır'ı tıklatın.

 8. Tamam'ı tıklatarak iletişim kutusunu kapatın.

 9. SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın.

 10. Sağ bölmede SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve sonra da Başlat'ı tıklatın.

 11. Outlook'u yeniden başlatın ve Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayın.

Windows Vista

 1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinde SQL Server 2005 Ağ Yapılandırması'nı tıklatın.

 4. Sağ bölmede, MSSMLBIZ Protokolleri'ni sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 5. Bayraklar sekmesindeki Force Encryption row alanındaki oku tıklatın ve ardından Hayır'ı tıklatın.

 6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayın.

SQL sunucuda oturum açıp yerel sistem kullanıcı hesabı kullanma

Önceki yordamları tamamladıktan sonra Business Contact Manager başlatılmıyorsa, SQL Server'da oturum açmak için Yerel Sistem kullanıcı hesabını kullanın.

Windows XP

 1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Performans ve Bakım'ı tıklatın.

 3. Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Hizmetler'i çift tıklatın.

 4. SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 5. Oturum Aç sekmesini tıklatın ve ardından Yerel Sistem hesabını tıklatın.

 6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayın.

Windows Vista

 1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinde SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın.

 4. Sağ bölmede SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 5. Oturum Aç sekmesinde, Yerleşik hesap'ın altındaki oku tıklatın ve ardından Yerel Sistem'i tıklatın.

 6. Outlook'u başlatın ve Başlangıç Sihirbazı'nı tamamlayın.

Sayfanın Başı

Veritabanı açılamıyor - oturum açma başarısız oldu

Veritabanı oluşturulurken bu iletinin gösterilmesinin en sık karşılaşılan nedeni, SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının Business Contact Manager klasörü üzerinde okuma ve yazma izinlerine sahip olmamasıdır.

Varsayılan olarak, veritabanı oluşturmak üzere Business Contact Manager klasörüne erişmek için SQL Server hizmetinde Ağ Hizmeti kullanıcı hesabı kullanılarak oturum açılır. SQL Server hizmeti tarafından kullanılan kullanıcı hesabı değiştirilmiş olabilir.

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yordamları tamamlayın:

 1. SQL Server hangi kullanıcı hesabı oturum doğrulayın.

  Windows XP

  1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Performans ve Bakım'ı tıklatın.

  3. Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Hizmetler'i çift tıklatın.

  4. SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

  5. Oturum Aç sekmesini tıklatın ve Bu hesap kutusunda listelenen hesabın adını not alın.

  Windows Vista

  1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

  2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

  3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinde SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın.

  4. Sağ bölmede SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

  5. Oturum Aç sekmesinde, SQL Server'da oturum açarken kullanılan Hesap adı'nı not alın.

 2. SQL Server günlükler kullanıcı hesabının Business Contact Manager klasörün izinlerini yazma ve okuma verme.

  Windows XP

  1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarım'ı tıklatın.

  2. Aşağıdaki yolda gösterilen her klasörü çift tıklatarak Business Contact Manager klasörünü açın:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   burada [kullanıcıadı], veritabanını oluşturamayan kullanıcı hesabının klasörünün adıdır.

   Yol, Business Contact Manager klasörünün varsayılan konumudur. Yoldaki bazı klasörler varsayılan olarak gizlidir. Gizli klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz: Yardım ve Destek.

  3. Business Contact Manager klasörünü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

   Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

  5. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti veya SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını girin ve Adları Denetle'yi tıklatın.

  6. Tamam'ı tıklatın.

  7. Güvenlik sekmesinde, SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını tıklatın.

   Not : Güvenlik sekmesinde, bilgisayarınızı etki alanıyerine çalışma grubu üyesi değilse kullanılamaz. Destek profesyonel bir kişi için Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destek bakın. Ücretler geçerli olabilir.

  8. Sırasıyla Okuma ve Yazma onay kutularını tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Windows Vista

  1. Başlat'ı ve Bilgisayar'ı tıklatın.

  2. Aşağıdaki yolda gösterilen her klasörü çift tıklatarak Business Contact Manager klasörünü açın:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   burada [kullanıcıadı], veritabanını oluşturamayan kullanıcı hesabının klasörünün adıdır.

   Yol, Business Contact Manager klasörünün varsayılan konumudur. Yoldaki bazı klasörler varsayılan olarak gizlidir. Gizli klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz: Yardım ve Destek.

  3. Business Contact Manager klasörünü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  4. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

  5. Business Contact Manager için İzinler iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

  6. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusundaki Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna Ağ Hizmeti veya SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını girin ve Adları Denetle'yi tıklatın.

  7. Tamam'ı tıklatın.

  8. Güvenlik sekmesinde, SQL Server'da oturum açmak için kullanılan kullanıcı hesabının adını tıklatın.

  9. İzin Ver sütununda Okuma ve Yazma onay kutularını tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgisayarla veya paylaşılan Business Contact Manager veritabanıyla bağlantı kurulamıyor

Aradığım bilgisayar bulunamadığını belirten bir ileti aldım

 • Bağlanmaya çalıştığınız veritabanının sahibiyle görüşün ve bilgisayar adını doğrulayın.

 • Bilgisayarın ağa bağlı ve erişilebilir olduğunu doğrulayın. PING protokolü, bilgisayarın bağlantı durumunu doğrulamaya yardımcı olabilir. PING protokolü hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardım'a bakın.

 • Bir güvenlik duvarının ağ trafiğini engelleyip engellemediğini anlamak için uzak bilgisayarın yöneticisiyle görüşün. Outlook için Business Contact Manager uygulamasının paylaşım için bir uzak bilgisayarın varlığını algılaması için Windows Güvenlik Duvarı'nda, Özel Durumlar sekmesinde, Dosya ve Yazıcı Paylaşımı özel durumunun seçildiğinden emin olun.

Söyleyen bir ileti aldım veritabanına bağlanamıyor.

Çok büyük olasılıkla, kullanmak istediğiniz Business Contact Manager veritabanı başka bir bilgisayardaki paylaşılan bir veritabanıdır ve çevrimdışıdır. Veritabanının bulunduğu bilgisayarın açık olduğunu doğrulayın. Paylaşılan veritabanı ve buna bağlanan tüm bilgisayarlar, Outlook için Business Contact Manager'ın aynı sürümünü çalıştırıyor olmalıdır.

Veritabanı aynı bilgisayardaysa, SQL Server hizmetini başlatıldığından emin olun. Bu bölümde, SQL Server hizmetini başlatma hakkında daha fazla bilgi için bkz: bir Business Contact Manager veritabanı - veritabanı oluşturamazsınız oluşturma başarısız.

Aradığım veritabanı sunucusunu erişilemez olduğunu belirten bir ileti aldım

 • Bilgisayarda paylaşılan bir Business Contact Manager veritabanı olduğunu doğrulayın.

 • Uzak bilgisayardaki güvenlik duvarı ayarları (TCP bağlantı noktası üzerinden 5356) Business Contact Manager veritabanına bağlantıları görünerek olduğunu doğrulayın.

 • Veritabanının bulunduğu bilgisayarın açık olduğunu doğrulayın.

 • Uzak bilgisayardaki veritabanı durdurulur veya duraklatıldı. SQL Server veritabanı hizmeti çalışıp çalışmadığını denetleyin.

  Nasıl Yapılır?

  SQL Server hizmetini başlatma

  Windows XP

  1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Performans ve Bakım'ı tıklatın.

  3. Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Hizmetler'i çift tıklatın.

  4. Sayfayı kaydırarak SQL Server (MSSMLBIZ) öğesine gelin, bunu tıklatın ve sonra da Başlat'ı tıklatın.

  Windows Vista

  1. Başlat düğmesini ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

  2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

  3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinin sol bölmesinde SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın.

  4. Sağ bölmede SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve sonra da Başlat'ı tıklatın.

  5. Microsoft Outlook programını yeniden açın. Artık Business Contact Manager veritabanıyla bağlantı kurabiliyor olmalısınız.

   Daha fazla bilgi için Microsoft SQL Server Express, için Microsoft Destek Web sitesigidin ve Bilgi Bankası danışın.

Business Contact Manager veritabanı aradığım bulunamadığını belirten bir ileti aldım

 • Paylaşılan veritabanı için size erişim veren veritabanı sahibiyle görüşün.

 • Yüklü Outlook için Business Contact Manager sürümünüzün, paylaşılan veritabanının kullandığı sürümle aynı olduğunu doğrulayın. Outlook için Business Contact Manager'ın yüklediğiniz sürümünden farklı bir sürümüyle paylaşılan bir veritabanı kullanamazsınız.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanı geri yüklenemiyor

Ben bir veritabanı ben veritabanlarını geri yetkisine sahip veritabanı sahibi değilim çünkü veya geri yüklemez olduğunu belirten bir ileti aldım.

Geri yüklemek istediğiniz veritabanının veritabanı sahibi değilsiniz. Bazı durumlarda, Windows XP'den Windows Vista'ya yükseltme yaptıktan sonra veritabanı sahibi artık veritabanı sahibi olarak tanınmaz. Veritabanını geri yüklemek için, veritabanını geri yüklemek istediğiniz bilgisayarda yönetici olmanız ve Outlook'u yönetici olarak çalıştırmanız gerekir. Aşağıdakileri yapın:

 • Yöneticinizden sizi Administrators grubuna eklemesini isteyin veya kendinizi Administrators grubuna ekleyin.

 • Outlook'u yönetici olarak çalıştırın.

Nasıl Yapılır?

 1. Outlook'un Dosya menüsünde Çıkış'ı tıklatarak Outlook'tan çıkın.

 2. Başlat düğmesini tıklatın ve ardından Bilgisayar'ı tıklatın.

 3. Sabit sürücünüzü araştırmak için Yerel Disk (C) adlı C sürücünüzü tıklatın.

  Not : Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager'ın tek başına sürümünü veya 2007 Office Sistemi'ni başka bir sürücüye yüklediyseniz, söz konusu konuma göz atın.

 4. Program Files'ı ve ardından Microsoft Office'i tıklatın.

 5. Office 12'yi tıklatın.

 6. Outlook simgesini sağ tıklatın ve ardından Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

Artık, Business Contact Manager veritabanını geri yüklemede dahil olmak üzere Outlook'ta tüm yönetici görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

SQL Server yüklenmiyor veya başlatılmıyor

Microsoft SQL Server değil yüklü olduğunu belirten bir ileti aldım

Microsoft SQL Server'ı kullanarak Business Contact Manager veritabanı oluşturulur. SQL Server, Outlook için Business Contact Managerkullanmanız mümkün değildir. Yardım için SQL Server ile için Microsoft Destek Web sitesigidin ve Bilgi Bankası danışın.

SQL Server hizmetini otomatik olarak başlatılmadı

Çoğu durumda Outlook için Business Contact Manager'la birlikte yüklenen SQL Server otomatik olarak başlatılır. SQL Hizmeti başlatılmazsa, Outlook için Business Contact Manager da başlatılmaz. Başka herhangi bir ileti gösterilmiyorsa ve Outlook için Business Contact Manager menülerini görmüyorsanız, aşağıdaki yordamı tamamlayarak SQL Server hizmetini el ile başlatın:

Windows XP'de

 1. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve sonra da Yönet'i tıklatın.

 2. Hizmetler ve Uygulamalar'ı çift tıklatarak listeyi genişletin.

 3. Hizmetler'i çift tıklatın.

 4. Hizmetler penceresinde MSSQL$MSMLBIZ öğesini tıklatın.

 5. Durum sütununda, MSSQL$MSMLBIZ hizmetinin başlatılmadığını doğrulayın.

 6. Hizmeti yeniden başlat'ı tıklatın.

 7. Bilgisayar Yönetimi penceresini kapatın ve Outlook'u başlatın.

Windows Vista'da

 1. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayar'ı sağ tıklatın ve sonra da Yönet'i tıklatın.

 2. Hizmetler ve Uygulamalar'ı tıklatın.

 3. Hizmetler'i çift tıklatın.

 4. Hizmetler penceresinde SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini tıklatın.

 5. Durum sütununda, SQL Server (MSSMLBIZ) hizmetinin başlatılmadığını doğrulayın.

 6. Hizmeti yeniden başlat'ı tıklatın.

 7. Bilgisayar Yönetimi penceresini kapatın ve Outlook'u başlatın.

Farklı bir SQL Server Express örneği adla Outlook için Business Contact Manager kullanmak istiyorum

Business Contact Manager veritabanınız kendi yerel bilgisayarınızdaysa (veritabanını uzak bir bilgisayardan paylaşmıyorsanız) desteklenen SQL Server Express örnek adı MSSMLBIZ'dir. Başka örnek adları desteklenmez.

Outlook için Business Contact Manager'ı desteklenmeyen bir örnek adıyla kullanmayı denemek yerine, başka bir SQL Server Express örneği yükleyin ve bunu MSSMLBIZ olarak adlandırın. SQL Server Express örneğinde yerleşik Ağ Hizmeti kullanıcı hesabıyla oturum açılmalıdır.

SQL Server örneğinde Ağ Hizmeti kullanıcı hesabıyla oturum açıldığını doğrulamak için, Windows Vista'da aşağıdaki yordamı tamamlayın:

 1. Başlat'ı ve Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın ve ardından Yapılandırma Araçları'nı tıklatın.

 3. SQL Hizmeti Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

 4. SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 5. Yerleşik hesap alanında Ağ Hizmeti'nin gösterildiğini doğrulayın.

 6. Tamam'ı tıklatarak SQL Server (MSSMLBIZ) Özellikler iletişim kutusunu kapatın.

 7. Business Contact Manager Başlangıç Sihirbazı'nı başlatmak için Outlook'u başlatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

SQL Server yükleyemiyor

Hata kodu 2147746132 (0x80040154) görüntülenir. Hata hakkında daha fazla bilgi edinmek için WMI tanılama yardımcı programını kullanmayı deneyin. Aracı şurada bulabilirsiniz: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

SQL Server Express hakkında başka sorularınız varsa, bunları MSDN'de SQL Server Express Forumu'na göndermeyi deneyin: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanı geçirilemiyor

İleti görüyorum, varolan bir veritabanını seçtikten sonra veritabanı geçiş işlemi başarısız oldu

Başlangıç Sihirbazı'nda Varolan bir veritabanını seçin öğesini tıklatarak veritabanını kullanmayı yeniden deneyin.

Veritabanı geçirme başarısız oldu iletisini almaya devam ederseniz aşağıdakileri deneyin:

 1. Outlook için Business Contact Manager 2007'yi kaldırın.

  Nasıl Yapılır?

  1. Başlat'ı, sonra da Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.

  3. Outlook 2007 için Business Contact Manager'ı tıklatın ve sonra da Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.

 2. Outlook için Business Contact Manager 2003'ü yeniden yükleyin.

 3. Başlangıç Sihirbazı'nda Veritabanı seç'i tıklatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

 4. Outlook için Business Contact Manager 2003 veritabanındaki tüm bilgileri verin.

  Nasıl Yapılır?

  1. Dosya menüsünde Al ve Ver seçeneğine gidin ve ardından Outlook için Business Contact Manager'ı tıklatın.

  2. Dosya ver'i tıklatın.

  3. Business Contact Manager verileri (.bcm) öğesini tıklatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

 5. Outlook için Business Contact Manager 2007'yi yükleyin.

 6. Başlangıç Sihirbazı'nda Yeni veritabanı oluştur'u tıklatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

 7. Dosya menüsünde Al ve Ver seçeneğinin üzerine gelin ve ardından Outlook için Business Contact Manager'ı tıklatın.

 8. Dosya al'ı tıklatın.

 9. Business Contact Manager verileri (.bcm) öğesini tıklatın ve ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

Veritabanı geçirme başarısız olabilir devam ederse, Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager (tüm diller) web sitesi ile ilgili Yardım ve Destekbakın. Ücretler geçerli olabilir.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanı yüklenemiyor

Windows Vista için Windows XP uygulamasından yükselttikten sonra veritabanımı yüklenemiyor belirten bir ileti aldım.

Windows Vista'ya yükselttikten sonra, Business Contact Manager veritabanında sorunlar olduğunu belirten çeşitli Outlook için Business Contact Manager iletileri görüntülenir.

Şu iletiler görüntülenebilir:

 • Outlook için Business Contact Manager paylaşılan veritabanına bağlanamadı.

  • Business Contact Manager veritabanı yüklenemiyor.

  • Business Contact Manager veritabanına erişemediğinden bu eşlem tamamlanamıyor

  • Sunucuyla bağlantı kurulurken hata oluştu

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

SQL Server (MSSMLBIZ) örneğinin Log On özelliğini Yerel Sistem olarak değiştirin.

Nasıl Yapılır?

 1. Windows Vista'da, Başlat düğmesini tıklatın ve ardından Tüm Programlar'ı tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server 2005'i tıklatın, Yapılandırma Araçları'nın üzerine gelin ve sonra da SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.

 3. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi penceresinde SQL Server 2005 Hizmetleri'ni tıklatın, SQL Server (MSSMLBIZ) öğesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 4. Yerleşik hesap alanında Yerel Sistem'i tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

 5. Outlook'u yeniden başlatın.

Sayfanın Başı

Outlook için Business Contact Manager'ı kaldırma

Bir bilgisayardaki tüm kullanıcı profilleri Outlook için Business Contact Manager kaldırmak istiyorum

Outlook için Business Contact Manager uygulamasının kaldırılması, programı o bilgisayardaki tüm kullanıcılar için kaldırır.

Outlook açılmazsa veya Başlangıç sihirbazının görüntülenmesini durdurmak ve veritabanı oluşturma aşamasını atlamak isterseniz Outlook için Business Contact Manager'ı kaldırmanız gerekebilir.

 1. Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.

 3. Outlook 2007 için Business Contact Manager'ı tıklatın ve sonra da Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.

Birden çok kullanıcısı olan bilgisayarlarda Outlook için Business Contact Manager'ı kendi profilinizden kaldırabilirsiniz; böylece diğer kullanıcıların profillerinden kaldırılmaz.

Nasıl Yapılır?

 1. Dosya menüsünden Veri Dosyası Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Veri Dosyaları sekmesini tıklatın.

 3. Business Contact Manager'ı ve sonra Kaldır'ı tıklatın.

Business Contact Manager klasörleri eksik

Business Contact Manager klasörlerim göremiyorum

Gezinti Bölmesi' nde, Business Contact Manager klasörlerinizi görünmüyorsa, profilinizin Outlook için Business Contact Manager eşlemeniz gerekir.

 1. Dosya menüsünden Veri Dosyası Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Veri Dosyaları sekmesini tıklatın.

 3. Ekle'yi tıklatın.

 4. Yeni Outlook Veri Dosyası iletişim kutusunda, Depolama türleri altında Business Contact Manager Veritabanı'nı tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Başlangıç sihirbazı'nda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Outlook için Business Contact Manager uygulamasını ilk kez yüklediyseniz Yeni veritabanı oluştur'u tıklatın.

  • Veritabanı adı kutusuna yeni veritabanı için bir ad yazın (varsayılan ad MSSmallBusiness) ve İleri'yi tıklatın.

  • Önceki bir veritabanını geri yüklüyorsanız, Varolan bir veritabanını seçin'i tıklatın.

  • Bilgisayar adı kutusuna, veritabanının bulunduğu bilgisayarın adını girin ve sonra Bağlan'ı tıklatın.

  • Veritabanı adı kutusunda, geri yüklemek istediğiniz veritabanını tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

 7. Outlook'u yeniden başlatın.

Sayfanın Başı

Business Contact Manager veritabanı nerede?

Business Contact Manager veritabanımı nerede?

Business Contact Manager veritabanınızın adı, veritabanı sahibinin veritabanını oluştururken kullandığı addır. Business Contact Manager veritabanı bir SQL Server veritabanıdır ve bu nedenle iki bileşeni vardır: ana veritabanı ve veritabanının günlük dosyası.

Veritabanı dosyaları şu klasörde yer alır:

Windows XP

Windows XP'de, Business Contact Manager veritabanı ve günlük dosyaları şu klasörde depolanır:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

burada, kullanıcıadı veritabanı sahibinin adı ve veritabanı adı Business Contact Manager veritabanının adıdır (varsayılan ad MSSmallBusiness).

Not : Yoldaki dosyaların bazıları için gizli dosyaları ve klasörleri görüntülemeniz gerekir. Gizli klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz: Yardım ve Destek

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

burada, kullanıcıadı veritabanı sahibinin adı ve veritabanı adı Business Contact Manager veritabanının adıdır (varsayılan ad MSSmallBusiness).

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

burada, kullanıcıadı veritabanı sahibinin adı ve veritabanı adı Business Contact Manager veritabanının adıdır (varsayılan ad MSSmallBusiness).

Not : Yoldaki dosyaların bazıları için gizli dosyaları ve klasörleri görüntülemeniz gerekir. Gizli klasörleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz: Yardım ve Destek

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

burada, kullanıcıadı veritabanı sahibinin adı ve veritabanı adı Business Contact Manager veritabanının adıdır (varsayılan ad MSSmallBusiness).

Outlook için Business Contact Manager'ı sunucuya yükleme

Uzak bir sunucuda Outlook için Business Contact Manager yüklemek istiyorum

Uzak bir sunucuda Outlook için Business Contact Manager kullanma hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager veritabanı Yönetim Aracı'nıyükleyin.

Sayfanın Başı

Kayıtlar ve öğeler doğru sıralanmıyor

Benim kayıtlar ve öğeler doğru sıralama değil

Veritabanında kayıtları ve öğeleri doğru şekilde sıralamak için, kullandığınız Outlook için Business Contact Manager uygulamasının dil sürümü, bilgisayarınızda yüklü olan Windows'un dil sürümüyle aynı olmalıdır.

Dil sürümleri hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'nda Bölgesel Seçenekler ve Dil Seçenekleri konusuna bakın.

Sayfanın Başı

İş verilerini alma

İş verileri başka bir programdan içeri aktarma hakkında bilgi için arıyorsunuz.

Başka bir programdan iş verilerini içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için içeri ve Dışarı Aktar iş verilerini Business Contact Manager'dabakın.

Yalnızca çalışma grubu sorunları

Aradığım uzak kullanıcı hesabının bulunamadığını belirten bir ileti aldım

çalışma grubu ortamlarında, paylaşılan veritabanının bulunduğu bilgisayarda kullanıcı hesabınız olmalıdır. Kullanıcı hesabınız olduğunu onaylamak için uzak bilgisayarın yöneticisiyle görüşün.

Paylaşılan veritabanına geri yükledim, ancak kullanıcılar veritabanını erişemiyor

Daha önce farklı bir bilgisayarla paylaşılmış veritabanını geri yüklediyseniz, yeni bilgisayar eski kullanıcı adlarını ve parolaları tanımaz. Veritabanınızın paylaşımını durdurmanız ve geri yükledikten sonra yeniden paylaştırmanız gerekir. Yeniden paylaştırma işleminde, veritabanına erişmeleri için kullanıcıları ekleyebilirsiniz.

Uzak kullanıcı hesabımın doğrulama başarısız olduğunu belirten bir ileti aldım

Uzak bilgisayarın yöneticisiyle, Basit Dosya Paylaşımı'nın etkinleştirilmediğini ve veritabanının paylaşıldığını doğrulayın.

Aşağıdaki belirten bir ileti aldım: oturum açma hatası: kullanıcı hesabı kısıtlama

Veritabanının bulunduğu bilgisayar, boş parolalara izin vermiyor olabilir, oturum açma saati kısıtlaması veya parola değişikliklerine izin verilme sıklığını kısıtlayan bir ilke olabilir. Parolanızı el ile sıfırlaması için yöneticiyle görüşün.

Sayfanın Başı

Parolayı parola ilkesi gereksinimlerini karşılamıyor belirten bir ileti aldım.

Veritabanının bulunduğu bilgisayarda, en az parola uzunluğu veya parolaya özel karakterlerin eklenmesini gerektiren parola ilkeleri olabilir veya önceden varolan parolaların yeniden kullanılmasını önlemek için parola geçmişi izleniyor olabilir. Parolanızı el ile değiştirmesi için yöneticiyle görüşün.

Bu Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager parolam değiştiremedi belirten bir ileti aldım

 • Uzak hesabınız kilitlenmiş olabilir. Bu sorun, uzak parolanızı yanlış yazarsanız ve güvenlik ilkesi, belirlenen sayıda başarısız oturum açma denemesinden sonra kullanıcı hesaplarını kilitlemek üzere yapılandırılmışsa ortaya çıkar. Yöneticinin kullanıcı hesabınızı sıfırlaması gerekebilir.

 • Uzak hesabınız kullanılamayabilir. Hesabınızı sıfırlaması için yöneticiyle görüşün.

 • Uzak hesabınızda Kullanıcı bir sonraki oturum açışında parolayı değiştirmeli ayarı etkinleştirilmiş olabilir. Bu ayar etkinse, Outlook için Business Contact Manager uygulaması için uzak parola değiştirme işlevini kullanamazsınız. Uzak bilgisayarın yöneticisinden, uzak kullanıcı hesabınızda bu ayarı devre dışı bırakmasını veya parolanızı el ile sıfırlamasını isteyin.

 • Uzak hesabınızda Kullanıcı parolayı değiştiremez ayarı etkinleştirilmiş olabilir. Yöneticinin, parolanızı el ile sıfırlaması veya kullanıcı hesabınızda bu ayarı devre dışı bırakması gerekir.

 • Boş bir parola kullanıyorsanız, ağ kimlik doğrulaması için boş parolaların kullanımı devre dışı bırakılmış olabilir. Business Contact Manager uzak veritabanlarına erişmek için boş olmayan parola kullanmanızı öneririz.

Sayfanın Başı

Ek kaynaklar

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×