Business Contact Manager'da kayıtlarınızı arama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İş kayıtlarınızı arama, görmek istediğiniz bilgileri içeren bir veya daha fazla kayıtları bulmak için hızlı bir yoludur. En yüksek değer veya yüksek öncelikli projeler, örneğin, tanımlamak için veya tüm hesaplar, ilgili kişiler, iş projeleri ve yönetmek için size atanan fırsatları bulmak için aramayı kullanın.

Bu makalede arama özellikleri Outlook için Business Contact Manager kayıtları bulmak için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

İş kayıtları arama

Son arama tekrarlama

Arama önerileri

Gelişmiş arama seçenekleri

Arama kapsamını genişletmek

Arama sonuçlarınızı daraltma

Arama Klasörleri'ni kullanma

Arama klasörü oluşturma

İş kayıtları arama

Pazarlama Etkinlikleri sonuçlarını gibi diğer bilgileri yanı sıra Outlook için Business Contact Manager, her kayıt türünü arama yapabilirsiniz.

Bir arama başlattığınızda, tüm metin seçili kayıt türü anahtar alanlarında işaretli bulmak için istediğiniz bilgileri için tüm kullanıcı tanımlı veya özel, alanların dahil olmak üzere. İsterseniz, hemen her bir kayıt türü alanı arama yapabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi’nde, Business Contact Manager’ın altında aşağıdaki klasörlerden birine tıklayarak çalışma alanını görüntüleyin:

  Kişi yönetimi.

  Satış.

  Pazarlama.

  Proje yönetimi.

 2. Çalışma alanında, aramak istediğiniz kayıt türünü içeren sekmeyi tıklatın.

 3. Sekmesinde, '(listenin adını)' te arama kutusuna, şehir, alan koduna ya da kısmi bir ad gibi bulmak istediğiniz kayıtları olduğunu düşünür bir terim yazın. Arama sonuçlarınızı Jesper 555 gibi birden çok arama teriminden yazarsanız, bu terimlerin ikisi de içeren kayıtlar içerir.

İletişim geçmişi öğeleri nasıl arama yapabilirim?

Tek tek kayıtların iletişim geçmişi öğelerini arayabilir veya tüm iletişim geçmişi klasörü arayabilirsiniz.

Bir kaydı geçmiş öğeleri aramak için    Kaydı açmak için çift tıklatın ve sonra Şeritte, Geçmiş düğmesini tıklatın.

İletişim geçmişi klasöründe aramak için    Gezinti Bölmesi'nde, Business Contact Manageraltında İletişim geçmişi' ı tıklatın.

İpucu: Aşağıdakiler gibi işleçleri, arama ve ve veya arama terimleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Varsayılan işleç olarak ve. Birden çok arama teriminden, örneğin Jesper veya 555, bir işleci içermeyen arama yazdığınız her arama terimi içeren kayıtları döndürür.

 1. search button Arama düğmesini tıklatın. Arama sonuçlarını sekmesinde görüntülenir. (Arama sonuçları)sözcükleri kapsamak üzere sekme değişiklikleri adı.

Not: Outlook için Business Contact Manager'da arama özelliğini içindeki arama sonuçlarında arama yapmaz.

 1. İşiniz bittiğinde, close button on gadget Aramayı Kapat düğmesini tıklatın.

  İpucu: filtre ayrıca kayıt sekmesinde sekmesini sağ tıklatın ve Değiştir' i tıklatın. Filtre düğmesini tıklatın ve sonra da istediğiniz ölçütleri girin. Filtreler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Business Contact Manager'da kayıtlara filtre uygulama.

Sayfanın Başı

Son arama tekrarlama

Arama sonuçlarını kapattıktan sonra arama sonuçlarından yeniden görmek gerekirse, arama ölçütlerini yeniden girmeden hızla arama yineleyebilirsiniz. En son 10 aramalarınızı her sekme için otomatik olarak kaydedilir.

Not: Son aramalar diğer sekmelere uygulanamaz.

 1. Herhangi bir sekmede çalışma alanında, Arama kutusunu tıklatın.

 2. Şeritte, gerekirse, Arama sekmesini tıklatın.

 3. Seçenekler grubunda, Son aramalar recent search button ' ı tıklatın. Aramalar listesinin en üstündeki en son arama ile kendi ölçütünü tanımlanır.

 4. Yinelemek istediğiniz Ara'yı tıklatın. Arama ölçütleriyle eşleşen kayıtlar arama sonuçları bölmesinde görüntülenir.

Yeniden kullanılabilir bir liste oluşturmak isterseniz, yeni sekme içinde çalışma alanıoluşturma ve filtre uygulama öneririz. Çalışma alanında, Yeni sekme Oluştur düğmesini tıklatın ve sonra bilgileri girin. Yeni sekme oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bilgileri sekmelerinde bulunan Business Contact Manager çalışma alanlarınızı ana makalesine bakın.

İpucu: Tüm kayıtları sonuçları, sağ seçip ardından oluşturun ve başlatmak istediğiniz pazarlama etkinliği türünün tıklatarak, arama sonuçlarını kümesinden bir pazarlama etkinliği başlatabilirsiniz. Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi Business Contact Manager'da Pazarlamapazarlama etkinlikleri başlatma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Arama önerileri

 • Bir arama terimi yazımını hakkında emin değilseniz gibi bir ad, yalnızca birkaç harfini yazın.

 • Arama özelliğini tüm arama sonuçlarınızı beklenenden daha geniş şekilde aradığınız, her kaydın temel alanlara girilen metni tarar. Bir arama terimi Chicago yazdıysanız, örneğin, siz yanı sıra Chicago olanlar Chicago adreslerine sahip kişiler arama sonuçlarında şirket adlarında görebilirsiniz.

 • Arama kutusuna bir ad veya şehir gibi birden çok arama terimi girebilirsiniz.

 • Varsayılan arama işleç olarak ve. Diğer işleçleri kullanmıyorsanız, arama ölçütlerinizi eşleşen kayıtlar görüntülenir.

 • İşleçlerini kullanın (= < > veya) tek veya birlikte sonuçlarınızı daraltmak için arama terimleri arasında.

İşleçleri yazın ve OR tüm büyük harfleri.

Sayfanın Başı

Gelişmiş arama seçenekleri

Aramanızın kapsamını daraltmak veya genişletmek için iş kayıtların temel aramanızı gidin.

Kapsam seçenekleri, arama alanı genişletmek için kullanın. Örneğin, ilgili kişi kayıtlarına arıyorsanız, ancak sonuçlarınızda müşteri adayları dahil etmek istediğiniz varsa, aynı türde başka kayıtlar aramanıza dahil edebilirsiniz.

Özel alanlar, kullanıcı tanımlı alanlar dahil olmak üzere, aramanızı daraltmak için iyileştirmek seçenekleri kullanın. Arama ölçütlerinizi bu tür bilgileri eklemek için grubunda alanlar'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Arama kapsamını genişletmek

Bir arama Başlat sonra aynı türde, ek kayıtları veya tüm Outlook için Business Contact Manager kayıtlar ve öğeler içerecek şekilde kendi kapsamı değiştirebilirsiniz. Bunu görmeyi umduğunuz kayıt bulamazsanız, bu yordamı deneyin.

Örneğin, sizin için kayıtlarınız – iletişim geçmişi öğelerini, fırsat kayıtlarına, bağlantılı hesapları ve benzeri – belirli İşle İlgili Kişiile ilişkili arıyorsanız, aramayı otomatik olarak tüm kayıtları aramanızda içerecek şekilde genişletebilirsiniz, herhangi bir özel kayıt türlerinde.

Bir arama başlatıldığında sonra aramanızın kapsamını genişletmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Şeritte, Arama sekmesinde, kapsam grubunda, aşağıdakilerden birini tıklatın:

  • Tüm (kayıt adı) türleri Bu seçenek aramayı seçili kayıt türüne göre tüm kayıt türlerini içerecek şekilde genişletir.

  • Tüm Business Contact Manager öğeleri Bu seçenek ( search all bcm items button ) arama sonuçları için Outlook kayıtlar ve öğeler iletişim geçmişi öğeleri dahil olmak üzere, tüm Business Contact Manager içerecek şekilde genişletir.

   Not: Arama sonuçlarında, randevular ve e-posta iletileri gibi Outlook öğelerini dahil edilmez.

 2. Şeritteki Geçerli sekmesini tıklatarak özgün arama sonuçlarınızı dönün.

Sayfanın Başı

Arama sonuçlarınızı daraltma

Arama sırasında herhangi bir anda gördüğünüz sonuçları daraltmak için arama ölçütü ekleyebilirsiniz. Seçili kayıt türü üzerinde neredeyse her alan için arama değerleri ekleyin.

Bir arama başlatıldığında sonra aramanızın kapsamını daraltmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Şeritte, Arama sekmesinde, İyileştir grubunda ölçütleri aramanıza dahil etmek için aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:

Tıklattığınızda...

Arama sonuçlarında...

Ad seçeneği (etiket, arama kayıtları ile değişir)

Adı veya Arama kutusuna yazarken kısmi adı olan tüm kayıtlar.

Atananve sonra listeden bir adı tıklatın

Kullanıcıya atanmış olan kayıtların tümü seçtiğiniz adlandırın.

Kampanya (pazarlama etkinliği kayıtlarında için)

Pazarlama kampanyası veya kampanyaları Kampanya kutusuna yazdığınız adıyla ait etkinliği kayıtlarında.

Bayraklı

Bayrak eklediğiniz kayıtları.

Satış aşamaları (yalnızca fırsat kayıtlarına için)

Listede tıklatın (örneğin, nitelik belirleme veya) Satış aşaması olan fırsat kayıtlarına.

Durum (pazarlama etkinliği, Kurumsal Proje ve proje görev kayıtlarına yalnızca için)

Durum listesinde tıklatın durumu ile işaretlenmiş kayıtları.

Kategoriler

Kategoriler listesinde kategoriye size atanmış olan kayıtlara tıklayın.

Üst seçeneği (etiket, arama kayıtları ile değişir)

Firma veya Arama kutusuna yazdığınız adda proje bağlantılıdır kayıtları.

Form alanları form fields button

Aynı değeri yazın ya da Form alanlar listesinde tıklattığınız alanlar için Arama kutusuna tıklatın alanlarında içeren tüm kayıtları.

 1. Arama sonuçlarınızı görüntülemek için Ara düğmesini tıklatın.

İpucu: Her seçimi daraltma gruptan yaptığınız Arama kutusunun altında alan olarak eklenir. Gözden geçirme ve bu ölçütleri değiştirmek ve Arama kutusu vurgulanır sürece ek aramalar çalıştırın.

Sayfanın Başı

Arama Klasörleri'ni kullanma

Arama Klasörleri, bir çalışma alanı sekmeden benzer kolayca görmek istediğiniz belirli bilgileri görüntülemek için kullanışlı bir şekilde.

Posta' yı tıklattığınızda Outlook için Business Contact Manager arama klasörleri Gezinti Bölmesi'nde görüntülenir. İçerdiği kayıtları görmek için bir klasörü tıklatın.

Oluşturma ve Arama Klasörleri gerektiği gibi kullanın. Bunlar bir sekmesindeki filtre uygulanmış bir listesine benzer şekilde çalışır. Bununla birlikte, Arama Klasörleri zorunlu önemli ölçüde daha fazlasının bilgisayarınızın işlemci gücünü daha verilerine güncel tutmak için sekmeleri yapın. Görüntülenen olup olmadığını sekmeleri bunlar görünür, ancak Arama Klasörleri sürekli güncelleştirilir, her güncel tutulur.

Oluşturduğunuz Arama Klasörleri sayısını sınırlama ve yeniden kullanılabilir bir liste oluşturmak gereksinim duyduğunuzda sekmeleri kullanın öneririz. Her çalışma alanında, en çok 20 sekmeleri oluşturabilirsiniz. Filtre uygulanmış listelerden sekmeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager çalışma alanlarınızı ana makalesinde sekmelerindeki bölümüne bakın.

Arama Klasörü oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, posta' yı tıklatın.

 2. Business Contact Manager' ın altında Arama Klasörlerisağ tıklatın ve sonra Yeni arama klasörü' ı tıklatın.

 3. Yeni arama klasörü iletişim kutusunda, klasör için bir ad yazın.

 4. Arama klasörü içeren istediğiniz kayıt türünü tıklatın.

İlgili kişiler, hesapları, Fırsatlar, iş projeleri ve proje görevleri gibi kayıt türleri seçebilir veya ilgili kişi geçmişi, hesap geçmişi, Fırsat Geçmişi ve iş projesi geçmişi gibi iletişim geçmişi kaydeder. Geçmiş klasörleri seçili kayıt türleri iletişim geçmişi öğelerini içerir.

İpucu: Hesap veya ilgili kişi tabanlı kayıtlarıyla bir klasör oluşturursanız, arama klasörü pazarlama etkinliği alıcı listesini kullanabilirsiniz. Yalnızca kayıtları seçin, sonra Şeritteki iletişim Kur grubunda, Pazarlama tıklatın ve sonra başlatmak istediğiniz etkinlik tıklatın.

 1. Filtre iletişim kutusunu açmak için filtre düğmesini tıklatın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Basit filtre sekmesinde filtre sonuçlarınıza dahil edilmesini istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  • Bir veya daha fazla sorguları daha da sınırlamak için filtre sonuçlarınıza oluşturmak için Gelişmiş Filtre sekmesini tıklatın.

  • Kayıtların listesini görmek için Sonuçları gözden geçir sekmesini tıklatın. Ek kayıt sayısını sonuçlarından dışlamak istediğiniz onay kutularını temizleyin.

   Filtreleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Business Contact Manager'da kayıtlara filtre uygulama.

 2. Sonuçlarınızı Arama klasörü kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

  Business Contact Manager klasörünün altında Gezinti Bölmesi'nde klasör görünür.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×