Business Contact Manager 2007'de iş verilerini alma ve verme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Outlook için Business Contact Manager 2007'ye veri içeri aktar veya bu uygulamadan veri verme için İş Verilerini Alma/Verme sihirbazını kullanabilirsiniz.

İş verilerinizi başka bir bilgisayar, USB bellek çubuğu, CD, disket, Zip sürücüsü veya şirket ağı gibi geçerli depolama aygıtlarından veya çıkarılabilir ortamlardan herhangi birine verebilir veya bunlardan alabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri içeri aktarma

Veri dışarı aktarma

Varolan bir veritabanını başka bir veritabanından bilgilerle güncelleştirmek için Sihirbazı'nı kullanma

Sayfanın Başı

Verileri alma

Outlook için Business Contact Manager'da kullanmak üzere başka uygulama ve programlardan aşağıdaki veri dosyası türlerini alabilirsiniz:

Outlook verileri (.bcm) için Business Contact Manager

Firma, ilgili kişiler, Fırsatlar, iş projeleri ve iletişim geçmişi verilerine Outlook için Business Contact Managerönceki sürümlerinden verileri içerir.

Firmalar veya İlgili Kişiler'i alırken, ilgili iletişim geçmişi dahil tüm kayıtları almayı seçebilir veya yalnızca istediğiniz kayıtları almayı seçebilirsiniz. Seçili Firmalar veya İlgili Kişiler'i alırken, bunlarla ilişkilendirilmiş İlgili Kişi veya Firmalar alınmaz.

Business Contact Manager özelleştirmeleri (.bcmx)

kullanıcı tanımlı alan değerlerinden özelleştirilmiş veriler içerir. Ancak yalnızca veritabanı sahibi veya veritabanının bulunduğu bilgisayarın yöneticisi kullanıcı tanımlı alanları alabilir.

Microsoft Office Outlook 2007 ile ilgili kişi yöneticisi e-posta pazarlama hizmeti kişiler (.bcm)

Önemli : Hizmet kapanışı bildirimi Microsoft e-posta pazarlama hizmeti etkili 1 May 2009 erdirmek, ancak 1 May 2009 tarihine kadar hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz.

İlgili kişilerinizi E-Posta Pazarlama Hizmetialmak için e-posta pazarlama hizmeti hizmette oturum açarlar gerekir. İş verilerini içeri aktarma ve Dışarı Aktarma Sihirbazı'nın son sayfasındaki yönergeleri izleyin ve ardından dosyanızı e-posta pazarlama hizmeti alın.

Not : Daha önce liste Oluşturucusu 1.0 (eski adı e-posta pazarlama hizmeti) dan ilgili kişileri aldıysanız, öncelikle bu .bcm dosya biçiminde dışarı ve sonra bunları Outlook için Business Contact Manageralın.

Virgülle ayrılmış değerler (.csv)

Windows işletim sisteminiz bulunan liste ayırıcı ne olursa olsun, virgülle ayrılmış virgülle ayılmış değerler dosyası (.csv) biçiminde verileri içerir. Liste ayırıcı bulunan Denetim Masası' nda Bölge ve dil seçenekleri, Bölgesel Seçenekler sekmesindeki biçimlendirme veri .csv dosya biçimine Outlook için Business Contact Manager Windows Live Mail gibi programlardaki'e veri aktarma bir yoludur. Windows Live Mail'den Outlook'a veri aktarma hakkında daha fazla bilgi için Windows Live Mail gelen e-posta iletileri almabakın.

.Csv dosya biçiminde bir liste ürünleri ve Hizmetleri içeri aktarmak için ürün ve hizmet öğeleri listesini İçeri Aktarma Sihirbazı'nı kullanın.

Alınan listedeki kategorilerin Outlook için Business Contact Manager'dakilerle eşleşeceğinden emin olmak için, Business Contact Manager menüsünde Ürün ve Hizmet Öğeleri Listesi'ni tıklatın ve hangi kategorilerin şu anda kullanımda olduğunu belirleyin.

Muhasebe sisteminizden ürünleri ve Hizmetleri listesini almak için Outlook için Business Contact Manager ve muhasebe sisteminiz getirilmelidir. Ürün ve hizmet öğeleri muhasebe sisteminizden Outlook için Business Contact Manager ' da dahil olmak üzere hakkında daha fazla bilgi için Ürün ve hizmet öğeleri Business Contact Manager'da hakkındakonusuna bakın.

Access veritabanı (.mdb, .accdb)

Microsoft Office Access dosya biçimlerindeki verileri içerir.

Excel * çalışma kitabı (.xls, .xlsx)

Microsoft Office Excel dosya biçimlerindeki veri dosyalarını içerir (en azından Office 2003).

2007 Office sistemi dosya biçimlerini .xslx gibi kullanılarak oluşturulan belgeleri açmak için Office 2003 kullanmak için Microsoft Web sitesiniWord, Excel ve PowerPoint 2007 dosya biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni indirin.

Aşağıdaki bilgiler, Excel* programında kullanılması gereken sütun başlıkları hakkında bazı öneriler sağlar. Ayrıca, Outlook için Business Contact Manager Tartışma Grubu'nu (microsoft.public.outlook.bcm) ziyaret ederek diğer kullanıcılardan da yardım istemeyi deneyebilirsiniz.

Notlar : 

 • Excel* elektronik tablosundaki sütunlardan en az birinde sütun başlığının (örneğin, Şehir) bulunması gerekir.

 • Sütun başlığı satırı, elektronik tablonun ilk satırı olmalıdır. Sütun başlıklarından bazılarının değeri boş olabilir. Örneğin, Ad; <boş>; Cadde; Şehir kullanılabilir.

 • Sütun başlığı satırının üstüne hiçbir bilgi eklemeyin.

 • Business Contact Manager kayıtları etiketlere eşleştirmek için sütun başlıklarını eşleyin. Eşleme alanları hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager'da alanları eşleştirbakın.

* Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager tek başına sürümü, Excel 2007 veya Excel 2003 ile kullanılabilir.

Outlook Kişiler (.pst)

Microsoft Office Outlook dosya biçiminde ( .pst) ilgili kişileri içerir.

Tek bir kişiyi Outlook için Business Contact Managertaşıma veya kopyalama hakkında daha fazla bilgi için kopyalama veya taşıma tek tek Outlook kişilerini Business Contact Managerbakın.

Not : Outlook kişileri İlgili Kişilerden farklıdır. Outlook kişisi Outlook için Business Contact Manager'a alındığında, kopyalandığında veya taşındığında, Outlook için Business Contact Manager'da Outlook kişisinin kaydıyla eşitlenmeyen ayrı bir kayıt oluşturulur. Outlook kişisinden oluşturulan İlgili Kişi kaydında yapılan değişiklikler Outlook kişisi kaydına yansıtılmaz ve bunun tersi de geçerlidir.

Microsoft satış fırsatları (.bcm)

Outlook için Business Contact Manager uygulamasının önceki sürümlerinden Microsoft Sales Leads dosyasını içerir.

ACT! (.dbf, .pad)

ACT! uygulamasının yüklenmiş olması gerekir zaten bilgisayarınızda ACT verileri alma başlamadan önce! dosya biçimi. İş verilerini alma ve Verme Sihirbazı kendi dönüştürme aracı verileri almadan önce bu dosya türü Business Contact Manager dosya biçimine dönüştürmek için kullanır.

Not : ACT! sürümleri dahil ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 7/2005, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. ACT iş verilerini alma desteği içerir indirme ve yükleme için Office 2007 Service Pack 1 ! 2007/9 ve geliştirilmiş desteği ACT! 2006/8. Tek başına sürümü Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager bu desteği içerir. Outlook için Business Contact Manager İngilizce sürümünü yalnızca ACT dönüştürebilirsiniz! ACT ABD sürümü kullanılarak oluşturulmuş veri!.

QuickBooks (.iif)

QuickBooks herhangi bir sürümüne ait .iff biçiminde bir dosyayı içeri aktarılabilir. İş verilerini alma ve Verme Sihirbazı kendi dönüştürme aracı verileri almadan önce bu dosya türü Business Contact Manager dosya biçimine dönüştürmek için kullanır.

Diğer dosya türleri

Verileri bir virgülle ayrılmış değerler (.csv) dosyasına dönüştürülebilir, Outlook Express Outlook için Business Contact Manager aktarılabilir gibi ilgili kişiler programlardaki veri içeri aktarmak istediğiniz programın Yardım denetleyin.

Bir dosya veya klasörü İş Verilerini Alma/Verme sihirbazını kullanarak alma

 1. Business Contact Manager menüsünde Veritabanı Araçları'nın üzerine gelin ve Al ve Ver'i tıklatın.

 2. Dosya al seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 3. Almak istediğiniz dosya türünü seçin ve İleri'yi tıklatın.

  ACT belirlerseniz! (.dbf. .pad) veya QuickBooks (.iif) biçimleri:

  Not : ACT! sürümleri dahil ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 7/2005, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. ACT iş verilerini alma desteği içerir indirme ve yükleme için Office 2007 Service Pack 1 ! 2007/9 ve geliştirilmiş desteği ACT! 2006/8. Tek başına sürümü Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager bu desteği içerir. Outlook için Business Contact Manager İngilizce sürümünü yalnızca ACT dönüştürebilirsiniz! ACT ABD sürümü kullanılarak oluşturulmuş veri!.
  Tüm QuickBooks sürümlerinden iş verilerini alma desteklenir.

  1. Verilerinizi Business Contact Manager dosya biçimine dönüştürmek için Veri dönüştürme ' yi tıklatın. Bu aracın işlevleri, bu dosya türlerinden birini almanıza yardımcı olacak bir sihirbaz gibi çalışır.

  2. Veri dönüştürme aracında, İleri' yi tıklatın.

  3. Dönüştürmek istediğiniz verilerin oluşturduğunuz programı seçin ve İleri' yi tıklatın.

  4. Dönüştürmek istediğiniz dosyaya göz atın ve İleri' yi tıklatın.

  5. Veri Dönüştürme aracı'ndaki yönergeleri izleyin.

   Sihirbazı'nda bir sayfa ile daha fazla yardım için o sayfadaki Yardım ' ı tıklatın.

  6. Veri dönüştürme işlemi tamamlandığında, veri dönüştürme aracı çıkmak ve iş verilerini alma ve Verme Sihirbazı'na dönmek için Kapat ' ı tıklatın.

 4. İş Verilerini Alma/Verme sihirbazındaki yönergeleri uygulayın.

  Sihirbazdaki bir sayfayla ilgili yardım için ilgili sayfadaki Yardım düğmesini tıklatın.

Verileri verme

Outlook için Business Contact Manager uygulamasından verileri aşağıdaki biçimlerden birine dönüştürerek başka uygulama ve programlarda kullanılmak üzere verebilirsiniz:

Business Contact Manager verileri (.bcm)

Bu; Firmaları, İlgili Kişileri, Fırsatları, İş Projelerini ve bunların Outlook için Business Contact Manager uygulamasının önceki sürümlerinden iletişim geçmişi verilerini içerebilir.

Ürün ve hizmet öğeleri listenize Outlook için Business Contact Manager firma veya ilgili kişi kayıtlarını .bcm dosya biçiminde birlikte içinde iş verilerini alma ve verme Sihirbazı'nı kullanarak dışa aktarabilirsiniz. Ürün ve hizmet öğeleri listenize .csv dosyası biçimine dışarı aktarılamaz ve firma veya ilgili kişi kayıtlarını bağımsız dışarı aktarılamaz.

Business Contact Manager özelleştirmeleri (.bcmx)

Bu dosya türü, kullanıcı tanımlı alanları ve verileri içerir.

Virgülle ayrılmış değerler (.csv)

Bu dosya türü, Outlook için Business Contact Manager'dan Windows işletim sisteminizde bulunan liste ayırıcısından bağımsız olarak virgülle ayrılan .csv biçimine verilmiş verileri içerir. Liste ayırıcısı Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusunun Bölgesel Seçenekler sekmesinde bulunur.

Ürün ve hizmet öğeleri listesini verileri virgülle ayılmış değerler dosyası (.csv) dosya biçimini kullanarak dışarı aktarılamaz. .csv dosya biçimi desteklenmiyorsa ürün ve hizmet öğeleri listesini içeri aktarılabilir.

İpucu : Excel'e Verme Firmaları ve İlgili Kişileri Excel'e vermek için, aşağıdaki yordamı tamamlayarak iş verilerini verin. İş Verilerini Alma ve Verme sihirbazında Virgülle Ayrılmış Değerler (.csv) seçeneğini tıklatın. Verilen .csv dosyası Excel kullanılarak açılabilir.

İş verilerini verme

 1. Business Contact Manager menüsünde Veritabanı Araçları'nın üzerine gelin ve Al ve Ver'i tıklatın.

 2. Dosya ver seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 3. Vermek istediğiniz dosya türünü seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Verilen dosyaya tüm iletişim geçmişini de ekleyebilirsiniz. Geçmişte ilişkilendirilmiş Firmalar, İlgili Kişiler ve e-posta iletileri yer alır. Ayrıca, verdiğiniz dosyanın konumunu ve adını da belirtirsiniz.

 4. İş Verilerini Alma/Verme sihirbazındaki yönergeleri uygulayın.

  Sihirbazdaki bir sayfayı tamamlarken yardım için ilgili sayfadaki Yardım düğmesini tıklatın.

  Tek bir firma veya ilgili kişi kayıt verme hakkında daha fazla bilgi için dışarı aktarma Business Contact Manager'da iş verilerini alma sorunlarını giderme ve konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Varolan bir veritabanını başka bir veritabanındaki bilgilerle güncelleştirmek için sihirbazı kullanma

Varolan bir veritabanını başka bir Business Contact Manager veritabanındaki bilgilerle güncelleştirmek için İş Verileri Alma ve Verme sihirbazını kullanabilirsiniz. Aşağıdakileri yapın:

 1. Geçerli veritabanınızı yedekleyin. Bu yordamı tamamladığınızda başka bir veritabanındaki veya kaynak veritabanındaki veriler geçerli veritabanınıza eklenir.

  Nasıl Yapılır?

  1. Business Contact Manager menüsünde, Veritabanı Araçları üzerine gelin ve Veritabanını Yönet'i tıklatın.

  2. Yedekle/Geri Yükle sekmesinde Veritabanını Yedekle'yi tıklatın.

   Business Contact Manager verilerinizi yedeklemek, veritabanınızı yedekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows XP'de varsayılan olarak veritabanının yedek kopyasını kaydedilir: C:\Documents and settings\ \Local< kullanıcıadı >\My Documents\My Business\Backups. Windows Vista'da için veritabanının yedek kopyasını kaydedilir: C:\Users\< kullanıcıadı >\Documents\My Business\Backups.

 2. Kaynak veritabanını seçin. Kaynak veritabanı, geçerli veritabanınıza almak istediğiniz iş verilerini içerir.

  Nasıl Yapılır?

  1. Business Contact Manager menüsünde Veritabanı Araçları'nın üzerine gelin.

  2. Veritabanı Oluştur veya Seç'i tıklatın.

   Varolan bir veritabanını seçin seçeneği varsayılan olarak işaretlidir.

  3. Kaynak veritabanının konumunu (veya bilgisayar adını) yazın ve ardından Bağlan'ı tıklatın.

   Not : Kaynak veritabanının başka bir bilgisayarda depolanıyorsa, veritabanı için bağlanmadan önce Paylaşılan olmalıdır.

  4. Kaynak veritabanının adını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 3. Kaynak veritabanını verin.

  Nasıl Yapılır?

  1. Business Contact Manager menüsünde Veritabanı Araçları'nın üzerine gelin ve Al ve Ver'i tıklatın.

  2. Dosya ver seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

  3. Business Contact Manager verileri (.bcm) öğesini seçin ve İleri'yi tıklatın.

  4. Her Şeyi Ver'i veya vermek istediğiniz verileri seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.

  5. Verilen dosya için bir konum yazın, sonra Geçmişi Ver ve Ürünleri Ver altında istediğiniz seçenekleri belirtin.

  6. Ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

 4. Verme işleminiz tamamlandığında, özgün veritabanını geri yükleyin.

  Nasıl Yapılır?

  1. Business Contact Manager menüsünde, Veritabanı Araçları üzerine gelin ve Veritabanını Yönet'i tıklatın.

  2. Yedekle/Geri Yükle sekmesinde Veritabanını Geri Yükle'yi tıklatın ve yönergeleri izleyin.

 5. Kaynak veritabanını yinelemeler olmadan alın.

  Nasıl Yapılır?

  1. Business Contact Manager menüsünde Veritabanı Araçları'nın üzerine gelin ve Al ve Ver'i tıklatın.

  2. Dosya al seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

  3. Business Contact Manager verileri (.bcm) öğesini seçin.

  4. Daha önce oluşturmuş olduğunuz kaynak dosyaya göz atın, Yinelenenleri güncelleştir'i seçin ve ardından iletişim geçmişi öğelerinin veya özelleştirmelerin eklenip eklenmeyeceğini belirtin.

  Notlar : 

  • İş verilerinin dünyanın farklı bölgelerinden alınması veya farklı bölgelere verilmesi, bazı veri yapıları ve türleri dönüştürülemediğinden önerilmez.

  • Alma işlemine başlamadan önce, Outlook için Business Contact Manager verilerinizi yedekleyin. Alma işlemi, alınan verilerin elle silinmesi dışında geri alınamaz.

  • Ürün ve Hizmetler öğelerini almak için, Ürün ve Hizmet Öğeleri Listesi'ndeki Alma aracını kullanın.

  • Verme işlemine başlamadan önce, verme dosyanızı yedekleyin. Verme işlemi, verilen verilerin elle silinmesi dışında geri alınamaz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×