Bulut karma SharePoint arayın planlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bulut karma aramaSharePoint için ayarlamaya dikkatli planlama gerektirir. Bu makalede, bir üst düzeyde güvenilir, güvenli ve ölçeklenebilir bulut karma arama çözümü tasarlama yardımcı olur.

Hangi arama deneyimleri kullanıcılarınız gerekiyor mu?

SharePoint Server Arama alanınızı mimarisinde bulut karma arama için planlama

Şirket içi içeriğinizi gezinmeye yönetmek nasıl karar verme

Active dizin eşitleme nasıl karar verme

Kuruluşunuzun, hassas bir şirket içi içerik var mı?

Kullanıcılarınıza sergilemek önce bulut karma arama doğrulamak planlama

Hangi arama deneyimleri kullanıcılarınız gerekiyor mu?

Ne zaman bulut karma arama ayarladıysanız ve şirket içi içeriğin tam gezinme tamamlandı, Office 365 arama Merkezi'nde otomatik olarak Office 365 dizininiz karma sonuçlarından görüntüler.

Arama Merkezi'nde dikey - arama Merkezi'nde dikey arama sonuçlarını belirli bir içerik, örneğin yalnızca videoları göstermek kümesine daraltın. Şu anda içinde SharePoint Serverarama Merkezi'nde dikey arama kullanırsanız, arama Merkezi'nizin SharePoint OnlineOffice 365içinde içinde yeniden oluşturmanız gerekebilir.

Site arama – SharePoint Server belge kitaplıklarında, Varolan bir arama sonuçları arama dizininiz için Office 365taşıdığınızda dönme durdurur. Kullanıcılar bir Office 365 Arama Merkezi aramayı daha iyi bir deneyim sağlar, böylece aynı ortamına arama dizini olarak olan arama merkezleri kullanırken arama hızlı olur. Şirket içi SharePoint sitelerinde Office 365 arama dizini sonuçlarından kullanıcılarınız gereksinim duyarsanız, gibi SharePoint Server 2010, var olan ekip siteler'inde, arama SharePoint Server 2013 ya da SharePoint Server 2016ayarlayabilirsiniz. Planı bir uzak sonuç kaynağı SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016Office 365 arama dizinden sonuçları alır ve planı sorgu Federasyonu kullanın. Sorgu sözdizimini kullanmak için sorguları kullanıcılarınız sahip Office 365 işlemlerinde SharePoint Online bu SharePoint Online desteklediğinden. Office 365 bulut karma arama ile şirket içi SharePoint Server 2013'te sonuçlarından Göster veya Office 365 bulut karma arama ile şirket içi SharePoint Server 2016'da göster sonuçlarından daha fazla bilgi edinin

eBulma – ayrı olarak SharePoint Server ve SharePoint OnlineOffice 365' te eBulma ayarlama gerekebilir.

Siteler arası yayımlama - siteler arası yayımlama bulut karma arama ile kullanılamaz.

Bir kullanıcı Office 365, içeriği önizlemesini yanı sıra içeriği hakkında bilgi geldiği arama sonucu üzerinde bekletildiğinde önizlemelerini - görüntülenir. Şirket içinden gelen arama sonuçlarında içeriği hakkında bilgi otomatik olarak görüntülenir, ancak bu içerik önizlemelerini görüntüsünü ayarlamanız gerekir. Office Web Apps Server grubu planlama ve Office Web Apps Server kullanmak üzere SharePoint Server 2013 yapılandırın. Bilgi SharePoint Server 2013kullanıyorsanız, SharePoint Online'da şirket içi arama sonuçlarının önizlemelerini etkinleştirme ve SharePoint Server 2016kullanıyorsanız, SharePoint Online'da şirket içi arama sonuçlarının önizlemelerini etkinleştirme ' te nasıl.

Özel güvenlik kırpması - SharePoint OnlineOffice 365 ' te özel güvenlik kırpması desteklemez.

Bazı SharePoint Server tanıdık olabilir arama özellikleri bulut karma arama ile farklı çalışır. Kullanıcılarınız farklılıklar hakkında bilgilendirmek planlayın.

En iyi sonuçları - en iyi sonuçları SharePoint Server 2010 bir özelliğidir. Sorgu kurallarını SharePoint OnlineOffice 365 , bunun yerine kullanın.

Özel arama kapsamları - özel arama kapsamları SharePoint Server 2010 bir özelliğidir. Sonuç kaynakları SharePoint OnlineOffice 365 içinde öğesini kullanın.

Arama sonuçlarının Yükseltme/indirgeme -Yükseltme/indirgeme arama sonuçlarının SharePoint Server 2010 bir özelliğidir. Sonuç kaynakları SharePoint OnlineOffice 365 içinde öğesini kullanın.

Kaldırılmasını içi arama sonuçları - Yönetim Merkezi içinde SharePoint Server içinde bir arama hizmeti uygulamasını seçin ve "Dizin Sıfırla" seçeneğini kullanın arama dizinden tüm öğeleri kaldırmak için. Bulut arama hizmeti uygulaması için bu seçeneği kullanmayın, seçeneği gezinme veritabanlarından gezinme geçmişini siler, ancak SharePoint Server arama hizmeti uygulamasındaki Bulut ve arama dizinine Office 365arasında doğrudan iletişim olduğundan şirket içi öğeleri Office 365 dizinden kaldırmaz. Bu şirket içi öğeler artık satırları Office 365 dizinde hale gelir. Office 365 arama dizinden tüm şirket içi meta verileri kaldırmak isterseniz, tüm şirket içi içerik kaynakları kaldırın. İşlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir şirket içi sola Office 365 arama dizinine sahipsiz öğeler, öğrenin sahipsiz öğeler kaldırmaköğelerdir.

Bazı SharePoint Server tanıdık olabilir arama özellikleri bulut karma arama ile kullanılamaz. Kullanıcılarınız bildirmek için bir plan.

Çoklu kiralama SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 grubundaki - SharePoint Server 2013 veyaSharePoint Server 2016 Grup yalnızca bir kiracıda SharePoint OnlineOffice 365içinde ekleyebilirsiniz, bu nedenle SharePoint Online çok Kiracı SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 grubundan Kiracı yalıtma korumak yapamazsınız.

Özel varlık ayıklamayı SharePoint OnlineOffice 365 içinde desteklemediğinden Özel varlık ayıklamayı - özel varlık ayıklamayı bulut karma arama ile kullanılamaz.

Özel varlık ayıklamayı SharePoint OnlineOffice 365 içinde desteklemediğinden İçerik zenginleştirme web hizmeti - içerik zenginleştirme web hizmeti arama dışarı bulut karma arama ile kullanılamaz.

Eş anlamlılar sözlüğü - SharePoint OnlineOffice 365 içinde denetim desteklemediğinden denetim bulut karma arama ile kullanıma sunulmaz.

SharePoint Server Arama alanınızı mimarisinde bulut karma arama için planlama

Bulut karma arama ayarladığınızda, adımlardan birini Bulutu oluşturmaktır arama hizmeti uygulaması (bulut SSA) SharePoint Server 2013 veyaSharePoint Server 2016 arama grubunuzdaki. Varsayılan arama mimarisi bu bulut SSA oluşturduğunuzda, sizin için bulut SSA çalıştığı sunucuda oluşturulur. Her arama Grup tek bir bulut SSA olabilir, ancak birden fazla SSAs SSA bulut birlikte bulunabilir.

Arama mimarisi bulut karma arama için arama bileşenleri ve topolojisini form veritabanları ve bu topoloji barındıran sunucuları oluşur. Gezinme bileşenleri, topoloji için arama bileşenleri ve veritabanlarını ve her sunucu için gerekli donanım barındırmak için hangi sunucuların sayısını planlama gerekir.

Kullanmaya başlama önce bir arama mimarisinde bulut karma arama için arama bileşenleri tanıyın bulut karma arama için arama topolojisi hakkında bilgi edinin okumalısınız.

Adım 1: Şirket içi içerik miktarını ben Office 365içinde dizine ekleyebilir miyim?

Her birine 1 TB depolama havuzu alanı kiracınıza SharePoint Onlineiçinde bulunur, şirket içi içerik Office 365arama dizinine, 1 milyon öğeleri dizin oluşturabilirsiniz. 20 milyon öğelerin eşik ulaşana kadar kotanızı artırmak için daha fazla alanı satın alabilirsiniz. Şirket içi içerik 20 milyondan fazla öğeleri dizin oluşturmak gereksinim duyarsanız, bu eşik artırmak için Microsoft destek başvurun.

Adım 2: Hangi boyutu bulut arama mimarisi ihtiyacım var?

Bulut karma arayın, bulut SSA oluşturduğunuzda alacağınız varsayılan arama mimarisi kullanmanızı öneririz:

Sunucu ve arama bileşenleri arama grupla gösteren resim.

Gri bileşenleri bulut karma aramada etkin değildir, ancak yine de gösterildiği gibi sunucularında yerleştirilmesini ihtiyaç duydukları. Bulut karma arama için arama topolojisi hakkında bilgi edinindevre dışı bileşenleri hakkında bilgi edinin.

Şirket içi yalnızca kurumsal arama olduğu gibi yalnızca, arama mimarinizin ölçekleme yapabilirsiniz. Ana fark bulut karma arayın, yalnızca Gezinme bileşeni ölçeklendirmek uygun olmasıdır. Gezinme ince ayarlar yapmak gerekiyorsa, yeniden tasarlamak için SharePoint 2013'te belirli performans gereksinimleri kurumsal arama topolojisini içinde gezinme için yönergeleri izleyin (gezinme için Kılavuzu bulut karma arama için de geçerlidir). Yüksek hızda şirket içi içerikte gezinmek varsa, sistem Office 365 kiralama korumak için Office 365 arama dizinine beslemek azaltma olduğunu unutmayın. Arama mimarinizin iki gezinme bileşenleri varsa, bu bir yeterli ve kabul edilebilir Gezinme hızı içinde neden.

Adım 3: Hangi donanım gereksinimleri ben bulut arama mimarisi için bilmeniz gereken?

Sanal makineleri kullanan bir arama mimarisi öneririz, ancak fiziksel makineler de kullanabilirsiniz. Fiziksel veya hemen sunucuları çalıştırmak için elemandaha fazla bilgi edinin.

Bu tabloda, her uygulama sunucusu veya veritabanı sunucusu gereken donanım kaynakları en az miktarı gösterilir:

Sunucu

Ana bilgisayarında

Depolama Alanı

RAM

İşlemci1

Uygulama sunucusu

A

100 GB

16 GB

1,8 CPU çekirdeği x 4 GHz

Veritabanı sunucusu

B

100 GB

16 GB

1,8 CPU çekirdeği x 4 GHz

1 CPU çekirdeği sayısını burada belirtilen değil CPU iş parçacığı sayısı.

Yukarıdaki yanı sıra:

 • Her ana sunucu SharePoint Server program dosyaları ve Windows Server işletim sistemi temel yüklemesi için yeterli disk alanı olduğundan emin olun. Ana sunucu için tanı günlüğü, hata ayıklama, gibi boş sabit disk alanı da gerekir ve dökümleri bellek oluşturma, sayfa dosyası ve günlük işlemleri için. Normalde, disk alanının 80 GB SharePoint Server program dosyaları ve Windows Server işletim sistemleri için yeterli olur.

 • Her veritabanı sunucusu için SQL günlük alanı için depolama alanı ekleyin. SQL günlük alanı çoğunlukla veritabanınız için veritabanı sunucusu ayarlamazsanız, çok sayıda depolama kullanır. Planı SQL veritabanlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için depolama ve SQL Server kapasite planlama ve yapılandırma (SharePoint Server 2013)bakın.

Veri arama bileşenleri ve işletim sistemi depolama alanınızı, dağıtmayı karar şeklini arama performans etkisi vardır. Bunun için iyi bir fikirdir:

 • Windows Server işletim sistemi dosyaları, SharePoint Server program dosyaları ve tanılama günlükleri genelinde üç ayrı depolama birimlerini veya bölümlerini normal performans ile bölün.

 • Arama bileşeni verileri bir ayrı depolama birim veya bölüm yüksek performans ile depolayın.

İpucu : Bir ana bilgisayardaki SharePoint Server yüklediğinizde, arama bileşeni veriler için özel bir konum ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir arama bileşeni verileri depolamak için gerek duyduğu ana bilgisayarındaki bu konumda depolar. Bu konumu değiştirmek için daha sonra o ana bilgisayarda SharePoint Server yeniden yüklemeniz gerekir.

Sahip olduğunuz depolama arama bileşenleri ve veritabanlarını trafiği işlemek üzere hızlı olduğundan emin olun. Gezinme veritabanını IOP gereksinimleriyle bulut karma arama için arama mimarisi yalnızca bileşenidir. G/ç alt sistemindeki normal yük ikinci (DPS) Gezinme hızı başına 1 belgenin başına 10 IOP olduğu ve orta-yüksek IOP gezinme veritabanı gerektirir.

Bulut SSA arama topolojisini aynı tür arama bileşenleri ve veritabanlarını SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016standart bir SSA arama topolojisini olarak oluşur. Ancak bazı farklılıklar da vardır.

Kullanılmayan arama bileşenleri ve bulut karma arama veritabanlarında - bulut karma aramada içerik işler, dizin depolayan ve analytics işler Office 365 olduğunu. Bulut SSA kendi içerik işleyen bileşen, dizin bileşenini, analitik işleme bileşen, bağlantıları veritabanı veya analytics veritabanı kullanmaz. Bu bileşenleri ve veritabanlarını boşta.

Arama bileşenleri ve bulut karma Aramadaki veritabanları arasındaki etkileşimi- arama bileşenleri ve veritabanlarını etkileşim farklı bir standart SSA için arama topolojisini karşılaştırıldığında SSA bulut arama topolojisinde:

İçerik kaynakları, arama bileşenleri ve Office 365'le arama kümede gösteren resim. İçerik kaynakları, Gezinme bileşeni yoluyla ve Office 365'ten bilgi akar.
 1. Gezinme bileşeni şirket içi grubunuzda içerik alır ve arama dizinine Office 365için içerik gönderir. İçerik kaynakları ile etkileşim kurmak için bağlayıcıları kullanır ve bunu yalnızca bir normal Gezinme bileşeni gibi gezindiğinde geçici ve geçmiş öğeleri hakkında bilgi depolamak için gezinme veritabanını kullanır.

 2. Arama yönetim bileşeninin yalnızca standart bir SSA olduğu gibi arama yapmak için gerekli olan sistem işlemlerini çalıştırır.

 3. Bulut karma arama için bu en iyi duruma getirilmiştir gibi Office 365tüm aramaları çalıştırılmasını öneririz. Ancak, SharePoint Server site aramada arama sonuçları arama dizininiz Office 365verimli şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir şirket içi site koleksiyonundaki arama Office 365 dizininiz sorgulamak için ayarlarsanız, bu sorgu işleme bileşen sorguları arama kutusundan Office 365 dizin ve arama kutusuna Office 365 dizinindeki sonuçları geçirir.

Şirket içi içeriğinizi gezinmeye yönetmek nasıl karar verme

Gezinme yeniliği performans ve arama gibi içerik kaynakları etkili bir şekilde kullanarak, zamanlama gezindiğinde ve gezinme kurallarını nasıl gezinmeyi, yöneteceksiniz tarafından etkileyebilir. İçin gezinme yönetmek için şirket içi yol gösterme yalnızca arama bulut karma arama, SharePoint Server 2013'te gezinme için en iyi yöntemlergörmek için de geçerlidir.

Active dizin eşitleme nasıl karar verme

Şirket içi içeriğinizi gezilen, ayrıştırılmış şifrelenir ve olduğunda, her öğe için erişim denetim listeleri (ACL) çok gezilir. Sistem Office 365aynı kişi olarak şirket içi kullanıcı tanımasına olması gereken şekilde Office 365 arama dizini ACL öğe birlikte depolar. Şirket içi ağınızda (Windows Server Active Directory) ve Office 365 kiracınıza (Windows Azure Active Directory) arasında Active Directory Eşitlemesi oluşturduğunuzda, sistem haritaları ve doğru kullanıcılara ACL dönüştürür ve kullanıcıların kırpılmış güvenlik arama sonuçlarını Office 365 dizinden ulaşın.

Etkin Dizinler eşitlemek için iki yöntem vardır:

 • Parola Eşitleme ile dizin eşitlemesi

 • Çoklu oturum açma (SSO) ile dizin eşitlemesi

SSO seçeneği tercih ederseniz, parola eşitleme, yedek olarak SSO için istediğiniz, ancak iki en az biri yapılandırmalısınız de yapılandırabilirsiniz (parola eşitleme veya SSO). Daha fazla bilgi ve Şirket içi ortamlarla Office 365 tümleştirmesiiki yöntem yapılandırılacağını öğrenin.

Bazı kuruluşlar, Windows sunucu Active Directory (AD), örneğin etki alanı kullanıcıları güvenlik grubunu varsayılan güvenlik gruplarına birini kullanarak kendi şirket içi içeriğe erişim hakları atayın.

Azure Active Directory bağlanma eşitleme aracı varsayılan olarak, bazı nesneleri eşitlemeden dışlar. IsCriticalSecurityObject özniteliği olan güvenlik grupları = bir aracı dışlayan nesneler kümesine doğrudur ve etki alanı kullanıcıları bu tür bir güvenlik grubu örneği verilmiştir. Bu nedenle, etki alanı kullanıcıları üyelerini erişim hakları Azure Active Directory (AAD içinde) kullanılamaz. Kullanıcılar şirket içi içerik erişiminiz varsa, bu içerik ararken arama sonuçlarını alırlar yoktur.

Bunun yerine, IsCriticalSecurityObject olmayan bir grup kullanarak erişim hakları atama = true, örneğin Herkes grubu, kimliği doğrulanmış kullanıcıları grup veya özel bir grubu. Nesneleri ve eşitleme beklenmeyen sonuçlar hakkında daha fazla bilgi tutulduğu koşullarının listesi için bir veya birden çok nesne yoksa eşitleme zaman Azure Active Directory Eşitleme Aracı'nı kullanarakbakın.

Kuruluşunuzun, hassas bir şirket içi içerik var mı?

Bazı kuruluşlar yasal, yasal veya jeopolitik sınırlamaları nedeniyle hassas kabul edilen şirket içi içerik var. Bazı durumlarda, meta veri hassas şirket içi içeriğinden Office 365 arama dizinine eklemek için bunu engellenmiştir. Diğer durumlarda, meta veri hassas şirket içi içeriğinden Office 365 arama dizinine eklenebilir ancak sınırlı sayıda kullanıcının duyarlı içeriği arama sonuçları açmak için izin verilir.

Bu kısıtlamaların ile uyumlu olacak şekilde karma arama nasıl ayarlayabilirsiniz iki örnekleri şunlardır:

Ayarlama ve arama sonucu seçtiğinizde bulut karma arama ve dikkatle hassas içeriğe erişim hakları planı yalnızca sağ kullanıcıların hassas içeriğe erişim alın.

Karma federe arama ile birlikte bulut karma arama ayarlayın.

Birleştirilmiş bir kurulum bulut karma arama, karma Federasyon araması ve kurumsal arama gösteren resim.
 • Hassas içeriği dışındaki tüm şirket içi içeriği kapsaması içerik kaynakları için bulut SharePoint Server arama hizmeti uygulaması (bulut SSA) planlayın. Gezilen içeriği için meta verileri Office 365içinde arama dizinine eklenir.

 • Kurumsal arama hassas, şirket içi içerikte gezinmek için SharePoint Server 2013'te arama planıgörmek SharePoint Server içinde planlayın. İçerik kaynaklarını duyarlı içeriği kapsaması için SSA planlayın. Meta verileri gezinilen, küçük harf duyarlı içeriği'nden SharePoint Serverarama dizinine eklenir.

 • Şirket içi SharePoint sitelerini, planı karma Federasyon aramadan Office 365içinde SharePoint Server arama dizinine ve arama dizininden arama sonuçlarını görüntülemek için SharePoint ServerOffice 365 arama dizinine sonuçlarından kullanıcılarınız gereksinim duyarsanız, SharePoint Server 2013 için karma federe arama planıbakın.

Kullanıcılarınıza sergilemek önce bulut karma arama doğrulamak planlama

Oluşturduktan ve bulut SSA ayarlama ve tam gezinme tamamlandıktan sonra Office 365 Arama Merkezi hem şirket içi ve çevrimiçi arama sonuçları gösterir. Doğrulamak ve özgün arama deneyimini değişmeden tutarken ayrı bir arama Merkezi'nde yeni arama deneyimini ayarlama öneririz.

Yalnızca Office 365 içeriği göstermek için arama merkezleri Office 365 içinde sınırlayan özel için bir sonuç kaynağı planlayın. Aşağıdaki çizimde, burada doğrulamak ve karma arama sonuçlarınızın nasıl gösterileceğini ayarlamak bir ortamı gösterilir:

Nasıl içerik gruptan hem bir SharePoint Server içerik ve Office 365'ten Office 365 dizin girer gösteren resim.
 1. Şirket içi içeriği. Bu içerik meta veri gezinme sırasında Office 365 arama dizinine eklenir.

 2. Office 365 içeriği. Bu içerik meta veri gezinme sırasında Office 365 arama dizinine eklenir.

 3. Varsayılan (veya var olan) Office 365 Arama Merkezi. Yalnızca Office 365 içeriği göstermek için arama sonuçları sınırlayan bu Arama Merkezi için özel bir sonuç kaynağı oluşturursunuz. SharePoint Server 2013 kullanıyorsanız, buna nasıl bilgi SharePoint Server 2016 kullanıyorsanız, SharePoint Server 2013'te bir özel sonuç kaynağı oluşturma, bilgi nasıl buna SharePoint Server 2016'da bir özel sonuç kaynağı oluşturma.

 4. Yeni Office 365 Arama Merkezi, burada doğrulamak ve karma arama sonuçlarının görüntülenme şeklini ayarlama. Bu Arama Merkezi varsayılan sonuç kaynağı kullanır ve Arama sonuçlarından hem şirket içi hem de Office 365 içerik gösterir. Yalnızca test edenler ve Yöneticiler bu siteye erişebilmek erişimi ayarlama.

Not : Özgün arama deneyimini ayarlama sırasında değişmeden tutabilirsiniz, ancak özgün Office Delve deneyimi değişmeden engelleyemezsiniz. Şirket içi içeriğinden meta veri Office 365 arama dizinine olduğunda, bu içerik Delve görüntülenir.

İlgili Konular

Bulut karma SharePoint arayın hakkında bilgi edinin
Yapılandır bulut karma SharePoint Server 2013 aramayla
Yapılandır bulut karma SharePoint Server 2016 aramayla
SharePoint karma arama

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×