Bulut karma SharePoint arayın hakkında bilgi edinin

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bulut karma arama Çözümle SharePointiçin şirket içi içeriği arama dizininiz Office 365dahil olmak üzere tüm gezinilen içeriğinizi, dizin oluşturun. Kullanıcılar arama dizininiz Office 365sorgu olduğunda, arama sonuçlarını hem şirket içi hem de Office 365 içerik alırlar.

Arama ile ve bulut karma arama olmadan iki ortamlardaki gösteren resim

Arama Merkezi görüntüler ve bir sonuç bloğunda Office 365 arama dizini sonuçlarından sıralar ve arama ilgi derecelendirmesi ve iyileştirici olup sonuçları şirket içi veya Office 365 içerik gelen ne olursa olsun tüm sonuçlarınız için hesaplar.

Birleşik sıralamayla bulut karma arama ile arama sonuçlarını gösteren resim

Dizine alınır içeriği için meta verileri olduğu ve şirket içi içerik güvenli kalır şekilde Office 365, arama dizinine için aktarılır olduğunda bu meta veri şifrelenmiştir. Şirket içi ağınızda (Windows Server Active Directory) ve Office 365 kiracınıza (Windows Azure Active Directory) arasında Active Directory (AD) eşitledikten varsa, bunların karşılık gelen Office 365 kullanıcılara başvurmak için şirket içi kullanıcılara başvuran belge izinleri Office 365 değiştirir. Kullanıcılar yalnızca görmek arama sonuçlarında sahip oldukları erişimi içerik.

Daha fazla bilgi edinin:

Yararları nelerdir?

Yapabilecekleriniz hangi arama deneyim sunmak bulut karma arama ile?

Burada bulut karma arama yönetme?

Nasıl karma arama iş bulut?

Yararları nelerdir?

 • Kullanıcılarınız birleşik arama sonuçları, arama ilgi derecelendirme ve iyileştirici kuruluşunuzun hem şirket içi içerik bile varsa ve Office 365alın.

 • Kullanıcılarınız yeni SharePoint Online arama deneyimini kuruluşunuzun varolan SharePoint sunucularınızı güncelleştirme zorunda otomatik olarak alın.

 • Arama dizininiz Office 365içinde olduğu için artık arama dizininiz boyutunu hakkında kaygılanmanız gerekmez. Parmak izini SharePoint Server arama grubunuzun küçük olan ve sahipliği arama için toplam maliyetini düşük anlamına gelir.

 • Varolan SharePoint Server 2007 ve SharePoint Server 2010 içerik gruplarına gezinmeye SharePoint Server 2013 destekler.

 • Varolan SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010ve SharePoint Server 2013 içerik gruplarına gezinmeye SharePoint Server 2016 destekler.

 • Otomatik olarak sizin için Office 365içinde gerçekleşir çünkü arama dizininiz SharePoint Server daha yeni bir sürümüne geçirme gerekir.

Yapabilecekleriniz hangi arama deneyim sunmak bulut karma arama ile?

Ne zaman bulut karma arama ayarladıysanız ve şirket içi içeriğin tam gezinme tamamlandı, Office 365 arama Merkezi'nde otomatik olarak Office 365 dizininiz karma sonuçları gösterilmektedir.

Arama Merkezi'nde dikey - arama Merkezi'nde dikey arama sonuçlarını belirli bir içerik, örneğin yalnızca videoları göstermek kümesine daraltın. Şu anda içinde SharePoint Serverarama Merkezi'nde dikey arama kullanırsanız, arama Merkezi'nizin SharePoint OnlineOffice 365içinde içinde yeniden oluşturmanız gerekebilir.

Site arama – varolan aramanızı SharePoint Server belge kitaplıklarında arama dizininiz için Office 365taşıdığınızda, sonuçları döndüren durdurur. Kullanıcılar Office 365 Arama Merkezi'nden aramayı daha iyi bir deneyim sağlar, böylece aynı ortamına arama dizini olarak olan arama merkezleri kullanırken arama hızlı olur. Şirket içi SharePoint sitelerinde Office 365 arama dizini sonuçlarından kullanıcılarınız gereksinim duyarsanız, gibi SharePoint Server 2010 veya SharePoint Server 2013, var olan ekip sitelerinde SharePoint Server aramada Office 365 dizininiz karma sonuçlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sorgu sözdizimini kullanmak için sorguları kullanıcılarınız sahip Office 365 işlemlerinde SharePoint Online bu SharePoint Online desteklediğinden. SharePoint Server'da görüntü bulut karma arama sonuçlarınıdaha fazla bilgi edinin.

eBulma arama – ayrı olarak SharePoint Server ve SharePoint OnlineOffice 365' te eBulma ayarlama gerekebilir.

Siteler arası yayımlama arama - siteler arası yayımlama bulut karma arama ile kullanılamaz.

Bir kullanıcı Office 365, içeriği önizlemesini yanı sıra içeriği hakkında bilgi geldiği arama sonucu üzerinde bekletildiğinde önizlemelerini - görüntülenir. Şirket içinden gelen arama sonuçlarında içeriği hakkında bilgi otomatik olarak görüntülenir, ancak bu içerik önizlemelerini görüntüsünü ayarlamanız gerekir.

Özel Güvenlik Kırpması SharePoint OnlineOffice 365 içinde desteklemediğinden, özel güvenlik kırpması - kırpma özel güvenlik bulut karma arama ile kullanılamaz.

En iyi sonuçları - en iyi sonuçları SharePoint Server 2010 bir özelliğidir. Sorgu kurallarını SharePoint OnlineOffice 365 , bunun yerine kullanın.

Özel arama kapsamları - özel arama kapsamları SharePoint Server 2010 bir özelliğidir. Sonuç kaynakları SharePoint OnlineOffice 365 içinde öğesini kullanın.

Arama sonuçlarının Yükseltme/indirgeme -Yükseltme/indirgeme arama sonuçlarının SharePoint Server 2010 bir özelliğidir. Sonuç kaynakları SharePoint OnlineOffice 365 içinde öğesini kullanın.

Kaldırılmasını içi arama sonuçları - Yönetim Merkezi içinde SharePoint Server içinde bir arama hizmeti uygulamasını seçin ve "Dizin Sıfırla" seçeneğini kullanın tüm içeriği arama dizinden kaldırmak için. Arama hizmeti uygulaması SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 Bulut ve arama dizinine Office 365arasında doğrudan iletişim olduğundan bu seçenek bulut karma arama çalışmaz. Yalnızca bazı şirket içi meta veri Office 365 arama dizinden kaldırmak isterseniz, şirket içi içerik kaynağı veya bir dosyanın URL'sini gezinme olmayan bir gezinme kuralı oluşturma kaldırın. Bilet Office 365arama dizinine şirket içi içeriğinden tüm meta verileri kaldırmanız gerekiyorsa, Microsoft Support açın.

Kullanım raporlarını – kullanım raporları Gezilen içeriği ve kullanıcı eylemleri SharePoint sitesinde hakkında bilgi dayanır. Kullanım raporlarını SharePoint OnlineSharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016sitelerdeki kullanıcı eylemleri hakkında bilgi içermez şekilde bulut arama hizmeti uygulaması SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016SharePoint Online, içindeki kullanım çözümlemelerini iletişim değildir.

SharePoint Server 2013 veya 2016 SharePointServer Grup çoklu kiralama - bir SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 Grup yalnızca bir SharePoint OnlineOffice 365içinde kiracıda için eklemek, bu nedenle SharePoint Online çok Kiracı SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 grubundaki Kiracı yalıtma korumak yapamazsınız.

Özel varlık ayıklamayı SharePoint OnlineOffice 365 içinde desteklemediğinden Özel varlık ayıklamayı - özel varlık ayıklamayı bulut karma arama ile kullanılamaz.

Özel zenginleştirme web hizmeti SharePoint OnlineOffice 365 içinde desteklemediğinden İçerik zenginleştirme web hizmeti - içerik zenginleştirme web hizmeti arama dışarı bulut karma arama ile kullanılamaz.

Eş anlamlılar sözlüğü - SharePoint OnlineOffice 365 içinde denetim desteklemediğinden denetim bulut karma arama ile kullanıma sunulmaz.

Burada bulut karma arama yönetme?

Gezinme yukarı ayarlamaSharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 gruptaki Yönetim Merkezi'ndeki şirket içi içerik.

Tüm diğer ayarlarını yönetmeSharePoint OnlineOffice 365içinde arama yönetiminde.

Gezgin bulut karma arama ile aynı içerik kaynakları gezinme ve önceki SharePoint Server sürümleriyle aynı arama bağlayıcılar kullanın. Bu, gezinme ve içerik SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 ve SharePoint Server 2016 gruplarına Office 365 arama dizini anında olanak sağlar. Ancak, SharePoint OnlineOffice 365 içinde eklemeyi özel güvenlik trimmersdesteklemediğinden gerektiren özel güvenlik kırpma, içerik dizin oluşturamazsınız.

Gezgin SharePoint Server önceki sürümleriyle aynı varsayılan dosya türlerini gezinme. Diğer dosya türleri şirket içi gezinme gerekiyorsa, SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 gruba yalnızca özel IFilters ekleyin. SharePoint Server 2013veya SharePoint Server 2016 gruptan Gezgin gezindiğinde ve arama dizinine Office 365içerir hangi dosya türlerinin de değiştirebilirsiniz.

Siz SharePoint Onlinearama şemasında yönetebilir, SharePoint Online'daki arama Merkezi'ni yönetmemakalesine bakın.

Varsayılan eşlemeler arasında Office 365 arama şemasında gezilen ve yönetilen özellikleri şirket içi içerik için de geçerlidir. Varolan, standart SSA kaldırmayın sürece, SharePoint Serverarama şemasında hala ayarlayabilirsiniz, ancak bu arama şeması şirket içi içeriğinizi SSA bulut gezindiğinde uygulama çalışmaz.

Arama şemasında SharePoint Onlineyönetmek için kullanıcı arabiriminde kategorileri gibi özelliklerini başlangıcını arasındaki fark gezilen özellikleri ve yönetilen özelliklere otomatik olarak oluşturulan göremiyorum.

Office 365içinde depolanan içerik için arama şemasını Kiracı ve site koleksiyonu düzeyinde özelleştirebilirsiniz. Şirket içi depoladığı içeriği için yalnızca arama şemasını Kiracı düzeyinde özelleştirebilirsiniz. Arama dizinine, şirket içi depoladığı içeriği için meta veri IsExternalContent true olarak ayarlanmış yönetilen özellik bulunur.

Arama sonucu olan kırpılmış güvenlik kullanıcının Office 365 kimliğine bağlı. Derecelendirme şirket içi ve Office 365 içerik arasında ayrım yapmaz ve arama Merkezi'nde iyileştirici Office 365 ve şirket içi hem içeriğini gösterir. Ancak, bazı farklılıklar da vardır:

 • Arama sonucu bağlantıdan açma. Şirket içi içerikten gelen arama sonucu'dan bir bağlantı açmak için kullanıcılar şirket içi intranet sanal özel ağ (VPN) bağlantısı üzerinden bağlı ya da içeriği depolandığı oturum açmanız gerekir. Alternatif olarak, SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016için ters proxy Aygıt yükleyerek bu tür bağlantıları açmak kullanıcıları etkinleştirin.

 • Önizlemelerini. Kullanıcı Office 365gelen arama sonucu üzerinde bekletildiğinde içerik önizlemesini yanı sıra içeriği hakkında bilgiler görüntülenir. Şirket içinden gelen arama sonuçlarında içeriği hakkında bilgi otomatik olarak görüntülenir, ancak bu içerik önizlemelerini görüntüleme yeteneği ayarlamanız gerekir.

Nasıl karma arama iş bulut?

Bulut arama hizmeti uygulaması (SSA)anahtar öğedir. Siz SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 çalıştıran bir SharePoint grubu ayarlama ve bu grupta SSA bulut oluşturun. Yalnızca bir bulut SSA SharePoint Server grup başına destekleriz.

Şu şekilde yapılır:

SharePoint Server içerik grubu, bir SharePoint sunucusuyla bulut SSA ve Office 365 çizimde gösterilir. Şirket içi içeriğinden buluta SSA, Office 365'te arama dizini aracılığıyla bilgileri akar.
 • Şirket içi içerik (1) SSA bulutta Gezgin tarafından gezinilen (2) ve Office 365 (3) arama dizinine gönderilen.

 • Kullanıcıların SharePoint Online ' te Arama Merkezi (4) sorgu girin, Office 365 (3) arama dizinine gönderilen sorgu ve sonuçlar SharePoint Online için Arama Merkezi (4) döndürülür.

 • Gerekirse, site aramada SharePoint Server 2013 veya SharePoint Server 2016 arama dizininiz Office 365gelen arama sonuçları elde etmek için ayarlayabilirsiniz. Kullanıcıların bir sorgu bir şirket içi site arama kutusu (5) içinde girin ve sorguyu Office 365 (3) arama dizini için bulut SSA (2) sunucusuyla aracılığıyla gönderilir. Sonuçlar bulut SSA (2) sunucusuyla yoluyla şirket içi site arama kutusu (5) için döndürülür.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Bulut karma SharePoint arayın planlama

SharePoint Server 2013'le Yapılandır bulut karma arama

SharePoint Server 2016 ile yapılandır bulut karma arama

SharePoint karma arama

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×