Boyutlar ve ölçüleri ve Skype Kurumsal çevrimiçi arama Kalitesi Panosu Microsoft Teams için kullanılabilir

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Arama Kalitesi Panosu (CQD) Microsoft Teams ve Skype Kurumsal Çevrimiçi için fikirler içine Microsoft Teams ve Skype Kurumsal hizmetlerde kullanılarak yapılan aramalar kalitesini elde etmenizi sağlar. Bu konu, boyutlar ve ölçüleri CQD tarafından kullanıma sunulan hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. CQD ve etkinleştirmek nasıl hakkında daha fazla bilgi edinmek için açma ve Microsoft takımlar ve Skype Kurumsal çevrimiçi için arama Kalitesi Panosu kullanarakbakın.

Birinci ve ikinci uç noktası sınıflandırma

Boyutlar ve ölçüleri arama Kalitesi Panosu (CQD) içinde birçoğunu ilk veya ikinci olarak etiketli. Arama ilk olarak etiketlenen ya da hangi uç noktası akışında söz konusu aşağıdaki mantık belirler:

  • Bir sunucu akış/aramada söz konusu ise, önce her zaman bir Server uç noktası (AV MCU, aracı sunucu, vb.) olacaktır.

  • İki sunucu tarafı arasında akış olmadığı sürece ikinci her zaman bir istemci bitiş olacaktır.

  • Her iki bitiş sırayı karşılaştırması ilk aynı türündeyse, ikinci kullanıcı aracısı kategorisini iç sıralamaya dayanır. Bu tutarlı sıralama sağlar.

Örneğin, her satırı bir akış yer alan kullanıcı aracıları çifti temsil eder:

Arayan Kullanıcı Aracısı kategorisi

Aranan kullanıcı aracısı kategorisi

İlk bitiş noktası

İkinci uç noktası

İlk arayan olur

AV MCU

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

AV MCU

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

DOĞRU

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

AV MCU

AV MCU

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

YANLIŞ

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

YANLIŞ

AV MCU

Aracı sunucusu

Aracı sunucusu

AV MCU

Aracı sunucusu

AV MCU

Aracı sunucusu

AV MCU

DOĞRU

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC telefon (Skype Kurumsal IP Phone)

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC telefon (Skype Kurumsal IP Phone)

DOĞRU

OC telefon (Skype Kurumsal IP Phone)

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC (Skype Kurumsal istemcisi)

OC telefon (Skype Kurumsal IP Phone)

YANLIŞ

Not : Birinci ve ikinci sınıflandırma arayan veya Aranan hangi uç noktası olan ayrı olduğunu. Hangi uç noktasını tanımlamak için kullanılabilecek ilk olduğu arayan boyut arayan veya Aranan oldu.

Boyutları

Aşağıdaki tabloda CQD içinde şu anda kullanılabilecek boyutlarını listelenmiştir:

Boyut adı

Veri türü / birimler

Açıklama

Ne boş değerleri gösterir mi

Örnek değerler

İlk ağ

Dize

Alt ağının alt ağdaki Kiracı yapı verilere portalına yüklenmiş olup olmadığını medya akışı için ilk bitiş noktası tarafından kullanılır.

Boş değerler bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu verileri gösterir.

10.0.1.12.0

İlk ağ adı

Dize

Medya akışı için portalına yüklenmiş yapı veri Kiracı eşleme alt ağdaki dayalı ilk uç noktası tarafından kullanılan ağ adı.

Boş değerler uç noktası veya ağ tarafından bildirilen değil ağ verilerini ağ adı alt eşleme verileri tanımlı olmadığı gösterir.

ABD / WA / REDMOND

İlk ağ aralığı

Dize

Önek/aralık medya akışı için eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere göre ilk uç noktası tarafından kullanılan alt ağ.

Uç nokta veya ağ tarafından bildirilen değil ağ verilerini alt eşleme verileri tanımlı ağ aralık yok boş değerleri gösterir.

24

İlk yapı adı

Dize

İlk bitiş bulunduğu yapı adını eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı ad oluşturma yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Ana

İlk sahipliği türü

Dize

İlk bitiş bulunduğu yapı sahipliğini türünü eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı sahipliğini olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Contoso-BT

İlk yapı türü

Dize

İlk bitiş bulunduğu yapı türünü portalına yüklenmiş yapı veri Kiracı için eşleme alt temel.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ türü alt eşleme verileri tanımlı oluşturuluyor olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Açık Office

İlk yapı Office türü

Dize

İlk bitiş bulunduğu türü oluşturma office eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere temel.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ office türü alt eşleme verileri tanımlı oluşturuluyor olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Office

İlk Şehir

Dize

İlk bitiş bulunduğu şehir eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı Şehir olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Redmond

İlk posta kodu

Dize

İlk bitiş bulunduğu posta kodu eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ ZIP Kodu alt eşleme verileri tanımlı olmayan bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

98052

İlk ülke

Dize

İlk bitiş bulunduğu ülke eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı ülke olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

USA

İlk durumu

Dize

İlk bitiş bulunduğu durumu eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı durumu yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

WA

İlk bölge

Dize

İlk bitiş bulunduğu bölge eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı bölge yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Kuzey Amerika

İlk Express yol

Boolean

Medya akışı için ilk bitiş noktası tarafından kullanılan alt etkinleştirilmişse doğru Kiracı için eşleme alt ağdaki dayalı Express yönlendirmek için veri oluşturmaya portalına yüklenmiş.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri ayarlama hızlı yolu bayrağı yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

TRUE

İkinci ağ

Dize

Alt ağının alt ağdaki Kiracı yapı verilere portalına yüklenmiş olup olmadığını medya akışı için ikinci bitiş noktası tarafından kullanılır.

Boş değerler bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu verileri gösterir.

10.0.1.12.0

İkinci ağ adı

Dize

Medya akışı için portalına yüklenmiş yapı veri Kiracı eşleme alt ağdaki dayalı ikinci uç noktası tarafından kullanılan ağ adı.

Boş değerler uç noktası veya ağ tarafından bildirilen değil ağ verilerini ağ adı alt eşleme verileri tanımlı olmadığı gösterir.

ABD / WA / REDMOND

İkinci ağ aralığı

Dize

Önek/aralık medya akışı için eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere göre ikinci uç noktası tarafından kullanılan alt ağ.

Uç nokta veya ağ tarafından bildirilen değil ağ verilerini alt eşleme verileri tanımlı ağ aralık yok boş değerleri gösterir.

24

İkinci yapı adı

Dize

İkinci uç bulunduğu yapı adını eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı ad oluşturma yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Ana

İkinci sahipliği türü

Dize

İkinci uç bulunduğu yapı sahipliğini türünü eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı sahipliğini olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Contoso - BT

İkinci yapı türü

Dize

Yapı veri portalına yüklenmiş Kiracı için eşleme alt ikinci uç bulunduğu yapı türünü temel.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ türü alt eşleme verileri tanımlı oluşturuluyor olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Açık Office

İkinci yapı Office türü

Dize

İkinci uç bulunduğu türü oluşturma office eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ office türü alt eşleme verileri tanımlı oluşturuluyor olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Office

İkinci Şehir

Dize

İkinci uç bulunduğu şehir eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı Şehir olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Redmond

İkinci posta kodu

Dize

Posta kodu ikinci uç bulunduğu eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ ZIP Kodu alt eşleme verileri tanımlı olmayan bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

98052

İkinci ülke

Dize

İkinci uç bulunduğu ülke eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı ülke olmaması bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

USA

İkinci durumu

Dize

İkinci uç bulunduğu durumu eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı durumu yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

WA

İkinci bölge

Dize

İkinci uç bulunduğu bölge eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere dayalı.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri tanımlı bölge yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

Kuzey Amerika

İkinci Express yol

Boolean

Alt kullandıysanız, doğru medyayı ikinci uç noktası tarafından akış eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere göre Express yönlendirmek için etkinleştirilir.

Boş değerler ağ verilerini ağ şirket ağı içinde değil veya ağ alt eşleme verileri ayarlama hızlı yolu bayrağı yok bitiş noktası tarafından değil bildirilen gösterir.

TRUE

İlk şirket içinde

Numaralandırma

İlk bitiş noktası eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere göre şirket ağı içinde alt ağda yer alıyordu varsa gösterir. Varsayılan olarak, dışındaki uç noktası olarak kabul edilir.

Olası değerler:

  • İçinde

  • Dışına

-

İçinde

İkinci iç şirket

Numaralandırma

İkinci uç noktası eşleme alt portalına yüklenmiş Kiracı yapı verilere göre şirket ağı içinde alt ağdaki yer alıyordu olmadığını belirtir. Varsayılan olarak, dışındaki uç noktası olarak kabul edilir.

Olası değerler:

  • İçinde

  • Dışına

-

İçinde

İlk Kiracı kimliği

Dize

Office 365 Kiracı kimliği ilk uç noktası.

Kiracı kimliği ilk uç noktası değil belirlenmesi boş değerleri göstermek. Bu uç bir şirket içi Skype Business Server dağıtımı imzalandıktan gösterebilir.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

İkinci Kiracı kimliği

Dize

Office 365 Kiracı kimliği ikinci uç noktası.

Kiracı kimliği ikinci uç noktası değil belirlenmesi boş değerleri göstermek. Bu uç bir şirket içi Skype Business Server dağıtımı imzalandıktan gösterebilir.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

İlk havuzu

Dize

Skype Kurumsal çevrimiçi havuzu FQDN ilk uç noktasına atanır.

Skype Kurumsal çevrimiçi havuzu için ilk uç doldu boş değerleri gösterir. Bu uç bir şirket içi Skype Business Server dağıtımı imzalandıktan gösterebilir.

pool1.Lync.com

İkinci havuzu

Dize

Skype Kurumsal çevrimiçi havuzu FQDN ikinci uç noktasına atanır.

Skype Kurumsal çevrimiçi havuzu ikinci uç noktaları için doldu boş değerleri gösterir. Bu uç bir şirket içi Skype Business Server dağıtımı imzalandıktan gösterebilir.

pool1.Lync.com

Şirket dışından olmayan

Boolean

İki Federasyon kiracılar arasında yanlış akışlarını Aksi durumda olan true.

Bunu bu Federasyon akış olduysa veya sinyal bazı veri değil toplanan doldu boş değerleri gösterir.

Yanlış

QoE kaydı yok

Boolean

Kalite deneyimi raporu en az bir arama/oturum için kullanılabilecek, true. Birçok boyutlar ve ölçüleri yalnızca QoE kaydı kullanılabilir olduğunda kullanılabilir. Arama başarıyla kurmak değil, QoE kayıt kullanılamaz.

-

Doğru

CDR kaydı yok

Boolean

En az bir arama ayrıntı kayıtları arama/oturum için kullanılabilecek, true.

-

Doğru

Medya satır etiketi

Tamsayı

İçinde SDP medya satır için etiket. Ortam türü etiket video, ses, uygulama paylaşımı veya video tabanlı ekran paylaşımı için kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanın.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

0

Ortam türü

Dize

Tür medya (video, ses, uygulama paylaşımı veya video tabanlı ekran paylaşımı).

-

Ses

İlk sunucusudur.

Boolean

İlk bitiş bir konferans sunucusu (AVMCU, ASMCU) veya diğer medya sunucuları (aracı sunucusu) gibi bir sunucu bitiş veya bir istemci uç noktası, doğru. Olası değerler: istemci, sunucu.

-

Client

İkinci sunucusudur.

Boolean

İkinci uç bir konferans sunucusu (AVMCU, ASMCU) veya diğer medya sunucuları (aracı sunucusu) gibi bir sunucu bitiş veya bir istemci uç noktası, doğru. Olası değerler: istemci, sunucu.

-

Client

İlk arayan olur

Boolean

İlk bitiş arayan ise, doğru (başlatması oturum gerçekleştirme).

-

Doğru

İlk ağ bağlantısı ayrıntı

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan ağ türü. Olası değerler:

  • Kablolu

  • Hesap

  • MobileBB

  • Tünel

  • Diğer

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Kablolu

İkinci ağ bağlantısı ayrıntı

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan ağ türü. Olası değerler:

  • Kablolu

  • Hesap

  • MobileBB

  • Tünel

  • Diğer

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Kablolu

Akış yönü

Dize

Uç noktaları arasında bir akış yönünü belirtir. Olası değerler:

  • İlk ikinci

  • İkinci ilk

Boş değerler veri içermeyen akış yönünü göstermek için bildirildi gösterir.

İlk ikinci

Yükü açıklaması

Dize

Son codec akışında kullanılan adı.

Kullanılabilir veri yok boş değerleri gösterir.

SILKWide

Sesli ve görüntülü arama

Boolean

Arama ses ve video akışlarını yanlış aksi varsa TRUE

Boş değerler veri içermeyen akış medya türlerini göstermek için bildirildi gösterir.

Doğru

Süre 5 saniye veya daha az

Boolean

Akış süre 5 saniye veya daha az, yanlış aksi varsa TRUE.

-

TRUE

Süre 60 saniye veya daha fazla bilgi

Boolean

Akış biri veya birkaçı, 60 saniyede süresini yanlış aksi varsa TRUE.

-

TRUE

Süre (saniye)

Aralığı (saniye)

Saniye cinsinden süre akışının. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

-

062: [1 -2)

Süre (dakika)

Aralık (dakika)

Dakika cinsinden Akış süresi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

-

065: [3-4)

Bitişsaati

Tarih saat

Akış süresi sona erdi. Not Bu boyut raporunda boyut olarak kullanılmak üzere çok fazla satır olabilir. Olabilir filtre yerine kullanılır.

-

2017-02-01 T00:00:01

Yıl

Tamsayı

Akış başlangıcını yıl.

-

2017

Ay

Tamsayı

Akış başlangıcını ay.

-

2

Gün

Tamsayı

Akış başlangıç gününü.

-

1

Saat

Tamsayı

Akış başlangıç saati.

-

1

Dakika

Tamsayı

Akış başlangıcını dakika.

-

30

Saniye

Tamsayı

İkinci akış başlangıç.

-

12

Yılın günü

Tamsayı

Akış başlangıç yılın günü.

-

32

Haftanın Günü

Dize

Akış başlangıç haftanın günü.

-

Çarşamba

Haftanın günü sayısı

Tamsayı

Haftanın başlangıç akış gün sayısı.

-

3

Ay yıl

Dize

Ay ve yıl akış başlangıç.

-

2017 02

Tam ay

Tarih saat

Tam ay akış başlangıç.

-

2017-02-01 T00:00:00

İlk etki alanı

Dize

İlk bitiş kullanarak kullanıcının etki alanı. İlk bitiş bir konferans sunucusu ise, toplantının düzenleyicisi etki alanıdır. Etki alanının senaryoda kullanılan hizmet hesapları de içerebilir.

-

contoso.com

İkinci etki alanı

Dize

İkinci uç kullanarak kullanıcının etki alanı. İkinci uç bir konferans sunucusu ise, toplantının düzenleyicisi etki alanıdır. Etki alanının senaryoda kullanılan hizmet hesapları de içerebilir.

-

contoso.com

İlk kullanıcı aracısı kategorisi

Dize

Kullanıcı Aracısı ilk uç noktasının kategorisi.

Boş değerler 3'üncü taraf kullanıcı aracısı gibi eşleme şu anda yüklü olmayan bir kullanıcı aracısı gösterir.

OC

İkinci kullanıcı aracısı kategorisi

Dize

Kullanıcı Aracısı ikinci uç noktasının kategorisi.

Boş değerler 3'üncü taraf kullanıcı aracısı gibi eşleme şu anda yüklü olmayan bir kullanıcı aracısı gösterir.

OC

İlk kullanıcı aracısı

Dize

İlk bitiş kullanıcı aracısı dizesi.

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen hiçbir kullanıcı aracısı boş değerleri gösterir.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype Kurumsal)

İkinci kullanıcı aracısı

Dize

İkinci uç noktasının kullanıcı aracısı dizesi.

Boş değerler ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen hiçbir kullanıcı aracısı gösterir.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype Kurumsal)

Konferans türü

Dize

Konferans URI türü. Olası değerler:

  • conf:applicationsharing

  • conf:Audio-video

  • conf:Focus

Boş değerler konferans senaryo gösterir.

conf:Audio-video

Konferans kimliği

Dize

Konferans kimliği akışları ile ilişkilendirilmiş. Not Bu boyut raporunda boyut olarak kullanılmak üzere çok fazla satır olabilir. Olabilir filtre yerine kullanılır.

Boş değerler konferans senaryo gösterir.

0001P6GK

İlk istemci uygulaması sürümü

Dize

İlk bitiş noktası için kullanılan uygulama sürümü. Veri kullanıcı aracısı dizesinden ayrıştırılmış.

Boş değerleri sürümü dizesi ayrıştırılamayan veya değer değil bildirildi gösterir.

16.0.7766.2047

İkinci istemci uygulaması sürümü

Dize

İkinci uç noktaları için kullanılan uygulama sürümü. Veri kullanıcı aracısı dizesinden ayrıştırılmış.

Boş değerleri sürümü dizesi ayrıştırılamayan veya değer değil bildirildi gösterir.

16.0.7766.2047

Aktarım

Dize

Akış tarafından kullanılan ağ aktarım türü. Olası değerler:

  • UDP

  • TCP

  • Tanınmayan

  • Tanınmayan sistem taşıma türünü TCP veya UDP olup olmadığını belirlemek değil olduğunu gösterir.

Boş değerleri taşıma türünü değil bildirildi veya medya yolunu değil kuruldu gösterir.

UDP

İlk bağlantı ICE

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan ICE bağlantı türü. Olası değerler:

  • DOĞRUDAN doğrudan ağ yolu

  • Geçiş aracılığıyla - geçiş

  • HTTP - HTTP proxy üzerinden

  • BAŞARISIZ - bağlantısı başarısız oldu

Bağlantı türü değil bildirildi veya medya yolunu değil kuruldu boş değerleri gösterir.

DOĞRUDAN

İkinci bağlantı ICE

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan ICE bağlantı türü. Olası değerler:

  • DOĞRUDAN doğrudan ağ yolu

  • Geçiş aracılığıyla - geçiş

  • HTTP - HTTP proxy üzerinden

  • BAŞARISIZ - bağlantısı başarısız oldu

Bağlantı türü değil bildirildi veya medya yolunu değil kuruldu boş değerleri gösterir.

DOĞRUDAN

İlk IP adresi

Dize

İlk bitiş noktası için IP adresi. Not Bu boyut raporunda boyut olarak kullanılmak üzere çok fazla satır olabilir. Bunun yerine bir filtre olarak kullanılabilir.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

10.0.0.10 arasında

İkinci IP adresi

Dize

İkinci uç noktası için IP adresi.

Not : Bu boyut raporunda boyut olarak kullanılmak üzere çok fazla satır olabilir. Bunun yerine bir filtre olarak kullanılabilir.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

10.0.0.10 arasında

İlk bağlantı hızı

Bit / saniye

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağdaştırıcısı tarafından bildirilen saniyede bit bağlantı hızı.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

10000000

İkinci bağlantı hızı

Bit / saniye

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağdaştırıcısı tarafından bildirilen saniyede bit bağlantı hızı.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

10000000

İlk bağlantı noktası

Bağlantı noktası

Medya dosyalarını ilk bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağlantı noktası numarası.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

50018

İkinci bağlantı noktası

Bağlantı noktası

Medya dosyalarını ikinci bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağlantı noktası numarası.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

50018

İlk Yansımalı yerel IP

Dize

Medya geçiş sunucu tarafından görüldüğü gibi ilk uç noktası IP adresi. Bu genellikle genel internet'dır akışı için ilk uç noktaları için ilişkilendirilmiş IP adresini.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

104.43.195.251

İkinci Yansımalı yerel IP

Dize

Medya geçiş sunucu tarafından görüldüğü gibi ikinci uç noktası IP adresi. Bu genellikle genel internet'dır akışı için ikinci uç noktaları için ilişkilendirilmiş IP adresini.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

104.43.195.251

İlk olarak, IP geçiş

Dize

Medya IP adresini sunucu tarafından ilk uç ayrılan geçiş.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

104.43.195.251

İkinci olarak, IP geçiş

Dize

Medya IP adresini sunucu tarafından ikinci uç ayrılan geçiş.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

104.43.195.251

İlk geçiş bağlantı noktası

Tamsayı

İlk bitiş noktası tarafından medya geçiş sunucuda ayrılan medya bağlantı noktası.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

3478

İkinci geçiş bağlantı noktası

Tamsayı

Medya bağlantı noktası medya geçiş sunucuda ikinci bitiş noktası tarafından ayrılmış.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

3478

İlk alt

Dize

Medya akışı için her sekizli ayırmak tireler ile ilk bitiş noktası tarafından kullanılan alt.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

104.43.195.0

İkinci alt

Dize

Medya akışı için her sekizli ayırmak kesik çizgiler ikinci bitiş noktası tarafından kullanılan alt.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

104.43.195.0

İlk VPN

Boolean

Yanlış VPN bağlantısı aksi ilk bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağdaştırıcısı gösterildiği gibi doğruysa. Bazı VPN's düzgün bu verileri düzgün rapor.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

Doğru

İkinci VPN

Boolean

Yanlış VPN bağlantısı aksi ikinci bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağdaştırıcısı gösterildiği gibi doğruysa. Bazı VPN's düzgün bu verileri düzgün rapor.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

Doğru

Uygulanan bant genişliği kaynağı

Dize

Bant genişliği akışa uygulanmış kaynağını tanımlar. Olası değerler:

  • Statik Mak

  • API Şekil

  • API Modality_All

  • API SendSide BWLimit

  • Tercih değeri

  • KAPATMA

  • ReceiveSide Aç

  • API SDP şekil, uzak RecvSide BWLimit

  • API ServiceQuality

  • API SDP

  • SidePDP alma

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

StaticMax

Bant genişliği Est

Aralık (bit / saniye)

Ortalama tahmini bant genişliği saniyede bit birinci ve ikinci uç noktası arasındaki kullanılabilir.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

026: [260000-270000)

Aracı sunucu atlama bayrağı

Boolean

Medya akış aracı sunucu atlanır ve doğrudan istemci ve PSTN Ağ Geçidi/PBX, arasında çıktı, true yanlış Aksi durumda.

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

Doğru

İlk Cdr bağlantı türü

Dize

Bu akış için kullanılmak üzere ilk uç noktası olarak seçili ICE bağlantı yolu tanımlar. Olası değerler:

  • İşletim Sistemi

  • PeerDerived

  • Stun

  • Kapatma

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

İşletim Sistemi

İkinci Cdr bağlantı türü

Dize

Bu akış için kullanılmak üzere ikinci uç noktası olarak seçili ICE bağlantı yolu tanımlar. Olası değerler:

  • İşletim Sistemi

  • PeerDerived

  • Stun

  • Kapatma

Bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu veri değerlerini belirtmek veya medya yolunu değil kuruldu boş.

İşletim Sistemi

İlk yakalama geliştirme

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan yakalama aygıtının adı. İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan cihazı

  • Video akışları - kamera için kullanılan cihazı

  • Video-temel-ekran paylaşımı akışlarını – ekran scraper

  • Uygulama Paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Kulaklık mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

İkinci yakalama geliştirme

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan yakalama aygıtının adı. İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan cihazı

  • Video akışları - kamera için kullanılan cihazı

  • Video-temel-ekran paylaşımı akışlarını – ekran scraper

  • Uygulama Paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Kulaklık mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

İlk geliştirme sürücüsü yakalama

Dize

İlk bitiş noktası şeklinde tarafından kullanılan yakalama aygıt sürücüsünün adı "üretici: sürüm". İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan sürücüsü

  • Video akışları - kamera için kullanılan sürücüsü

  • Video-temel-ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Microsoft: 10.0.14393.0

İkinci sapma sürücüsü yakalama

Dize

İkinci uç şeklinde tarafından kullanılan yakalama aygıt sürücüsünün adı "üretici: sürüm". İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan sürücüsü

  • Video akışları - kamera için kullanılan sürücüsü

  • Video-temel-ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Microsoft: 10.0.14393.0

İlk geliştirme işlemek

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan işle aygıt adı. İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan sürücüsü

  • Video akışları - kamera için kullanılan sürücüsü

  • Video-temel-ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Kulaklık mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

İkinci işle geliştirme

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan işle aygıt adı. İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan sürücüsü

  • Video akışları - kamera için kullanılan sürücüsü

  • Video-temel-ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Kulaklık mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

İlk geliştirme sürücüsü işlemek

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan işle aygıt sürücüsü adı. İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan sürücüsü

  • Video akışları - kamera için kullanılan sürücüsü

  • Video-temel-ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Microsoft: 10.0.14393.0

İkinci sapma sürücüsü işlemek

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan işle aygıt sürücüsü adı. İçin:

  • Ses akışları - mikrofonu için kullanılan sürücüsü

  • Video akışları - kamera için kullanılan sürücüsü

  • Video-temel-ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı akışlarını - boş

Boş değerleri değil bildirilen bitiş noktası tarafından medya yolunu değil kurulduğundan akışları çalışıldığını veya video tabanlı ekran paylaşımı ve uygulama paylaşımı bu verileri gösterir.

Microsoft: 10.0.14393.0

İlk CPU adı

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan CPU adı.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Contoso CPU X11 1.80 GHz @

İkinci CPU adı

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan CPU adı.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Contoso CPU X11 1.80 GHz @

Çekirdek ilk CPU sayısı

Çekirdek sayısı

İlk bitiş noktası üzerinde kullanılabilir CPU çekirdeği sayısı.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

8

Çekirdek ikinci CPU sayısı

Çekirdek sayısı

CPU çekirdeği ikinci uç noktaları kullanılabilir sayısı.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

8

İlk CPU işlemci hızına

CPU hızı MHz

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan CPU MHz hızı.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

1800

İkinci CPU işlemci hızına

CPU hızı MHz

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan CPU MHz hızı.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

1800

İlk bitiş noktası

Dize

Makine adı uç sunucu bulut hizmeti istemci olup olmadığını ilk bitiş noktası tarafından bildirilen.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

MAKİNEADI

İkinci uç noktası

Dize

Makine adı uç sunucu bulut hizmeti istemci olup olmadığını ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

MAKİNEADI

İlk işletim sistemi

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen işletim sistemi ve mimari dize tam.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 türü: 1(Workstation) Suite: 256 Arch: x64 WOW64: doğru

İkinci işletim sistemi

Dize

İşletim sistemi ve mimari dize ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen tam.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 türü: 1(Workstation) Suite: 256 Arch: x64 WOW64: doğru

İlk OS filtrelenmiş

Dize

İşletim sistemi adı ve birincil ve ikincil sürüm ilk bitiş noktası tarafından bildirilen. Burada bu dizeyi OS adını ve Sürüm'den fazla içeren durumlar olabilir.

Boş değerler ya da bitiş bu bilgileri veya bu bitiş rapordan alınmadığı rapor gösterir.

Windows 10

İkinci OS filtrelenmiş

Dize

İşletim sistemi adı ve birincil ve ikincil sürüm ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen. Burada bu dizeyi OS adını ve Sürüm'den fazla içeren durumlar olabilir.

Boş değerler ya da bitiş bu bilgileri veya bu bitiş rapordan alınmadığı rapor gösterir.

Windows 10

İlk OS mimarisi

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen donanım mimarisi.

Boş değerleri göstermek ya da bitiş bu bilgiler, rapor değil Bu bitiş rapordan alınmadığı veya mimarisi biçimini tanınan edilemedi.

x64

İkinci OS mimarisi

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından bildirilen donanım mimarisi.

Boş değerleri göstermek ya da bitiş bu bilgiler, rapor değil Bu bitiş rapordan alınmadığı veya mimarisi biçimini tanınan edilemedi.

x64

İlk sanallaştırma bayrağı

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen sanallaştırma ortamı türünü belirten bayrak ekleyin. Olası değerler:

  • "0x00" - yok "

  • "0x01" - HyperV

  • "0x02" - VMWare

  • "0x04" - virtual PC

  • "0x08" - Xen PC

Boş değerler bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu verileri gösterir.

0x00

İkinci sanallaştırma bayrağı

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından bildirilen sanallaştırma ortamı türünü belirten bayrak ekleyin. Olası değerler:

  • "0x00" - yok "

  • "0x01" - HyperV

  • "0x02" - VMWare

  • "0x04" - virtual PC

  • "0x08" - Xen PC

Boş değerler bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu verileri gösterir.

0x00

İlk hesap Microsoft sürücüsü

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan Microsoft WiFi sürücüsünün adını bildirilen. Bitiş noktası tarafından kullanılan dili temel değer yerelleştirilmemiş.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Microsoft sanal barındırılan bir ağ bağdaştırıcısı üzerinden

İkinci hesap Microsoft sürücüsü

Dize

Microsoft WiFi Sürücüsü kullanılan bildirilen tarafından ikinci uç noktası adı. Bitiş noktası tarafından kullanılan dili temel değer yerelleştirilmemiş.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Microsoft sanal barındırılan bir ağ bağdaştırıcısı üzerinden

İlk hesap satıcı sürücüsü

Dize

Satıcı ve hesap sürücüsünün bildirilen göre ilk uç noktası adı.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Contoso çift bant Wireless AC sürücüsü

İkinci hesap satıcı sürücüsü

Dize

Satıcı ve ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen hesap sürücüsünün adı.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Contoso çift bant Wireless AC sürücüsü

İlk hesap Microsoft Sürücü sürümü

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen Microsoft WiFi Sürücüsü sürümü.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Microsoft: 10.0.14393.0

İkinci hesap Microsoft Sürücü sürümü

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından bildirilen Microsoft WiFi Sürücüsü sürümü.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Microsoft: 10.0.14393.0

İlk hesap satıcı sürücüsü sürümü

Dize

Satıcı ve ilk bitiş noktası tarafından bildirilen hesap sürücüsünün sürümü.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Contoso:15.1.1.0

İkinci hesap satıcı sürücüsü sürümü

Dize

Satıcı ve ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen hesap sürücüsünün sürümü.

Boş değerler hesap bitiş noktası tarafından kullanılan edilemedi ya da sürücü bilgilerini değil bildirildi gösterir.

Contoso:15.1.1.0

İlk hesap kanal

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan hesap kanal.

Boş değerler hesap kullanılmadığı ya da kanal değil bildirildi gösterir.

10

İkinci hesap kanal

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan hesap kanal.

Boş değerler hesap kullanılmadığı ya da kanal değil bildirildi gösterir.

10

İlk hesap radyo türü

Dize

İlk bitiş noktası tarafından kullanılan hesap radyo türü. HRDSSS için 802.11b eşdeğerdir.

Boş değerler hesap kullanılmıyor veya hesap türü değil bildirildi gösterir.

802.11ac

İkinci hesap radyo türü

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından kullanılan hesap radyo türü. HRDSSS için 802.11b eşdeğerdir.

Boş değerler hesap kullanılmıyor veya hesap türü değil bildirildi gösterir.

802.11ac

İlk DNS sonek

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen ağ bağdaştırıcısı ile ilişkilendirilmiş DNS sonek. Bu değer herhangi bir ağ bağdaştırıcısı türü için bildirilebilir dikkat edin.

Bu değer bitiş noktası tarafından bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Corp.contoso.com

İkinci DNS sonek

Dize

İkinci bitiş noktası tarafından bildirilen ağ bağdaştırıcısı ile ilişkilendirilmiş DNS sonek. Bu değer herhangi bir ağ bağdaştırıcısı türü için bildirilebilir dikkat edin.

Bu değer bitiş noktası tarafından bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Corp.contoso.com

İlk hesap bant

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen olarak kullanılan hesap bant.

Boş değerler ya da değeri bitiş noktası tarafından hesaplanan değil veya değil bildirilen belirtir.

5.0 Ghz

İkinci hesap bant

Dize

Hesap bant ikinci bitiş noktası tarafından belirlendiği şekilde kullanılır.

Boş değerler ya da değeri bitiş noktası tarafından hesaplanan değil veya değil bildirilen belirtir.

5.0 Ghz

İlk hesap sinyal gücü

Dize

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen yüzdesi 0-99 hesap sinyal gücü.

Boş değerler ya da değeri bitiş noktası tarafından hesaplanan değil veya değil bildirilen belirtir.

081: [90-100)

İkinci hesap sinyal gücü

Dize

Hesap sinyal gücü ikinci bitiş noktası tarafından bildirilen yüzdesi 0-99.

Boş değerler ya da değeri bitiş noktası tarafından hesaplanan değil veya değil bildirilen belirtir.

081: [90-100)

İlk hesap pil farkı

Aralık (yüzde)

İlk bitiş noktası tarafından bildirilen pil farkı yüzdesi 0-99 kalan tahmini. Değerler aralığına göre gruplandırılır. 0, aygıtın takılan olduğunu gösterir.

Boş değerler hesap kullanılmadığı ya da gideri değeri değil bildirildi belirtir.

081: [90-100)

İkinci hesap pil farkı

Aralık (yüzde)

İkinci bitiş noktası tarafından bildirilen pil farkı yüzdesi 0-99 kalan tahmini. Değerler aralığına göre gruplandırılır. 0, aygıtın takılan olduğunu gösterir.

Boş değerler hesap kullanılmadığı ya da gideri değeri değil bildirildi belirtir.

081: [90-100)

Ses performansında düşüş Avg

Aralık (anlama fikir puana 0-5)

Akış için ortalama ağ anlama fikir puana performansında düşüş. Ne kadar ağ kaybı ve değişimi etkilenen alınan ses kalitesini temsil eder. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri hiçbir ağ MOS performansında düşüş akışa almayı bitiş noktası tarafından bildirilen veya akış ses akışı olup olmadığını gösterir.

015: [0.01-0.02)

Değişimi

Aralık (milisaniyelik)

Ortalama değişimi milisaniye cinsinden akışı için. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler değişimi veri içermeyen akış almayı bitiş noktası tarafından bildirilen belirtir.

065: [2-3)

MAK değişimi

Aralık (milisaniyelik)

En fazla değişimi milisaniye cinsinden akışı için. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler değişimi veri içermeyen akış almayı bitiş noktası tarafından bildirilen belirtir.

065: [2-3)

Paket kaybı oranı

Aralık (yüzde)

Akış için ortalama paket kaybı oranı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akışa almayı bitiş noktası tarafından bildirilen paket kaybı veri içermeyen gösterir.

050: [1.8-1.9)

Paket kaybı oranı Mak

Aralık (yüzde)

Akış için en büyük paket kaybı oranı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akışa almayı bitiş noktası tarafından bildirilen paket kaybı veri içermeyen gösterir.

041: [0.95-1)

Genel Avg ağ MOS

Aralık (MOS)

Akış için ortalama ağ MOS. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri hiçbir ağ MOS performansında düşüş akışa almayı bitiş noktası tarafından bildirilen veya akış ses akışı olup olmadığını gösterir.

076: [4.4-4.5)

Oran örnekleri Avg altına gizlenmiş

Aralık (Oran)

Ses çerçeve toplam sayısı için paket kaybı gizleme tarafından oluşturulan örnekleri ile ses kare oranı. Değerler aralığına göre gruplandırılır. 0.1 altına gizlenmiş % 10 bulunan çerçeveler örnekleri gösterir.

Bu değer akış alıcı tarafından bildirildi değil veya akış ses akışı değildi boş değerleri gösterir.

015: [0.01-0.02)

Oran örnekleri Avg uzatıldığında

Aralık (Oran)

Ses kare değişimi veya ses çerçeve toplam sayısı kaybına için uzatıldığında örnekleri ile oranı. Değerler aralığına göre gruplandırılır. % 10 ses çerçeveler uzatılmış örnekleri yer alan 0.1 gösterir.

Bu değer akış alıcı tarafından bildirildi değil veya akış ses akışı değildi boş değerleri gösterir.

017: [0.03-0.04)

Gidiş dönüş

Aralık (milisaniye cinsinden)

Belirtildiği şekilde RFC3550 milisaniye ortalama ağ yayma gidiş dönüş süresi hesaplanır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler ya da değeri bitiş noktası tarafından hesaplanan değil veya değil bildirilen belirtir.

070: [15-20)

Gidiş dönüş Mak

Aralık (milisaniye cinsinden)

Belirtildiği şekilde RFC3550 milisaniye cinsinden maksimum ağ yayma gidiş dönüş süresi hesaplanır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler ya da değeri bitiş noktası tarafından hesaplanan değil veya değil bildirilen belirtir.

098: [350-375)

Ağ değişimi Avg

Aralık (milisaniye cinsinden)

Ağ değişimi milisaniye cinsinden ortalaması üzerinde 20 ikinci windows oturumu sırasında hesaplanır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler Akış ses akışı değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil olduğunu belirtir.

066: [3-4)

Video gönderi FECPLR

Aralık (Oran)

Paket kaybı oranı FEC için tüm video akışları ve codec bileşenleri birleşik uygulandıktan sonra. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

014: [0-0.01)

Yerel video çerçevesini kayıp yüzde Avg

Aralık (yüzde)

Video çerçeve ortalama oranını kullanıcıya görüntülendiği gibi kaybolur. Değerler aralığına göre gruplandırılır. Bu ağ kayıpları kurtarılan çerçeveleri içerir.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

160: [80-85)

Al çerçeve oranı ortalama

Aralık (kare / saniye)

Tüm video akışları için alınan saniyede Ortalama kare oturum süresi boyunca hesaplanır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

101: [14.5-15)

Düşük Çerçeve hızı arama yüzdesi

Aralık (yüzde)

Saniyede 7.5 kare'den az olan kare hızı nerede aramayı saatini yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

099: [13.5-14)

Düşük çözünürlüklü arama yüzdesi

Aralık (yüzde)

Çözümleme düşük nerede çağrısının zaman yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır. Eşik daha küçük bir boyut için 120 piksel olur.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

Video paket kaybı oranı

Aralık (Oran)

Kayıp, belirtilen RFC3550 paketlerinin ortalama kesir oturum süresi boyunca hesaplanır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

037: [0.75-0.8)

Video çerçevesini oranı Avg

Aralık (kare / saniye)

Oturum süresi boyunca hesaplanan bir video akışı için alınan saniyede Ortalama kare. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

135: [31.5-32)

Dinamik yeteneği yüzdesi

Aralık (yüzde)

Bu tür aralığına göre gruplandırılmış CPU çalıştıran istemci < %70 beklenen video işleme yeteneği zaman yüzdesi

Boş değerler akış bir video veya video-temel-ekran paylaşımı akış değildi ya da veri akışını alan uç noktası bildirildi değil gösterir.

122: [25-25.5)

Bozulan kutucuğunu yüzde toplam

Aralık (yüzde)

Hangi uzak eşler arası (örneğin, gelen bir Görüntüleyicisi MCU) gönderilen yerine atılır döşemeler yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır. İstemci ve sunucu arasında bant genişliği kısıtlamalarını tarafından gözardı edilen döşemeler neden olabilir.

Boş değerler akış bir uygulama paylaşım akış değildi ya da veri akışı gönderme uç noktası bildirildi değil gösterir.

140: [34-34.5)

AppSharing göreli tek yönlü ortalama

Aralık (milisaniye cinsinden)

Ortalama göreli uygulama paylaşımı akışlarını milisaniye uç noktaları arasında tek yönlü gecikme. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir uygulama paylaşım akış değildi ya da veri akışı gönderme uç noktası bildirildi değil gösterir.

126: [27-27.5)

Gecikme süresi Ortalama işleme AppSharing RDP kutucuğu

Aralık (milisaniye cinsinden)

Konferans sunucuda RDP yığında döşemeler işleme milisaniye ortalama gecikme süresi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerler akış bir konferans bir uygulama paylaşım akışında değildi ya da veri akışı gönderme uç noktası bildirildi değil gösterir.

103: [15.5-16)

Kullanılan ses FEC

Boolean

Ses iletme hata düzeltme (FEC) belirli bir noktada arama sırasında kullanılan true gösterir. Yanlış Aksi

Boş değerler Akış ses akışı değildi ya da veri akışı gönderme uç noktası bildirildi değil gösterir.

Doğru

ClassifiedPoorCall

Boolean

TRUE akış burada listelenen ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Boş değerler akış bildirilen iyi veya düşük olarak sınıflandırılmış için yeterli ölçümleri görüntülenmemesi belirtir.

Doğru

Video düşük VideoPostFecplr nedeniyle

Boolean

TRUE akış kötü burada listelenen Video gönderi FEC PLR Metrik eşik üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Video yerel nedeniyle video düşük kayıp yüzde Avg kare

Boolean

Video akışı kötü Video yerel kare kayıp yüzde Metrik eşik burada listelenir Avg üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Video düşük alınması çerçeve nedeniyle ortalama derecelendirme

Boolean

Video akışı kötü alınması çerçeve oranı Metrik eşik burada listelenir ortalama üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Düşük kare hızı nedeniyle video düşük yüzde arama

Boolean

Video akışı kötü burada listelenen en düşük kare hızını arama yüzde Metrik eşik üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Düşük çözünürlüklü nedeniyle video düşük yüzde arama

Boolean

Video akışı kötü burada listelenen en düşük çözünürlük arama yüzde Metrik eşik üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Video paket kaybı oranı nedeniyle video düşük

Boolean

TRUE video akışını Video paket kaybı Metrik eşik burada listelenir oranını temel düşük olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir? Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Video çerçevesini nedeniyle video düşük Avg derecelendirme

Boolean

Video akışı kötü Video çerçeve oranı Metrik eşik burada listelenir Avg üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

Dinamik özelliği yüzde nedeniyle video düşük

Boolean

Video akışı kötü yüzde Metrik eşik burada listelenir dinamik yeteneğini dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için video olmayan akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış video akışı değildi gösterir.

TRUE

VBSS yetersiz son Kime Video gönderi Fec plr

Boolean

Video akışı dayalı-ekran paylaşımı kötü üzerinde Video gönderi Fec dayalı olarak sınıflandırılmış, true plr Metrik eşik burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman video olmayan akışlarını dayalı-ekran paylaşımı için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış akış paylaşımı videoyu göre ekran değildi gösterir.

TRUE

Video yerel nedeniyle VBSS kötü kayıp yüzde Avg kare

Boolean

TRUE dayalı-ekran paylaşımı video akışını kötü Video yerel kare kayıp yüzde Metrik eşik burada listelenir Avg üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman video olmayan akışlarını dayalı-ekran paylaşımı için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış akış paylaşımı videoyu göre ekran değildi gösterir.

TRUE

Ortalama alınması çerçeve nedeniyle VBSS düşük oran

Boolean

TRUE dayalı-ekran paylaşımı video akışını kötü alınması çerçeve oranı Metrik eşik burada listelenir ortalama üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman video olmayan akışlarını dayalı-ekran paylaşımı için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış akış paylaşımı videoyu göre ekran değildi gösterir.

TRUE

Yüzde VBSS kötü düşük kare hızı nedeniyle arama

Boolean

TRUE dayalı-ekran paylaşımı video akışını kötü burada listelenen en düşük kare hızını arama yüzde Metrik eşik üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman video olmayan akışlarını dayalı-ekran paylaşımı için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış akış paylaşımı videoyu göre ekran değildi gösterir.

TRUE

LowResolutionCallPercent nedeniyle VBSS düşük

Boolean

TRUE VBSS akış kötü burada listelenen en düşük çözünürlük arama yüzde Metrik eşik üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman video olmayan akışlarını dayalı-ekran paylaşımı için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış akış paylaşımı videoyu göre ekran değildi gösterir.

TRUE

Bozulan kutucuğunu yüzde toplam nedeniyle AppSharing düşük

Boolean

Uygulama Paylaşımı akış kötü Spoiled kutucuğunu yüzde Metrik eşik burada listelenir toplam üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman uygulama dışı paylaşım akışları için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış bir uygulama paylaşımı akış değildi gösterir.

TRUE

Göreli tek yönlü ortalama nedeniyle AppSharing düşük

Boolean

Uygulama Paylaşımı akış kötü üzerinde göreli bir Wa dayalı olarak sınıflandırılmış, true yAverage Metrik eşik burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman uygulama dışı paylaşım akışları için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış bir uygulama paylaşımı akış değildi gösterir.

TRUE

Gecikme süresi Ortalama işleme RDP kutucuğunu nedeniyle AppSharing düşük

Boolean

Uygulama Paylaşımı akış kötü RDP kutucuğunu işleme gecikme Metrik eşik burada listelenir ortalama üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış, true: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman uygulama dışı paylaşım akışları için yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya akış bir uygulama paylaşımı akış değildi gösterir.

TRUE

Ses kötü nedeniyle değişimi

Boolean

TRUE ses akışı kötü Metrik eşik burada listelenir değişimi üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için ses akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya bir ses akışı paylaşım akış değildi gösterir.

TRUE

Ses kötü gidiş dönüş nedeniyle

Boolean

TRUE ses akışı kötü Metrik eşik burada listelenir gidiş dönüş üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için ses akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya bir ses akışı paylaşım akış değildi gösterir.

TRUE

Paket kaybı nedeniyle ses düşük

Boolean

TRUE ses akışı kötü Metrik eşik burada listelenir paket kaybı dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için ses akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya bir ses akışı paylaşım akış değildi gösterir.

TRUE

Ses kötü nedeniyle performansında düşüş

Boolean

TRUE ses akışı kötü Metrik eşik burada listelenir performansında düşüş üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için ses akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya bir ses akışı paylaşım akış değildi gösterir.

TRUE

Ses kötü nedeniyle altına gizlenmiş oranı

Boolean

TRUE ses akışı kötü altına gizlenmiş Metrik eşik burada listelenir oranı üzerinde dayalı olarak sınıflandırılmış: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?. Her zaman için ses akışlarını yanlış olur.

Boş değerleri uç bu verileri değil bildirilen veya bir ses akışı paylaşım akış değildi gösterir.

TRUE

Sınıflandırılmamış

Boolean

iyi veya düşük sınıflandırılmış için yeterli veri akışı varsa, 0. 1, aksi halde.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

paket kaybı %1, aşıldı varsa 1 Aksi takdirde 0.

-

1

Yetersiz nedeni

Bayraklar

Akış düşük olarak işaretlenmiştir neden tanımlayan bayrakları listesi. Birden çok bayrakları neden akış düşük olarak işaretlenmiştir birden çok nedenleri olabilir beri ayarlama olabilir. Başvurmak için temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir? Ayrıntılar için.

  • Olası değerler:

  • Altına gizlenmiş oranı

  • Performansında düşüş

  • Değişimi

  • Paket kaybı

  • Gidiş dönüş

  • Dinamik yeteneği yüzdesi

  • Düşük Çerçeve hızı arama yüzdesi

  • Al çerçeve oranı ortalama

  • Video çerçevesini oranı Avg

  • Yerel video çerçevesini kayıp yüzde Avg

  • Video paket kaybı oranı

  • Video gönderi Fec plr

  • RDP kutucuğunu işleme gecikme ortalama

  • Göreli tek yönlü ortalama kutucuğunu yüzde toplam yaparım hep bildin

Boş değerler akış düşük olarak sınıflandırılmış değil belirtir.

ConcealedRatio | Performansında düşüş

Yetersiz

Boolean

iyi veya düşük olarak sınıflandırılmış ve akıtmak için yeterli veri akışı varsa, 1 aksi yetersiz 0 olarak sınıflandırılır.

-

1

İyi

Boolean

iyi veya düşük olarak sınıflandırılmış ve akıtmak için yeterli veri akışı varsa, 1 iyi sınıflandırılır. Aksi takdirde 0.

-

1

İlk görüş derecelendirme

Kullanıcı derecesiyle (1-5)

İlk bitiş noktası 1-5 ölçeğinde tarafından akışı ile ilişkili çağrısının Derecelendirme (5 = mükemmel). 0, kullanıcı arama derecelendirme anketi gösterildi ancak bunların Deneyimi Derecelendirme değil gösterir.

Boş değerler hiçbir anket ilk uç noktasına gösterildi gösterir.

5

İkinci geri bildirim derecelendirme

Kullanıcı derecesiyle (1-5)

1-5 ölçeğinde ikinci uç noktaları tarafından akışı ile ilişkili çağrısının Derecelendirme (5 = mükemmel). 0, kullanıcı arama derecelendirme anketi gösterildi ancak bunların Deneyimi Derecelendirme değil gösterir.

Boş değerler hiçbir anket ikinci uç noktasına gösterildi gösterir.

5

İlk geri bildirim simgeleri

Dize

Belirteç ilk uç noktaları'ndan geribildirim sağlamanın bir kullanıcı tarafından ayarlanıp ayarlanmadığını belirten Boole bayrakla görüş belirteçleri listesini içeren dize.

Boş değerleri yok görüş ilk uç noktasının kullanıcı tarafından sağlanan gösterir.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Yankıyı: 1;}

İkinci geri bildirim simgeleri

Dize

Belirteç ikinci uç noktaları'ndan geribildirim sağlamanın bir kullanıcı tarafından ayarlanıp ayarlanmadığını belirten Boole bayrakla görüş belirteçleri listesini içeren dize.

Boş değerleri yok görüş ikinci uç noktasının kullanıcı tarafından sağlanan gösterir.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Yankıyı: 1;}

İlk görüş Ses sorun vardır

Boolean

İlk bitiş noktası gelen görüş belirteçleri belirtirseniz akış Ses sorun yanlış aksi varsa TRUE.

-

false

İkinci geri bildirim Ses sorun vardır

Boolean

Doğru geribildirim belirteçleri ikinci uç noktası gelen seçeneğini belirtirseniz akış Ses sorun yanlış Aksi durumda olduğu.

-

false

İlk görüş Video sorun vardır

Boolean

İlk bitiş noktası gelen görüş belirteçleri belirtirseniz akış video bir sorun yanlış aksi varsa TRUE.

-

false

İkinci geri bildirim Video sorun vardır

Boolean

Doğru ikinci uç noktası gelen görüş belirteçleri seçeneğini belirtirseniz akış video bir sorun yanlış Aksi durumda olduğu.

-

false

İlk Yankı Olay nedenleri

Bayraklar

İlk uç noktaları DeviceEchoEvent yükseltildi nedenlerini belirtmek bayrakları. Tek bir akış için birden çok bayrakları olabilir. Bayraklar şunlardır:

  • BAD_TIMESTAMP - gelen zaman damgasını yakalamak veya kullanılan aygıt işlemek ses örnek bırakılan Düşük Kalite

  • POSTAEC_ECHO - yüksek düzeyde Yankıyı yankı iptali sonra remained

  • En fazla sinyal düzeyi önemli örneklerini yakalama aygıttan sinyal düzeyi MIC_CLIPPING - karşılaştı

  • EVENT_ANLP - yüksek gürültü yakalama gelen ses örnekleri içerir.

Ses akış boş değerleri belirtmek veya hiç olay nedenleri ilk bitiş noktası tarafından bildirilen.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

İkinci Yankı Olay nedenleri

Bayraklar

İkinci uç noktaları DeviceEchoEvent yükseltildi nedenlerini belirtmek bayrakları. Tek bir akış için birden çok bayrakları olabilir. Bayraklar şunlardır:

  • BAD_TIMESTAMP - gelen zaman damgasını yakalamak veya kullanılan aygıt işlemek ses örnek bırakılan Düşük Kalite

  • POSTAEC_ECHO - yüksek düzeyde Yankıyı yankı iptali sonra remained

  • En fazla sinyal düzeyi önemli örneklerini yakalama aygıttan sinyal düzeyi MIC_CLIPPING - karşılaştı

  • EVENT_ANLP - yüksek gürültü yakalama gelen ses örnekleri içerir.

Ses akış boş değerleri belirtmek veya hiç olay nedenleri ilk bitiş noktası tarafından bildirilen.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

İlk Yankı yüzde mik

Aralık (yüzde)

Yankıyı yankı iptali öncesi yakalama veya mikrofon aygıttan sesli ilk bitiş noktası tarafından algılandığında zaman yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

068: [5-10)

İkinci yankıyı yüzde mik

Aralık (yüzde)

Yankıyı yankı iptali öncesi yakalama veya mikrofon aygıttan sesli ikinci bitiş noktası tarafından algılandığında zaman yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

068: [5-10)

İlk Yankı yüzde gönderme

Aralık (yüzde)

Yankıyı ses yakalama veya mikrofon aygıttan yankı iptali sonra ilk bitiş noktası tarafından algılandığında zaman yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

068: [5-10)

İkinci yankıyı yüzde gönderme

Aralık (yüzde)

Yankıyı ses yakalama veya mikrofon aygıttan yankı iptali sonra ikinci bitiş noktası tarafından algılandığında zaman yüzdesi. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

068: [5-10)

İlk sinyal düzeyi gönderme

Aralık (dB desibel)

Ortalama enerji düzeyini mono konuşma sınıflandırılmış ses için ses gönderilen veya ilk uç tarafından stereo konuşma sol kanal. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

055: [-15 -10)

İkinci sinyal düzeyi gönderme

Aralık (dB desibel)

Ortalama enerji düzeyini mono konuşma sınıflandırılmış ses için ses gönderilen veya sol kanal ikinci uç tarafından stereo konuşma. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

055: [-15 -10)

İlk alınması sinyal düzeyi

Aralık (dB desibel)

Alınan ses mono konuşma sınıflandırılmış ses için ortalama enerji düzeyini veya ilk uç tarafından stereo konuşma sol kanal. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

056: [-10 -5)

İkinci alınması sinyal düzeyi

Aralık (dB desibel)

Alınan ses mono konuşma sınıflandırılmış ses için ortalama enerji düzeyini veya sol kanal ikinci uç tarafından stereo konuşma. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

056: [-10 -5)

İlk gürültü düzeyi gönderme

Aralık (dB desibel)

Ses belirleneceğinin için ses gönderilen ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya ilk uç tarafından stereo gürültü sol kanal olarak. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

048: [-50 -45)

İkinci gürültü düzeyi gönderme

Aralık (dB desibel)

Ses belirleneceğinin için ses gönderilen ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya stereo gürültü ikinci uç tarafından sol kanal olarak. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

048: [-50 -45)

İlk alınması gürültü düzeyi

Aralık (dB desibel)

Alınan ses belirleneceğinin ses için ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya ilk uç tarafından stereo gürültü sol kanal olarak. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

048: [-50 -45)

İkinci alınması gürültü düzeyi

Aralık (dB desibel)

Alınan ses belirleneceğinin ses için ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya stereo gürültü ikinci uç tarafından sol kanal olarak. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

048: [-50 -45)

İlk ağ kalitesi olay oranı gönderme

Aralık (Oran)

İlk bitiş ağ algılanan çağrısının kesir çalışmasının gönderilen ses kalitesi neden olan. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

015: [0.01-0.02)

İkinci ağ Gönder kalite olay oranı

Aralık (Oran)

Kesir çağrısının ikinci uç ağ Algılanan kötü gönderilen ses kalitesini neden olan. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

015: [0.01-0.02)

İlk ağ kalitesi olay oranı alma

Aralık (Oran)

İlk bitiş ağ algılanan çağrısının kesir çalışmasının alınan ses kalitesi neden olan. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

015: [0.01-0.02)

İkinci ağ kalitesi olay oranı alma

Aralık (Oran)

Kesir çağrısının ikinci uç ağ Algılanan kötü alınan ses kalitesini neden olan. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

015: [0.01-0.02)

İlk ağ gecikmesi olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş ağ gecikmesi algılanan çağrısının kesir gerçek zamanlı iki yönlü iletişimi yeteneğini etkileyen önemli. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci ağ gecikmesi olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç ağ gecikmesi algılanan çağrısının kesir gerçek zamanlı iki yönlü iletişimi yeteneğini etkileyen önemli. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk ağ bant genişliği düşük olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş kullanılabilen bant veya bant genişliği İlkesi algılanan çağrısının kesir çalışmasının gönderilen ses kalitesi neden olacak düşük. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci ağ bant genişliği düşük olay oranı

Aralık (Oran)

Kesir çağrısının ikinci uç kullanılabilen bant veya bant genişliği İlkesi Algılanan kötü gönderilen ses kalitesini neden olacak düşük. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk CPU yetersiz olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş kullanılabilir CPU kaynakları algılanan çağrısının kesir yetersiz ve düşük ses kalitesi nedeniyle gönderilir ve alınır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci CPU yetersiz olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç kullanılabilir CPU kaynakları algılanan çağrısının kesir yetersiz ve düşük ses kalitesi nedeniyle gönderilir ve alınır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt yarım çift yönlü AEC olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş sorun algılandı ve gerçek zamanlı iki yönlü iletişimi yeteneğini etkilenen yarı çift yönlü modunda yankıyı canceller çalıştırılan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt yarım çift yönlü AEC olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç sorun algılandı ve gerçek zamanlı iki yönlü iletişimi yeteneğini etkilenen yarı çift yönlü modunda yankıyı canceller çalıştırılan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt işlemek işlevsel değil olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş işle aygıt algılandı çağrısının kesir düzgün çalışmıyor. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt işlemek işlevsel değil olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç noktası oluşturma aygıtı algılandı çağrısının kesir düzgün çalışmıyor. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt değil düzgün olay oranı yakalama

Aralık (Oran)

İlk bitiş yakalama aygıtı algılandı çağrısının kesir düzgün çalışmıyor. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt değil düzgün olay oranı yakalama

Aralık (Oran)

İkinci uç yakalama aygıtı algılandı çağrısının kesir düzgün çalışmıyor. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt bu durumun olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş bu durumun veya boşluklar ses çalınıyor veya, yakalanan algılanan çağrısının kesir çalışmasının gönderilen veya alınan ses kalitesi nedeniyle. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt bu durumun olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç hataları ve boşluklar ses çalınıyor veya, yakalanan algılanan çağrısının kesir çalışmasının gönderilen veya alınan ses kalitesi nedeniyle. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt düşük SNR olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş çalışmasının gönderilen ses kalitesi kaynaklanan gürültü düzeyi düşük konuşma algılanan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt düşük SNR olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç çalışmasının gönderilen ses kalitesi kaynaklanan gürültü düzeyi düşük konuşma algılanan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt düşük konuşma düzeyi olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş çalışmasının gönderilen ses kalitesi kaynaklanan düşük konuşma düzeyi algılanan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt düşük konuşma düzeyi olay oranı

Aralık (Oran)

İkinci uç çalışmasının gönderilen ses kalitesi kaynaklanan düşük konuşma düzeyi algılanan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt kırpma olay oranı

Aralık (Oran)

İlk bitiş noktası algılandı kırpma düşük ses kalitesi kaynaklanan yakalanan ses gönderilen aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt kırpma olay oranı

Aralık (Oran)

Düşük ses kalitesi kaynaklanan yakalanan ses ikinci uç noktası algılandı kırpma gönderilen aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt Yankı Olay oranı

Aralık (Oran)

Düşük ses kalitesi neden ilk algılanan uç noktası yankıyı gönderilen aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt Yankı Olay oranı

Aralık (Oran)

Düşük ses kalitesi neden ikinci uç noktası algılandı yankıyı gönderilen aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

Yankıyı oranı olay oranında sonuna ilk aygıtı

Aralık (Oran)

İlk bitiş yakın bitiş sinyal düzeyi düşük gönderilen ses kalitesini neden Yankı düzeye oranını algılanan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt yankıyı oranı olay oranında sonuna

Aralık (Oran)

İkinci uç yakın bitiş sinyal düzeyi düşük gönderilen ses kalitesini neden Yankı düzeye oranını algılanan aramayı kesir. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt işlemek sıfır birim olay oranı

Aralık (Oran)

Kesir çağrısının ilk uç noktası algılanan aygıt işle Birim 0'dır. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt işlemek sıfır birim olay oranı

Aralık (Oran)

Uç noktası ikinci çağrısının kesir aygıt işle Birim 0'dır algılanan. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıt işlemek sessiz olay oranı

Aralık (Oran)

Aramanın kesir aygıt işle sesinin kapalı bu ilk uç noktası algılandı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıt işle sessiz olay oranı

Aralık (Oran)

Bitiş noktası ikinci çağrısının kesir aygıt işle kapalıdır algılandı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

Birden çok uç olay ilk aygıtı sayma

Aralık (Oran)

İlk bitiş noktası aynı oda veya akustik ortamında birden çok uç algılanan arama sırasında sayısı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

Aygıt ikinci birden çok uç olay sayısı

Aralık (Oran)

İkinci uç aynı oda veya akustik ortamında birden çok uç algılanan arama sırasında sayısı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İlk aygıtı Howling olay sayısı

Aralık (Oran)

İlk bitiş düşük kalitede ses howling veya ses Acı formda neden aynı oda veya ortamında akustik iki veya daha fazla uç algılanan arama sırasında sayısı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya ilk bitiş noktası tarafından bildirilen değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

İkinci aygıtı Howling olay sayısı

Aralık (Oran)

İki veya daha fazla uç ikinci uç düşük kalitede ses howling veya ses Acı formda neden aynı oda veya akustik ortamı algılanan arama sırasında sayısı. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

Boş değerleri ses akış veya bildirilen tarafından ikinci uç noktası değil veri gösterir.

016: [0.02-0.03)

Hata raporu gönderen

Dize

Arama hata raporu akışı için hangi uç noktası gönderilen gösterir. Bu raporu arama Kurulum veya arama açılan sorun aramasıyla gösterebilir ve ek telemetri içerir.

Boş değerler hiçbir arama hata raporu gönderildi belirtir.

Ad

Medya hatası

Dize

Akış için arama hata raporu bir medya düzeyi hata varsa olmadığını belirtir. Bu raporu arama Kurulum veya arama açılan sorun aramasıyla gösterebilir ve ek telemetri içerir.

Boş değerler hiçbir arama hata raporu gönderildi belirtir.

Doğru

Medya başarısızlığı türü

Dize

Akışı ile ilişkili medya başarısızlığı türü. Olası değerler şunlardır:

  • Midcall

  • CallSetup

  • NotMediaFailure.

Boş değerler hiçbir arama hata raporu gönderildi belirtir.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

Aynı bağlantı noktalarını RTP ve RTCP multiplexed true gösterir. Yanlış Aksi durumda.

Boş değerler bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu verileri gösterir.

Doğru

Sürüm stun

Tamsayı

Aramayı oluşturmak için kullanılan STUN protokolü sürümü.

Boş değerler bitiş noktası tarafından bildirilen değil Bu verileri gösterir.

2

Medya Aktarma

Dize

Medya relay(s) oturumu için kullanılan IP adresi. Geçiş ayrılır çifti bildirebilir bir '+' Eğer akış.

Bu veri uç noktalarının bildirildi değil boş değerleri gösterir.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Kurulum hata nedeni arama

Numaralandırma

Neden medya bağlantısı için arama kurulamadı birini sınıflandırma. Olası değerler:

  • Eksik FW derin paket İnceleme muafiyeti kuralı - ağ donanımı büyük olasılıkla yol boyunca derin paket İnceleme kuralları nedeniyle kurulan medya yolunu engelledi gösterir. Bu nedeniyle proxy veya güvenlik duvarı değil doğru biçimde yapılandırılmasını kuralları.

  • Eksik FW IP engelleme muafiyet kuralı - Office 365 ağa kurulan ağ donanımı büyük olasılıkla yol boyunca medya yolunu engelledi gösterir. Bu proxy veya güvenlik duvarı kurallarını doğru IP adresleri ve Skype Kurumsal trafiği için kullanılan bağlantı noktaları erişmesine izin vermek için yapılandırılmamış olabilir.

  • Diğer – gösterir medya yolu için aramayı kurulamadı ancak kök nedenini değil sınıflandırılmış.

  • Medya hatası değil - medya yolunu değiştirilmesiyle hiçbir sorun algılandı gösterir.

Boş değerler ayarlama arama bilinen medya sorunu nedeniyle başarısız değil gösterir.

FW IP engelleme muafiyet kuralı eksik

Anonim Katıl oturum değil

Boolean

Anonim, yanlış konferansa katılmaya kullanıcı Aksi takdirde, true.

Boş değerler kullanıcı anonim olarak ya da olmasın katıldığında olmadığını belirlemek için veri içermeyen gösterir.

Doğru

Medya tanı Blob bulunur

Boolean

Oturumu medya Tanılama verileri, yanlış Aksi durumda olduğundan, true.

Bu akış için bazı sinyal veri toplanan değil boş değerleri gösterir.

Doğru

Kullanılan Dns çözümleme önbelleğini

Boolean

Medya geçiş adresini, aksi halde False çözümlemek için bitiş noktası DNS önbelleğini kullandıysanız, true.

Bu veri uç noktası bildirildi değil boş değerleri gösterir.

Yanlış

Ağ bağlantısı ayrıntı çifti

Numaralandırılmış çifti

Ağ bağlantısı ayrıntı birinci ve ikinci uç noktası çifti. Olası değerler:

  • Hesap: hesap

  • Hesap: kablolu

  • Kablolu: hesap

  • Kablolu: kablolu

  • MobileBB: MobileBB

  • MobileBB: diğer

  • MobileBB: tünel

  • MobileBB: hesap

  • MobileBB: kablolu

  • Diğer: diğer

  • Diğer: hesap

  • Diğer: kablolu

  • Tünel: tünel

  • Tünel: hesap

  • Tünel: kablolu

  • : MobileBB

  • : Diğer

  • : Tünel

  • : hesap

  • : Kablolu

  • :

Bitiş noktası ağ bağlantısı türü bilinmeyen numaralandırma içinde boş değerleri gösterir. Aramayı kurulamadı bu oluşabilir.

Kablolu: kablolu

Kullanıcı Aracısı kategori çifti

Numaralandırılmış çifti

Birinci ve ikinci uç noktası için kullanıcı aracısı kategori çifti.

Numaralandırma içinde boş değerleri uç noktası kullanıcı aracısı bilinen bir tür değildi gösterir.

AV MCU: OC

Sunucu çifti olur

Numaralandırılmış çifti

Birinci ve ikinci uç tanımlayıcısı istemci veya sunucu olarak çifti. Olası değerler: İstemci: istemci, istemci: sunucu, sunucu: sunucu.

Hiçbir boş değer

İstemci: sunucu

Bağlantı ICE çifti

Numaralandırılmış çifti

Her bitiş noktası tarafından kullanılan ICE bağlantı türü çifti. Olası değerler:

  • DOĞRUDAN: DOĞRUDAN

  • DOĞRUDAN: BAŞARISIZ OLDU

  • DOĞRUDAN: HTTP

  • BAŞARISIZ OLDU: BAŞARISIZ OLDU

  • BAŞARISIZ OLDU: GEÇİŞ

  • HTTP: GEÇİŞ

  • :

  • : DOĞRUDAN

  • : BAŞARISIZ OLDU

  • : HTTP

  • : GEÇİŞ

Numaralandırma içinde boş değerleri ICE bağlantı bitiş noktası tarafından kullanılan bilinen veya bildirilen oluşturulamadı gösterir.

DOĞRUDAN: GEÇİŞ

OS çifti

Numaralandırılmış çifti

OS adını ve sürüm birinci ve ikinci uç noktası çifti.

Numaralandırma boş değerleri OS adı ayrıştırılamayan veya son nokta tarafından bildirilen değil gösterir.

Windows 10: Windows 10

Kiracı kimliği çifti

Numaralandırılmış çifti

Kiracı kimlikleri birinci ve ikinci uç noktası çifti.

Kiracı tanımlayıcısı değil belirlenmesi numaralandırma boş değerleri göstermek. Bitiş noktası bir şirket içi Skype Business Server dağıtımı açmışsa oluşabilir.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Yapı adı çifti

Numaralandırılmış çifti

Yapı adı birinci ve ikinci uç noktası çifti.

Uç yapı adını değil belirlenmesi numaralandırma boş değerleri göstermek. Bitiş noktası şirket ağına bulunur veya ağ alt eşleme olmadan sitesinden erişme olduğundan bu olabilir.

Ana yapı: Dal Site oluşturma

İç şirket çifti

Numaralandırılmış çifti

Uç noktaları içindeki veya dışındaki şirket ağının eşlemeyi dayalı şirket ağına bulunduğu olsaydı çifti gösteren. Olası değerler:

  • İçinde: içinde

  • İçinde: dışarıda

  • Dışarıda: dışarıda

-

İçinde: içinde

Senaryo çifti

Numaralandırılmış çifti

Uç noktaları içindeki veya dışındaki alt eşleme ve ağ bağlantısı ayrıntı temelinde şirket ağına bulunduğu olsaydı çifti gösteren.

Not : Çiftleri ayrılır '--'.

Ağ bağlantısı türü her ikisi de uç noktaları için bilinmeyen numaralandırma içinde boş değerleri gösterir.

İstemci iç--istemci iç hesap

IsTeams

Boolean

TRUE akışı için birinci ve ikinci kullanıcı aracıları Microsoft Team uç olmadığını belirtir.

Yanlış kullanıcı aracıları Skype Kurumsal için noktalarıdır gösterir.

Doğru

Boyut veri türü/birimler Notlar:

Aralık

Aralık veya değerleri grubunun sağlanan boyutları aşağıdaki biçimi kullanarak gösterilir:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Örneğin, süre (dakika) boyut saniye çağrı süresi bir aralıktaki değerleri bildirilen değerle temsil eder.

Süre (dakika)

Yorumlama

062: [0-0)

Akış süre = 0 dakika

064: [1-2)

1 dakika < = akış süre < 2 dakika

065: [2-3)

2 dakika < = akış süre < 3 dakika

066: [3-4)

3 dakika < = akış süre < 4 dakika

< Sıralama sırası dize > veri sunum yaparken sıralama düzenini belirlemek için kullanılır ve filtre uygulamak için kullanılabilir. Örneğin, süre (dakika) filtre < "065" küçüktür 2 dakika (beklendiği gibi çalışması filtre uygulamak için satır aralığı '0' gerektiği) süreli akışlarını gösterir.

Not : Sıralama düzenini dizenin gerçek değeri önemli değildir.

Numaralandırma çifti

Aşağıdaki biçimi kullanarak bir numaralandırma çifti olarak sağlanan boyutları gösterilir:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Numaralandırma değerlerini sıralamasını tutarlı ancak ilk veya ikinci uç noktaları sıralamasını yansıtmıyor.

Örneğin, ağ bağlantısı ayrıntı çifti iki uç noktaları için ağ bağlantısı ayrıntı değerleri gösterir:

Ağ bağlantısı ayrıntı çifti

Yorumlama

Kablolu: kablolu

Kullanılan birinci ve ikinci uç noktaları her iki kablolu ethernet bağlantıları.

Kablolu: hesap

İlk bitiş noktası kullanılan kablolu ethernet bağlantısı ve ikinci kullanılan uç noktası Wi-Fi bağlantısı veya ikinci uç noktaları kablolu ethernet bağlantısı ve ilk uç noktası Wi-Fi bağlantısı kullanılan.

: hesap

İlk bitiş noktası hesap bağlantı kullanılan ve ikinci bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağlantısı bilinmiyor veya bir hesap bağlantı ikinci uç kullanılan ve ilk bitiş noktası tarafından kullanılan ağ bağlantınız bilinmiyor.

Boş değerler

Yukarıdaki tabloda olası nedeni neden bir boyut boş olabilir listelenmektedir. Birçok boyutlar ve ölçüleri QoE kaydı kullanılabilir boyut yanlışsa boş olacaktır. Arama başarıyla kurulan edilemedi bu genellikle ortaya çıkar.

Ölçüler

Aşağıdaki tabloda, arama Kalitesi Panosu (CQD) içinde şu anda kullanılabilecek ölçüler listelenmiştir:

Ölçü birimi adı

Birimler

Açıklama

Toplam akış sayısı

Akış sayısı

Medya akışlarını ortam türü ne olursa olsun sayı.

Ses akışı sayısı

Akış sayısı

Ses akışları sayısı.

AppSharing akış sayısı

Akış sayısı

Uygulama paylaşım akışlarını göre RDP sayıda.

Video akışı sayısı

Akış sayısı

Video akışları sayısı.

BAĞ_DEĞ_SAY VBSS akışı

Akış sayısı

Video tabanlı ekran paylaşım akış sayısı.

Düşük ses akışı sayısı

Akış sayısı

Ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses iyi akışı sayısı

Akış sayısı

Ağ ölçümlerine göre iyi olarak sınıflandırılmış ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses Sınıflandırılmamış akışı sayısı

Akış sayısı

İyi veya ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış için yeterli veri görüntülenmemesi ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses yetersiz yüzde

Yüzde

Düşük sınıflandırılmış tüm ses akışları yüzdesini dayalı burada listelenen ağ ölçümlerine: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses OnePercent PacketLoss sayısı

Akış sayısı

Ses akışları ile paket kaybı % 1'den büyük sayısı.

Ses OnePercent PacketLoss yüzde

Yüzde

Tüm ses akışları ile paket kaybı % 1'den büyük yüzdesi.

Ses kötü nedeniyle değişimi sayısı

Akış sayısı

Burada değişimi Metrik aşıyor eşikleri ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses kötü nedeniyle PacketLoss sayısı

Akış sayısı

Burada paket kaybı Metrik aşıyor eşikleri ses akışları sayısını burada listelenir:temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses kötü nedeniyle performansında düşüş sayısı

Akış sayısı

Burada listelenen https://aka.ms/cqd_quality_thresholdsnerede performansında düşüş Metrik eşikleri aşıyor ses akışları sayısı.

Ses kötü nedeniyle gidiş dönüş sayısı

Akış sayısı

Burada gidiş dönüş aşıyor eşikleri ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Ses kötü nedeniyle ConcealedRatio sayısı

Akış sayısı

Burada concealed oranı aşıyor eşikleri ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

AppSharing kötü nedeniyle SpoiledTilePercentTotal sayısı

Akış sayısı

Uygulama Paylaşımı nerede bozulan kutucuğunu yüzde toplam Metrik aşıyor eşikleri akışlarının sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

AppSharing kötü nedeniyle RelativeOneWayAverage sayısı

Akış sayısı

Uygulama Paylaşımı nerede bozulan kutucuğunu yüzde toplam Metrik aşıyor eşikleri akışlarının sayısı burada listelenir: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing kötü nedeniyle RDPTileProcessingLatencyAverage sayısı

Akış sayısı

Uygulama Paylaşımı nerede gecikme Ortalama işleme RDP kutucuğunu aşıyor eşikleri akışlarının sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle VideoPostFecplr sayısı

Akış sayısı

Video akışları nerede Video gönderi Fec plr aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle VideoLocalFrameLossPercentageAvg sayısı

Akış sayısı

Video akışları nerede Video yerel kare kayıp yüzde Avg aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle RecvFrameRateAverage sayısı

Akış sayısı

Video akışlarının nereye alınması çerçeve oranı ortalama aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle LowFrameRateCallPercent sayısı

Akış sayısı

Burada en düşük kare hızını arama yüzde aşıyor eşikleri Video akış sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle LowResolutionCallPercent sayısı

Akış sayısı

Düşük çözünürlük arama yüzde aşıyor eşikleri nerede Video akış sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle VideoPacketLossRate sayısı

Akış sayısı

Burada listelenen https://aka.ms/cqd_quality_thresholdsVideo akışlarının nereye Video paket kaybı oranı eşikleri aşıyor sayısı.

Video düşük nedeniyle VideoFrameRateAvg sayısı

Akış sayısı

Video çerçeve oranı Avg aşıyor eşikleri nerede Video akış sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video düşük nedeniyle DynamicCapabilityPercent sayısı

Akış sayısı

Video akışlarının nereye dinamik özelliği yüzde aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

VBSS kötü nedeniyle VideoPostFecplr sayısı

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akışlarının nereye Video gönderi Fec plr aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

VBSS kötü nedeniyle VideoLocalFrameLossPercentageAvg sayısı

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akışlarının nereye Video yerel kare kayıp yüzde Avg aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

VBSS kötü nedeniyle RecvFrameRateAverage sayısı

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akışlarının nereye alınması çerçeve oranı ortalama aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

VBSS kötü nedeniyle LowFrameRateCallPercent sayısı

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akışlarının nereye düşük kare hızını arama yüzde aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir? .

VBSS kötü nedeniyle LowResolutionCallPercent sayısı

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akışlarının nereye düşük çözünürlük arama yüzde aşıyor eşikleri sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir? .

Yetersiz video akışı sayısı

Akış sayısı

Burada listelenen https://aka.ms/cqd_quality_thresholdsağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış video akışları sayısı.

Video iyi akışı sayısı

Akış sayısı

Ağ ölçümlerine göre iyi olarak sınıflandırılmış video akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video Sınıflandırılmamış akışı sayısı

Akış sayısı

İyi veya ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış için yeterli veri görüntülenmemesi video akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Video yetersiz yüzde

Yüzde

Yetersiz dayalı olarak ağ ölçümleri https://aka.ms/cqd_quality_thresholdsburada listelenen olarak sınıflandırılmış toplam video akışları yüzdesi.

AppSharing yetersiz akış sayısı

Akış sayısı

Uygulama Paylaşımı ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış akışlarının sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

AppSharing iyi akış sayısı

Akış sayısı

Uygulama Paylaşımı ağ ölçümlerine göre iyi olarak sınıflandırılmış akışlarının sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

AppSharing Sınıflandırılmamış akıtmak sayısı

Akış sayısı

Burada listelenen ağ ölçümlerine göre uygulama paylaşımı iyi veya düşük olarak sınıflandırılmış için yeterli veri görüntülenmemesi akışlarını sayıda: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Yetersiz yüzde AppSharing

Yüzde

Toplam uygulama paylaşımı ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış akışlarını yüzdesini burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

BAĞ_DEĞ_SAY VBSS kötü akıtmak

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akış ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

BAĞ_DEĞ_SAY VBSS iyi akıtmak

Akış sayısı

Video-temel-ekran paylaşımı akış ağ ölçümlerine göre iyi olarak sınıflandırılmış sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

BAĞ_DEĞ_SAY VBSS Sınıflandırılmamış akıtmak

Akış sayısı

İyi veya ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış için yeterli veri görüntülenmemesi video-temel-ekran paylaşımı akış sayısı burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Yetersiz yüzde VBSS

Yüzde

Toplam video-temel-ekran paylaşımı yüzdesini burada listelenen ağ ölçümlerine göre düşük olarak sınıflandırılmış akışları: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

AVG çağrı süresi

Saniye

Saniye cinsinden akışlarını ortalama süresi.

İlk görüş derecelendirme Avg

Kullanıcı derecesiyle (1-5)

İlk bitiş kullanarak kullanıcı tarafından bildirilen akışlarını derecelendirme ortalaması. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İkinci geri bildirim derecelendirme Avg

Kullanıcı derecesiyle (1-5)

İkinci uç kullanarak kullanıcı tarafından bildirilen akışlarını derecelendirme ortalaması. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İlk görüş derecelendirme sayısı

Derecelendirilmiş akış sayısı

İlk bitiş kullanarak kullanıcı tarafından derecelendirilmiş akış sayısı. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İkinci geri bildirim derecelendirme sayısı

Derecelendirilmiş akış sayısı

İkinci uç kullanarak kullanıcı tarafından derecelendirilmiş akış sayısı. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İlk görüş derecelendirme yetersiz sayısı

Derecelendirilmiş akış sayısı

İlk bitiş noktası 1 veya 2 kullanarak kullanıcı tarafından derecelendirilmiş akış sayısı. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İkinci geri bildirim derecelendirme yetersiz sayım

Derecelendirilmiş akış sayısı

İkinci uç 1 veya 2 kullanarak kullanıcı tarafından derecelendirilmiş akış sayısı. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İlk görüş derecelendirme yetersiz yüzde

Derecelendirilmiş akış sayısı

İlk bitiş noktası 1 veya 2 kullanarak kullanıcı tarafından derecelendirilmiş tüm derecelendirilmiş akışlarını yüzdesi. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İkinci geri bildirim derecelendirme yetersiz yüzde

Derecelendirilmiş akış sayısı

İkinci uç 1 veya 2 kullanarak kullanıcı tarafından derecelendirilmiş tüm derecelendirilmiş akışlarını yüzdesi. 1-5'ten aramaları derecelendirilen ve derecelendirmeyi aramanın tüm akışlar için uygulanır.

İlk geri bildirim belirteci Ses sorun sayısı

Derecelendirilmiş akışlarını numarası

İlk bitiş kullanarak kullanıcı ses ile ilgili bir sorun burada gösterilen akış sayısı.

İkinci geri bildirim belirteci Ses sorun sayısı

Derecelendirilmiş akışlarını numarası

İkinci uç kullanarak kullanıcı ses ile ilgili bir sorun burada gösterilen akış sayısı.

İlk geri bildirim belirteci Video sorun sayısı

Derecelendirilmiş akış sayısı

İlk bitiş kullanarak kullanıcı video ile ilgili bir sorun burada gösterilen akış sayısı.

İkinci geri bildirim belirteci Video sorun sayısı

Derecelendirilmiş akış sayısı

İkinci uç kullanarak kullanıcı video ile ilgili bir sorun burada gösterilen akış sayısı.

Ses SLA iyi arama sayısı

Çağrı sayısı

Ağ performansı hedefleri toplantı olarak sınıflandırılmış sesli aramalar, Skype Kurumsal sesli kalitesi SLA (Toplu Lisanslama Microsoft ürünleri ve çevrimiçi hizmetler için) için kapsam içinde sayısı.

Ses SLA yetersiz arama sayısı

Çağrı sayısı

Sesli aramalar, Skype Kurumsal sesli kalitesi ağ performansı hedefleri toplantı değil olarak sınıflandırılmış SLA (Toplu Lisanslama Microsoft ürünleri ve çevrimiçi hizmetler için) için kapsam içinde sayısı.

Ses SLA arama sayısı

Çağrı sayısı

Sesli aramalar, Skype Kurumsal sesli kalitesi SLA (Toplu Lisanslama Microsoft ürünleri ve çevrimiçi hizmetler için) için kapsam içinde sayısı.

Ses SLA iyi arama yüzdesi

Yüzde

Ağ performansı hedefleri toplantı olarak sınıflandırılmış sesli aramalar, Skype Kurumsal sesli kalitesi SLA (Toplu Lisanslama Microsoft ürünleri ve çevrimiçi hizmetler için) için kapsam içinde yüzdesi.

Ses iyi arama akışı sayısı

Akış sayısı

Ses akışları nerede hem ses akışları (arama bacağı) aramasında değil sınıflandırılmış ağ ölçümlerine göre düşük olarak sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Yetersiz sesli arama akışı sayısı

Akış sayısı

Burada (arama bacağı) Aramadaki en az bir ses akışı sınıflandırılmış ağ ölçümlerine göre düşük olarak ses akışları sayısını burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

Sesli Sınıflandırılmamış arama akışı sayısı

Akış sayısı

Burada her iki ses akışları arama (arama bacağı) ağ ölçümleri eksik nedeniyle sınıflandırmasını değil ses akışları sayısı.

Yetersiz sesli arama yüzdesi

Yüzde

Burada (arama bacağı) Aramadaki en az bir ses akışı sınıflandırılmış ağ ölçümlerine göre düşük olarak tüm ses akışları yüzdesini burada listelenir: temeli olarak Lync 2013 QoE içinde düşük arama sınıflandırma nedir?.

AVG ilk Yankı yüzde mik.

Yüzde

İlk bitiş noktalarını yankı iptali öncesi yakalama veya mikrofon aygıttan sesli yankıyı algılanan akış sırasında zaman ortalama yüzdesi.

AVG ikinci yankıyı yüzde mik.

Yüzde

Yankıyı ikinci uç yankı iptali öncesi yakalama veya mikrofon aygıttan ses algılandı akış sırasında zaman ortalama yüzdesi.

AVG ilk Yankı yüzde gönderme

Yüzde

İlk bitiş noktalarını yankıyı ses yakalama veya mikrofon aygıttan sonra yankı iptali algıladığı akış sırasında zaman ortalama yüzdesi.

AVG ikinci yankıyı yüzde gönderme

Yüzde

İkinci uç yankıyı ses yakalama veya mikrofon aygıttan sonra yankı iptali algıladığı akış sırasında zaman ortalama yüzdesi.

AVG ilk ses Gönder sinyal düzeyi

Desibel

Ortalama enerji düzeyini mono konuşma sınıflandırılmış ses için ses gönderilen veya ilk uç noktaları tarafından gönderilen stereo konuşma sol kanal.

AVG ikinci ses Gönder sinyal düzeyi

Desibel

Ortalama enerji düzeyini mono konuşma sınıflandırılmış ses için ses gönderilen veya sol kanal ikinci uç noktaları tarafından gönderilen stereo konuşma.

AVG ilk ses alınması sinyal düzeyi

Desibel

Alınan ses mono konuşma sınıflandırılmış ses için ortalama enerji düzeyini veya ilk uç stereo konuşma sol kanal.

AVG ikinci ses alınması sinyal düzeyi

Desibel

Alınan ses mono konuşma sınıflandırılmış ses için ortalama enerji düzeyini veya sol kanal ikinci uç stereo konuşma.

AVG ilk ses Gönder gürültü düzeyi

Desibel

Ses belirleneceğinin için ses gönderilen ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya ilk uç stereo gürültü sol kanal olarak.

AVG ikinci ses Gönder gürültü düzeyi

Desibel

Ses belirleneceğinin için ses gönderilen ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya ikinci uç stereo gürültü sol kanal olarak.

AVG ilk ses alınması gürültü düzeyi

Desibel

Alınan ses belirleneceğinin ses için ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya ilk uç stereo gürültü sol kanal olarak.

AVG ikinci ses alınması gürültü düzeyi

Desibel

Alınan ses belirleneceğinin ses için ortalama enerji düzeyini mono gürültü veya ikinci uç stereo gürültü sol kanal olarak.

İlk ses yankıyı BAD_TIMESTAMP sayısı

Akış sayısı

Nerede yankıyı tarafından hatalı aygıt zaman damgasını ilk uç ses sınırlı yankı iptali gönderdiğinizi neden oldu akış sayısı.

İlk ses yankıyı POSTAEC_ECHO sayısı

Akış sayısı

İlk uç noktaları tarafından gönderilen akışlarının nereye yüksek yankıyı algılandı ses yankı iptali sonra sayısı.

İlk ses yankıyı EVENT_ANLP sayısı

Akış sayısı

Burada ilk uç algılanan gürültü yakalanan akış sayısı ses, ses gönderilen yankı iptali sınırlıdır.

İlk ses yankıyı EVENT_DNLP sayısı

Akış sayısı

Burada ilk uç algılanan gürültü yakalanan akış sayısı ses, ses gönderilen yankı iptali sınırlıdır.

İlk ses yankıyı MIC_CLIPPING sayısı

Akış sayısı

Burada ilk uç algılanan kırpma yakalanan akış sayısı ses, ses gönderilen yankı iptali sınırlıdır.

İlk ses yankıyı BAD_STATE sayısı

Akış sayısı

Burada ilk uç algılanan iç ile ilgili sorunları akış sayısı durum sınırlı gönderilen ses yankı iptali.

İkinci ses yankıyı BAD_TIMESTAMP sayım

Akış sayısı

Nerede yankıyı hatalı aygıt zaman damgasını tarafından ikinci uç ses sınırlı yankı iptali gönderdiğinizi neden oldu akış sayısı.

İkinci ses yankıyı POSTAEC_ECHO sayım

Akış sayısı

İkinci uç noktaları tarafından gönderilen akışlarının nereye yüksek yankıyı algılandı ses yankı iptali sonra sayısı.

İkinci ses yankıyı EVENT_ANLP sayım

Akış sayısı

Burada ikinci uç algılanan gürültü yakalanan akış sayısı ses, ses gönderilen yankı iptali sınırlıdır.

İkinci ses yankıyı EVENT_DNLP sayım

Akış sayısı

Burada ikinci uç algılanan gürültü yakalanan akış sayısı ses, ses gönderilen yankı iptali sınırlıdır.

İkinci ses yankıyı MIC_CLIPPING sayım

Akış sayısı

Burada ikinci uç algılanan kırpma yakalanan akış sayısı ses, ses gönderilen yankı iptali sınırlıdır.

İkinci ses yankıyı BAD_STATE sayım

Akış sayısı

Burada ikinci uç algılanan iç ile ilgili sorunları akış sayısı durum sınırlı gönderilen ses yankı iptali.

Akış sayımı toplam arama kurulumu başarısız oldu

Akış sayısı

Burada medya yol aramayı başındaki uç noktaları arasında kurulamadı akış sayısı.

Toplam Arama akışı Say büyütülmüş

Akış sayısı

Burada medya yol normalde sonlandırma değil akış sayısı.

Toplam medya akışı Say başarısız oldu

Akış sayısı

Burada ya da medya yolu kurulamadı veya normalde işten değil akış sayısı.

Toplam medya akışı Say başarılı oldu

Akış sayısı

Medya yol kurulan ve normal olarak sona yeri akış sayısı.

Toplam Arama Kurulum akış sayımı başarılı oldu

akış sayısı

Aramayı başındaki uç noktaları arasında medya yol nerede kurulamadı akış sayısı.

Toplam Arama kurulum hatası yüzde

Yüzde

Yüzde, tüm akışlarının nereye medya yol aramayı başındaki uç noktaları arasında kurulamadı.

Toplam Arama hatası yüzde büyütülmüş

Yüzde

Yüzde, tüm akışlarının nereye medya yol normalde sonlandırma değil.

Toplam yanıt alma oranı

Oran

Çağrı süresiyle toplam çağrı sayısı üzerinden küçüktür 5 saniye oranı.

Toplam kısa arama yüzdesi

Yüzde

1'den az dakika uzun toplamın yüzdesini arar.

Toplam medya hatası yüzde

Yüzde

Burada ya da medya yolu kurulamadı veya normalde işten değil tüm akışlar yüzdesi.

AVG ses performansında düşüş

Fikir puana anlama (0-5)

Akışlar ortalama ağ anlama fikir puana performansında düşüş. Ne kadar ağ kaybı ve değişimi etkilenen alınan ses kalitesini temsil eder.

AVG değişimi

Mili saniye

Akışlar milisaniye ortalama ağ değişimi.

AVG değişimi Mak

Mili saniye

En fazla ağ değişimi akışlar milisaniye cinsinden.

AVG paket kaybı oranı

Yüzde

Hesaplanan ortalama yüzde kesildi paketlerinin ortalaması 5 ikinci aralığı için akışlarını kullanma

AVG paket kaybı oranı Mak

Yüzde

En yüksek yüzde akışları için 5 herhangi bir ikinci aralığı sırasında kesildi paketlerinin ortalaması.

AVG genel Avg ağ MOS

Fikir puana anlama (0-5)

Ortalama veya ortalama ağ anlama fikir puana akışları için. Alınan ses ağ kaybı, değişimi ve codec bileşeni'da bir şekilde düzenlenmesini ortalama öngörülen kalite temsil eder.

AVG oranı altına gizlenmiş örnekleri

Oran

Ses çerçeve akışları için toplam sayısı için paket kaybı gizleme tarafından oluşturulan örnekleri ile ses kare ortalama oranını ortalaması. 0.1 altına gizlenmiş % 10 bulunan çerçeveler örnekleri gösterir.

AVG oranı uzatıldığında örnekleri

Oran

Ortalama oranını değişimi veya ses çerçeve akışları için toplam sayısı kaybına için uzatıldığında örnekleri ile ses kare ortalaması. % 10 ses çerçeveler uzatılmış örnekleri yer alan 0.1 gösterir.

Ortalama gidiş dönüş

Mili saniye

Akışlar milisaniye cinsinden RFC3550 belirtildiği gibi hesaplanan ortalama ağ yayma gidiş dönüş süresi ortalaması.

Ortalama gidiş dönüş Mak

Mili saniye

En fazla ağ yayma gidiş dönüş süresi RFC3550 akışlar milisaniye cinsinden belirtildiği gibi hesaplanan ortalaması.

AVG ağ değişimi

Mili saniye

Milisaniye ortalama ağ değişimi ortalaması üzerinde 20 ikinci windows akışları için oturumu sırasında hesaplanır.

AVG Video gönderi FECPLR

Oran

Tüm video akışları ve codec bileşenleri akışlar genelinde FEC için uygulandıktan sonra paket kaybı Fiyat ortalaması birleşik.

AVG Video yerel kare zarar yüzdesi

Yüzde

Video çerçeve ortalama oranını akışları için kullanıcılara görüntülenen kesildi. Bu ağ kayıpları kurtarılan çerçeveleri içerir.

AVG Video Al çerçeve oranı ortalama

Kare / saniye

Tüm video akışları akışları için oturumu süresini üzerinden hesaplanan alınan saniyede Ortalama kare ortalaması.

AVG Video düşük Çerçeve hızı arama yüzdesi

Yüzde

Akışlar saniyede 7.5 kare'den az olan kare hızı nerede aramayı saatini yüzdesini ortalaması.

AVG Video düşük çözünürlükte arama yüzdesi

Yüzde

Zaman çözünürlüğü akışları için düşük nerede çağrısının ortalama yüzdesi. Eşik daha küçük bir boyut için 120 piksel olur.

AVG Video paket kaybı oranı

Oran

Kayıp, belirtilen RFC3550 paketlerinin ortalama kesir ortalaması oturum akışları için süresini üzerinden hesaplanan.

AVG Video çerçeve oranı

Kare / saniye

Oturum süresi boyunca hesaplanan bir video akışı için alınan saniyede Ortalama kare. Değerler aralığına göre gruplandırılır.

AVG Video dinamik yeteneği yüzdesi

Mili saniye

İstemci CPU bu tür akışlar < %70 beklenen video işleme yeteneği çalıştıran zaman yüzdesini ortalaması.

Döşeme yüzde toplam AVG AppSharing yaparım hep bildin

Mili saniye

Hangi için (örneğin, gelen bir Görüntüleyicisi MCU) bir uzak eş akışları için gönderilen yerine atılır döşemeler yüzdesini ortalaması. İstemci ve sunucu arasında bant genişliği kısıtlamalarını tarafından gözardı edilen döşemeler neden olabilir.

AVG AppSharing göreli tek yönlü

Mili saniye

Uygulama Paylaşımı akışlarını milisaniye uç noktaları arasında tek yönlü ortalama göreli gecikme ortalaması.

AVG AppSharing RDP kutucuğunu işleme gecikmesi

Mili saniye

Döşemeler akışları için konferans sunucuda RDP yığında işleme milisaniye ortalama gecikme ortalaması.

Medya Güvenlik Duvarı nedeniyle başarısız IP Engellenen akış sayısı

Akış sayısı

Skype Kurumsal sunucuları için engelliyor ağ ekipmanı nedeniyle kurulması için başarısız akış sayısı. Bu hatalar genellikle bir proxy belirtmek, güvenlik duvarı veya diğer ağ güvenlik aygıtı doğru IP adresi ve Office 365'te iş Skype tarafından kullanılan bağlantı noktaları erişmek için yapılandırılmamış.

Güvenlik Duvarı IP engellenen medya hatası yüzde

Yüzde

Skype Kurumsal sunucuları için engelliyor ağ ekipmanı nedeniyle kurulması için başarısız akışlarını yüzdesi. Bu hatalar genellikle bir proxy belirtmek, güvenlik duvarı veya diğer ağ güvenlik aygıtı doğru IP adresi ve Office 365'te iş Skype tarafından kullanılan bağlantı noktaları erişmek için yapılandırılmamış.

Medya güvenlik duvarı DPI akış sayımı nedeniyle başarısız oldu

Akış sayısı

Skype Kurumsal trafiği sağlanmıyor derin paket incelemesi nedeniyle erişimi engelleme ağ ekipmanı nedeniyle kurulması için başarısız akış sayısı. Güvenlik Duvarı veya diğer ağ güvenlik aygıtı doğru IP adresi ve Office 365'te iş Skype tarafından kullanılan bağlantı noktaları erişmek için yapılandırılmamış, bu hatalar genellikle bir proxy gösterir.

Güvenlik Duvarı DPI medya hatası yüzde

Yüzde

Skype Kurumsal trafiği sağlanmıyor derin paket incelemesi nedeniyle erişimi engelleme ağ ekipmanı nedeniyle kurulması için başarısız akışlarını yüzdesi. Güvenlik Duvarı veya diğer ağ güvenlik aygıtı doğru IP adresi ve Office 365'te iş Skype tarafından kullanılan bağlantı noktaları erişmek için yapılandırılmamış, bu hatalar genellikle bir proxy gösterir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×