Birleştirme için form tasarlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Form birleştirme özelliğiyle, kullanıcılarınız birçok farklı formdaki verileri tek bir formda bir araya getirebilir. Kullanıcılar birbiriyle ilişkili birkaç formda yer alan verileri karşılaştırmak veya özetlemek istediklerinde, bu kullanışlı bir özelliktir. Örneğin, ekibi haftalık durum raporu formları dolduran bir yöneticinin bu formları kendi müdürü için tek bir özet raporunda birleştirmesi gerektiğinde yararlı olabilir.

Bu makalede

Kullanıcıların formları birleştirebilirsiniz yolları

Tasarım konuları

Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri

Denetimler için özel birleştirme ayarlarını tanımlama

Kullanıcılar için formları birleştirme yolları

Bir formun konumu, kullanıcının bunu diğer formlarla nasıl birleştirebileceğini belirler. Aşağıdaki listede Microsoft Office InfoPath formlarının depolanabileceği farklı konumlar ve kullanıcıların bu konumlarda depolanan formları nasıl birleştirebileceği açıklanır:

 • Yerel sabit disk sürücüsüne veya bir ağ konumu    Bir kullanıcı ilk InfoPath'de form açmanız gerekir. Diğer formlar içine birleştirilir form olduğundan bu formu hedef formun adı verilir. Kullanıcı sonra Dosya menüsünde Formları Birleştir tıklatıyor ve ek formları seçer; kaynağı formları adlı — hedef formla birleştirmek için.

  Not: Ayrıca yeni, boş bir form açın ve ardından aynı form şablonunu temel alan ek formlarıyla boş form birleştirmek için aynı yordamı kullanın.

 • SharePoint sitesindeki belge kitaplığı    Formlar Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 veya Microsoft Office Forms Server 2007 sitesindeki bir belge kitaplığında depolanabilir. Formların depolandığı belge kitaplığının Görünüm menüsünde, kullanıcı Belgeleri Birleştir görünümünü ve ardından da birleştirmek istediği formları seçebilir. Formlar bu yolla birleştirildiğinde, kullanıcının önceki örnekte açıklandığı gibi önce hedef formu açması gerekmez.

  Not: tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarladığınızda, kullanıcılar Web tarayıcısını kullanarak bu form şablonunu temel alan formları doldurabilirler. SharePoint kitaplığında bulunan ve tarayıcıyla uyumlu form şablonlarını temel alan formları birleştirme yordamı, kullanıcıların InfoPath'te açtıkları ve doldurdukları formları birleştirme yordamıyla aynıdır.

 • Microsoft Office Outlook 2007'deki InfoPath e-posta formları    Kullanıcılar formların depolandığı klasörün görünümünde birden çok formu seçerek ve ardından Eylemler menüsünde Formları Birleştir'i seçerek, bu formları Office Outlook 2007'nin içinde birleştirebilirler.

Not: Kullanıcılar formları birleştirdiğinde, özgün formlar silinmez. Birleştirilen formlardaki veriler hedef forma eklenir. Özgün formdaki verilerin üzerine yazılmaması için, kullanıcıların hedef formu birleştirilmiş verilerle birlikte yeni bir form olarak kaydetmeleri önerilir.

Sayfanın Başı

Tasarımda dikkate alınacak noktalar

Kullanıcılar bir formun konumuna dayalı formları birleştirebilirsiniz yolları alışkın olduğunuz, birleştirme desteklemek belirli denetimleri nasıl etkinleştirebileceğiniz ve formları birleştirilir zaman tek tek alanlardaki verileri nasıl birleştirilir anlamak önemlidir. Bu bilgiler — kullanıcılarınız nasıl birleştirilen verileri kullanmayı planlıyorsanız, bilginizin birlikte — etkinleştirmek için kullanıcıların form şablonlarını oluşturma önemli bir bölümü kolayca formları birleştirme olur.

Bir denetimi bir form şablonuna eklediğinizde, bir alanı veya form şablonunun veri kaynağıgrubuna bağlıdır. Yeni bir tasarım, denetimleri eklediğinizde, boş bir form şablonu, veri kaynağını sizin için oluşturulur. XML şemasını veya bir Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağı temel alan bir form şablonu tasarlama durumunda form şablonuna ekleme denetimler alanlara veya gruplara veri kaynağındaki alanlara gerekir.

Bir denetim için birleştirme ayarlarını etkinleştirdiğinizde, aslında birleştirme ayarlarını alan veya denetim ilişkilidir grup için etkinleştirin. Birleştirme ayarlarını, alan veya grup ve kendi veri türüne bağlı olarak değişir. Alan veya grup belirli türde birleştirme desteklemez.

Form birleştirmenin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için, metin veri türünü kullanan ve veri kaynağındaki yinelenmeyen alanla ilişkili olan bir metin kutusu denetiminin bulunduğu bir gider raporu form şablonu tasarladığınızı varsayalım. Bu alan, her kullanıcının kaydedilen giderlerle ilgili iş gerekçelerini depolamak için kullanılır. Bu örnekte, söz konusu alanı amaç olarak adlandıracak ve metin kutusunu İş Amacı etiketiyle bu alanla ilişkilendireceğiz.

Üç kullanıcının (Atilla Biber, Barış Çetinok ve Çiğdem Akın) sizin form şablonunuzu temel alan formları doldurduğunu düşünün. İş Amacı alanına AtillaKonferans, BarışMüşteri Ziyareti ve Çiğdem de İş Gezisi yazsın. Metin veri türü kullanan metin kutusu denetimleri varsayılan olarak verilerin birleştirilmesini desteklemediğinden, bu gider raporu formlarını birleştiren yönetici İş Amacı alanında tek bir değer görür ve bu da zaten hedef formda yer alan değerdir. Dolayısıyla, örneğin Çiğdem'in formu hedef form olursa, birleştirilen formda bu alan için yalnızca Çiğdem tarafından girilen değer görüntülenir. 

Alan veya bir denetim bağlı grubun birleştirme Ayarları özelleştirerek, kullanıcıların o alanın veya grubun birden çok formdan veri birleştirebilirsiniz. Bu örnekte, böylece kullanıcılar bu alanı içeren formları verileri birleştirebilirsiniz İş Purpose metin kutusu denetimine birleştirme ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bir ayırıcı arasında birleştirilen her değer görünmesini sağlayarak daha ayrıntılı birleştirme ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bir ayırıcı bir boşluk, virgül, noktalı virgül, dikey çizgi, satır sonu, bir paragraf sonu veya altı çizili olabilir. Örneğin, konferans Bob girerse İş amacı alanı, Ramiz türleri Müşteri ziyaret edinve Judy türleri İş gezisive o alan için birleştirmeyi etkinleştir, ve (Judy'nın form hedef formu ise) bir virgül ayırıcı belirtmek sonuçta elde edilen birleştirilmiş veriler İş gezisi, müşteri ziyaret edin, konferans görüntüler.

Not: Virgül ve noktalı virgül ayırıcılarından sonra otomatik olarak boşluk eklenir.

Ayırıcı eklemek belirli değerleri birbirinden ayırmaya yardımcı olurken, alanda veya grupta yer alan her değere benzersiz bir önek ekleyerek verilerin birleştirilme şeklini daha da özelleştirebilirsiniz. Önek eklerken, değeri başka bir alandan seçebilir veya önek olarak kullanmak istediğiniz bir işlev girebilirsiniz. Önek eklemek, kullanıcıların özgün verilerin kaynağını belirlemelerine yardımcı olabilir. Örneğin, formu dolduran kişinin adının (başka bir alana girilen değer)  diğer alanda yer alan değerin öneki olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra birkaç form birleştirildiğinde, kaynak formdaki değerler birleştirilmiş değerler olarak görüntülenir ve bu değerlerin tanıtıcıları olur.

Bir kullanıcının adını önek olarak depolayan bir alan tanımlama ve o değer her örneğini sonra iki nokta ekleyen bir Birleştir işlevi oluşturursanız, örneğin, kullanıcıların kolayca birkaç form bile birleştirilir sonra kimlerin girilen değer görebilirsiniz. Hedef formu, Judy Lew'ın form ise, bu örnekte, sonuç önekli verileri İş gezisigörünürRamiz Sun: Müşteri ziyaret edin,Bob Çiğdem: konferans.  

Notlar: 

 • Birleştirilmiş veriler forma kaydedilir ve form yeniden birleştirilirse fazladan öneklerin eklenmesini engellemek için, önek hedef forma  (bu durumda Çiğdem Akın'ın formuna) eklenmez.

 • Kullanıcı sabit disk sürücüsünde veya ağ konumunda, SharePoint sitesinde ya da Office Outlook 2007'deki InfoPath e-posta formlarında yer alan InfoPath formlarını birleştirdiğinde, sonuçta elde edilen birleştirilmiş veriler, formları seçilmiş olduğu sıranın tersine bir sıralamayla gösterilir. Örneğin, kullanıcı Atilla'nınkiyle başlayıp ardından Çiğdem'in ve son olarak da Barış'ın formları olmak üzere üç form seçerse, sonuçta elde edilen birleştirilmiş verilerin bulunduğu formda ilk olarak Barış'ın verileri gösterilir, sonra Çiğdem'in verileri ve son olarak da Atilla'nın verileri gelir.

 • Tek tek denetimler için birleştirme ayarlarını özelleştirmeye ek olarak, kullanıcıların belirli bir form şablonunu temel alan formları birleştirmelerini engellemek için form şablonunun tamamında form birleştirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Form birleştirmeyi devre dışı bıraktığınızda, formu dolduran kullanıcılar Dosya menüsündeki Formları Birleştir komutuna erişemezler.

 • Formunuza emin olmak için şablon doğru yapılandırıldığından diğer formları birleştirme, yayımlama form şablonu oluşturarak ve örnek verilerle form şablonunu temel alan en az beş formları kaydetme sınayın. Formları kaydetme sonra form şablonunu tasarım modunda açın ve Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın.. Önizleme modunda örnek formlarınızı birleştirme. Formları düzgün birleştirme varsa, form şablonunu yayımlayın ve kullanıcılarınızın form şablonunuzu temel alan formlar oluşturma izin verebilirsiniz.

 • Formları birleştirme hakkında bir yordam kullanıcılara sağlamak. Birleştirme için form şablonunuzu test ettiğinizde bu yordamı geliştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri

Aşağıdaki birleştirme eylemleri, alan veya grup veri türüne bağlı olarak değişir.

Alan veya grup her türlü birleştirme ayarlarını yapılandırırken, kaynak formlardaki değerleri yoksaymak ve bir hedef formda değerleri tutmak seçin veya özel birleştirme ayarını seçin. Aşağıdaki tabloda her alan veya grup türü için özel birleştirme ayarları açıklanmıştır.

Alan veya grup türü

Kullanılabilir birleştirme ayarları

Bu alan türü için ilişkili denetimleri örnekleri

Yinelenmeyen alanı

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

  • Boş alanları yoksay

  • Öğeler arasında ayırıcı ekleme

  • Her öğe için bir önek ekleme

 • Metin kutusu

 • Açılan liste kutusu

 • Açılan kutu

Yinelenen alan

 • Değerlerin kaynağı formlardan önce veya sonra hedef formda değeri ekleme

  • Boş alanları kaldırma

 • Madde işaretli liste

 • Numaralı liste

 • Düz liste

 • Çok seçimli liste kutusu

Yinelenmeyen XHTML alanı

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

  • Boş alanları yoksayın

  • Öğeler arasında ayırıcı ekleme

  • Önek metin her öğe için bir önek ekleme ve biçimlendirme

Zengin metin kutusu

Yinelenen XHTML alanı

 • Değerlerin kaynağı formlardan önce veya sonra hedef formda değeri ekleme

  • Boş alanları kaldırma

 • Madde işaretli liste

 • Numaralı liste

 • Düz liste

 • Yinelenen tablo

Öznitelik alanı

 • Hedef formda değeri kaynak formdaki bir değerle değiştirin

  Kullanıcı birden çok form seçtiğinde, kullanıcının seçtiği son formu değerden hedef formda korunur değer olur. Örneğin, kullanıcı üç formları seçtiğinde, Ahmet'in ile başlayarak sonra seçer Judy'nın ve Ramiz'ın, özgün değeri hedef formda Ramiz'ın biçimindedir özniteliği alandaki verilerin yerini alır.

  Not: Formları birleştirir ve kişinin işletim sistemi bağlı olarak, saklanan değeri farklılık gösterebilir.

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

  • Boş alanları yoksay

  • Öğeler arasında ayırıcı ekleme

  • Her öğe için bir önek ekleme

Herhangi bir denetimi bir öznitelik alan türü olabilir.

Yinelenmeyen grubu

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

 • Bölüm

 • İsteğe bağlı bölüm

Yinelenen grup

 • Değerlerin kaynağı formlardan önce veya sonra hedef formda değeri ekleme

  • Boş alanları kaldırma

 • Madde işaretli liste

 • Numaralı liste

 • Düz liste

 • Çok seçimli liste kutusu

 • Yinelenen tablo

Sayfanın Başı

Denetimler için özel birleştirme ayarları tanımlama

Standart veya yinelenen denetimlere özel birleştirme ayarları tanımlamak için bu bölümdeki yordamları kullanın.

Not: Bir denetim için birleştirme ayarlarını etkinleştirdiğinizde, aslında birleştirme ayarlarını alan veya denetim ilişkilidir grup için etkinleştirin. Birleştirme ayarlarını, alan veya grup ve kendi veri türüne bağlı olarak değişir. Alan veya grup belirli türde birleştirme desteklemez. Alan veya veri kaynağındaki Grup özelliklerini düzenleyerek de birleştirme ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için alan veya grup Veri kaynağı Görev Bölmesi'nde sağ tıklatın, kısayol menüsünde Özellikler ' i tıklatın ve ardından kuralları ve Birleştir sekmesinde, Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

Standart denetimler, genellikle bilgileri toplama ve görüntüleme işlemleriyle ilişkilendirdiğiniz denetimlerden oluşur. Bu denetimler, metin kutularını, liste kutularını, onay kutularını ve düğmeleri içerir. Yinelenen veya isteğe bağlı denetimler, liste denetimlerini, yinelenen tabloları, yinelenen bölümleri ve isteğe bağlı bölümleri içerir. Bu denetimler kullanıcıların form doldururken liste öğeleri, satırlar, kayıt kümeleri ve isteğe bağlı bilgiler eklemelerine olanak tanır. Örneğin, gider raporu form şablonunda kullanıcıların belirli sayıdaki gider öğelerini girmek üzere gereken satırları eklemelerine olanak tanımak için bir yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Notlar: 

 • Bazı denetimler birleştirilemez alanlarına bağlıdır. Örneğin, içerdikleri veri türünü birleştirilemez çünkü tarih seçici denetimi veya onay kutusu denetimleri değerleri birleştirilemez. Dijital imzalar içeren denetimler, hiçbir zaman çünkü bunu yaptığınızda, dolayısıyla dijital imza kılacak birleştirilebilen.

 • Bazı denetimlerin ek seçenekleri vardır. Örneğin, zengin metin kutusu denetiminin birleştirme ayarlarını özelleştirirken yazı tipi biçimlendirme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Standart denetimler için özel birleştirme ayarları tanımlama

Metin kutuları, zengin metin kutuları ve birleşik giriş kutuları standart denetimleri içerir. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu alan için eylem öğesinin altında Hedef formdaki değeri kaynak formlardaki değerlerle birleştir'i tıklatın.

 5. Veri içermeyen alanları dışlamak için, Birleştirme seçenekleri'nin altında Boş alanları yoksay (önerilen) onay kutusunu seçin.

 6. Her öğeyi şununla ayır listesinde, hedef formda gösterilen denetimdeki değerlerin arasında gösterilecek ayırıcıyı seçin.

  Teknik ayrıntıları

  Birden çok formdan alınan veriler birleştirildiğinde, ayırıcı eklemek kullanıcılarınızın belirli bir veriyi giren kullanıcıyı saptamalarına yardımcı olabilir. Örneğin, belirli bir denetim için Virgül (",") seçerseniz, form şablonunu temel alan birden çok form birleştirildiğinde bu denetimden gelen veriler virgüllerle ayrılır.

 7. Kullanıcılar bu form şablonunu temel alan formları birleştirdiklerinde denetimde gösterilecek her değere bir önek eklemek için, Her öğeye şu öneki ekle onay kutusunu seçin ve ardından öneki dayandırmak istediğiniz öğeyi belirtin.

  Nasıl mı?

  1. Formül Ekle düğme resmi öğesine tıklayın.

  2. Formül Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Formülde bir alanı kullanmak için, Alan veya Grup Ekle'yi tıklatın, Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

   • Formülde bir işlevi kullanmak için, İşlev Ekle'yi tıklatın, İşlev Ekle iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz işlevi seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

    İpucu: İşlevde parametrelerin kullanılması gerekiyorsa, İşlev Ekle iletişim kutusunda işlevi seçin, Tamam'ı tıklatın ve ardından Formül Ekle iletişim kutusunun Formül kutusunda eklediğiniz işlevi çift tıklatıp bir grup veya alanı tıklatın. Ayrıca Bkz bölümünde, işlevler hakkında daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlayan bağlantılar bulabilirsiniz.

   • Formüle değer veya matematiksel işleç eklemek için, Formül kutusuna matematik işleminin değerini veya simgesini girin.

  İşlem

  Simge

  Toplama

  +

  Çıkarma

  -

  Çarpma

  *

  Bölme

  /

  • Not: Formülünüzde bölme (/) işleci varsa, bölme işlecinin önünde ve arkasında bir boşluk olmasına dikkat edin. Bölme işlecinin önünde ve arkasında boşluk olmazsa, InfoPath "/" simgesini bölme işleci yerine, XPath konum adımlarında kullanılan ayırıcı olarak yorumlayabilir.

  • Formül sözdiziminin doğru olup olmadığını denetlemek için, Formül Ekle iletişim kutusunda Formülü Doğrula'yı tıklatın.

Standart bir bölüm için özel birleştirme ayarları tanımlama

Diğer denetimler için kapsayıcı standart bölümleridir. Bölümler diğer bölümlere de dahil olmak üzere denetimler görev bölmesinde, listelenen denetimleri ekleyebilirsiniz. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz bölümü çift tıklatın.

 2. Bölüm Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu grup için eylem'in altında Kaynak ve hedef formlardaki grupların içeriğini birleştir (varsayılan) seçeneğini tıklatın.

  Not: Verilerin nasıl birleştirileceğini, bu gruptaki her alan veya grubun birleştirme ayarları belirler.

Yinelenen denetimler veya bölümler için özel birleştirme ayarları tanımlama

Yinelenen bölümler ve yinelenen tablolar ve madde işaretli listeler, yinelenen denetimleri ekleyin. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu yinelenen grup için eylem'in altında Kaynak formlardaki grupları hedef forma ekle (varsayılan) seçeneğini tıklatın.

 5. Kaynak formlardaki grupların hedef formda hangi konumda görüntüleneceğini saptamak için, Ekleme seçenekleri'nin altında Hedef formdaki gruplardan sonra veya Hedef formdaki gruplardan önce seçeneğini tıklatın.

 6. Birleştirilen formlardan boş değerleri çıkarmak için, Boş grupları kaldır (önerilen) onay kutusunu seçin.

 7. Denetimleri aynı değerleri içeren grupları birleştirmek ve bu şekilde gereksiz öğeleri kaldırmak için, Aynı alan değerine sahip grupları birleştir onay kutusunu seçin ve ardından birleştirilecek alanları seçmek üzere Karşılaştırılacak alan'ın yanındaki düğmeyi tıklatın.

İsteğe bağlı bölümler için özel birleştirme ayarları tanımlama

İsteğe bağlı bölümler diğer denetimleri içerir. Kullanıcıları ekleme veya bir form doldururken İsteğe bağlı bölümler kaldırın. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu grup için eylem'in altında Kaynak ve hedef formlardaki grupların içeriğini birleştir (varsayılan) seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×