Birincil anahtar ekleme, ayarlama, değiştirme veya kaldırma

Veritabanınızdaki her tablonun, tabloda depolanan her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan bir alanı veya alan kümesi olması gerekir. Buna birincil anahtar denir. Bu makalede birincil anahtarların amacı ele alınmakta ve ayrıca bunların eklenmesi, ayarlanması, değiştirilmesi ve kaldırılması anlatılmaktadır.

Bu makalede

Birincil anahtar nedir?

OtomatikSayı birincil anahtarı ekleme

Birincil anahtarı ayarlama

Birincil anahtarı kaldırma

Birincil anahtarı değiştirme

Daha fazla bilgi için

Birincil anahtar nedir?

Birincil anahtar, tablonuzda Microsoft Office Access 2007 uygulamasına benzersiz tanımlayıcı sağlayan bir alan veya alan kümesidir. Office Access 2007 gibi bir ilişkisel veritabanında, bilgilerinizi konu temelinde ayrı tablolara bölersiniz. Daha sonra bilgileri nasıl yeniden bir araya toplayacağını Access'e bildirmek için tablo ilişkilerini ve birincil anahtarları kullanırsınız. Access, birden çok tablodan gelen verileri hızlı şekilde bir araya getirmek ve verileri anlamlı bir şekilde birleştirmek için birincil anahtar alanlarını kullanır.

Bu, birincil anahtarı tanımladıktan sonra, birincil anahtarla tabloya geri başvurmak için onu kullanabildiğiniz için işe yarar. Örneğin, Müşteriler tablosundaki Müşteri Kimliği alanı, Siparişler tablosunda da görünebilir. Bu alan, Müşteriler tablosunda birincil anahtardır. Basit şekilde belirtildiğinde, yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtarıdır.

İki Access veri sayfası arasında gösterilen birincil anahtar ve yabancı anahtar

1. Birincil anahtar

2. Yabancı anahtar

Sık sık, kimlik numarası ya da seri numarası veya kodu gibi benzersiz bir kimlik numarası, tabloda birincil anahtar olarak görev yapar. Örneğin, her müşterinin benzersiz müşteri kimlik numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteri kimliği alanı birincil anahtardır.

İyi bir birincil anahtar adayının bazı özellikleri vardır. Birincisi, her satırı benzersiz şekilde tanımlar. İkincisi, hiçbir zaman boş veya sıfır olmaz (her zaman bir değer içerir). Üçüncüsü, seyrek olarak değişir (ideal durumda hiç değişmez). Access, birden çok tablonun verilerini hızlı şekilde bir araya getirmek için birincil anahtar alanları kullanır.

Birincil anahtar için kötü bir seçim örneği, ad veya adrestir. İkisi de zamanla değişebilen bilgi içerir.

Bir tablo için her zaman birincil anahtar belirtmeniz gerekir. Access otomatik olarak, birincil anahtar için, sorguları ve diğer işlemleri hızlandırmaya yardımcı olan bir dizin oluşturur. Access ayrıca her kaydın birincil anahtar alanında bir değeri olmasını ve bunun her zaman benzersiz olmasını da sağlar.

Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Access sizin için otomatik olarak bir birincil anahtar oluşturur ve ona "kimliğe" ait bir alan adı ve OtomatikSayı veri türünü atar. Alan, Veri Sayfası Görünümü'nde varsayılan olarak gizlenir, ancak Tasarım Görünümü'ne geçerseniz alanı görebilirsiniz.

Aklınızca iyi birincil anahtar olabilecek bir alan veya alan kümesi yoksa, veri türü OtomatikSayı olan bir sütunu kullanmayı düşünün. Bu gibi tanımlayıcılar gerçek değildir; temsil ettiği satırı açıklanan gerçeğe dayalı bilgi içermez. Değerleri değişmediğinden, gerçek olmayan tanımlayıcıları kullanmak iyi bir uygulamadır. Satırla ilgili gerçekleri (örneğin, bir telefon numarası veya müşteri adı) içeren bir birincil anahtarın değişme olasılığı daha büyüktür, çünkü gerçeğe dayanan bilginin kendisi değişebilir.

Birincil anahtar alanı olan Ürünler tablosunu gösteren resim.

1. Veri türü OtomatikSayı olan bir sütun, iki Ürün Kimliği'nin aynı olmamasını garanti ettiğinden, çoğunlukla iyi bir birincil anahtar olur.

Bazı durumlarda, bir aradayken bir tablonun birincil anahtarını sağlayan iki veya daha çok alan kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin, siparişler için grup öğelerini depolayan bir Sipariş Ayrıntıları tablosu, birincil anahtarında iki sütun kullanır: Sipariş Kimliği ve Ürün Kimliği. Bir birincil anahtarda birden çok sütun kullanıldığında, buna bileşik anahtar da denir.

Sayfanın Başı

OtomatikSayı birincil anahtarı ekleme

Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Access sizin için otomatik olarak bir birincil anahtar oluşturur ve buna Otomatik Sayı veri türünü atar. Bununla birlikte, birincil anahtar eklemek istediğiniz varolan bir tablonuz varsa, tabloyu Tasarım görünümünde açmanız gerekir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, birincil anahtarı eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Tablo tasarım kılavuzunda birinci kullanılabilir boş satırı bulun.

 5. Alan Adı sütununda MüşteriNo gibi bir ad yazın.

 6. Veri Türü sütununda, aşağı oku tıklatın ve Otomatik Sayı seçeneğini tıklatın.

 7. Alan Özellikleri altında, Yeni Değerler öğesinde, birincil anahtar için artımlı sayısal değerler kullanmak üzere Artış seçeneğini tıklatın veya rasgele sayılar kullanmak üzere Rasgele seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Birincil anahtarı ayarlama

Her kaydın kimlik numarası ya da seri numarası veya kodu gibi benzersiz bir kimlik numarasına sahip olduğu bir tablonuz varsa, o alan iyi bir birincil anahtar olabilir. Bir birincil anahtarın iyi çalışması için, alanın her satırı benzersiz şekilde tanımlaması, hiçbir zaman boş veya geçersiz değer içermemesi ve seyrek olarak değişmesi (ideal durumda hiç değişmemesi) gerekir.

Birincil anahtarı kesin şekilde ayarlamak için, Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, birincil anahtarı ayarlamak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanı veya alanları seçin.

  Tek bir alanı seçmek için, istediğiniz alanın satır seçicisini tıklatın.

  Birden fazla alanı seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisini tıklatın.

 5. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

  Birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanların soluna bir anahtar göstergesi eklenir.

Sayfanın Başı

Birincil anahtarı kaldırma

Birincil anahtarı kaldırdığınızda, daha önce birincil anahtar olarak kullanılan alan veya alanlar artık bir kaydı tanımlamanın temel yöntemini sağlamaz. Bununla birlikte, birincil anahtarın kaldırılması, alanı veya alanları tablonuzdan silmez. Bunun yerine, bu alanlardan birincil anahtar atamasını kaldırır.

Birincil anahtarın kaldırılması, birincil anahtar için oluşturulmuş dizini de kaldırır.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Birincil anahtarı kaldırabilmek için, önce onun hiçbir bir tablo ilişkisine katılmadığından emin olmalısınız. İlişkileri olan bir birincil anahtarı kaldırmaya çalışırsanız, Access önce ilişkiyi silmeniz konusunda sizi uyarır.

  Tablo ilişkisini silme

  1. Tablo ilişkisine katılan tablolar açıksa, onları kapatın. Açık tablolar arasındaki bir tablo ilişkisini silemezsiniz.

  2. Veritabanı Araçlarısekmesinde, Göster/Gizle grubunda, İlişkiler'i tıklatın.

   Access Şeridi Resmi

  3. Tablo ilişkisine katılan tablolar görünür değilse, Tasarla sekmesinde, İlişkiler grubunda Tabloyu Göster seçeneğini tıklatın. Daha sonra Tabloyu Göster iletişim kutusunda eklenecek tabloları seçin, Ekle seçeneğini tıklatın ve ardından Kapat komutunu tıklatın.

  4. Silmek istediğiniz tablo ilişkisinin tablo ilişkisi satırını tıklatın (seçildiği zaman satır kalınlaşır) ve sonra DELETE tuşuna basın.

  5. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Kapat'ı tıklatın.

   Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

 4. Gezinti Bölmesinde, birincil anahtarı kaldırmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 5. Geçerli birincil anahtarın satır seçicisini tıklatın.

  Birincil anahtar tek bir alandan oluşuyorsa, o alanın satır seçicisini tıklatın.

  Birincil anahtar birden çok alandan oluşuyorsa, birincil anahtardaki herhangi bir alanın satır seçicisini tıklatın.

 6. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

  Anahtar göstergesi, önceden birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanlardan kaldırılır.

Not   Birincil anahtar ayarlamadan yeni bir tablo kaydedilirken, Access sizden bir tane oluşturmanızı ister. Evet seçeneğini belirlerseniz, her kayıt için benzersiz bir değer sağlamak üzere OtomatikSayı veri türünü kullanan bir kimlik alanı oluşturulur. Tablonuzda zaten bir OtomatikSayı alanı varsa, Access birincil anahtar olarak onu kullanır.

Sayfanın Başı

Birincil anahtarı değiştirme

Tablonun birincil anahtarını değiştirmeye karar verirseniz, bunu aşağıdaki adımlarla yapabilirsiniz:

 1. Birincil anahtarı kaldırma bölümündeki yönergeleri kullanarak varolan birincil anahtarı kaldırın.

 2. Birincil anahtarı ayarlama bölümündeki yönergeleri kullanarak birincil anahtarı ayarlayın.


Sayfanın Başı

Daha fazla bilgi için

Veritabanı tasarımı ve uygun bir birincil anahtar seçme konusunda daha fazla bilgi için, Veritabanı tasarımı temel bilgileri ve Veritabanında tablo oluşturma başlıklı makalelere bakın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Access 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir