Birden çok veri kaynağından verileri birleştirme (Power Query)

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Not: Power QueryAl ve Dönüştür Excel 2016'da olarak bilinir. Burada sağlanan bilgiler için her ikisi de geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz: alma ve Excel 2016'da Dönüştür.

Bu öğreticide, Power Query'nin sorgu Düzenleyicisi ürün bilgileri içerir ve bu OData akışından ürün sipariş bilgilerini içeren yerel Excel dosyasından verileri içeri aktarmak için kullanacaksınız. Dönüştürme ve toplama adımları uygulayın ve Ürün ve yıl başına toplam satış raporu elde etmek için iki kaynaktan verileri bir araya getirme.

Bu öğretici gerçekleştirmek için Ürünler ve siparişler çalışma kitabını gerekir. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Ürünler ve siparişler.xlsx dosyasını seçindosyayı adlandırın.

Bu öğreticide

Görev 1: Ürünleri Excel çalışma kitabına aktarma

Adım 1: Excel çalışma kitabına bağlanma

Adım 2: İlk satırı tablo sütunu başlıkları düzeyine yükseltme

Adım 3: Yalnızca ilgili sütunları görüntülemek için diğer sütunları kaldırma

Oluşturulan Power Query adımları

Adım 4: Ürün sorgusunu içeri aktarma

Görev 2: OData akışından sipariş verilerini içeri aktarma

Adım 1: OData akışına bağlanma

Adım 2: Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletme

Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletme bağlantısı

Adım 3: Yalnızca ilgili sütunları görüntülemek için diğer sütunları kaldırma

Seçili sütunları kaldırma

Adım 4: Her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplama

Her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplama

Adım 5: SiparişTarihi yıl sütununu dönüştürme

Adım 6: Satırları ÜrünKimliği ve Yıl sütunlarına göre gruplandırma

Adım 7: Sorguyu yeniden adlandırma

Son sorgu sonuçları

Oluşturulan Power Query adımları

Adım 8: Excel çalışma kitabına sorgu indirme işlemini devre dışı bırakma

Sorgu indirme işlemini devre dışı bırakma

Görev 3: Ürünler ve Toplam Satışlar sorgularını bir araya getirme

Adım 1: ÜrünKimliği’ni Toplam Satışlar sorgusuyla birleştirme

Adım 2: birleştirme sütununu genişletme

YeniSütun tablosunu genişletme bağlantısı

Oluşturulan Power Query adımları

Adım 3: Excel Veri Modeli’ne Ürünlere göre Toplam Satışlar sorgusunu yükleme

Excel Veri Modeli’ne Ürünlere göre Toplam Satışlar sorgusunu yükleme

Ürünlere göre Toplam Satışlar sorgusu

Görev 1: Ürünleri Excel çalışma kitabına aktarma

Bu görevde, ürünler bir Excel çalışma kitabına Ürünler ve siparişler.xlsx dosyasını seçin dosyadan alın.

Adım 1: Excel çalışma kitabına bağlanma

 1. Bir Excel çalışma kitabı oluşturun.

 2. POWER QUERY şerit sekmesinde Dosyadan > Excel’den öğesini tıklatın.

 3. Excel göz atma iletişim kutusunda, dosyayı içeri aktarmak veya dosyaya bağlanmak için Ürünler ve Siparişler.xlsx dosyasını seçin veya yolu yazın.

 4. Gezgin bölmesinde, Ürünler çalışma sayfasını çift tıklatın ya da Ürünler’i ve Sorguyu Düzenle’ye tıklayın. Sorguyu düzenlediğinizde veya yeni veri kaynağına bağlandığınızda, Sorgu Düzenleyicisi penceresi görüntülenir.

  Not: Sorgu Düzenleyicisi’nin nasıl görüntüleneceğini anlatan çok hızlı bir video için, bu makalenin sonuna bakın.

Adım 2: İlk satırı tablo sütunu başlıkları düzeyine yükseltme

Sorgu Önizleme kılavuzunda, tablonun ilk satırı tablo sütun adlarını içermiyor. İlk satırı tablo sütun başlıkları düzeyine yükseltmek için:

 1. Veri önizlemesinin sol üst köşesinde tablo simgesini ( Tablo simgesi ) tıklatın.

 2. İlk Satırı Başlık Olarak Kullan’ı tıklatın.

İlk satırı tablo sütunu başlıkları düzeyine yükseltme

Adım 3: Yalnızca ilgili sütunları görüntülemek için diğer sütunları kaldırma

Bu adımda ÜrünKimliği, ÜrünAdı, KategoriKimliği ve ÜrünSayısı dışındaki tüm sütunları kaldıralım.

 1. Sorgu Önizleme kılavuzunda, ÜrünKimliği, ÜrünAdı, KategoriKimliği ve ÜrünSayısı sütunlarını seçin (Ctrl+Tıklatma veya Shift+Tıklatma kullanın).

 2. Sorgu Düzenleyicisi şeridinde, Sütunları Kaldır > Diğer Sütunları Kaldır’ı tıklatın veya bir sütun başlığını sağ tıklatıp Diğer Sütunları Kaldır’ı tıklatın.

  Diğer sütunları gizleme

Oluşturulan Power Query adımları

Power Query’de sorgu işlemleri yaptığınızda, sorgu adımları oluşturulur ve UYGULAMALI ADIMLAR listesindeki Sorgu Ayarları bölmesinde listelenir. Her sorgu adımının, “M” dili olarak da bilinen, ilgili bir Power Query formülü vardır. Power Query formül dili hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power Query formülleri hakkında bilgi edinin.

Görev

Sorgu adımı

Formül

Excel çalışma kitabına bağlanma

Source

Source{[Name="Ürünler"]}[Data]

İlk satırı tablo sütunu başlıkları düzeyine yükseltme

FirstRowAsHeader

Table.PromoteHeaders

(Ürünler)

Yalnızca ilgili sütunları görüntülemek için diğer sütunları kaldırma

RemovedOtherColumns

Table.SelectColumns

(FirstRowAsHeader,{"ÜrünKimliği", "ÜrünAdı", "KategoriKimliği", "ÜrünMiktarı"})

Adım 4: Ürün sorgusunu içeri aktarma

Bu adımda, Ürünler sorgusunu Excel çalışma kitabınıza aktaralım.

 1. Sorgu Düzenleyicisi şeridinde, Uygula ve Kapat’ı tıklatın. Sonuçlar yeni bir Excel çalışma sayfasında gösterilir.

Sayfanın Başı

Görev 2: OData akışından sipariş verilerini içeri aktarma

Bu görevde, http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc adresindeki örnek Northwind OData akışından Excel çalışma kitabınıza verileri aktaracaksınız.

Adım 1: OData akışına bağlanma

 1. POWER QUERY şerit sekmesinde Diğer Kaynaklardan > OData Akışından öğesini tıklatın.

 2. OData Akışı iletişim kutusunda, Northwind OData akışı için URL girin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

 4. Gezgin bölmesinde, Siparişler tablosunu çift tıklatın ya da Siparişler’i ve Düzenle’yi tıklatın.

Not:  Farenizi bir tablonun üzerine getirdiğinizde, bir tablo önizlemesinin uçarak çıktığını görürsünüz.

Veri Kaynağının üzerine gelme

Adım 2: Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletme

Bu adımda, Sipariş_Ayrıntıları tablosunun ÜrünKimliği, BirimFiyat ve Miktar sütunlarını Siparişler tablosuyla birleştirmek için, Siparişler tablosuyla ilişkili Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletiyorsunuz. Genişlet işlemi, ilişkili tablonun sütunlarını konu tablosuyla bir araya getirir. Sorgu çalıştırıldığında, ilişkili tablodan (Sipariş_Ayrıntıları) gelen satırlar, konu tablosundan (Siparişler) gelen satırlarla bir araya getirilir.

Power Query’de, ilişkili tabloya yönelik bağlantı içeren bir sütunun Girdi bağlantısı veya Tablo bağlantısı vardır. Girdi bağlantısı tek bir ilişkili kayda gider ve konu tablosuyla bire bir ilişkisini temsil eder. Tablo bağlantısı ilişkili tabloya gider ve konu tablosuyla bire çok ilişkisini temsil eder. Bağlantı, ilişkisel model içindeki bir veri kaynağında gezinti özelliklerini temsil eder. OData akışı için, gezinti özellikleri yabancı anahtar ilişkilendirmesi olan bir varlığı temsil eder. SQL Server gibi bir veritabanında, gezinti özellikleri veritabanındaki yabancı anahtar ilişkilerini temsil eder.

Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletme bağlantısı

Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişlettikten sonra, Siparişler tablosuna üç yeni sütun (iç içe yerleştirilmiş veya ilişkili tablodaki her satır için bir sütun) ve ek satırlar eklenir.

 1. Sorgu Önizleme bölmesinde, ekranı Sipariş_Ayrıntıları sütununa kaydırın.

 2. Sipariş_ayrıntıları sütununa, genişletme simgesini ( Genişlet ) tıklatın.

 3. Genişlet açılan listesinde:

  1. Tüm sütunları temizlemek için (Tüm Sütunları Seç) öğesini tıklatın.

  2. ÜrünKimliği, BirimFiyat ve Miktar öğelerine tıklayın.

  3. Tamam’a tıklayın.

   Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletme bağlantısı

   Not: Power Query’de, sütuna bağlı tabloları genişletebilir ve ayrıca, konu tablosundaki verileri genişletmeden önce bağlantılı tablonun sütunlarından toplama işlemleri yapabilirsiniz. Toplama işlemlerinin nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sütundan verileri toplama.

Adım 3: Yalnızca ilgili sütunları görüntülemek için diğer sütunları kaldırma

Bu adımda SiparişTarihi, ÜrünKimliği, BirimFiyat ve Miktar dışındaki tüm sütunları kaldıralım. Önceki görevde Diğer Sütunları Kaldır’ı kullanmıştınız. Bu görevde, seçili sütunları kaldıralım.

Seçili sütunları kaldırma

 1. Sorgu Önizleme bölmesinde tüm sütunları seçin:

  1. İlk sütunu (SiparişKimliği) tıklatın.

  2. Son sütunu (Gönderen) Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  3. Shift tuşunu basılı tutarak SiparişTarihi, Sipariş_Ayrıntıları.ÜrünKimliği, Sipariş_Ayrıntıları.BirimFiyat ve Sipariş_Ayrıntıları.Miktar sütunlarını tıklatın.

 2. Seçili sütun başlığını sağ tıklatın ve Sütunları Kaldır’ı tıklatın.

Adım 4: Her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplama

Bu adımda, her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplamak üzere bir Özel Sütun oluşturuyorsunuz.

Her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplama

 1. Sorgu Önizleme bölmesinde, önizlemenin sol üst köşedeki tablo simgesini ( Tablo simgesi ) tıklatın.

 2. Sütun Ekle > Özel’i tıklatın.

 3. Özel Sütun Ekle iletişim kutusundaki Özel Sütun Formülü metin kutusuna [Sipariş_Ayrıntıları.BirimFiyat] * [Sipariş_Ayrıntıları.Miktar] girin.

 4. Yeni sütun adı metin kutusunda Satır Toplamı’nı girin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplama

Adım 5: SiparişTarihi yıl sütununu dönüştürme

Bu adımda, sipariş tarihinin yılını göstermek için SiparişTarihisütununu dönüştürelim.

 1. Önizleme kılavuzunda SiparişTarihi sütununu sağ tıklatın ve Dönüştür > Yıl öğesini tıklatın.

 2. SiparişTarihi sütununu Yıl olarak yeniden adlandırın:

  1. SiparişTarihi sütununu çift tıklatın ve Yıl yazın veya

  2. SiparişTarihi sütununu sağ tıklatın, Yeniden Adlandır’ı tıklatın ve Yıl yazın.

Adım 6: Satırları ÜrünKimliği ve Yıl sütunlarına göre gruplandırma

 1. Sorgu Önizleme kılavuzunda Yıl ve Sipariş_Ayrıntıları.ÜrünKimliği öğelerini seçin.

 2. Başlıklardan birini sağ tıklatın ve Gruplandır’ı tıklatın.

 3. Gruplandır iletişim kutusunda:

  1. Yeni sütun adı metin kutusunda Toplam Satışlar girin.

  2. İşlem açılan listesinde Toplam’ı seçin.

  3. Sütun açılan listesinde Satır Toplamı’nı seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Toplama İşlemleri için Gruplandır İletişim Kutusu

Adım 7: Sorguyu yeniden adlandırma

Satış verilerini Excel’e aktarmadan önce, sorguyu Toplam Satışlar olarak yeniden adlandırın:

 1. Sorgu Ayarları bölmesinde, Ad metin kutusuna, Toplam Satışlar girin.

Son sorgu sonuçları

Her adımı uyguladıktan sonra, Northwind OData akışı üzerinde bir Toplam Satışlar sorgunuz olur.

Toplam Satışlar

Oluşturulan Power Query adımları

Power Query’de sorgu işlemleri yaptığınızda, sorgu adımları oluşturulur ve UYGULAMALI ADIMLAR listesindeki Sorgu Ayarları bölmesinde listelenir. Her sorgu adımının, “M” dili olarak da bilinen, ilgili bir Power Query formülü vardır. Power Query formül dili hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power Query formülleri hakkında bilgi edinin.

Görev

Sorgu adımı

Formül

OData akışına bağlanma

Source

Source{[Name="Siparişler"]}[Data]

Sipariş_Ayrıntıları tablosunu genişletme

Sipariş_Ayrıntıları’nı genişletme

Table.ExpandTableColumn

(Siparişler, "Sipariş_Ayrıntıları", {"ÜrünKimliği", "BirimFiyat", "Miktar"}, {"Sipariş_Ayrıntıları.ÜrünKimliği", "Sipariş_Ayrıntıları.BirimFiyat", "Sipariş_Ayrıntıları.Miktar"})

Yalnızca ilgili sütunları görüntülemek için diğer sütunları kaldırma

RemovedColumns

Table.RemoveColumns

(#"Expand Sipariş_Ayrıntıları",{"SiparişKimliği", "MüşteriKimliği", "ÇalışanKimliği", "GerekenTarih", "GönderimTarihi", "GönderimYöntemi", "Nakliye", "GönderimAdı", "GönderimAdresi", "GönderimŞehri", "GönderimBölgesi", "GönderimPostaKodu", "GönderimÜlkesi", "Müşteri", "Çalışan", "Gönderen"})

Her Sipariş_Ayrıntıları satırı için satır toplamını hesaplama

InsertedColumns

Table.AddColumn

(RemovedColumns, "Özel", each [Sipariş_Ayrıntıları.BirimFiyat] * [Sipariş_Ayrıntıları.Miktar])

Yılı görüntülemek için SiparişTarihi sütununu dönüştürme

RenamedColumns

Table.RenameColumns

(InsertedCustom,{{"Özel", "Satır Toplamı"}})

TransformedColumn

Table.TransformColumns

(RenamedColumns,{{"SiparişTarihi", Tarih.Yıl}})

RenamedColumns1

Table.RenameColumns

(TransformedColumn,{{"SiparişTarihi", "Yıl"}})

Satırları ÜrünKimliği ve Yıl sütunlarına göre gruplandırma

GroupedRows

Table.Group
(RenamedColumns1, {"Yıl", "Sipariş_ayrıntıları.ürünkimliği"}, {{"Toplam Satışlar", each List.Sum ([satır toplamı]), type number}})

Adım 8: Excel çalışma kitabına sorgu indirme işlemini devre dışı bırakma

Toplam Satışlar sorgusu, Ürün ve Yıl Başına Toplam Satışlar raporunun son halini temsil etmediğinden, Excel çalışma kitabına sorgu indirme işlemini devre dışı bırakırsınız. Sorgu ayarları bölmesindeki Çalışma Sayfasına Yükle seçeneği Kapalı olduğunda, bu sorgunun sonuç verileri indirilmez, ancak yine de istenen sonucu oluşturmak için bu sorgu başka sorgularla bir araya getirilebilir. Sonraki görevde, bu sorguyu Ürünler sorgusuyla bir araya getirmeyi öğreneceksiniz.

Sorgu indirme işlemini devre dışı bırakma

 1. Sorgu Ayarları bölmesinde Çalışma sayfasına yükle’nin işaretini kaldırın.

 2. Sorgu Düzenleyicisi şeridinde, Uygula ve Kapat’ı tıklatın. Çalışma Kitabı Sorguları bölmesinde, Toplam Satışlar sorgusu Yükleme devre dışı öğesini görüntüler.

  Sorgu indirme işlemini devre dışı bırakma

Sayfanın Başı

Görev 3: Ürünler ve Toplam Satışlar sorgularını bir araya getirme

Power Query, birden çok sorguyu birleştirerek veya birini diğerine ekleyerek bir araya getirmenize olanak tanır. Birleştir işlemi, verilerin geldiği veri kaynağından bağımsız olarak, tablo şeklindeki tüm Power Query sorguları üzerinde gerçekleştirilebilir. Veri kaynaklarını bir araya getirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Birden çok sorguyu bir araya getirme.

Bu görevde Birleştir ve Genişlet sorgu adımını kullanarak Ürünler ve Toplam Satışlar sorgularını bir araya getirelim.

Adım 1: ÜrünKimliği’ni Toplam Satışlar sorgusuyla birleştirme

 1. Excel çalışma kitabında, Sayfa2’deki Ürünler sorgusuna gidin.

 2. SORGU şerit sekmesinde Birleştir’i tıklatın.

 3. Birleştir iletişim kutusunda, birincil tablo olarak Ürünler’i ve birleştirilecek ikinci veya ilgili sorgu olarak Toplam Satışlar’ı seçin. Toplam Satışlar, yeni bir genişletilebilir sütuna dönüşür.

 4. Toplam Satışlar’ı Ürünler tablosuyla ÜrünKimliği’ne göre eşleştirmek için, Ürünler tablosundan ÜrünKimliği sütununu ve Toplam Satışlar tablosundan Sipariş_Ayrıntıları.ÜrünKimliği sütununu seçin.

 5. Gizlilik Düzeyleri iletişim kutusunda:

  1. Her iki veri kaynağı için de gizlilik yalıtım düzeyiniz olarak Kurumsal değerini seçin.

  2. Kaydet 'i tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Güvenlik Notu: Gizlilik Düzeyleri, kullanıcının özel veya kurumsal olabilecek birden çok veri kaynağından verileri yanlışlıkla bir araya getirmesini engeller. Sorguya bağlı olarak, kullanıcı özel veri kaynağından verileri yanlışlıkla kötü amaçlı olabilecek başka bir veri kaynağına gönderebilir. Power Query her veri kaynağını çözümler ve aşağıda gösterilen tanımlı gizlilik düzeyine göre sınıflandırır: Genel, Kurumsal ve Özel. Gizlilik Düzeyleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Gizlilik Düzeyleri.

  Birleştir iletişim kutusu

Tamam’ı tıklattığınızda, Birleştir işlemi bir sorgu oluşturur. Sorgu sonucu birincil tablonun (Ürünler) tüm sütunlarını ve ilişkili tabloya (Toplam Satışlar) yönelik gezinti bağlantısının bulunduğu tek bir sütun içerir. Genişlet işlemi, birincil tabloya veya konu tablosuna ilişkili tablodan yeni sütunlar ekler.

Son Birleştirme

Adım 2: Birleştirme sütununu genişletme

Bu adımda, size Ürünler sorgusunda iki yeni sütun oluşturmak için NewColumn adlı birleştirme sütununu genişletiyorsunuz: Yıl ve Toplam Satışlar.

YeniSütun tablosunu genişletme bağlantısı

 1. Sorgu Önizleme kılavuzunda Yenisütun tıklatın ( Genişlet ) simgesini genişletin.

 2. Genişlet açılan listesinde:

  1. Tüm sütunları temizlemek için (Tüm Sütunları Seç) öğesini tıklatın.

  2. Yıl ve Toplam Satışlar’a tıklayın.

  3. Tamam'ı tıklatın.

 3. Bu iki sütunu Yıl ve Toplam Satışlar olarak yeniden adlandırın.

 4. Hangi ürünlerde ve hangi yıllarda en yüksek satış hacmine ulaşıldığını bulmak için Toplam Satışlar’a göre Azalan Düzende Sıralayın.

 5. Sorguyu Ürüne Göre Toplam Satış olarak yeniden adlandırın.

Tablo bağlantısını genişletme

Oluşturulan Power Query adımları

Power Query’de Birleştir sorgu etkinlikleri gerçekleştirirken, sorgu adımları oluşturulur ve UYGULAMALI ADIMLAR listesindeki Sorgu Ayarları bölmesinde listelenir. Her sorgu adımının, “M” dili olarak da bilinen, ilgili bir Power Query formülü vardır. Power Query formül dili hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power Query formülleri hakkında bilgi edinin.

Görev

Sorgu adımı

Formül

ÜrünKimliği’ni Toplam Satışlar sorgusuyla birleştirme

Source (Birleştir işleminin veri kaynağı)

Table.NestedJoin

(Products,{"ÜrünKimliği"},#"Toplam Satış",{"Sipariş_Ayrıntıları.ÜrünKimliği"},"YeniSütun")

Birleştirme sütununu genişletme

ExpandNewColumn

Table.ExpandTableColumn

(Source, "YeniSütun", {"Yıl", "Toplam Satışlar"}, {"YeniSütun.Yıl", "YeniSütun.Toplam Satışlar"})

RenamedColumns

Table.RenameColumns

(#"Expand YeniSütun",{{"YeniSütun.Yıl", "Yıl"}, {"YeniSütun.Toplam Satışlar", "Toplam Satışlar"}})

SortedRows

Table.Sort

(RenamedColumns,{{"Toplam Satışlar", Order.Descending}})

Adım 3: Excel Veri Modeli’ne Ürünlere göre Toplam Satışlar sorgusunu yükleme

Bu adımda, sorgu sonucuyla bağlantılı bir rapor oluşturmak için Çalışma Sayfasına Yükle seçeneğini devre dışı bırakıyor ve sorguyu Excel Veri Modeli’ne yüklüyorsunuz. Sorgu sonuçlarını Excel çalışma sayfasına yüklemenin yanı sıra, Power Query sorgu sonucunu Excel Veri Modeli’ne yüklemenize de olanak tanır. Verileri Excel Veri Modeli’ne yükledikten sonra, daha fazla veri çözümlemesi yapmak için Power Pivot ve Power View özelliklerini kullanabilirsiniz.

Excel Veri Modeli’ne Ürünlere göre Toplam Satışlar sorgusunu yükleme

 1. Sorgu Ayarları bölmesinde Çalışma sayfasına yükle’nin işaretini kaldırın ve Veri modeline yükle’yi işaretleyin.

 2. Sorguyu Excel Veri Modeli’ne yüklemek için, Uygula ve Kapat’ı tıklatın.

Excel Veri Modeli’ne yükleme

Ürünlere göre Toplam Satışlar sorgusu

Adımların her birini uyguladıktan sonra, Ürünler ve Siparişler.xlsx dosyasından ve Northwind OData akışından gelen verileri bir araya getiren bir Ürün Başına Toplam Satış sorgunuz olur. Bu sorgu bir Power Pivot modeline uygulanabilir. Buna ek olarak, Power Query’de sorguda yapılan değişiklikler Power Pivot modelindeki sonuç tablosunu değiştirir ve yeniler.

Sayfanın Başı

Not: Sorgu Düzenleyicisi , yalnızca yükleme, düzenleme veya Power Querykullanarak yeni bir sorgu oluşturun zaman görüntülenir. Aşağıdaki videoda Excel çalışma kitabı sorgudan düzenledikten sonra görünen Sorgu Düzenleyicisi penceresinde gösterir. Sorgu Düzenleyicisi yüklerken veya Power Query Şerit sekmesinde, Dış Veri Al bölümünden varolan bir çalışma kitabına sorgu düzenleme olmadan görüntülemek için seçin diğer kaynaklardan > boş Sorgu'yu. Aşağıdaki videoda Sorgu Düzenleyicisi'nigörüntülemek için bir yol gösterir.

Excel’de Sorgu Düzenleyicisi’ni görüntüleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×