Bir yazım denetimi sözlüğüne sözcük ekleme veya sözcükleri düzenleme

Yazım denetleyicisinin bir sözcüğü yanlışlıkla işaretlemesini istiyorsanız, sözcüğü sağ tıklatın ve Sözlüğe Ekle'yi seçin. Sözcük varsayılan sözlüğünüze eklenir.

Yazım denetleyicisi varsayılan sözlüğe ek olarak özel sözlükler de kullanabilir. Özel sözlüğe sözcükler eklemek için aşağıdakileri yapın:

Önemli: Bir sözcüğü Office programlarından birinde özel sözlüğe eklemek bu sözcüğün tüm Office programlarındaki yazım denetimi için kullanılmasını sağlar.

Tüm özel sözlükler, Özel Sözlükler iletişim kutusundan yönetilir ve kullanmak istediğiniz her özel sözlüğün bu iletişim kutusundan etkinleştirilmesi (seçilmesi) gerekir. İletişim kutusunu açmak için şu adımları izleyin ve aşağıdaki belirli görevlerden birini seçin.

Özel Sözlük iletişim kutusu

Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma

 1. Yazım denetleme seçeneklerini açma:

  • Office programlarının çoğunda: Dosya > Seçenekler > Yazım Denetleme’ye tıklayın.

  • Outlook’ta: Dosya > Seçenekler > Posta > Yazım Denetimi ve Otomatik Düzeltme > Yazım Denetleme’ye tıklayın.

 2. Yalnızca ana sözlükten öner onay kutusunun işaretinin kaldırıldığından emin olun.

 3. Özel Sözlükler'i tıklatın.

  Varsayılan sözlük en üstte olmak üzere tüm sözlükler burada listelenir.

Not: Sözcüğü sözlüğe hızlı bir şekilde eklemek için, belgede sözcüğe sağ tıklayın ve Sözlüğe Ekle'yi seçin. Sözcük varsayılan sözlüğünüze eklenir.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Düzenlemek istediğiniz sözlüğü seçin. Onay kutusunun işaretini kaldırmadığınızdan emin olun.

 3. Sözcük Listesini Düzenle'yi tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir kelime eklemek için, bunu Sözcük(ler) kutusuna yazın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Bir kelimeyi silmek için, bunu Sözlük kutusunda seçin ve sonra Sil'i tıklatın.

  • Bir kelimeyi düzenlemek için, bunu silin ve sonra istediğiniz yazım ile ekleyin.

  • Tüm sözcükleri kaldırmak için, Tümünü sil'i tıklatın.

  Sözcük listesini düzenleme

Bu özel sözlüğün, eklediğiniz yeni sözcüklerin kaydedileceği varsayılan sözlük olmasını istiyorsanız, Yazım denetleyicisinin aşağıya sözcük eklediği özel sözlüğü değiştirme bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklara tıklayın

Yazım denetleyicisi belirli sözcükleri yanlış yazılmış olarak işaretlülükte, ancak bu sözcükleri yoksaymasını istiyorsanız, bunları varsayılan özel sözlüğe ekleyebilirsiniz. Bu sözcüklerin eklendiği varsayılan özel sözlüğü değiştirmek için, "Yazım denetleyicisinin sözcük eklediği özel sözlüğü değiştirme" bölümüne bakın.

 • Yazımı ve dil bilgisini otomatik olarak denetlerken kırmızı dalgalı çizgiye sahip sözcüğe sağ tıklayın ve Sözlüğe Ekle’ye tıklayın.

 • Yazım ve dil bilgisi denetleme aracı çalışırken işaretli sözcük için Ekle veya Sözlüğe Ekle’ye tıklayın.

Not: Sözlüğe Ekle seçeneği kullanılamıyorsa, Özel Sözlükler iletişim kutusundavarsayılan özel sözlüğün seçili olduğundan emin olun. Varsayılan özel sözlüğü seçme hakkında bilgi edinmek için Yazım denetleyicisinin sözcük eklediği özel sözlüğü değiştirme

Daha fazla bilgi için bkz. Yazım ve dil bilgisini denetleme.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Yeni'yi tıklatın.

 3. Dosya adı kutusuna, özel sözlük için bir ad yazın.

 4. Kaydet'i tıklatın.

 5. Yeni sözlüğün başka bir dil için kullanılmasını isterseniz, yeni sözlük Sözlük Listesi'nde seçiliyken, Sözlük dili menüsünde dili seçin.

Yeni özel sözlüğünüzün eklediğiniz sözcüklerin kaydedildiği varsayılan sözlük olmasını istiyorsanız bir sonraki göreve bakın: Yazım denetleyicisinin sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme.

Yazım denetimi yaptığınız sırada sözcük eklerken yeni sözcükler, Özel Sözlükler iletişim kutusunu açtığınızda listenin en üstünde bulunan varsayılan özel sözlüğe eklenir. Tüm Office programları için varsayılan özel sözlüğü değiştirebilirsiniz:

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Sözlük listesi kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm diller için varsayılan sözlüğü değiştirmek için, Tüm Diller'in altında sözlük adını tıklatın.

  • Belirli bir dil için varsayılan sözlüğü değiştirmek için, dil başlığı altındaki sözlük adını tıklatın.

 3. Varsayılanı Değiştir'i tıklatın.

  Not: Başlık altında yalnızca bir sözlük varsa, bunun varsayılan sözlük olması gerekir. Bu durumda, düğme kullanılamaz.

Sonraki yazım denetiminizde, program seçtiğiniz varsayılan özel sözlükleri kullanır.

Yeni bir özel sözlük oluşturduğunuzda, program sözlüğü varsayılan olarak Tüm Diller'e ayarlar; bu, herhangi bir dildeki metne yazım denetimi yaptığınızda bu sözlüğün kullanıldığını gösterir. Ancak, özel sözlüğü belirli bir dille ilişkilendirerek, programın, sözlüğü yalnızca belirli bir dildeki metne yazım denetimi yaparken kullanmasını sağlayın.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Sözlük listesi kutusunda değiştirmek istediğiniz sözlüğe tıklayın.

 3. Sözlük dili menüsünde, sözlüğün kullanılacağı dile tıklayın.

Özel Sözlükler iletişim kutusunda, yazım denetimi yapmak için programın kullanabileceği özel sözlükler listelenir. Örneğin, üçüncü taraf şirketlerden satın alınan bir sözlük gibi, kullanmak istediğiniz sözlük bilgisayarınıza yüklenmişse ancak Sözlük listesi kutusunda listelenmemişse, bunu listeye kendiniz ekleyebilirsiniz.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Ekle'yi tıklatın.

 3. İstediğiniz özel sözlüğü içeren klasörü bulun ve sonra sözlük dosyasını çift tıklatın.

Bu özel sözlüğün, eklediğiniz yeni sözcüklerin kaydedileceği varsayılan sözlük olmasını istiyorsanız, Yazım denetleyicisinin yukarıdaki sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme bölümüne bakın.

 1. Word > tercihleri'ne gidin.

 2. Yazma ve yazım denetleme araçlarıaltında, dilbilgisi & yazım denetimi'ni seçin.

  Yazım ve dil bilgisi denetimi ayarlarını değiştirmek için Yazım ve Dil Bilgisi’ne tıklayın.
 3. Özel sözlükleri kullanmak istiyorsanız Yalnızca ana sözlükten öner onay kutusunun işaretinin kaldırıldığından emin olun.

 4. Sözlükler’e tıklayın.

 5. Düzenlemek istediğiniz sözlüğü seçin.

  Sözlüğün onay kutusunun işaretini yanlışlıkla kaldırmadığınızdan emin olun.

 6. Düzenle'yi tıklatın.

  Özel sözlük düzenlenmek üzere belge olarak açılır.

 7. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından belgeyi kaydedin.

Not: Özel bir sözlüğü düzenlediğinizde, siz yazarken Word yazım denetimini durdurur. Özel bir sözlüğü değiştirmeyi bitirdiğinizde, siz yazarken Word 'Ün yazım denetimini sürdürmesini istiyorsanız, yukarıdaki adım 2 ' de gösterilen Yazım denetimi & dilbilgisi iletişim kutusuna gidin ve Yazarken yazımı denetle'yi seçin.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek özel sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Özel Sözlükler’de kullanmak istediğiniz her özel sözlük için, bu sözlüklerin her birinin yanındaki onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve ardından Tamam’a tıklayın.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek özel sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Yeni'yi tıklatın.

 3. Farklı Kaydet kutusuna, özel sözlük için bir ad yazın.

 4. Kaydet'i tıklatın.

 5. Yeni sözlüğün başka bir dil için kullanılmasını isterseniz, yeni sözlük Özel Sözlükler iletişim kutusunda seçiliyken, Dil listesinden dili seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Özel Sözlükler iletişim kutusunda, yazım denetimi yapmak için Word’ün kullanabileceği kullanılabilir özel sözlükler listelenir. Kullanmak istediğiniz sözlük  (örneğin, üçüncü taraf şirketlerden satın aldığınız sözlük) bilgisayarınıza yüklenmiş ancak Özel Sözlükler iletişim kutusunda listelenmemişse, bunu ekleyebilirsiniz.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek özel sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Ekle'yi tıklatın.

 3. Eklemek istediğiniz özel sözlüğü içeren klasörü bulun ve ardından sözlük dosyasına çift tıklayın.

Üçüncü taraf sözlüğü yüklemeyle ilgili daha fazla yardım isterseniz bu sözlükle ilgili yükleme yönergelerine bakın.

Yeni bir özel sözlük oluşturduğunuzda, program sözlüğü varsayılan olarak Tüm Diller'e ayarlar; bu, herhangi bir dildeki metne yazım denetimi yaptığınızda bu sözlüğün kullanıldığını gösterir. Ancak, özel sözlüğü belirli bir dille ilişkilendirerek, programın, sözlüğü yalnızca belirli bir dildeki metne yazım denetimi yaparken kullanmasını sağlayın.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek özel sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Özel Sözlükler iletişim kutusundan değiştirmek istediğiniz sözlüğü seçin.

 3. Dil listesinden sözlüğün kullanılacağı dili seçin.

Belgede yazım denetimi yaparken, yazım hatası olarak işaretlenmiş bir sözcüğü özel sözlüğe ekleme seçeneğiniz vardır. Varsayılan özel sözlük, bu işlemi yaptığınızda Microsoft Word'ün sözcük eklediği sözlüktür.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek özel sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Yazım Denetimi ve Dilbilgisi'nde, Özel sözlük listesinde bir sözlük seçin.

 3. Yazım & dil bilgisi iletişim kutusunu kapatın.

  Not: Başlık altında yalnızca bir sözlük varsa, bunun varsayılan sözlük olması gerekir. Bu durumda, düğme kullanılamaz.

Sonraki yazım denetiminizde, program seçtiğiniz varsayılan özel sözlükleri kullanır.

Yanlış yazılmış bir sözcüğü aldığınızda, sağ tıklayıp yoksayabilirsiniz. Ancak, Word sözlüğünüze eklenmez veWeb için Word bir dahaki sefer kullandığınızda işaretlenir.

Ayrıca bkz.

Daha fazla bilgi için Word 'de yazım ve dil bilgisi görüntüleme

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×