Bir tarih, saat veya sayı biçimlendirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Yalnızca Tarih biçimini, Saat biçiminiveya tarih ve saat biçimi iletişim kutularını yerel listesinde İngilizce (ABD) seçtiğinizde, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını uygulayın.

Microsoft Office InfoPath'te, kullanıcıların form şablonunuzu temel alan formlara girdiği tarihlerin, saatlerin ve sayıların nasıl görüntüleneceğini belirtmek üzere metin kutusu, ifade kutusu ve tarih toplayıcısı denetimlerine veri biçimlendirmesi ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Veri biçimlendirme genel bakış

Uyumluluk konuları

Bir tarih veya saat biçimini belirtin

Ondalık basamak sayısını belirtme

Eksi sayıların görüntülenme şeklini değiştirme

Sayıya yüzde biçimlendirmesi ekleme veya sayıdan yüzde biçimlendirmesini kaldırma

Ekleme veya bir basamak gruplandırma simgesi sayıda kaldırma

Para birimi simgesini ekleme ve kaldırma

Veri biçimlendirme genel bakış

Kullanıcılar, metin kutusu, ifade kutusu veya tarih seçici denetimi veri girdiğinde verilerin nasıl görüntüleneceğini belirtmek için biçimlendirme verileri kullanabilirsiniz. Veri biçimlendirme başka denetim türleri kullanamazsınız. Örneğin, bir denetime biçimlendirme veri ekleyerek, emin olmak yardımcı olabilir:

 • Tarih seçici denetimi kullanıcıları girin tarihi gg/aa/yy, 03/14/07 gibi bir biçimi vardır.

 • Kullanıcıların bir metin kutusu denetimine girdiği saatler 00:00:00, 09:46:55 gibi bir biçime sahip.

Veriler için bir denetim biçimlendirmesi uyguladığınızda, metin kutusu, ifade kutusu veya tarih seçici denetimi ile çalışıyor olmanıza bağlı olarak farklılık önceden tanımlı biçimler ve listesinden seçebilirsiniz. Verileri biçimlendirme, yalnızca bu denetimler için belirli veri türleri için desteklenir.

Örneğin, bu denetimi gibi metin için birkaç farklı veri türlerini aralarından seçim yapabileceğiniz form şablonunuz için bir metin kutusu denetimi eklerseniz tam sayı, ondalık, tarih, saat ve tarih ve saat. Bununla birlikte, bu metin kutusu denetimi için yalnızca tam sayı arasında ondalık, seçtiğiniz biçimlendirme veri belirtmek istiyorsanız tarih, saat ve tarih ve saat biçimleri, çünkü bu veri biçimlendirme destekleyen bir metin kutusu denetiminin yalnızca veri türleri.

Veri türleri, ilişkili veri biçimlerini ve bunları destekleyen denetimleri

Destek veri biçimlendirme, söz konusu veri türleri ve bunları destekleyen denetimleri seçeneklerini verileri biçimlendirin InfoPath'te veri türleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Veri türleri

Kullanılabilir veri biçimleri

Bu denetimlerde desteklenen

Tam Sayı

 • Yok

 • Sayı

 • Para birimi

 • Metin kutusu

 • İfade kutusu

Decimal

 • Yok

 • Sayı

 • Yüzde

 • Para birimi

 • Metin kutusu

 • İfade kutusu

Tarih

 • Yok

 • 14/3/2007 *

 • 14 Mart 2007, Çarşamba *

 • Mart 2007 *

 • 14 Mart 2007, Çarşamba

 • 14 Mart 2007

 • Çarşamba, 14 Mart 2007

 • 14 Mart 2007

 • 14/3/2007

 • 14/3/07

 • 14/03/07

 • 14/03/2007

 • 03/07/14

 • 2007 03 14

 • 14 Mar 07

 • Mart 2007

 • Metin kutusu

 • İfade kutusu

 • Tarih seçici

Saat

 • Yok

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • SABAH 9:46:55

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • SABAH 9:46

 • SABAH 09:46

 • 9:46

 • 09:46

 • Metin kutusu

 • İfade kutusu

 • Tarih seçici

Tarih ve Saat

Tarih ve saat veri türü için bir denetim uyguladığınızda, tarih biçimi ve saat biçimi için ayrı ayrı ayarlarsınız aynı veri biçimlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 14 Mart 2007 ve 9:46olarak saat biçimi olarak tarih biçimini ayarlama.

 • Metin kutusu

 • İfade kutusu

 • Tarih seçici

Notlar : 

 • Yıldız işareti olan veri biçimlerini kullanıcının sistem ayarları tarafından belirtilen geçerli biçimde yansıtacak şekilde güncelleştirilir.

 • İngilizce (ABD) dışında bir yerel ayar'ı seçerseniz, kullanıcılarınız bir Web tarayıcısı kullanarak formları doldurduğunuzda bazı tarih biçimlerini kullanılamaz. Örneğin, tarih biçimini 14 mars 01 Fransızca (Belçika) yerel ayarı desteklenmez.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarladığınızda, bazı veri biçimlendirme seçenekleri kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Bir tarih veya saat biçimini belirtin

Çeşitli veri türleri için veri biçimlendirmesi belirtebilmenize karşın, tarih ve saatlerin nasıl görüntüleneceğini yalnızca veri seçici denetimleri, metin kutusu denetimleri ve tarih, saat ya da tarih ve saat veri türünde olan ifade kutusu denetimleri için belirtebilirsiniz.

Not : InfoPath form şablonuna tasarladığınızda, bir tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlama için belirli Uyumluluk modunu seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonunu InfoPath Forms Servicesçalıştıran bir sunucuda yayımlanan ve ardından tarayıcı etkin olduğunda, bir Web tarayıcısında form şablonunu temel alan formlar görüntülenebilir. Tarayıcı uyumlu form şablonlarını aynı denetimde tarih ve saat görüntüsünü desteklemez. İki ayrı denetimlerde tarih ve saati görüntülemek için "Bu yordamın sonunda tarih ve saat ayrı denetimlerde görüntüleme" yordama başvurun.

 1. İçerdiği verileri biçimlendirmek istediğiniz tarih seçici, metin kutusu veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir metin kutusu denetimi veya tarih seçici denetimiyle çalışıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • Bir ifade kutusu denetimiyle çalışıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Metin kutusu denetimi veya tarih seçici denetimi için, Veri türü listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

  • İfade kutusu denetimi için, Farklı biçimlendir listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Biçim veri türü iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Denetimi yalnızca tarih gösterecek şekilde biçimlendirmek için, Tarihi böyle göster listesinde istediğiniz görüntü stilini seçin.

  • Denetimi yalnızca saat gösterecek şekilde biçimlendirmek için, Saati böyle göster listesinde istediğiniz görüntü stilini seçin.

  • Denetimi hem tarih hem de saat gösterecek şekilde biçimlendirmek için, Tarihi böyle göster listesinde tarih için istediğiniz görüntü stilini ve ardından Saati böyle göster listesinde saat için istediğiniz görüntü stilini seçin.

   Not : Yıldız işareti olan görüntü stilleri kullanıcının sistem ayarları tarafından belirtilen geçerli biçimde yansıtacak şekilde güncelleştirilir.

 5. Yerel tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için Yerel listesinde istediğiniz ülke veya bölgeyi seçin.

Tarayıcıyla uyumlu form şablonlarında tarih ve saatin aynı denetimde görüntülenmesi desteklenmez. Tarih ve saati ayrı denetimlerde görüntülemek için aşağıdaki yordamı kullanın:

Ayrı denetimlerde tarih ve saati görüntüleme

Başlamadan önce form şablonunuzda iki denetim bulunduğundan ve her iki denetimin de veri kaynağında aynı alanla ilişkili olduğundan emin olun.

 1. Tarihi görüntülemek için kullanmak istediğiniz tarih seçiciyi, metin kutusunu veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir metin kutusu denetimi veya tarih seçici denetimiyle çalışıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • Bir ifade kutusu denetimiyle çalışıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Veri türü listesinde Tarih ve Saat veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Tarih ve Saat Biçimi iletişim kutusundaki Tarihi böyle göster listesinde istediğiniz görüntü stilini tıklatın.

 5. Saati böyle göster listesinde (Saati görüntüleme)'yi tıklatın.

 6. İki kez Tamam'ı tıklatın.

 7. Tarihi görüntülemek için kullanmak istediğiniz form şablonunuzdaki tarih seçici, metin kutusu veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 8. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir metin kutusu denetimi veya tarih seçici denetimiyle çalışıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • Bir ifade kutusu denetimiyle çalışıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 9. Veri türü listesinde Tarih ve Saat veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 10. Tarih ve Saat Biçimi iletişim kutusundaki Tarihi böyle göster listesinde (Tarihi görüntüleme)'yi tıklatın.

 11. Saati böyle göster listesinde istediğiniz görüntüleme stilini tıklatın.

 12. Yerel tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için Yerel listesinde istediğiniz ülke veya bölgeyi seçin.

  Not : İngilizce'den (ABD) başka bir yerel ayar seçerseniz, kullanıcılarınız Web tarayıcısı kullanarak form doldurduklarında bazı tarih biçimleri kullanılamaz. Örneğin, 14-mars-01 tarih biçimi Fransız (Belçika) yerel ayarında desteklenmez. Desteklenmeyen bir tarih biçimi kullanmadığınızdan emin olmak için form şablonunuzu yayımlamadan önce uyumluluk denetleyicisini çalıştırın.

Sayfanın Başı

Ondalık basamak sayısını belirtme

Görüntülenecek ondalık basamak sayısını yalnızca ondalık veri türüne sahip metin kutusu denetimlerinde ya da ondalık olarak biçimlendirilmiş ifade kutusu denetimlerinde belirtebilirsiniz. Ondalık basamak sayısının değiştirilmesi yalnızca görüntülenen değeri etkiler; veri kaynağına kaydedilen değeri etkilemez.

 1. İçerdiği verileri biçimlendirmek istediğiniz metin kutusu denetimini veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu denetimi kullanıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • İfade kutusu denetimi kullanıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusunda, Veri türü listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

  • İfade kutusu için, Biçimlendir listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Diğer seçenekler altında, Ondalık basamak sayısı listesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sabit sayıda ondalık basamak görüntülemek için, istediğiniz ondalık basamak sayısını seçin.

  • Kullanıcının denetime yazdığı ondalık basamak sayısını göstermek için Otomatikseçeneğine tıklayın.

Sayfanın Başı

Eksi sayıların görüntülenme şeklini değiştirme

Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini, yalnızca ondalık veya tamsayı veri türüne sahip metin kutusu denetimlerinde ya da ondalık veya tamsayı olarak biçimlendirilmiş ifade kutusu denetimlerinde belirtebilirsiniz.

 1. İçerdiği verileri biçimlendirmek istediğiniz metin kutusu denetimini veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu denetimiyle çalışıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • Bir ifade kutusu denetimiyle çalışıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Metin kutusunda, Veri türü listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

  • İfade kutusu için, Biçimlendir listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Diğer seçenekler altında, Negatif sayıları böyle göster listesinde istediğiniz görüntü stilini seçin.

Sayfanın Başı

Sayıya yüzde biçimlendirmesi ekleme veya sayıdan yüzde biçimlendirmesini kaldırma

Metin kutusu denetimini veya ifade kutusu denetimini, kullanıcıların kutuya yazdıkları sayılar yüzde değerleri olarak görüntülenecek şekilde biçimlendirebilirsiniz. Bu biçimlendirme hem değerlerin formda nasıl görüntüleneceğini hem de nasıl kaydedileceğini etkiler. Bu, yüzde biçimlendirmesine sahip bir denetime yazılan tüm değerlerin yüzde değeri olarak değerlendirileceği anlamına gelir.

Notlar : 

 • InfoPath yüzde olarak biçimlendirilmiş sayılar için yüzde simgeleri eklemez. Bir denetimin etiketine yüzde simgesi eklemek için yüzde simgenin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın ve sonra %yazın.

 • Yüzde biçimlendirmesini yalnızca ondalık veri türüne sahip metin kutusu denetimlerine veya ondalık olarak biçimlendirilmiş ifade kutusu denetimlerine ekleyebilirsiniz.

 1. İçerdiği verileri biçimlendirmek istediğiniz metin kutusu denetimini veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu denetimi kullanıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • İfade kutusu denetimi kullanıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusunda, Veri türü listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

  • İfade kutusu için, Biçimlendir listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Ondalık Biçim iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayıyı yüzde olarak biçimlendirmek için, Yüzde'yi tıklatın.

  • Yüze biçimlendirmesini kaldırmak için Sayı'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Ekleme veya bir basamak gruplandırma simgesi sayıda kaldırma

Basamak gruplandırma simgesini yalnızca ondalık veya tamsayı veri türüne sahip metin kutusu denetimlerinde ya da ondalık veya tamsayı olarak biçimlendirilmiş ifade kutusu denetimlerinde ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yerel ayara bağlı olarak, ayırıcı üç basamaktan daha çok veya daha az sayıda basamağı ayırabilir. Basamak gruplandırma simgesini eklemek veya kaldırmak, veri kaynağına kaydedilen değeri değil, yalnızca görüntülenen değeri değiştirir.

 1. İçerdiği verileri biçimlendirmek istediğiniz metin kutusu denetimini veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu denetimi kullanıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • İfade kutusu denetimi kullanıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusunda, Veri türü listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

  • İfade kutusu için, Biçimlendir listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Veri Türü Biçimi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayıya basamak gruplandırma simgesi eklemek için, Diğer seçenekler altında Basamak gruplama simgesi kullan onay kutusunu seçin.

  • Sayıdan basamak gruplandırma simgesini kaldırmak için, Diğer seçenekler altında Basamak gruplama simgesi kullan onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Para birimi simgesini ekleme ve kaldırma

Para birimi simgelerini yalnızca ondalık veya tamsayı veri türü içeren metin kutusu denetimlerinde ya da ondalık veya tamsayı olarak biçimlendirilmiş ifade kutusu denetimlerinde ekleyebilirsiniz. Para birimi simgesi eklemek veya para birimi simgesini kaldırmak, veri kaynağına kaydedilen değeri değil, yalnızca görüntülenen değeri değiştirir.

 1. İçerdiği verileri biçimlendirmek istediğiniz metin kutusu denetimini veya ifade kutusu denetimini çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu denetimi kullanıyorsanız, Veri sekmesini tıklatın.

  • İfade kutusu denetimi kullanıyorsanız, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusunda, Veri türü listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

  • İfade kutusu için, Biçimlendir listesinde uygun veri türünün görüntülendiğinden emin olun ve sonra Biçim'i tıklatın.

 4. Veri Türü Biçimi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Para birimi simgesi eklemek için, Para Birimi'ni tıklatın ve sonra Para Birimi listesinde, görüntülemek istediğiniz para birimi türünü seçin.

  • Para birimi simgesini kaldırmak için, Sayı'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×