Bir tablo veya aralıkta veriye filtre uygulama

Excel 2010'da, arama özellikleri Otomatik Filtre'ye eklenmiştir.
Blog gönderisini okuyun veya Office 365'i deneyin!

Otomatik Filtre'yi kullanarak verilere filtre uygulanması bir hücre aralığındaki veya tablodaki verilerin bir alt kümesini bulma ve kullanmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Hücre aralığında veya tabloda verilere filtre uyguladıktan sonra güncelleştirilmiş sonuçlar elde etmek için filtreyi yeniden uygulayabilir; verilerin tümünü yeniden görüntülemek için de filtreyi temizleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi edinme

Metne filtre uygulama

Sayılara filtre uygulama

Tarihlere ve saatlere filtre uygulama

En büyük veya en küçük sayılara filtre uygulama

Ortalamanın üstündeki ve altındaki sayılara filtre uygulama

Boş olan ve boş olmayan hücrelere filtre uygulama

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simge kümesine göre filtre uygulama

Seçime göre filtre uygulama

Filtre temizleme

Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi edinme

Filtre uygulanmış veriler, yalnızca belirttiğiniz ölçütler karşılayan satırları görüntüler ve görüntülenmesini istemediğiniz satırları gizler. Verilere filtre uyguladıktan sonra, alt filtre uygulanmış verinin alt kümesini, yeniden düzenlemeden veya taşımadan kopyalayabilir, bulabilir, düzenleyebilir, biçimlendirebilir, grafikte belirtebilir ve yazdırabilirsiniz.

Ayrıca, birden fazla sütuna göre filtre uygulayabilirsiniz. Filtreler birbirine eklenebilir, bu da her ek filtrenin geçerli filtreyi temel aldığı ve verilerin alt kümelerini azalttığı anlamına gelir.

Not : Filtre uygulanan verileri aramak için Bul iletişim kutusunu kullandığınızda, yalnızca görüntülenen veriler aranır; görüntülenmeyen veriler aranmaz. Tüm verileri aramak için filtreleri temizleyin.

Üç tür filtre

Otomatik Filtre'yi kullanarak, üç tür filtre oluşturabilirsiniz: liste değerine göre, biçime göre ve ölçüte göre. Bu filtre türlerinin her biri, her hücre aralığı veya sütun tablosu için karşılıklı özel kullanım içindir. Örneğin hücre rengine veya sayı listesine göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisine göre yapamazsınız; simgelere veya özel filtrelere göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisine göre yapamazsınız.

Filtreyi yeniden uygulama

Bir filtrenin uygulanıp uygulanmadığını saptamak için sütun başlığındaki simgeye dikkat edin:

 • Açılan ok Filtre açılan oku filtrenin etkin olduğu, ancak uygulanmadığı anlamına gelir.

  Filtrenin etkinleştirildiği ancak uygulanmadığı bir sütun başlığı üzerine geldiğinizde, ekran ipucunda "(Tümü Görüntüleniyor)" sözcükleri gösterilir.

 • Filtre düğmesi Uygulanmış filtre simgesi filtrenin uygulandığı anlamına gelir.

  Filtre uygulanan sütunun başlığı üzerine geldiğinizde ekran ipucunda bu sütuna uygulanan, "Kırmızı hücre rengine eşit" veya "150'den büyük" gibi, filtre görüntülenir.

Filtreyi yeniden uyguladığınızda aşağıdaki nedenlerden dolayı farklı sonuçlar görüntülenir:

 • Hücre aralığında veya tablo sütununda veri ekleme, değiştirme veya silme işlemi gerçekleştirildi.

 • Filtre Bugün, Bu Hafta veya Yıl Başından Bugüne gibi dinamik bir tarih ve saat filtresidir.

 • Formül tarafından döndürülen değerler değişti ve çalışma sayfası yeniden hesaplandı.

Depolama biçimlerini karıştırmama

En iyi sonuçları elde etmek için, metin ve sayı veya sayı ve tarih gibi depolama biçimlerini aynı sütunda birleştirmeyin, çünkü her sütun için filtre komutunun yalnızca bir türü kullanılabilir. Depolama biçimlerinin bir birleşimi varsa, görüntülenen komut en çok görülen depolama biçimidir. Örneğin sütunda numara biçiminde depolanan üç, metin biçiminde depolanan dört değer varsa, görüntülenen filtre komutu Metin Filtreleri komutudur. Daha fazla bilgi için bkz. Metin biçiminde depolanan sayıları sayıya dönüştürme ve Metin biçiminde depolanan tarihleri tarihe dönüştürme.

Sayfanın Başı

Metne filtre uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Alfasayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

  3. Etkin hücrenin, alfasayısal veriler içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin değerleri listesinden seçme    

  1. Metin değerleri listesinde, bir veya daha fazla metin değerine göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.

   Metin değerleri listesi 10.000'e kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir metin değerini göre filtre uygulamak için onu seçin.

   Otomatik Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için alt kısımdaki kavrama tutamacını tıklatın ve sürükleyin.

   Ölçüt oluşturma    

  2. Metin Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   Örneğin belirli bir karakterle başlayan metne göre filtre uygulamak için, Başlangıcı seçeneğini seçin veya herhangi bir yerinde belirli karakterleri olan metne göre filtre uygulamak için, İçerir seçeneğini seçin.

  3. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya metni girin veya listeden metin değerini seçin.

   Örneğin "J" harfi ile başlayan metne filtre uygulamak için, J yazın veya herhangi bir yerinde "bell" bulunan metne göre filtre uygulamak için, bell yazın.

   Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metni bulmanız gerekiyorsa, bir joker karakteri kullanın.

   Joker karakterleri kullanma

   Aşağıdaki joker karakterler, metin filtreleri için karşılaştırma ölçütleri olarak kullanılabilir.

Joker karakter

Bulduğu öğe

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız)

Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~)
Örneğin, fy06~? "fy06?" metnini bulur

 1. İsterseniz, başka bir ölçütle birlikte filtre uygulayabilirsiniz.

  Bir ölçüt daha ekleme

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Her iki ölçütün doğru olacağı biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için Ve seçeneğini seçin.

   • İki ölçütten birinin veya her ikisinin doğru olabileceği biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için, Veya seçeneğini seçin.

  2. İkinci girişte, bir karşılaştırma işlecini seçin ve sonra sağdaki kutuya metni girin veya listeden bir metin değeri seçin.

 • Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayılara filtre uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Sayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

  3. Etkin hücrenin, sayısal veriler içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sayı listesinden seçme    

  1. Sayı listesinden, bir veya daha çok sayıya göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.

   Sayı listesi 10.000'e kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir sayıya göre filtre uygulamak için onu seçin.

   Otomatik Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt kısımdaki kavrama tutamacını tıklatın ve sürükleyin.

   Ölçüt oluşturma    

  2. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   Örneğin alt ve üst bir sayı sınırına göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

  3. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya veya kutulara sayıları girin veya listeden sayıları seçin.

   Örneğin 25'in bir alt numarasına ve 50'nin bir üst numarasına göre filtre uygulamak için, 25 ve 50 sayılarını girin.

  4. İsterseniz, başka bir ölçütle birlikte filtre uygulayabilirsiniz.

   Bir ölçüt daha ekleme

   1. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • Her iki ölçütün doğru olacağı biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için Ve seçeneğini seçin.

    • İki ölçütten birinin veya her ikisinin doğru olabileceği biçimde, tablo sütununa veya seçine filtre uygulamak için Veya seçeneğini seçin.

   2. İkinci girişte, bir karşılaştırma işlecini seçin ve sonra sağdaki kutuya bir sayı girin veya listeden bir sayı seçin.

 4. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Tarihlere ve saatlere filtre uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Sayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

  3. Etkin hücrenin, tarih ve saat içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Tarih ve saat listesinden seçme    

  1. Tarih ve saat listesinden, bir veya daha fazla tarihe veya saate göre filtre uygulamak için, bunları seçin veya temizleyin.

   Varsayılan olarak, hücre aralığındaki veya tablo sütunundaki tüm tarihler yıl, ay ve gün hiyerarşisine göre gruplandırılır. Hiyerarşideki üst düzeyleri seçme veya silme, bu düzeyin altındaki tüm iç içe tarihleri seçer veya siler. Örneğin 2006'yı seçerseniz, aylar 2006'nın altında listelenir ve günler her ayın altında listelenir.

   Değerler listesi 10.000'e kadar olabilir. Değerler listesi büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra değerlere göre filtre uygulamak için onları seçin.

   Otomatik Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt kısımdaki kavrama tutamacını tıklatın ve sürükleyin.

   Ölçüt oluşturma    

  2. Tarih Filtreleri'nin üzerine gelin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   Ortak filtre    

   Ortak filtre, karşılaştırma işleci temel alan bir filtredir.

   1. Karşılaştırma işleci komutlarından birini (Eşittir, Önce, Sonra veya Arasında) veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   2. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya bir tarih veya saat girin, listeden bir tarih veya saat seçin veya bir tarih bulmak ve girmek için Takvim düğmesini tıklatın.

    Örneğin alt ve üst bir tarih veya saate göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

   3. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya veya kutulara bir tarih veya saat girin, listeden tarihler veya saatler seçin veya bir tarih bulmak ve girmek için Takvim düğmesini tıklatın.

    Örneğin önceki bir tarihe ("3/1/2006" ) ve daha sonraki bir tarihe ("6/1/2006") göre filtre uygulamak için, 3/1/2006 ve 6/1/2006 tarihlerini girin. Bunun yerine, önceki bir saate ("8:00 ÖÖ") ve daha sonraki bir saate ("12:00 ÖS") göre filtre uygulamak için 8:00 ÖÖ ve 12:00 ÖS saatlerini girin.

    Dinamik filtre    

    Filtre yeniden uygulandığında ölçütlerin değişebildiği filtre dinamiktir.

   4. Önceden tanımlanmış tarih komutlarından birini tıklatın.

    Örneğin geçerli tarihe göre tüm tarihlere filtre uygulamak için, Bugün seçeneğini seçin ve veya gelecek aya göre uygulamak için Gelecek Ay seçeneğini seçin.

   5. Tamam'a tıklayın.

    Notlar : 

    • Ocak veya 2. Çeyrek gibi Dönemdeki Bütün Tarihler menüsünün altındaki komutlar, yıla bakmaksızın dönemlere göre filtre uygular. Bu, örneğin satışları birkaç yıl boyunca bir döneme göre karşılaştırmak için kullanışlı olabilir.

    • Bu Yıl ve Yıl Başından Bugüne, gelecek tarihleri işleme bakımından farklıdır. Bu Yıl, geçerli yıl için gelecekteki tarihleri verirken, Yıl Başından Bugüne, yalnızca geçerli tarih dahil olmak üzere o tarihe kadarki tarihleri verir.

  3. İsterseniz, başka bir ölçütle birlikte filtre uygulayabilirsiniz.

   Bir ölçüt daha ekleme

   1. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • Her iki ölçütün doğru olacağı biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için Ve seçeneğini seçin.

    • İki ölçütten birinin veya her ikisinin doğru olabileceği biçimde tablo sütununa veya seçine filtre uygulamak için, Veya seçeneğini seçin.

   2. İkinci girişte, bir karşılaştırma işlecini seçin ve sonra sağdaki kutuya bir tarih veya saat girin, listeden bir tarih veya saat seçin, veya bir tarih bulmak ve girmek için Takvim düğmesini tıklatın.

 4. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

  Notlar : 

  • Tüm tarih filtreleri, Gregoryen takvimini temel alır.

  • Mali yıllar ve mali üç aylık dönemler daima takvim yılının Ocak ayında başlar.

  • Haftanın günlerine göre filtre uygulamak istiyorsanız, hücreleri haftanın gününü göstermek üzere biçimlendirin. Tarihine bakılmaksızın, haftanın günlerine göre filtre uygulamak istiyorsanız, METNEÇEVİR işlevini kullanarak bunları metne dönüştürün. Ancak, METNEÇEVİR işlevi bir metin değeri döndürür, dolayısıyla görüntülenen filtre komutu, Tarih Filtreleri değil Metin Filtreleri olacaktır. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak görüntüleme.

  • Bir tarih filtresinde otomatik Filtre menüsünün alt kısmındaki tarihler listesi için, tarihlerin hiyerarşik gruplamasını hiyerarşik olmayan bir listeye değiştirebilirsiniz. Örneğin hiyerarşik olmayan bir listeden elle seçerek, sadece iki basamaklı yıllara filtre uygulayabilirsiniz.

   1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın, Excel Seçenekleri'ne tıklayın ve ardından Gelişmiş kategorisine tıklayın.

    1. Bu çalışma kitabının seçeneklerini göster bölümünde bir çalışma kitabı seçin ve ardından Otomatik Filtre menüsünde tarihleri gruplandır onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

En büyük veya en küçük sayılara filtre uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Sayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

 2. Etkin hücrenin, sayısal veriler içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.

 3. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 4. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra İlk 10 seçeneğini seçin.

 5. İlk 10 Otomatik Filtre iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın.

  1. Soldaki kutudan İlk'i veya Son'u tıklatın.

  2. Ortadaki kutuya bir sayı girin.

  3. Sağdaki kutuda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sayıya göre filtre uygulamak için Öğeler seçeneğini tıklatın.

   • Yüzde oranına göre filtre uygulamak için Yüzde seçeneğini tıklatın.

 6. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Üst ve alt değerler, filtre uygulanmış verilerin alt kümesini değil, özgün hücre aralığını veya tablo sütununu temel alır.

Sayfanın Başı

Ortalamanın üstündeki ve altındaki sayılara filtre uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Sayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

  3. Etkin hücrenin, sayısal veriler içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Ortalamanın üstündeki sayılara filtre uygulamak için Ortalamanın Üstü seçeneğini tıklatın.

  • Ortalamanın altındaki sayılara filtre uygulamak için Ortalamanın Altı seçeneğini tıklatın.

 4. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Ortalamanın üstündeki ve altındaki sayılar, filtre uygulanmış verilerin alt kümesini değil, özgün hücre aralığını veya tablo sütununu temel alır.

Sayfanın Başı

Boş olan ve boş olmayan hücrelere filtre uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Hücre aralığını seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

  3. Etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Boş olmayanlara filtre uygulamak için, Otomatik Filtre menüsünde değer listesinin üst kısmındaki (Tümünü Seç) seçeneğini seçin ve sonra değer listesinin alt kısmındaki (Boş olanlar) seçeneğini temizleyin.

  • Boş olanlara filtre uygulamak için, Otomatik Filtre menüsünde değer listesinin üst kısmındaki (Tümünü Seç) seçeneğini temizleyin ve sonra değer listesinin alt kısmındaki (Boş olanlar) seçeneğini seçin.

   (Boş olanlar) onay kutusu yalnızca hücre aralığında veya tablo sütununda en az bir boş hücre varsa kullanılabilir.

 4. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simge kümesine göre filtre uygulama

Bir hücre aralığını, hücre rengine veya yazı tipi rengine göre, elle veya koşullu olarak biçimlendirmişseniz, bu renklere göre de filtre uygulayabilirsiniz. Ayrıca, koşullu bir biçimle oluşturulan simge kümesine göre de filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hücre aralığı    

  1. Hücre rengine, yazı tipi rengine veya bir simge kümesine göre biçimlendirilmiş bir hücre aralığı seçin.

  2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Filtre'yi tıklatın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

   Tablo    

   • Tablo sütununun hücre rengine, yazı tipi rengine veya simge kümesine göre biçimlendirilmiş veriler içerdiğinden emin olun (Seçim gerekmiyor).

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Renge Göre Filtre seçeneğini seçin ve sonra biçim türüne bağlı olarak, Hücre Rengine Göre Filtre Uygula, Yazı Tipi Rengine Göre Filtre Uygula veya Hücre Simgesine Göre Filtre Uygula seçeneğini seçin.

 4. Biçim türüne bağlı olarak hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçme

 5. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Seçime göre filtre uygulama

Verilere, etkin hücrenin içeriğine eşit olan ölçütlerle, hızlı bir şekilde filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Bir hücre aralığında veya tablo sütununda istediğiniz değer, renk, yazı tipi rengi veya simgeye göre filtre uygulamak için bunları sağ tıklatın.

 2. Filtre'ye tıklayın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metne, sayıya veya tarihe göre filtre uygulamak için, Seçili Hücrenin Değerine Göre Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

  • Hücre rengine göre filtre uygulamak için Seçili Hücrenin Rengine Göre Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

  • Yazı tipi rengine göre filtre uygulamak için Seçili Hücrenin Yazı Tipi Rengine Göre Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

  • Simgeye göre filtre uygulamak için Seçili Hücrenin Simgesine Göre Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

 3. Verileri değiştirdikten sonra yeniden filtre uygulamak için aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi, ardından da Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Filtre temizleme

Filtreyi belirli bir sütun için temizleyebildiğiniz gibi, tüm filtreleri de temizleyebilirsiniz.

Sütuna yönelik filtreyi temizleme

 • Birden fazla sütuna sahip hücre aralığına veya tabloya yönelik filtreyi temizlemek için başlıktaki Filtre düğmesinin Uygulanmış filtre simgesi ardından <Sütun Adı> öğesinden Filtreyi Kaldır seçeneğini tıklatın.

Çalışma sayfasındaki tüm filtreleri temizleme ve tüm satırları yeniden görüntüleme

 • Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Temizle'yi tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!