Bir tablo veya aralıkta veriye filtre uygulama

Otomatik Filtre’yi veya “büyüktür” ve “en iyi 10” gibi yerleşik karşılaştırma işleçlerini kullanarak istediğiniz verileri gösterebilir ve diğerlerini gizleyebilirsiniz. Hücre aralığında veya tabloda verilere filtre uyguladıktan sonra güncelleştirilmiş sonuçlar elde etmek için filtreyi yeniden uygulayabilir, verilerin tümünü yeniden görüntülemek için de filtreyi temizleyebilirsiniz.

Filtre uygulanmış veriler, yalnızca belirttiğiniz ölçütler karşılayan satırları görüntüler ve görüntülenmesini istemediğiniz satırları gizler. Verilere filtre uyguladıktan sonra, alt filtre uygulanmış verinin alt kümesini, yeniden düzenlemeden veya taşımadan kopyalayabilir, bulabilir, düzenleyebilir, biçimlendirebilir, grafikte belirtebilir ve yazdırabilirsiniz.

Ayrıca, birden fazla sütuna göre filtre uygulayabilirsiniz. Filtreler birbirine eklenebilir, bu da her ek filtrenin geçerli filtreyi temel aldığı ve verilerin alt kümelerini azalttığı anlamına gelir.

Not : Filtre uygulanan verileri aramak için Bul iletişim kutusunu kullandığınızda, yalnızca görüntülenen veriler aranır; görüntülenmeyen veriler aranmaz. Tüm verileri aramak için filtreleri temizleyin.

Üç tür filtre

Otomatik Filtre'yi kullanarak, üç tür filtre oluşturabilirsiniz: liste değerine göre, biçime göre ve ölçüte göre. Bu filtre türlerinin her biri, her hücre aralığı veya sütun tablosu için karşılıklı özel kullanım içindir. Örneğin hücre rengine veya sayı listesine göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisine göre yapamazsınız; simgelere veya özel filtrelere göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisine göre yapamazsınız.

Filtreyi yeniden uygulama

Bir filtrenin uygulanıp uygulanmadığını saptamak için sütun başlığındaki simgeye dikkat edin:

 • Açılan ok Filtre açılan oku filtrenin etkin olduğu, ancak uygulanmadığı anlamına gelir.

  Filtrenin etkinleştirildiği ancak uygulanmadığı bir sütun başlığı üzerine geldiğinizde, ekran ipucunda "(Tümü Görüntüleniyor)" sözcükleri gösterilir.

 • Filtre düğmesi Uygulanmış filtre simgesi filtrenin uygulandığı anlamına gelir.

  Filtre uygulanan sütunun başlığı üzerine geldiğinizde ekran ipucunda bu sütuna uygulanan, "Kırmızı hücre rengine eşit" veya "150'den büyük" gibi, filtre görüntülenir.

Filtreyi yeniden uyguladığınızda aşağıdaki nedenlerden dolayı farklı sonuçlar görüntülenir:

 • Hücre aralığında veya tablo sütununda veri ekleme, değiştirme veya silme işlemi gerçekleştirildi.

 • Filtre Bugün, Bu Hafta veya Yıl Başından Bugüne gibi dinamik bir tarih ve saat filtresidir.

 • Formül tarafından döndürülen değerler değişti ve çalışma sayfası yeniden hesaplandı.

Depolama biçimlerini karıştırmama

En iyi sonuçları elde etmek için aynı sütun içinde metin ve sayı veya sayı ve tarih gibi depolama biçimlerini karıştırmayın; her sütun için yalnızca bir filtre komutu türü vardır. Depolama biçimleri karışıksa, görüntülenen komut, en sık gerçekleşen depolama biçimidir. Örneğin, sütunda sayı olarak depolanan üç değer ile metin olarak depolanan dört değer varsa, görüntülenen filtre komutu Metin Filtreleri’dir.

Veri aralığına filtre uygulama

 1. Filtre uygulamak istediğiniz verileri seçin. En iyi sonuçları elde etmek için, sütunların başlıkları olmalıdır.

  filtre düğmesi

 2. Sütun başlığındaki oku Filtre oku tıklatın ve ardından Metin Filtreleri veya Sayı Filtreleri'ni tıklatın.

 3. Karşılaştırma işleçlerinden birini tıklatın. Örneğin, alt ve üst sınır içindeki numaraları göstermek için Arasında'yı seçin.

  Sayı Filtreleri Arasında

 4. Özel Otomatik Filtrekutusunda, verilerinizi filtreleme ölçütlerini yazın veya seçin. Örneğin, 1.000 ile 7.000 arasındaki tüm sayıları göstermek için, büyük veya eşittir kutusuna 1000 ve küçük veya eşittir kutusuna da 7000 yazın.

  Özel Otomatik Filtre iletişim kutusu

 5. Filtreyi uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

  Not : Karşılaştırma işleçleri, belirlediğiniz ölçütlere göre filtre uygulamanın tek yolu değildir. Bir listeden öğeler seçebilir veya verileri arayabilirsiniz. Hatta verilere hücre rengine veya yazı tipi rengine göre filtre uygulayabilirsiniz.

Tablodaki verileri filtreleme

Verilerinizi tabloya yerleştirdiğinizde, filtre denetimleri tablo başlıklarına otomatik olarak eklenir.

yerleşik filtrelerin gösterildiği excel tablosu

Hızla filtre uygulamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Filtre uygulamak istediğiniz sütunun tablo başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 2. Metin veya sayı listesinde, listenin en üstündeki (Tümünü Seç) kutusunun işaretini kaldırın ve tablonuzda göstermek istediğiniz öğelerin kutularını işaretleyin.

  Filtre Galerisi

 3. Tamam'ı tıklatın.

İpucu :  Listede daha fazla öğe görmek için, filtre galerisinin sağ alt köşesindeki tutamacı sürükleyerek galeriyi genişletin.

Tablo başlığındaki filtre oku, bir filtrenin uygulandığını göstermek üzere bu simgeye Uygulanmış filtre simgesi dönüşür. Filtreyi değiştirmek veya temizlemek için bu simgeyi tıklatın.

Filtre Temizle komutunun gösterildiği filtre galerisi

Öğelere renge göre filtre uygulama

Farklı hücre veya yazı tipi renkleri ya da koşullu biçimlendirme uyguladıysanız, tablonuzda gösterilen renklere veya simgelere göre filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Renk biçimlendirmesi veya koşullu biçimlendirme uygulanmış sütunun tablo başlığındaki oku Filtre açılan oku tıklatın.

 2. Renge Göre Filtre'yi tıklatın ve filtre ölçütü olarak kullanmak istediğiniz hücre rengini, yazı tipi rengini veya simgeyi seçin.

  Renge Göre Filtre seçenekleri

  Kullanabileceğiniz renk seçeneklerinin türleri, uyguladığınız biçimlendirme türlerine bağlıdır.

Tablo verilerinize filtre uygulamak için dilimleyici oluşturma

Not : Dilimleyiciler Excel 2007’da kullanılmaz.

Excel 2010’da, dilimleyiciler PivotTable verilerine filtre uygulamanın yeni bir yolu olarak eklenmiştir. Excel 2013’te tablo verilerinize filtre uygulamak için de dilimleyici oluşturabilirsiniz. Dilimleyici gerçekten yararlı bir özelliktir çünkü verilerinize filtre uyguladıktan sonra tablonuzda hangi verilerin gösterileceğini açıkça belirtir.

tablo dilimleyici

Verilerinize filtre uygulamak için, şöyle dilimleyici oluşturabilirsiniz:

 1. Tablonun herhangi bir yerini tıklatarak şeritte Tablo Araçları'nı görüntüleyin.

  Şeritte Tablo Araçları

 2. Tasarım > Dilimleyici Ekle'yi tıklatın.

  Tablo Araçları'nın Tasarım sekmesinde Dilimleyici Ekle düğmesi

 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz kutuları işaretleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda işaretlediğiniz her tablo başlığı için bir dilimleyici gösterilir.

 5. Her dilimleyicide, tablonuzda göstermek istediğiniz öğeleri tıklatın.

  Birden çok öğe seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra göstermek istediğiniz öğeleri seçin.

İpucu :  Dilimleyicilerin görünümünü değiştirmek için, dilimleyiciyi tıklatarak şeritte Dilimleyici Araçları'nın görüntülenmesini sağlayın ve sonra Seçenekler sekmesinde bir dilimleyici stili uygulayın veya ayarları değiştirin.

Verilerinizin belirli bir kısmına odaklanmak istediğinizde filtreleme özelliği yararlı olur. Excel Online’de, veri aralığına filtre uygulayabilmeniz için, aralığı tablo olarak biçimlendirmeniz gerekir. İşte nasıl yapabileceğiniz:

 1. Filtrelemek istediğiniz verileri seçin. Giriş sekmesinde, Tablo Olarak Biçimlendir’e tıklayın ve Tablo Olarak Biçimlendir’i seçin.

  Verileri tablo olarak biçimlendirme düğmesi

 2. Excel Online, tablonuzun üst bilgi içerip içermediğini sorar.

  • Tablomda üst bilgi var’ı seçerek verilerinizin ilk satırını tablo başlıklarına çevirin. Bu satırdaki veriler filtrelenmeyecek.

  • Excel Online’ın tablo verilerinizin üstüne (yeniden adlandırabileceğiniz) yer tutucu başlıklar eklemesini istemiyorsanız onay kutusunu seçmeyin.

   Veri aralığını tabloya dönüştürme iletişim kutusu

 3. Tamam’a tıklayın.

 4. Filtre uygulamak için, sütun üst bilgisindeki oku tıklatın ve bir filtre seçeneği belirleyin.

Filtreleme seçenekleri

Genel Filtre seçeneğini ya da veri türüne özel bir filtre uygulayabilirsiniz. Örneğin sayıları filtrelerken, Sayı Filtresi’ni, tarihler için Tarih Filtreleri’ni ve metinler için Metin Filtreleri’ni görürsünüz. Genel filtre seçeneği, şunun gibi bir var olan veriler listesinden görmek istediğiniz verileri seçmenizi sağlar:

Özel sayı filtresi seçeneği

Sayı Filtreleri özel filtre uygulamanızı sağlar:

sayı değerleri için kullanılabilen özel filtreleme seçenekleri.

Bu örnekte, Mart ayında 6000 ABD Doları altında satış yapan bölgeleri görmek istiyorsanız, özel bir filtre uygulayabilirsiniz:

sayı değerleri için özel filtre uygulama

Aşağıdakileri yapın:

 1. Mart’ın yanındaki filtre okuna > Sayı Filtresi > Küçüktür’e tıklayın ve 6000 yazın.

  belirli bir kriterin altındaki değerleri göstermek için özel bir filtre uygulama

 2. Tamam'ı tıklatın.

  Excel Online filtreyi uygular ve yalnızca 6000 ABD Dolarının altında satış yapan bölgeleri gösterir.

  Özel sayı filtresi uygulamanın sonuçları

Benzer bir şekilde özel Tarih Filtreleri ve Metin Filtreleri uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Excel Eğitimi: Tabloda veri filtreleme

Verileri renge göre sıralama ve filtreleme için yönergeler ve örnekler

Gelişmiş ölçütleri kullanarak filtreleme

Filtreyi kaldırma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×