Bir sayıyı yuvarlama

Ondalık değerlerin çalışmanızda bir değeri olmadığından sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlamak istediğinizi varsayalım. Ya da, tutar tahminini basitleştirmek üzere sayıyı 10'un katlarına yuvarlamak isteyebilirsiniz. Sayıyı yuvarlamanın çeşitli yolları vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayıyı değiştirmeden, görüntülenen ondalık basamak sayısını değiştirme

Sayıyı yukarı yuvarlama

Sayıyı aşağı yuvarlama

Bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlama

Bir sayıyı en yakın kesre yuvarlama

Sayıyı bir anlamlı basamağa yuvarlama

Sayıyı belirli bir kata yuvarlama

Sayıyı değiştirmeden, görüntülenen ondalık basamak sayısını değiştirme

Çalışma sayfasında

 1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ondalık noktasından sonra daha çok veya daha az basamak görüntülemek için Giriş sekmesindeki Sayı grubunda, Ondalık Artır Düğme görüntüsü veya Ondalık Azalt öğesini Düğme görüntüsü tıklatın.

Yerleşik sayı biçiminde

 1. Giriş sekmesindeki Sayı grubunda, sayı biçimleri listesinin yanındaki oku ve ardından Tüm Sayı Biçimleri'ni tıklatın.

  Giriş sekmesindeki Sayı grubunda yer alan Sayı Biçimi listesi

 2. Kategori listesinde, sayılarınızın veri türüne bağlı olarak Para Birimi, Finansal, Yüzde veya Bilimsel'i tıklatın.

 3. Ondalık basamak sayısı kutusuna, görüntülenmesini istediğiniz ondalık basamak sayısını girin.

Sayfanın Başı

Sayıyı yukarı yuvarlama

YUKARIYUVARLA işlevini kullanın. Bazı durumlarda, en yakın çift veya tek sayıya yukarı yuvarlamak için ÇİFT ve TEK işlevlerini kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

Veri

20,3

-5,9

12,5493

Formül

Açıklama (Sonuç)

=YUKARIYUVARLA(A2;0)

20,3'ü en yakın tamsayıya yukarı yuvarlar (21)

=YUKARIYUVARLA(A3;0)

-5,9'u en yakın tamsayıya yukarı yuvarlar (-6)

=YUKARIYUVARLA(A4;2)

12,5493'ü iki ondalık basamak olacak biçimde yukarı yuvarlar (12,55)

=ÇİFT(3,25)

3,25'i en yakın çift tamsayıya yukarı yuvarlar (4)

=TEK (A2)

20,3'ü en yakın tek tamsayıya yukarı yuvarlar (21)

=YUKARIYUVARLA(bağımsız_değişken1, bağımsız_değişken2)    

YUKARIYUVARLA işlevi iki bağımsız değişken gerektirir:

 • İlk bağımsız değişken, yuvarlanacak değerdir. Bu, doğrudan formülde ya da bir hücre başvurusunda belirttiğiniz bir sayı olabilir.

 • İkinci bağımsız değişken, sonucu yuvarlamak istediğiniz ondalık basamak sayısıdır.

Bir sayıyı yukarı yuvarladığınızda, hücrenin biçimi, görüntülenmesini beklediğiniz biçimi geçersiz kılabilir. Örneğin ikinci bağımsız değişken olarak 4 ondalık basamak belirtirseniz ancak hücre, ondalık basamaktan sonra 2 sayı görüntülenecek şekilde biçimlendirilmişse, hücrenin biçimlendirmesi daha önceliklidir.

Bir sayıyı en yakın çift ya da tek tamsayıya yuvarlamak için ÇİFT ve TEK işlevlerini kullanabilirsiniz. BU işlevler sınırlı kullanıma sahiptir; her zaman yuvarladıklarını ve yalnızca bir tamsayıya yuvarladıklarını unutmayın.

Sayfanın Başı

Sayıyı aşağı yuvarlama

AŞAĞIYUVARLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

Veri

20,3

-5,9

12,5493

Formül

Açıklama (Sonuç)

=AŞAĞIYUVARLA(A2;0)

20,3'ü en yakın tamsayıya aşağı yuvarlar (20)

=AŞAĞIYUVARLA(A3;0)

-5,9'u aşağı yuvarlar (-5)

=AŞAĞIYUVARLA(A4;2)

Sayıyı, iki ondalık basamak içerecek biçimde aşağı yuvarlar (12,54)

=AŞAĞIYUVARLA(bağımsız_değişken1, bağımsız_değişken2)    

AŞAĞIYUVARLA işlevi iki bağımsız değişken gerektirir:

 • İlk bağımsız değişken, yuvarlanacak değerdir. Bu, doğrudan formülde ya da bir hücre başvurusunda belirttiğiniz bir sayı olabilir.

 • İkinci bağımsız değişken, sonucu yuvarlamak istediğiniz ondalık basamak sayısıdır.

Bir sayıyı aşağı yuvarladığınızda, hücrenin biçimi, görüntülenmesini beklediğiniz biçimi geçersiz kılabilir. Örneğin ikinci bağımsız değişken olarak 4 ondalık basamak belirtirseniz ancak hücre, ondalık basamaktan sonra 2 sayı görüntülenecek şekilde biçimlendirilmişse, hücrenin biçimlendirmesi daha önceliklidir.

Sayfanın Başı

Bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlama

YUVARLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

Veri

20,3

5,9

-5.9

Formül

Açıklama (Sonuç)

=YUVARLA(A2;0)

Ondalık bölümü 0,5'ten küçük olduğu için, 20,3'ü aşağı yuvarlar (20)

=YUVARLA(A3;0)

Ondalık bölümü 0,5'ten büyük olduğu için, 5,9'u yukarı yuvarlar (6)

=YUVARLA(A4;0)

Ondalık bölümü -0,5'ten küçük olduğu için, -5,9'u aşağı yuvarlar (-6)

=YUVARLA(bağımsız_değişken1, bağımsız_değişken2)    

YUVARLA işlevi iki bağımsız değişken gerektirir:

 • İlk bağımsız değişken, yuvarlanacak değerdir. Bu, doğrudan formülde ya da bir hücre başvurusunda belirttiğiniz bir sayı olabilir.

 • İkinci bağımsız değişken, sonucu yuvarlamak istediğiniz ondalık basamak sayısıdır.

Bir sayıyı yuvarladığınızda, hücrenin biçimi, görüntülenmesini beklediğiniz biçimi geçersiz kılabilir. Örneğin ikinci bağımsız değişken olarak 4 ondalık basamak belirtirseniz ancak hücre, ondalık basamaktan sonra 2 sayı görüntülenecek şekilde biçimlendirilmişse, hücrenin biçimlendirmesi daha önceliklidir.

Sayfanın Başı

Bir sayıyı en yakın kesre yuvarlama

YUVARLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

Veri

1,25

30.452

Formül

Açıklama (Sonuç)

=YUVARLA(A2;1)

1,25 değerini tek ondalık basamak içerecek biçimde en yakın onda birler basamağına yuvarlar. Yuvarlanacak bölüm 0,05'e eşit veya büyük olduğu için, sayı yukarı yuvarlanır (sonuç: 1,3)

=YUVARLA(A3;2)

30,452 değerini iki ondalık basamak içerecek biçimde en yakında yüzde birler basamağına yuvarlar. Yuvarlanacak bölüm (0,002) 0,005'ten küçük olduğu için, sayı aşağı yuvarlanır (sonuç: 30,45)

=YUVARLA(bağımsız_değişken1, bağımsız_değişken2)    

YUVARLA işlevi iki bağımsız değişken gerektirir:

 • İlk bağımsız değişken, yuvarlanacak değerdir. Bu, doğrudan formülde ya da bir hücre başvurusunda belirttiğiniz bir sayı olabilir.

 • İkinci bağımsız değişken, sonucu yuvarlamak istediğiniz ondalık basamak sayısıdır.

Bir sayıyı yuvarladığınızda, hücrenin biçimi, görüntülenmesini beklediğiniz biçimi geçersiz kılabilir. Örneğin ikinci bağımsız değişken olarak 4 ondalık basamak belirtirseniz ancak hücre, ondalık basamaktan sonra 2 sayı görüntülenecek şekilde biçimlendirilmişse, hücrenin biçimlendirmesi daha önceliklidir.

Sayfanın Başı

Sayıyı bir anlamlı basamağa yuvarlama

Anlamlı basamaklar, bir sayının doğruluğuna katkıda bulunan basamaklardır.

Bu bölümdeki örneklerdeYUVARLA, YUKARIYUVARLA ve AŞAĞIYUVARLA işlevlerini kullanın. Burada gösterilen örnekler pozitif, negatif, tam ve kesirli sayılara yönelik yuvarlama yöntemlerini içerir; ancak örnekler, olası senaryoların yalnızca çok küçük bir bölümünü temsil etmektedir.

Aşağıdaki liste, sayıları anlamlı basamaklara yuvarlarken aklınızda tutmanız gereken bazı genel kurallar içermektedir. Yuvarlama işlevleriyle istediğiniz kadar deneme yapabilir, kendi sayılarınızı ve parametrelerinizi kullanarak istediğiniz sayıda anlamlı basamak döndürebilirsiniz.

 • Negatif bir sayı yuvarlanırken, bu sayı ilk önce mutlak değerine (negatif işareti olmayan değerine) döndürülür. Daha sonra yuvarlama işlemi gerçekleştirilir ve ardından negatif işareti yeniden eklenir. Bu işlem ilk bakışta anlamlı gelmeyebilir, ancak yuvarlama bu şekilde yapılmalıdır. Örneğin, AŞAĞIYUVARLA işlevini kullanarak -889 değerini iki anlamlı basamağa yuvarladığınızda -880 sonucunu elde edersiniz. -889 değeri önce mutlak değeri olan 889'a dönüştürülür. Ardından, aşağı doğru iki anlamlı basamağa yuvarlanır (880 değeri elde edilir). Son olarak, negatif işareti yeniden eklenerek -880 sonucu elde edilir.

 • Bir pozitif sayıda AŞAĞIYUVARLA işlevi kullanıldığında sayı her zaman aşağı, YUKARIYUVARLA işlevi kullanıldığındaysa her zaman yukarı yuvarlanır.

 • YUVARLA işlevi kesir içeren bir sayıyı şu şekilde yuvarlar: Kesirli kısım 0,5 veya daha büyükse, sayı yukarı yuvarlanır. Kesirli kısım 0,5'ten küçükse, sayı aşağı yuvarlanır.

 • YUVARLA işlevi kesirli sayılardaki kurala benzer şekilde bir tamsayıyı yukarı ya da aşağı yuvarlar; 0,5 için 5'in katlarını kullanır.

 • Genel bir kural olarak, kesirli kısmı olmayan bir sayıyı (bir tamsayıyı) yuvarlarken, uzunluğu yuvarlamak istediğiniz anlamlı basamak sayısından çıkarırsınız. Örneğin, 2345678 değerini aşağı doğru 3 anlamlı basamak yuvarlamak için, AŞAĞIYUVARLA işlevini -4 parametresiyle birlikte şu şekilde kullanırsınız: = AŞAĞIYUVARLA(2345678,-4). Bu işlem, sayıyı aşağı doğru 2340000 değerine yuvarlar ve anlamlı basamaklar "234" kısmı olur.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


%10

11

12

13

14

15

A

Veri

5492820

-362845

22270

-889

-0.25


Formül

Açıklama (Sonuç)


=YUVARLA(A2,-4)

5492820 değerini 3 anmalı basamağa (5490000) yuvarlar. Bu, 7 basamak uzunluğunda bir tamsayı olduğu ve 3 anlamlı basamağı yuvarlamak istediğiniz için, girilecek parametreyi (-4) bulmak üzere 7'den 3 çıkarırsınız.

=YUVARLA(A3,-2)

-362845 değerini 4 anlamlı basamağa (-362800) yuvarlar. Önceki örnekte olduğu gibi, girilecek parametreyi (-2) bulmak için uzunluğu (6 basamak) istenen anlamlı basamak sayısından (4) çıkarırsınız.

=AŞAĞIYUVARLA(A4,-2)

22270 değerini aşağı doğru 3 anlamlı basamağa (22200) yuvarlar. AŞAĞIYUVARLA işlevinin, bu sayının "270" kısmını aşağı doğru "200" olarak yuvarladığına dikkat edin.

=YUKARIYUVARLA(A4,-4)

22270 değerini yukarı doğru 1 anlamlı basamağa (30000) yuvarlar. Bu örnekte bir anlamlı basamak (ilk "2"), "3" olarak yukarı yuvarlanır.

=YUKARIYUVARLA(A5,-1)

-889 değeri yukarı doğru 2 anlamlı basamağa (-890) yuvarlar. Negatif bir sayıyı yuvarlamak için önce onu mutlak değerine dönüştürmeniz gerekir; bu nedenle, negatif bir değer yukarı doğru yuvarlandığında aslında aşağı doğru yuvarlanmış olur.

=AŞAĞIYUVARLA(A5,-1)

-889 değerini aşağı doğru 2 anlamlı basamağa (-880) yuvarlar. Önceki örnekte olduğu gibi, bir negatif sayı aşağı doğru yuvarlandığında aslında yukarı doğru yuvarlanmış olur.

=YUVARLA(A6,1)

-0,25 değerini 1 anlamlı basamağa (-0,3) yuvarlar.

=AŞAĞIYUVARLA(A6,1)

-0,25 değerini aşağı doğru 1 anlamlı basamağa (-0,2) yuvarlar.

Sayfanın Başı

Sayıyı belirli bir kata yuvarlama

Bazı durumlarda, belirttiğiniz bir sayıyı katlarına yuvarlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, şirketinizin bir ürünü 18 parça içeren kutularla teslim ettiğini varsayalım. 204 parça teslim etmek için kaç kutu gerektiğini bulmak üzere KYUVARLA işlevini kullanabilirsiniz. Bu durumda, yanıt 12'dir; 204'ü 18'e böldüğünüzde 11,333 sonucu elde edilir ve bu değeri yukarı yuvarlamanız gerekir. 12. kutuda yalnızca 6 parça olacaktır.

Bazı durumlardaysa, bir negatif sayıyı negatif katına ya da ondalık basamak içeren bir sayıyı yine ondalık basamak içeren bir katına yuvarlamanız gerekebilir. Bu durumlarda da KYUVARLA işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=KYUVARLA(16;5)

16'yı 5'in en yakın katına yuvarlar (15)

=KYUVARLA(-16, -5)

-16'yı -5'in en yakın katına yuvarlar (-15)

=KYUVARLA(2,6, 0,08)

2,6'yı 0,08'in en yakın katına yuvarlar (2,64)

=KYUVARLA(5;-2)

5 ve -2'nin farklı işaretleri olması nedeniyle hata değeri verir (#SAYI!)

=KYUVARLA(bağımsız_değişken1, bağımsız_değişken2)    

KYUVARLA işlevi iki bağımsız değişken gerektirir:

 • İlk bağımsız değişken, yuvarlanacak değerdir. Bu, doğrudan formülde ya da bir hücre başvurusunda belirttiğiniz bir sayı olabilir.

 • İkinci bağımsız değişken, sonucu yuvarlamak istediğiniz kattır.

KYUVARLA işlevi, ilk bağımsız değişkeni (yuvarlanacak sayıyı) ikinci bağımsız değişkene (kata) böler; böylece, sonuç ile kat çarpılmış kalan yok sayılmış olur. Örneğin, birinci ve ikinci bağımsız değişken olarak 16 ve 5 değerleri kullanıldığında 3 sonucu elde edilir (16/5 = 3,2; burada kalan 0,2'dir). KYUVARLA işlevi kalanı yok sayar ve sonucu (3) kat (5) ile çarparak son değer olarak 15'i döndürür.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×