Bir sayıyı yuvarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ondalık değerlerin çalışmanızda bir değeri olmadığından sayıyı en yakın tam sayıya veya tutar tahminini basitleştirmek üzere sayıyı 10'un katlarına yuvarlamak istediğinizi düşünelim. Sayıyı yuvarlamanın çeşitli yolları vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayıyı değiştirmeden, görüntülenen ondalık basamak sayısını değiştirme

Sayıyı yukarı yuvarlama

İşlev ayrıntıları

Sayıyı aşağı yuvarlama

İşlev ayrıntıları

Bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlama

İşlev ayrıntıları

Bir sayıyı en yakın kesre yuvarlama

İşlev ayrıntıları

Sayıyı bir anlamlı basamağa yuvarlama

İşlev ayrıntıları

Sayıyı belirli bir kata yuvarlama

İşlev ayrıntıları

Sayıyı değiştirmeden, görüntülenen ondalık basamak sayısını değiştirme

Çalışma sayfasında

 1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ondalık noktasından sonra daha çok veya daha az basamak görüntülemek için Giriş sekmesindeki Sayı grubunda, Ondalık Artır Düğme görüntüsü veya Ondalık Azalt öğesini Düğme görüntüsü tıklatın.

Yerleşik sayı biçiminde

 1. Sırasıyla Giriş sekmesinde Sayı grubunu, sonra da oku ve Diğer öğesini tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Para Birimi'ni, Finansal'ı, Yüzde'yi veya Bilimsel'i tıklatın.

 3. Ondalık basamaklar kutusuna, görüntülenmesini istediğiniz ondalık basamak sayısını girin.

Sayfanın Başı

Sayıyı yukarı yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUKARIYUVARLA, ÇİFT veya TEK fonksiyonlarını kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

Veri.

20,3

-5.9

12,5493

Formül

Açıklama (Sonuç)

=YUKARIYUVARLA(A2;0)

20,3'ü en yakın tamsayıya yukarı yuvarlar (21)

=YUKARIYUVARLA(A3;0)

-5,9'u yukarı yuvarlar (-6)

=YUKARIYUVARLA(A4;2)

12,5493'ü, iki ondalık basamak içerecek biçimde yukarı yuvarlar (12,55)

=ÇİFT(A2)

20,3'ü en yakın çift sayıya yukarı yuvarlar (22)

=TEK(A2)

20,3'ü en yakın tek sayıya yukarı yuvarlar (21)

İşlev ayrıntıları

YUKARIYUVARLA

ÇİFT

TEK

Sayfanın Başı

Sayıyı aşağı yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

Veri.

20,3

-5.9

12,5493

Formül

Açıklama (Sonuç)

=AŞAĞIYUVARLA(A2;0)

20,3'ü en yakın tamsayıya aşağı yuvarlar (20)

=AŞAĞIYUVARLA(A3;0)

-5,9'u aşağı yuvarlar (-5)

=AŞAĞIYUVARLA(A4;2)

Sayıyı, iki ondalık basamak içerecek biçimde aşağı yuvarlar (12,54)

İşlev ayrıntıları

AŞAĞIYUVARLA

Sayfanın Başı

Bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

Veri.

20,3

5,9

-5.9

Formül

Açıklama (Sonuç)

=YUVARLA(A2;0)

Ondalık bölümü 0,5'ten küçük olduğu için, 20,3'ü aşağı yuvarlar (20)

=YUVARLA(A3;0)

Ondalık bölümü 0,5'ten büyük olduğu için, 5,9'u yukarı yuvarlar (6)

=YUVARLA(A4;0)

Ondalık bölümü -0,5'ten küçük olduğu için, -5,9'u aşağı yuvarlar (-6)

İşlev ayrıntıları

YUVARLAMA

Sayfanın Başı

Bir sayıyı en yakın kesre yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

Veri.

1,25

30,452

Formül

Açıklama (Sonuç)

=YUVARLA(A2;1)

1,25 değerini tek ondalık basamak içerecek biçimde en yakın onda birler basamağına yuvarlar. Yuvarlanacak bölüm 0,05'e eşit veya büyük olduğu için, sayı yukarı yuvarlanır (sonuç: 1,3)

=YUVARLA(A3;2)

30,452 değerini iki ondalık basamak içerecek biçimde en yakında yüzde birler basamağına yuvarlar. Yuvarlanacak bölüm (0,002) 0,005'ten küçük olduğu için, sayı aşağı yuvarlanır (sonuç: 30,45)

İşlev ayrıntıları

YUVARLAMA

Sayfanın Başı

Sayıyı bir anlamlı basamağa yuvarlama

Anlamlı basamaklar, bir sayının doğruluğuna katkıda bulunan basamaklardır.

Bu bölümdeki örneklerdeYUVARLA, YUKARIYUVARLA ve AŞAĞIYUVARLA işlevlerini kullanın. Burada gösterilen örnekler pozitif, negatif, tam ve kesirli sayılara yönelik yuvarlama yöntemlerini içerir; ancak örnekler, olası senaryoların yalnızca çok küçük bir bölümünü temsil etmektedir.

Aşağıdaki liste, sayıları anlamlı basamaklara yuvarlarken aklınızda tutmanız gereken bazı genel kurallar içermektedir. Yuvarlama işlevleriyle istediğiniz kadar deneme yapabilir, kendi sayılarınızı ve parametrelerinizi kullanarak istediğiniz sayıda anlamlı basamak döndürebilirsiniz.

 • Negatif bir sayı yuvarlanırken, bu sayı ilk önce mutlak değerine (negatif işareti olmayan değerine) döndürülür. Daha sonra yuvarlama işlemi gerçekleştirilir ve ardından negatif işareti yeniden eklenir. Bu işlem ilk bakışta anlamlı gelmeyebilir, ancak yuvarlama bu şekilde yapılmalıdır. Örneğin, AŞAĞIYUVARLA işlevini kullanarak -889 değerini iki anlamlı basamağa yuvarladığınızda -880 sonucunu elde edersiniz. -889 değeri önce mutlak değeri olan 889'a dönüştürülür. Ardından, aşağı doğru iki anlamlı basamağa yuvarlanır (880 değeri elde edilir). Son olarak, negatif işareti yeniden eklenerek -880 sonucu elde edilir.

 • Bir pozitif sayıda AŞAĞIYUVARLA işlevi kullanıldığında sayı her zaman aşağı, YUKARIYUVARLA işlevi kullanıldığındaysa her zaman yukarı yuvarlanır.

 • YUVARLA işlevi kesir içeren bir sayıyı şu şekilde yuvarlar: Kesirli kısım 0,5 veya daha büyükse, sayı yukarı yuvarlanır. Kesirli kısım 0,5'ten küçükse, sayı aşağı yuvarlanır.

 • YUVARLA işlevi kesirli sayılardaki kurala benzer şekilde bir tamsayıyı yukarı ya da aşağı yuvarlar; 0,5 için 5'in katlarını kullanır.

 • Genel bir kural olarak, kesirli kısmı olmayan bir sayıyı (bir tamsayıyı) yuvarlarken, uzunluğu yuvarlamak istediğiniz anlamlı basamak sayısından çıkarırsınız. Örneğin, 2345678 değerini aşağı doğru 3 anlamlı basamak yuvarlamak için, AŞAĞIYUVARLA işlevini -4 parametresiyle birlikte şu şekilde kullanırsınız: = AŞAĞIYUVARLA(2345678,-4). Bu işlem, sayıyı aşağı doğru 2340000 değerine yuvarlar ve anlamlı basamaklar "234" kısmı olur.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

15

A

Veri.

5492820

-362845

22270

-889

-0.25


Formül

Açıklama (Sonuç)


=YUVARLA(A2,-4)

5492820 değerini 3 anmalı basamağa (5490000) yuvarlar. Bu, 7 basamak uzunluğunda bir tamsayı olduğu ve 3 anlamlı basamağı yuvarlamak istediğiniz için, girilecek parametreyi (-4) bulmak üzere 7'den 3 çıkarırsınız.

=YUVARLA(A3,-2)

-362845 değerini 4 anlamlı basamağa (-362800) yuvarlar. Önceki örnekte olduğu gibi, girilecek parametreyi (-2) bulmak için uzunluğu (6 basamak) istenen anlamlı basamak sayısından (4) çıkarırsınız.

=AŞAĞIYUVARLA(A4,-2)

22270 değerini aşağı doğru 3 anlamlı basamağa (22200) yuvarlar. AŞAĞIYUVARLA işlevinin, bu sayının "270" kısmını aşağı doğru "200" olarak yuvarladığına dikkat edin.

=YUKARIYUVARLA(A4,-4)

22270 değerini yukarı doğru 1 anlamlı basamağa (30000) yuvarlar. Bu örnekte bir anlamlı basamak (ilk "2"), "3" olarak yukarı yuvarlanır.

=YUKARIYUVARLA(A5,-1)

-889 değeri yukarı doğru 2 anlamlı basamağa (-890) yuvarlar. Negatif bir sayıyı yuvarlamak için önce onu mutlak değerine dönüştürmeniz gerekir; bu nedenle, negatif bir değer yukarı doğru yuvarlandığında aslında aşağı doğru yuvarlanmış olur.

=AŞAĞIYUVARLA(A5,-1)

-889 değerini aşağı doğru 2 anlamlı basamağa (-880) yuvarlar. Önceki örnekte olduğu gibi, bir negatif sayı aşağı doğru yuvarlandığında aslında yukarı doğru yuvarlanmış olur.

=YUVARLA(A6,1)

-0,25 değerini 1 anlamlı basamağa (-0,3) yuvarlar.

=AŞAĞIYUVARLA(A6,1)

-0,25 değerini aşağı doğru 1 anlamlı basamağa (-0,2) yuvarlar.

İşlev ayrıntıları

YUVARLAMA

AŞAĞIYUVARLA

YUKARIYUVARLA

Sayfanın Başı

Sayıyı belirli bir kata yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için KYUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=KYUVARLA(16;5)

16'yı 5'in en yakın katına yuvarlar (15)

=KYUVARLA(-16, -5)

-16'yı -5'in en yakın katına yuvarlar (-15)

=KYUVARLA(2,6, 0,08)

2,6'yı 0,08'in en yakın katına yuvarlar (2,64)

=KYUVARLA(5;-2)

5 ve -2'nin farklı işaretleri olması nedeniyle hata değeri verir (#SAYI!)

İşlev ayrıntıları

KYUVARLA

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×