Bir grup seçenek düğmesi ekleme

Kullanıcıların sınırlı bir seçenekler listesinden bir seçim belirlemelerini istediğinizde Microsoft Office InfoPath form şablonunuza iki veya daha çok seçenek düğmesi ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Ne zaman seçenek düğmeleri grubu kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Bir grup seçenek düğmesi ekleme

Düzen ipuçları

Ne zaman seçenek düğmeleri grubu kullanılır

Kullanıcılara az sayıda ilgili, ancak birbirini dışlayan seçenekler sunmak için form şablonunuzda seçenek düğmeleri grubu kullanın.

Aşağıdaki resimde, çalışanlar ve yöneticiler performans inceleme formunda çalışma performansını derecelendirmek için seçenek düğmelerini tıklatıyorlar. Her bölümde kullanıcılar yalnızca bir düğme seçebilirler.

Option buttons in a performance review form

Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtıklarında seçenek düğmelerinin hiçbiri varsayılan olarak seçili değildir. Kullanıcılar formu açtıklarında seçenek düğmelerinden birinin seçili olmasını istiyorsanız o seçenek düğmesinin Bu düğme varsayılan olarak seçilsin onay kutusunu (Seçenek Düğmesi Özellikleri iletişim kutusu) işaretleyebilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath, seçenek düğmelerine benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Onay kutusu     Seçenek düğmesi gibi, onay kutusu da açık veya kapalı durumdaki seçenekleri destekler. İkisi arasındaki fark ise onay kutularının evet/hayır şeklindeki kararlar veya birbirini dışlamayan seçimler için kullanılmasıdır.

Liste kutusu    Seçenek düğmeleri grubu gibi, liste kutusu da kullanıcıların form üzerinde birden çok seçenek belirlemelerine olanak sağlar. Ancak, liste kutularında kullanıcılar seçimlerini küçük bir daireyi tıklatarak değil de listeden bir öğeyi tıklatarak yaparlar.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form doldurduklarında, seçenek düğmeleri yanlarında etiketler olan küçük daireler olarak görünürler. Kullanıcılar düğmelerden birini tıklattığında o dairenin ortasında bir nokta belirir. Herhangi bir seçenek düğmeleri kümesinde yalnızca bir düğme seçilebilir.

Sayfanın Başı

Bir grup seçenek düğmesi ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlıyor olmanıza veya form şablonunuzun tasarımını bir veritabanına veya başka bir dış veri kaynağına dayandırıyor olmanıza bağlı olarak seçenek düğmeleri grubu ekleme yordamı biraz değişiklik gösterir.

Aşağıdaki resimde bir seçenek düğmesinin tasarım modu seçildiğinde nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Seçenek düğmelerinin her biri veri kaynağında aynı alana bağlıdır. Kullanıcı bir seçenek düğmesini tıklattığında, o seçenek düğmesiyle ilişkili değer alanda depolanır. Aşağıdaki örnekte, 1, 2, 3 ve yok seçenek düğmelerinin tümü Veri Kaynağı görev bölmesindeki employeeScore alanına bağlıdır.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Yeni, boş form şablonuna seçenek düğmeleri grubu ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Seçenek Düğmeleri'ni tıklatın.

 4. Seçenek Düğmeleri Ekle iletişim kutusuna, eklemek istediğiniz düğmelerin sayısını girin ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Bir seçenek düğmesi tıklatıldığında veri kaynağında depolanan değeri değiştirmek için değerini değiştirmek istediğiniz seçenek düğmesini çift tıklatın, Veri sekmesini tıklatın ve ardından Seçili iken değer kutusuna istediğiniz değeri girin.

  Not:  Varsayılan olarak, gruptaki ilk seçenek düğmesi, tıklatıldığında 1 değerini kaydeder, ikinci seçenek düğmesi 2 değerini kaydeder ve bu şekilde devam eder.

 6. Form şablonunda bütün seçenek düğmesi etiketlerindeki yer tutucu metnini kendi metninizle değiştirin.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna seçenek düğmesi grubu ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Böyle bir durumda, Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna alan sürükleyerek veya Denetimler görev bölmesinden seçenek düğmeleri grubu ekleyerek aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi bir seçenek düğmeleri grubu ekleyebilirsiniz.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Seçenek Düğmeleri'ni tıklatın.

 4. Seçenek Düğmesi Bağlama iletişim kutusunda seçenek düğmesi verilerini depolamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Not: Seçenek düğmelerini bir yinelenen alan bağlıyorsanız, seçenek düğmelerinin bir yinelenen denetim, yinelenen tablo veya yinelenen bölüm içinde olması gerekir.

 5. Seçenek Düğmeleri Ekle iletişim kutusundaki Eklenecek seçenek düğmesi sayısı kutusuna, eklemek istediğiniz seçeneklerin sayısını girin ve Tamam'ı tıklatın.

 6. Bir seçenek düğmesi tıklatıldığında veri kaynağında depolanan değeri değiştirmek için değerini değiştirmek istediğiniz seçenek düğmesini çift tıklatın, Veri sekmesini tıklatın ve ardından Seçili iken değer kutusuna istediğiniz değeri girin.

  Not:  Varsayılan olarak, gruptaki ilk seçenek düğmesi, tıklatıldığında 1 değerini kaydeder, ikinci seçenek düğmesi 2 değerini kaydeder ve bu şekilde devam eder. Kabul edilebilir değerler, seçenek düğmelerinin bağlı olduğu alanın veri türüne bağlıdır.

 7. InfoPath, alanın adını gruptaki seçenek düğmelerinin her biri için etiket olarak kullanır. Form şablonunda bütün seçenek düğmesi etiketlerindeki yer tutucu metnini kendi metninizle değiştirin.

  İpucu: Veri Kaynağı görev bölmesini denetim eklemek için de kullanabilirsiniz. Veri Kaynağı görev bölmesinde, seçenek düğmelerini bağlamak istediğiniz alanı sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Seçenek Düğmesi'ni tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Seçenek düğmeleri grubunun görüntüsünü, boyutunu ve diğer yönlerini daha ayrıntılı olarak belirlemenize yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarından yararlanın:

 • Birkaç seçenek düğmesinin boyutunu aynı anda değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz seçenek düğmelerini seçin, ALT+ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

 • Okunabilirliği artırmak için, seçenek düğmelerinin önüne açıklayıcı bir metin satırı, düğme grubunun etrafına kenarlık veya düğmelerin arkasına gölgelendirme ekleyebilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu seçenek düğmelerini form şablonunda boş bir bölümün içine eklemektir. Bölümü seçin ve ardından Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

 • Her bir seçenek düğmesinin etrafındaki boşluğu ayarlamak için kenar boşluğu ayarlarını kullanın.

 • Sekme sırası, kullanıcı SEKME tuşuna bastığında imleç odağının hareket etme sırasına verilen addır. Seçenek düğmeleri söz konusu olduğunda, kullanıcılar SEKME tuşuna basınca odak, en son seçilen seçenek düğmesine veya seçenek düğmelerinin hiçbiri seçili değilse gruptaki ilk seçenek düğmesine gider. SEKME tuşuna bir kere daha basıldığında kalan seçenek düğmeleri atlanır ve sekme sırasında sonraki denetime gidilir. Kullanıcılar düğmeler arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanabilirler, ancak bazen bunun yerine SEKME tuşunun odağı hareket ettirmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda, Seçenek Düğmesi Özellikleri iletişim kutusundaki Gelişmiş sekmesinde Sekme dizini ayarını değiştirerek el ile sekme sırasını ayarlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×