Bir eylem veya eylem dizisi başlatmak için komut düğmesi kullanma

Bir eylem veya eylem dizisi başlatmak için komut düğmesi kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eylem veya bir dizi eylemi başlatmak için bir Access formunda bir komut düğmesi kullanın. Örneğin, başka bir form açan bir komut düğmesi oluşturabilirsiniz. Bir komut düğmesi bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak için makro veya olay yordamı yazma ve komut düğmesinin Tıklatma özelliğine iliştirin. Ayrıca doğrudan Tıklatın komut düğmesinin özelliğini bir makro da ekleyebilirsiniz. Bu düğme işlevselliğini kaybetmeden diğer formlar için Kopyala düğmesi olanak sağlar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sihirbaz kullanarak bir komut düğmesi forma ekleme

Forma makro sürükleyerek bir düğme oluşturma

Sihirbaz kullanmadan komut düğmesi oluşturma

Komut düğmesi özelleştirme

Sihirbaz kullanarak forma komut düğmesi ekleme

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanarak, formu kapatma, rapor açma, kayıt bulma veya makro çalıştırma gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmek için, kolayca komut düğmeleri oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda Düğme görüntüsü Denetim Sihirbazları Kullan öğesininseçildiğinden emin olun.

  Düğme görüntüsü

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'yi tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 4. Tasarım kılavuzunda, komut düğmesinin eklenmesini istediğiniz yeri tıklatın.

  Komut Düğmesi Sihirbazı başlar.

 5. Sihirbazdaki yönergelere uyun. Son sayfada, Son'u tıklatın.

  Sihirbaz, komut düğmesini oluşturur ve düğmenin Tıklatıldığında özelliğine bir makro katıştırır. Makro, sihirbazda seçtiğiniz görevi gerçekleştiren eylemler içerir.

Komut düğmesine katıştırılmış bir makroyu görüntüleme veya düzenleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde komut düğmesi içeren formu sağ tıklatın ve sonra Tasarım görünümü Düğme görüntüsü veya kısayol menüsünden Düzen görünümü Düğme görüntüsü tıklatın.

 2. Komut düğmesini seçmek için tıklatın, ardından özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik sayfasında olay sekmesinde, [Katıştırılmış makro]'ıtıklatın özellik kutusunda görüntülenmesi gerekir. Özellik kutusunda herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Oluşturucu düğmesi kutusunun sağ tarafındaki'ı tıklatın.

Katıştırılmış makroyu oluşturan eylem veya eylemleri gösteren Makro Oluşturucusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Forma makro sürükleyerek düğme oluşturma

Zaten makro oluşturup kaydettiyseniz, makroyu Gezinti Bölmesi'nden, Tasarım görünümünde açık olan bir forma sürükleyerek, makroyu çalıştıran bir komut düğmesini kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

 1. Form Tasarım görünümünde Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü Düğme görüntüsü tıklatarak açın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, yeni komut düğmesinin çalıştırmasını istediğiniz makroyu bulun ve ardından makroyu forma sürükleyin.

  Access otomatik olarak bir komut düğmesi oluşturur ve makronun adını düğmenin başlığını kullanır. Böylece düğmeyi tıklattığınızda makro çalışır Access makro adını komut düğmesini Tıklatma özellik de ekler. Access genel bir düğme adı kullanır, bu nedenle daha anlamlı bir ad yazın düğmenin adı özelliğinde iyi bir fikirdir. Form Tasarım görünümünde açıkken komut düğmesi için özellik sayfasını görüntülemek için düğmesini tıklatın ve sonra F4 tuşuna basın.

Makro oluşturma hakkında daha fazla bilgi için kullanıcı arabirimi makrosu oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Sihirbaz kullanmadan komut düğmesi oluşturma

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanmadan komut düğmesi oluşturabilirsiniz. İşlem, düğmeyi formun üzerine yerleştirmeyi ve ardından birkaç özelliği ayarlamayı içerir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Denetim Sihirbazlarını Kullan'ın seçili olmadığından emin olun.

  Düğme görüntüsü

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'yi tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 4. Formda komut düğmesini yerleştirmek istediğiniz konumu tıklatın.

  Access komut düğmesini forma yerleştirir.

  Denetim Sihirbazlarını Kullan seçili olmadığı için, Access daha fazla işlem yapmaz. Komut düğmesini forma yerleştirdiğinizde Komut Düğmesi Sihirbazı başlarsa, sihirbazda İptal'i tıklatabilirsiniz.

 5. Komut düğmesi seçiliyken, özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 6. Komut düğmesinin bütün özelliklerini görüntülemek için Tümü sekmesini tıklatın.

 7. Komut düğmesinin tasarımını tamamlamak için aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi özellikleri ayarlayın.

Özellik:

description

Ad

Varsayılan olarak, Access yeni komut düğmesine Komut adını verir ve bu adın ardından bir sayı gelir, örneğin Komut34. Gerekli olmamasına karşın, bu adı düğmenin işlevini yansıtan bir adla değiştirmekte yarar var (örneğin, kmtSatışRaporu veya FormDüğmesiniKapat). Daha sonra bir makro veya olay yordamında düğmeye başvurmanız gerekirse, açıklayıcı ad size yardımcı olur.

Başlık

Komut düğmesinde görüntülenmesini istediğiniz etiketi girin. Örneğin, Satış Raporu veya Formu Kapat.

Not : Resim, Resim özelliğinde belirtildiyse başlık görüntülenmez.

Tıklatıldığında

Komut düğmesi tıklatıldığında ne olacağını belirtmek için bu özelliği kullanın. Özelliği ayarlamak için, özellik kutusunu tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

 • Komut düğmesinin varolan kaydedilmiş makro çalıştırması için açılır oku tıklatın ve makro adını tıklatın.

 • Var olan yerleşik işlevi veya VBA işlevi çalıştırma komut düğmesi sağlamak için işlev adından eşittir işareti (=) yazın; Örneğin, =MsgBox("Merhaba Dünya") veya =MyFunction(bağımsız).

 • Bir ifade oluşturmak için Oluşturucu düğmesi tıklatın ve ardından İfade Oluşturucusu'nutıklatın.

 • Visual Basic for Applications (VBA) kodu için kullandığı olay yordamı oluşturmaya başlamak için Oluşturucu düğmesi tıklatın ve sonra Kod Oluşturucusu'nutıklatın. Komut düğmesinin gerçekleştirmek istediğiniz eylemleri içeren yeni bir katıştırılmış makro oluşturmak için Oluşturucu düğmesi tıklatın ve sonra da Makro Oluşturucusu'nutıklatın.

  Not : VBA kodu içeren Access veritabanları izni güvenilen durum kodu çalıştırmadan önce.

Burada söz edilmeyen diğer özellikler konusunda yardım için, imleci bir özellik kutusuna getirip F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Komut düğmesini özelleştirme

Access komut düğmeleri ve formda istediğiniz işlevleri ve görünümü olması özelleştirmek için birçok yolunu sağlar. Örneğin, bir tablolu veya yığın düzeninde komut düğmeleri oluşan bir satır oluşturabilir veya, komut düğmeleri köprüler gibi daha fazla bilgi görünür duruma getirebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yatay (tablo) oluşturun ya da dikey (yığın) düzeninde komut düğmesi   

   Tam olarak hizalanmış bir düğme satırı veya sütunu oluşturmak için sekmeli düzene veya yığın düzenine komut düğmeleri ekleyebilirsiniz. Sonra düğmeleri, formları değiştirmeyi kolaylaştıracak şekilde, bir grup olarak yeniden konumlandırabilirsiniz. Ayrıca aynı anda komut düğmesi satırının veya sütununun tamamına biçimlendirme stilleri uygulayabilir ve kılavuz çizgileri kullanarak düğmeleri ayırabilirsiniz.

   1. Düzene eklemek istediğiniz komut düğmelerinden birini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Düzen'in üzerine gelin.

   2. Düğmelerin yatay bir satır başlatmak için sekmeli Düğme görüntüsü tıklatın veya dikey bir düğme sütunu oluşturmak için Yığılmış Düğme görüntüsü tıklatın.

    Access düzeni göstermek için komut düğmesinin etrafına kenarlıklar çizer. Her düğme silemeyeceğiniz bir etiketle eşlenmiştir, ancak gerekmiyorsa etiketi çok küçük bir boyuta küçültebilirsiniz. 

    Aşağıdaki resimde bir komut düğmesi ve ilişkili etiketi sekmeli bir düzende görülmektedir. Etiketin bir sonraki üst bölümde nasıl olduğuna dikkat edin; bu, etiketlerin her ayrıntı kaydı için yinelenmesini önler.

    Sekmeli düzende komut düğmesi

    Aşağıdaki resimde bir komut düğmesi ve ilişkili etiketi yığın düzeninde görülmektedir. Yığın düzeninde, etiket ve düğme her zaman aynı bölümde bulunur.

    Yığın düzeninde komut düğmesi

   3. Komut düğmelerini düzen alanına sürükleyerek düzene daha fazla komut düğmesi ekleyin. Komut düğmesini düzen alanında sürüklerken, Access fare düğmesini bıraktığınızda komut düğmesinin nereye yerleştirileceğini göstermek için yatay (sekmeli düzen için) veya dikey bir ekleme çubuğu (yığın düzeni için) çizer.

    yığınlı denetim düzenine düğme ekleme

    Farenin düğmesini bıraktığınızda, denetim düzene eklenir.

    yığınlı denetim düzenine eklenen düğme

   4. Sekmeli düzende komut düğmelerini bir bölüm yukarı veya bir bölüm aşağı taşıma    Bir komut düğmesini sekmeli düzende tutmak istiyorsanız, ancak komut düğmesini formun farklı bir bölümüne taşımak istiyorsanız (örneğin Ayrıntı bölümünden Form Üstbilgisi bölümüne), aşağıdakileri yapın:

    1. Komut düğmesini seçin.

    2. Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı Yerleştir sekmesinde tıklatın.

     Komut düğmesi bir üstteki veya alttaki bölüme taşınır, ancak sekmeli düzenin içinde kalır. Bu denetimi taşıdığınız konumda zaten bir denetim varsa, iki denetimin yeri değişir.

     Not : Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı komutlarını Yığılmış yerleşimler için devre dışı bırakılır.

   5. Bir komut düğmeleri düzenin tamamını taşıma   

    1. Düzendeki herhangi bir komut düğmesini tıklatın.

     Düzenin sol üst köşesinde bir düzen seçici görünür.

    2. Düzeni yeni bir konuma taşımak için düzen seçiciyi sürükleyin.

  • Komut düğmelerinin düzene kılavuz çizgileri ekleme   

   1. Komut düğmeleri hiçbirini düzeni seçin.

   2. Düzenle sekmesinde Kılavuz çizgilerini komutunu tıklatın ve ardından istediğiniz kılavuz çizgi stilini seçin.

  • Komut düğmesi saydam hale getirme   

   Komut düğmesini saydam yaparak formunuzdaki herhangi bir nesnenin üzerine yerleştirebilir ve o nesneye bir komut düğmesinin işlevselliğini verebilirsiniz. Örneğin, her biri farklı bir makro başlatan ayrı, tıklatılabilir alanlara bölmek istediğiniz bir görüntünüz var. Görüntünün üzerine birden çok, saydam komut düğmesi yerleştirerek bunu yapabilirsiniz.

   1. Saydam yapmak istediğiniz komut düğmesini tıklatın ve ardından komut düğmesinin özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

   2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde Saydam özellik kutusunu tıklatın.

   3. Açılır listede Evet'i seçin.

    Komut düğmesinin anahattını Tasarım görünümünde hala görebilirsiniz, ancak düğme Form görünümünde görünmez.

    Not : Bir komut düğmesinin Saydam özelliğini Evet'e ayarlamakla Görünür özelliğini Hayır'a ayarlamak aynı şey değildir. Her iki işlem de komut düğmesini gizler, ancak Saydam özelliğini Evet'e ayarlamak düğmeyi etkin halde bırakır. Görünür özelliğini Hayır'a ayarlamak düğmeyi devre dışı bırakır.

  • Köprü olarak görünür bir komut düğmesi yapma   

   İsterseniz komut düğmesini gizleyebilir, ancak başlığı görünür olarak bırakabilirsiniz. Sonuçta etiket gibi görünen, ancak komut düğmesi gibi çalışan bir şey ortaya çıkar. Ayrıca başlıktaki metnin köprü gibi görünmesini sağlamak için altını çizebilir ve rengini değiştirebilirsiniz.

   1. Komut düğmesini seçmek için tıklatın ve özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

   2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde Arka Plan Stili özellik kutusunu tıklatın.

   3. Açılır listede Saydam'ı seçin.

    Komut düğmesinin gövdesi gizlenir, ancak başlığı görünür olarak kalır.

   4. Altı çizili veya resim yazısı metin rengini değiştirmek için Biçim sekmesinde yazı tipi grubundaki araçları kullanın.

    Access yazı tipi grubunda kullanılabilen komutlar

  • İptal düğmesi oluşturma   

   1. Komut düğmesini tıklatın ve ardından özellik sayfasını açmak için F4'e basın.

   2. İptal özellik kutusunda, Evet'i tıklatın.

    Komut düğmesinin İptal özelliği Evet'e ayarlandığında ve form etkin form olduğunda, kullanıcı, komut düğmesini, onu tıklatarak, ESC tuşuna basarak veya komut düğmesi odak sahip olduğunda ENTER tuşuna basarak seçebilir. İptal özelliği herhangi bir komut düğmesi için Evet'e ayarlandığında, özellik form üzerindeki diğer tüm komut düğmeleri için otomatik olarak Hayır'a ayarlanır.

    İptal düğmesinin form veya iletişim kutusundaki tüm eylemleri iptal etmesini sağlamak için, makro veya olay yordamı yazmanız ve bunu düğmenin Tıklatıldığında özelliğine eklemeniz gerekir.

    Not : Silme gibi geri alınamaz işlemlere olanak veren bir formda, İptal düğmesini formun varsayılan komut düğmesi yapmak iyi olur. Bunu yapmak için, İptal ve Varsayılan özelliklerinin her ikisini de Evet'e ayarlayın.

  • Görüntü komut düğmesinin resmi    Komut düğmesinin resmi özellik kutusunda bir resim dosyası (örneğin, .bmp, .ico veya .dib dosyası) yolunu ve dosya adını yazın. Yol veya dosya adını emin değilseniz, Resim Oluşturucusu'nu açmak için Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

   Resim Oluşturucu

   Kullanmak istediğiniz resmi bulmak için Gözat'ı tıklatın veya bunun yerine, kullanabileceğiniz profesyonel şekilde oluşturulmuş resimleri önizlemede görüntülemek için Kullanılabilir Resimler listesindeki resimlerden birini tıklatın. İstediğiniz resmi bulursanız, komut düğmesine eklemek için Tamam'ı tıklatın.

   Varsayılan olarak, Access Resim türü özelliğini eklenmişolarak ayarlar. Komut düğmesinin resmi özellik için bir grafik atadığınızda, bu ayarı kullanarak resmin kopyasını oluşturur ve Access veritabanı dosyasında depolar. Özgün resim sonraki değişikliklerin komut düğmesinin yansıtılmaz. Böylece komut düğmesinin resmi herhangi bir değişiklik yansıyacaktır özgün resme bağlantı oluşturmak için Resim türü özelliğini bağlıolarak değiştirin. Özgün resim dosyası özgün konumunda bulundurmanız gerekir. Taşımak veya resim dosyasını yeniden adlandırmak isterseniz, Access veritabanını açın ve komut düğmesinin resmi yerine yazısına görüntüler olduğunda hata iletisi görüntüler. Aynı resim veritabanı içinde birden çok yerde paylaşmak için Resim türü özelliğini Paylaşılanolarak değiştirin. Artık Resim özellikte resim adını seçerek aynı diğer komut düğmeleri, örneğin, resmi seçmek yenileyebiliyor olmanız.

  • Resim yazısı ve bir resmi bir komut düğmesi üzerinde görüntüleme   

   Komut düğmesi, resim yazısı hem de resim görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordamı kullanın:

   1. Komut düğmesine resim eklemek için, bu bölümde daha önce geçen yordamı kullanın.

   2. Komut düğmesini seçin. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

   3. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Resim Yazısı özellik kutusuna istediğiniz resim yazısını yazın.

   4. Resim Yazısı Düzeni özellik kutusundaki aşağı oku tıklatın ve istediğiniz düzeni seçin. Örneğin, resim yazısını resmin altında görüntülemek için, Altta'yı seçin. Resim yazısını resmin sağında görüntülemek için, Sağda'yı seçin. Düzeni sistem yerel ayarlarına bağlı kılmak için, Genel'i seçin. Bu ayar kullanıldığında, resim yazısı, soldan sağa okunan diller için sağda, sağdan sola okunan diller için solda görünür.

Sayfanın Başı

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sihirbaz kullanarak bir komut düğmesi forma ekleme

Forma makro sürükleyerek bir düğme oluşturma

Sihirbaz kullanmadan komut düğmesi oluşturma

Komut düğmesi özelleştirme

Sihirbaz kullanarak forma komut düğmesi ekleme

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanarak, formu kapatma, rapor açma, kayıt bulma veya makro çalıştırma gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmek için, kolayca komut düğmeleri oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda Düğme görüntüsü Denetim Sihirbazları Kullan öğesininseçildiğinden emin olun.

  Düğme görüntüsü

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'yi tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 4. Tasarım kılavuzunda, komut düğmesinin eklenmesini istediğiniz yeri tıklatın.

  Komut Düğmesi Sihirbazı başlar.

 5. Sihirbazdaki yönergelere uyun. Son sayfada, Son'u tıklatın.

  Sihirbaz, komut düğmesini oluşturur ve düğmenin Tıklatıldığında özelliğine bir makro katıştırır. Makro, sihirbazda seçtiğiniz görevi gerçekleştiren eylemler içerir.

Komut düğmesine katıştırılmış bir makroyu görüntüleme veya düzenleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde komut düğmesi içeren formu sağ tıklatın ve sonra Tasarım görünümü Düğme görüntüsü veya kısayol menüsünden Düzen görünümü Düğme görüntüsü tıklatın.

 2. Komut düğmesini seçmek için tıklatın, ardından özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik sayfasında olay sekmesinde, [Katıştırılmış makro]'ıtıklatın özellik kutusunda görüntülenmesi gerekir. Özellik kutusunda herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Oluşturucu düğmesi kutusunun sağ tarafındaki'ı tıklatın.

Katıştırılmış makroyu oluşturan eylem veya eylemleri gösteren Makro Oluşturucusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Forma makro sürükleyerek düğme oluşturma

Zaten makro oluşturup kaydettiyseniz, makroyu Gezinti Bölmesi'nden, Tasarım görünümünde açık olan bir forma sürükleyerek, makroyu çalıştıran bir komut düğmesini kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

 1. Form Tasarım görünümünde Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü Düğme görüntüsü tıklatarak açın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, yeni komut düğmesinin çalıştırmasını istediğiniz makroyu bulun ve ardından makroyu forma sürükleyin.

  Microsoft Office Access 2007 otomatik olarak bir komut düğmesi oluşturur ve makro adını düğmenin başlığı olarak kullanır. Office Access 2007 makro adını komut düğmesinin Tıklatıldığında özelliğine de ekler, böylece düğmeyi tıklattığınızda makro çalışır. Access düğme için genel bir ad kullanır, bu nedenle düğmenin Ad özelliğine daha anlamlı bir ad girmenizde yarar var. Form, Tasarım görünümünde açıkken komut düğmesinin özellik sayfasını görüntülemek için, düğmeyi tıklatın ve ardından F4 tuşuna basın.

Makro oluşturma hakkında daha fazla bilgi için makro oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Sihirbaz kullanmadan komut düğmesi oluşturma

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanmadan komut düğmesi oluşturabilirsiniz. İşlem, düğmeyi formun üzerine yerleştirmeyi ve ardından birkaç özelliği ayarlamayı içerir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Denetim Sihirbazlarını Kullan'ın seçili olmadığından emin olun.

  Düğme görüntüsü

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'yi tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 4. Formda komut düğmesini yerleştirmek istediğiniz konumu tıklatın.

  Access komut düğmesini forma yerleştirir.

  Denetim Sihirbazlarını Kullan seçili olmadığı için, Access daha fazla işlem yapmaz. Komut düğmesini forma yerleştirdiğinizde Komut Düğmesi Sihirbazı başlarsa, sihirbazda İptal'i tıklatabilirsiniz.

 5. Komut düğmesi seçiliyken, özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 6. Komut düğmesinin bütün özelliklerini görüntülemek için Tümü sekmesini tıklatın.

 7. Komut düğmesinin tasarımını tamamlamak için aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi özellikleri ayarlayın.

Özellik:

description

Ad

Varsayılan olarak, Access yeni komut düğmesine Komut adını verir ve bu adın ardından bir sayı gelir, örneğin Komut34. Gerekli olmamasına karşın, bu adı düğmenin işlevini yansıtan bir adla değiştirmekte yarar var (örneğin, kmtSatışRaporu veya FormDüğmesiniKapat). Daha sonra bir makro veya olay yordamında düğmeye başvurmanız gerekirse, açıklayıcı ad size yardımcı olur.

Başlık

Komut düğmesinde görüntülenmesini istediğiniz etiketi girin. Örneğin, Satış Raporu veya Formu Kapat.

Not : Resim, Resim özelliğinde belirtildiyse başlık görüntülenmez.

Tıklatıldığında

Komut düğmesi tıklatıldığında ne olacağını belirtmek için bu özelliği kullanın. Özelliği ayarlamak için, özellik kutusunu tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

 • Komut düğmesinin varolan kaydedilmiş makro çalıştırması için açılır oku tıklatın ve makro adını tıklatın.

 • Var olan yerleşik işlevini veya VBA işlevini çalıştırın komut düğmesinin görünmesi için işlev adından eşittir işareti (=) yazın; Örneğin, =MsgBox("Merhaba Dünya") veya =MyFunction(bağımsız).

 • Bir ifade oluşturmak için Oluşturucu düğmesi tıklatın ve ardından İfade Oluşturucusu'nutıklatın.

 • Visual Basic for Applications (VBA) kodu için kullandığı olay yordamı oluşturmaya başlamak için Oluşturucu düğmesi tıklatın ve sonra Kod Oluşturucusu'nutıklatın. Komut düğmesinin gerçekleştirmek istediğiniz eylemleri içeren yeni bir katıştırılmış makro oluşturmak için Oluşturucu düğmesi tıklatın ve sonra da Makro Oluşturucusu'nutıklatın.

  Not : VBA kodu içeren Office Access 2007 veritabanlarına kodun çalıştırılabilmesi için güvenilir durumu verilmelidir.

Burada söz edilmeyen diğer özellikler konusunda yardım için, imleci bir özellik kutusuna getirip F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Komut düğmesini özelleştirme

Office Access 2007 formunuza istediğiniz görüntü ve işlevselliği vermek amacıyla komut düğmelerini özelleştirmek için yeni yollar sağlar. Örneğin, sekmeli düzende veya yığın düzeninde bir satır komut düğmesi oluşturabilir veya komut düğmelerinin daha çok köprü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yatay (tablo) oluşturun ya da dikey (yığın) düzeninde komut düğmesi   

   Tam olarak hizalanmış bir düğme satırı veya sütunu oluşturmak için sekmeli düzene veya yığın düzenine komut düğmeleri ekleyebilirsiniz. Sonra düğmeleri, formları değiştirmeyi kolaylaştıracak şekilde, bir grup olarak yeniden konumlandırabilirsiniz. Ayrıca aynı anda komut düğmesi satırının veya sütununun tamamına biçimlendirme stilleri uygulayabilir ve kılavuz çizgileri kullanarak düğmeleri ayırabilirsiniz.

   1. Düzene eklemek istediğiniz komut düğmelerinden birini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Düzen'in üzerine gelin.

   2. Düğmelerinin yatay bir satır başlatmak için sekmeli Düğme görüntüsü tıklatın veya dikey bir düğme sütunu oluşturmak için Yığılmış Düğme görüntüsü tıklatın.

    Access düzeni göstermek için komut düğmesinin etrafına kenarlıklar çizer. Her düğme silemeyeceğiniz bir etiketle eşlenmiştir, ancak gerekmiyorsa etiketi çok küçük bir boyuta küçültebilirsiniz. 

    Aşağıdaki resimde bir komut düğmesi ve ilişkili etiketi sekmeli bir düzende görülmektedir. Etiketin bir sonraki üst bölümde nasıl olduğuna dikkat edin; bu, etiketlerin her ayrıntı kaydı için yinelenmesini önler.

    Sekmeli düzende komut düğmesi

    Aşağıdaki resimde bir komut düğmesi ve ilişkili etiketi yığın düzeninde görülmektedir. Yığın düzeninde, etiket ve düğme her zaman aynı bölümde bulunur.

    Yığın düzeninde komut düğmesi

   3. Komut düğmelerini düzen alanına sürükleyerek düzene daha fazla komut düğmesi ekleyin. Komut düğmesini düzen alanında sürüklerken, Access fare düğmesini bıraktığınızda komut düğmesinin nereye yerleştirileceğini göstermek için yatay (sekmeli düzen için) veya dikey bir ekleme çubuğu (yığın düzeni için) çizer.

    yığınlı denetim düzenine düğme ekleme

    Farenin düğmesini bıraktığınızda, denetim düzene eklenir.

    yığınlı denetim düzenine eklenen düğme

   4. Sekmeli düzende komut düğmelerini bir bölüm yukarı veya bir bölüm aşağı taşıma    Bir komut düğmesini sekmeli düzende tutmak istiyorsanız, ancak komut düğmesini formun farklı bir bölümüne taşımak istiyorsanız (örneğin Ayrıntı bölümünden Form Üstbilgisi bölümüne), aşağıdakileri yapın:

    1. Komut düğmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Düzen'in üzerine gelin.

    2. Düğme görüntüsü bir bölümü Taşıveya bölümü taşıma Düğme görüntüsü tıklatın.

     Komut düğmesi bir üstteki veya alttaki bölüme taşınır, ancak sekmeli düzenin içinde kalır. Bu denetimi taşıdığınız konumda zaten bir denetim varsa, iki denetimin yeri değişir.

     Not : Bir Bölüm Yukarı Taşı ve Bir Bölüm Aşağı Taşı komutları sekmeli düzenler için devre dışı bırakılır.

   5. Bir komut düğmeleri düzenin tamamını taşıma   

    1. Düzendeki herhangi bir komut düğmesini tıklatın.

     Düzenin sol üst köşesinde bir düzen seçici görünür.

    2. Düzeni yeni bir konuma taşımak için düzen seçiciyi sürükleyin.

  • Komut düğmelerinin düzene kılavuz çizgileri ekleme   

   1. Düzendeki komut düğmelerinden herhangi birini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Düzen'in üzerine gelin.

   2. Kılavuzlar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz kılavuz çizgisi stilini tıklatın.

  • Komut düğmesi saydam hale getirme   

   Komut düğmesini saydam yaparak formunuzdaki herhangi bir nesnenin üzerine yerleştirebilir ve o nesneye bir komut düğmesinin işlevselliğini verebilirsiniz. Örneğin, her biri farklı bir makro başlatan ayrı, tıklatılabilir alanlara bölmek istediğiniz bir görüntünüz var. Görüntünün üzerine birden çok, saydam komut düğmesi yerleştirerek bunu yapabilirsiniz.

   1. Saydam yapmak istediğiniz komut düğmesini tıklatın ve ardından komut düğmesinin özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

   2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde Saydam özellik kutusunu tıklatın.

   3. Açılır listede Evet'i seçin.

    Komut düğmesinin anahattını Tasarım görünümünde hala görebilirsiniz, ancak düğme Form görünümünde görünmez.

    Not : Bir komut düğmesinin Saydam özelliğini Evet'e ayarlamakla Görünür özelliğini Hayır'a ayarlamak aynı şey değildir. Her iki işlem de komut düğmesini gizler, ancak Saydam özelliğini Evet'e ayarlamak düğmeyi etkin halde bırakır. Görünür özelliğini Hayır'a ayarlamak düğmeyi devre dışı bırakır.

  • Köprü olarak görünür bir komut düğmesi yapma   

   İsterseniz komut düğmesini gizleyebilir, ancak başlığı görünür olarak bırakabilirsiniz. Sonuçta etiket gibi görünen, ancak komut düğmesi gibi çalışan bir şey ortaya çıkar. Ayrıca başlıktaki metnin köprü gibi görünmesini sağlamak için altını çizebilir ve rengini değiştirebilirsiniz.

   1. Komut düğmesini seçmek için tıklatın ve özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

   2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde Arka Plan Stili özellik kutusunu tıklatın.

   3. Açılır listede Saydam'ı seçin.

    Komut düğmesinin gövdesi gizlenir, ancak başlığı görünür olarak kalır.

   4. Başlıktaki metnin altını çizmek veya rengini değiştirmek için, Tasarım sekmesinin Yazı tipi grubundaki araçları kullanın.

    access şeridi resmi

  • İptal düğmesi oluşturma   

   1. Komut düğmesini tıklatın ve ardından özellik sayfasını açmak için F4'e basın.

   2. İptal özellik kutusunda, Evet'i tıklatın.

    Komut düğmesinin İptal özelliği Evet'e ayarlandığında ve form etkin form olduğunda, kullanıcı, komut düğmesini, onu tıklatarak, ESC tuşuna basarak veya komut düğmesi odak sahip olduğunda ENTER tuşuna basarak seçebilir. İptal özelliği herhangi bir komut düğmesi için Evet'e ayarlandığında, özellik form üzerindeki diğer tüm komut düğmeleri için otomatik olarak Hayır'a ayarlanır.

    İptal düğmesinin form veya iletişim kutusundaki tüm eylemleri iptal etmesini sağlamak için, makro veya olay yordamı yazmanız ve bunu düğmenin Tıklatıldığında özelliğine eklemeniz gerekir.

    Not : Silme gibi geri alınamaz işlemlere olanak veren bir formda, İptal düğmesini formun varsayılan komut düğmesi yapmak iyi olur. Bunu yapmak için, İptal ve Varsayılan özelliklerinin her ikisini de Evet'e ayarlayın.

  • Görüntü komut düğmesinin resmi    Komut düğmesinin resmi özellik kutusunda bir resim dosyası (örneğin, .bmp, .ico veya .dib dosyası) yolunu ve dosya adını yazın. Yol veya dosya adını emin değilseniz, Resim Oluşturucusu'nu açmak için Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

   Resim Oluşturucu

   Kullanmak istediğiniz resmi bulmak için Gözat'ı tıklatın veya bunun yerine, kullanabileceğiniz profesyonel şekilde oluşturulmuş resimleri önizlemede görüntülemek için Kullanılabilir Resimler listesindeki resimlerden birini tıklatın. İstediğiniz resmi bulursanız, komut düğmesine eklemek için Tamam'ı tıklatın.

   Varsayılan olarak, Access Resim Türü özelliğini Katıştırılmış olarak ayarlar. Komut düğmesinin Resim özelliğine grafik atadığınızda, bu ayarı kullanmak resmin bir kopyasını oluşturur ve bu kopyayı Access veritabanı dosyasında saklar. Özgün resim üzerinde yapılacak sonraki değişiklikler komut düğmesine yansımaz. Resim üzerindeki değişikliklerin komut düğmesine yansımasını sağlamak üzere özgün resme bir bağlantı oluşturmak için, Resim Türü özelliğini Bağlı şeklinde değiştirin. Özgün resim dosyasını özgün konumunda tutmalısınız. Resim dosyasını taşır veya yeniden adlandırırsanız, Access veritabanını açtığınızda hata iletisi görüntüler, komut düğmesi de resmi değil başlığını görüntüler.

  • Resim yazısı ve bir resmi bir komut düğmesi üzerinde görüntüleme   

   Office Access 2007 uygulamasının yeni bir özelliği olarak, bir komut düğmesi üzerinde hem başlık hem de resim görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordamı kullanın:

   1. Komut düğmesine resim eklemek için, bu bölümde daha önce geçen yordamı kullanın.

   2. Komut düğmesini seçin. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

   3. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Resim Yazısı özellik kutusuna istediğiniz resim yazısını yazın.

   4. Resim Yazısı Düzeni özellik kutusundaki aşağı oku tıklatın ve istediğiniz düzeni seçin. Örneğin, resim yazısını resmin altında görüntülemek için, Altta'yı seçin. Resim yazısını resmin sağında görüntülemek için, Sağda'yı seçin. Düzeni sistem yerel ayarlarına bağlı kılmak için, Genel'i seçin. Bu ayar kullanıldığında, resim yazısı, soldan sağa okunan diller için sağda, sağdan sola okunan diller için solda görünür.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×