Bir denetimde görüntülenen verilere filtre uygulama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Genel Bakış

Uyumluluk konuları

Liste kutusu, açılan liste kutusu veya açılan kutu için filtre ayarlama

Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo için bir filtre ayarlama

Genel Bakış

Microsoft Office InfoPath form şablonuna tasarladığınızda, bu form şablonunu temel alan bir formu doldurun, kullanıcılar yapabilir seçenekler sınırlandırmak için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre bu veri alt kümesini görüntülemek için verilere uygulanan koşullar kümesidir. Bir denetimde görüntülenen kayıt sayısını azaltır bir veri kaynağı, veri alt kümesini görüntülemek için filtreleri kullanabilirsiniz.

Her bir kullanıcı tarafından seçilen ölçütlere göre bir sorgu tarafından döndürülen veri alt kümesini görüntülemek gereksinim duyduğunuzda filtre kullanın. Ölçüt (örneğin, bir liste kutusu, birleşik giriş kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya metin kutusu) veri kaynağındaki bir alana bağlı başka bir denetimi seçili olan öğenin emin olabilir.

Örneğin, ürünlerin birkaç donanımlarında izlemek için kullanılan bir form şablonu oluşturmakta olduğunuz düşünün. Tüm tedarikçileri tüm ürünler görüntülüyorsa, liste çok uzun olabilir. Bu sorunu çözmek için listeden bir sağlayıcı seçmek ve yalnızca üretici ürünleri görmek, kullanıcılarınızın olanak sağlayan bir filtre kullanabilirsiniz. Bir kullanıcı liste kutusundan bir sağlayıcı seçtiğinde, ürünler yalnızca seçili sağlayıcı göstermek için yinelenen tabloya filtre uygulanır. Kullanıcı başka bir sağlayıcı seçtiğinde, yinelenen tablo diğer üreticiden ürünleriyle güncelleştirilir.

İpucu : Kullanıcılarınız bir sorgu sonucu tutarlı bir alt kümesini gerektirmektedir biliyorsanız, yalnızca bu alt tüm verileri almak için sorgu kullanma ve sonra bir alt kümesi oluşturmak için filtre uygulama yerine dönmek için Sorgunuzu değiştirin. Kullanıcılarınız, daha hızlı form yükleme süreleri ve sorgu sonuçları elde etmek için sorguyu gereksinim duyduğunuz dış kaynaktan veri döndürdüğünden bekleniyor daha az zamanınızı harcamak.

Verilere filtre uygulandığını kullanıcılarınız göstermek için kullanıcı filtre uygulanmış veriler üzerinde fare işaretçisini geçtiğinde Filtre simgesi filtre simgesi görüntülenir.

Filtreler kullanıcıya görüntülenen öğelerin sayısını sınırlandırmak için yalnızca aşağıdaki türde denetimler için uygulanabilir:

 • Liste kutuları

 • Açılan liste kutuları

 • Açılan kutular

 • Yinelenen Tablo

 • Yinelenen bölümler

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

Filtreler InfoPath'te doldurulmuş için tasarlanmış form şablonları kullanılabilir. Tarayıcı uyumlu form şablonlarını filtreleri kullanılamaz. Tarayıcı uyumlu form şablonunda bir liste kutusu ve yinelenen tablo kullanıyorsanız, filtreler yerine koşullu biçimlendirme kullanmayı düşünün. Ayrıca bkz bölümünde koşullu biçimlendirme kullanma hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Liste kutusu, açılan liste kutusu veya açılan kutu için filtre ayarlama

Bir liste kutusuna filtre yapılandırmak için bir liste kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi veri bağlantısıile bir veri kaynağına bağlı form şablonunuzdaki açmalısınız. El ile bir denetime Denetim Özellikleri iletişim kutusunu kullanarak girilmiş olan verileri filtre uygulayamazsınız.

Liste kutusu, açılan liste kutusu veya açılan kutu için filtre ayarlama

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Denetimi Özellikler ' i tıklatın.

 2. Veri sekmesini tıklatın...

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir veri kaynağındaki değerleri kullanmak için Formun veri kaynağındaki değerleri ara seçeneğini tıklatın.

  • Değerler bir veri bağlantısını kullanmak için dış veri kaynağından gelen değerleri Ara ' yı tıklatın ve sonra Veri kaynağı listesinde, kullanmak istediğiniz veri bağlantısını tıklatın.

 4. Girdiler kutusunun yanındaki XPath Seç düğme görüntüsü simgesini tıklatın.

 5. Bir Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, denetimle ilgili değerleri sağlayan alanları içeren alanı veya grubu tıklatın, ardından Veriye Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

 6. Veriye Filtre Uygula iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

  Not : Varolan bir filtreye koşul eklemek istediğinizde, ilgili filtreyi, sonra da Değiştir'i tıklatın.

 7. Filtre Koşullarını Belirle iletişim kutusundaki ilk kutuda, verilerine filtre uygulamak istediğiniz alan adını tıklatın.

 8. İkinci kutuda, kullanmak istediğiniz filtre türünü tıklatın.

 9. Üçüncü kutusunda, filtre uygulamak istediğiniz koşul türünü tıklatın ve ardından koşulu yazın.

 10. Filtre için birden fazla koşul yapılandırmak için ve' ı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir koşulun ve yeni koşul, filtre uygulamak için vetıklatın ve sonra yeni koşul ekleyin.

  • Varolan bir koşulun veya yeni koşul, filtre uygulamak için veya' yı tıklatın ve sonra ek koşul ekleyin.

 11. İletişim kutularını kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 12. Yaptığınız değişiklikleri sınamak için Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın veya CTRL + ÜST KRKT + B tuşlarına basın. Form şablonuna yeni bir pencerede açılır.

 13. Önizleme penceresinde, denetimin doğru çalışıp çalışmadığını sınamak için, filtredeki farklı değerleri seçin.

  Filtreyi düzgün çalışmıyor

  Filtre içeren bir denetimdeki değerler doğru değilse (çok fazla değer varsa veya yeterli sayıda değer yoksa), aşağıdakileri deneyin:

  • Birden fazla koşul, filtrede kullanıyorsanız, bu tek bir koşul doğru değerleri döndürülür denetlemek üzere biri hariç tüm koşul kaldırın. İlk koşul doğru değerleri döndürürse, başka bir koşul eklemek ve test edin.

  • Filtrelerde büyük/küçük harf ayrımı yapılır. Büyük veya küçük harfle başlayan verileri görüntülemek istiyorsanız, büyük harf koşuluyla bir filtre oluşturun, Filtre Koşullarını Belirle iletişim kutusunda veya öğesini seçin ve sonra da küçük harf koşulu oluşturun.

  • Filtre uygulanmış veriler beklediğinizin tam tersi bir sonuç verdiyse, örneğin tek bir sağlayıcının ürünleri yerine tüm sağlayıcıların ürünleri görüntülendiyse, koşuldaki filtre türünü değiştirin. Örneğin, koşulunuzda eşittir filtre türü kullanılıyorsa ve çok fazla ürün sonucu aldıysanız, eşit değildir filtre türünü kullanmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo için bir filtre ayarlama

Bir yinelenen bölüm veya yinelenen tabloda filtre yapılandırmak için bir bölümde veya tabloda form şablonunuzu aşağıdaki gereksinimlerini karşılayıp eklemeniz gerekir:

 • Yinelenen bölüm veya tablo, bir yinelenen alan veya gruba bağlıdır.

 • Yinelenen bölüm veya tablo veri bağlantısı olan bir alana bağlı en az bir denetim içerir.

Örneğin, bir alandaki verileri görüntülemek için, yinelenen bölümde bir metin kutusu denetimi kullanabilirsiniz.

Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo için bir filtre ayarlama

 1. Tablo veya form şablonuna bölüm altında görünen Yinelenen tablo veya Yinelenen bölüm etiketini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Denetimi Özellikler ' i tıklatın.

 2. Görüntüle sekmesini tıklatın.

 3. Veriye Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

 4. Veriye Filtre Uygula iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

  Not : Varolan bir filtreyi bir koşul eklemek için istediğiniz filtreyi tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.

 5. Filtre Koşullarını Belirle iletişim kutusundaki ilk kutuda, verilerine filtre uygulamak istediğiniz alan adını tıklatın.

 6. İkinci kutuda, kullanmak istediğiniz filtre türünü tıklatın.

 7. Üçüncü kutusunda, filtre uygulamak istediğiniz koşul türünü tıklatın ve ardından koşulu yazın.

 8. Filtre için birden fazla koşul yapılandırmak için ve' ı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir koşulun ve yeni koşul, filtre uygulamak için vetıklatın ve sonra yeni koşul ekleyin.

  • Varolan bir koşulun veya yeni koşul, filtre uygulamak için veya' yı tıklatın ve sonra ek koşul ekleyin.

 9. Açık iletişim kutularını kapatın ve Denetim Özellikleri iletişim kutusuna dönmek için iki kez Tamam ' ı tıklatın.

 10. Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo verileri filtre olduğunu gösterir, kullanıcı için bir özel filtre simgesini Filtre simgesi görüntülemek için Denetim Özellikleri iletişim kutusunda görüntüleme sekmesinde filtre uygulanmış öğeleri belirtmek için filtre simgesi göster ' i tıklatın.

 11. Filtreyi test edin ve düzgün çalıştığından emin olmak için Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın. Form şablonuna yeni bir pencerede açılır.

 12. Önizleme penceresinde, denetimin doğru çalışıp çalışmadığını sınamak için, filtredeki farklı değerleri seçin.

  Filtreyi düzgün çalışmıyor

  Filtre içeren bir denetimdeki değerler doğru değilse (çok fazla değer varsa veya yeterli sayıda değer yoksa), aşağıdakileri deneyin:

  • Birden fazla koşul, filtrede kullanıyorsanız, bu tek bir koşul doğru değerleri döndürülür denetlemek üzere biri hariç tüm koşul kaldırın. İlk koşul doğru değerleri döndürürse, başka bir koşul eklemek ve test edin.

  • Filtrelerde büyük/küçük harf ayrımı yapılır. Büyük veya küçük harfle başlayan verileri görüntülemek istiyorsanız, büyük harf koşuluyla bir filtre oluşturun, Filtre Koşullarını Belirle iletişim kutusunda veya öğesini seçin ve sonra da küçük harf koşulu oluşturun.

  • Filtre uygulanmış veriler beklediğinizin tam tersi bir sonuç verdiyse, örneğin tek bir sağlayıcının ürünleri yerine tüm sağlayıcıların ürünleri görüntülendiyse, koşuldaki filtre türünü değiştirin. Örneğin, koşulunuzda eşittir filtre türü kullanılıyorsa ve çok fazla ürün sonucu aldıysanız, eşit değildir filtre türünü kullanmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×