Bir bağlantı kitaplığındaki ayarlar yardımıyla veri bağlantısı ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Genel Bakış

Başlamadan önce

Veri sorgulama bağlantısı ekleme

Veri gönderme bağlantısı ekleme

Genel Bakış

Benzer veri bağlantıları kullanan birkaç form şablonları tasarlarken ise, her form şablonu için bir dış veri kaynağına veri bağlantısı oluşturmak yerine bir veri bağlantısı dosyası kullanmayı düşünün. Bu şekilde, bir dizi ilgili form şablonu için veri bağlantısı bilgilerini değiştiğinde, tek bir veri bağlantısı dosyası güncelleştirmeniz gerekir. Örneğin, bir üretim ağına bir test ağından form şablonlarınızı taşıdığınızda, veri bağlantı ayarlarını yalnızca bir kez her form şablonunda veri bağlantısını güncelleştirme yerine bağlantı kitaplığı'nda güncelleştirmeniz gerekir. Veri bağlantı dosyası kullanan bir form şablonunu temel alan bir form veri bağlantısı kullanıldığında, veri bağlantısını yeni ayarlarla otomatik olarak güncelleştirilir.

Bir veri bağlantısı dosyası, tek bir dış veri kaynağı bağlantı bilgilerini içeren .xml veya .udcx dosya uzantısına sahip bir XML dosyasıdır. Bu dosya bir veri bağlantısı kitaplığı Microsoft Office SharePoint Server 2007çalıştıran bir sunucuda depolanır. Veri bağlantı dosyası bir geliştirici tarafından veya varolan bir form şablonunda bir veri bağlantısı Veri bağlantıları iletişim kutusunda (Araçlar menüsü) Dönüştür düğmesini tıklatarak bir veri bağlantısı dosyasına dönüştürerek oluşturulur.

Veri bağlantı dosyalarını kullanmanın avantajları şunlardır:

 • Aynı veri bağlantı dosyasını birden çok form kullanabileceğinden, her şablon için aynı veri bağlantısını sıfırdan oluşturmaya gerek kalmaz.

 • Bir dış veri kaynağının konumu veya bağlantı ayarları değişirse, ilgili tüm form şablonlarını değil yalnızca veri bağlantısı dosyasını güncelleştirmeniz gerekir.

 • Veri bağlantı dosyası, kullanıcılar Web tarayıcısı kullanarak form doldurduğunda sunucu tarafından kullanılabilecek alternatif kimlik doğrulama bilgileri içerebilir.

 • Tarayıcıyla uyumlu bir form şablonunu temel almakta olup tarayıcıda doldurulan formlar, başka bir etki alanındaki sunuculara yalnızca veri bağlantı dosyalarının kullanıldığı veri bağlantılarıyla bağlanabilir.

Not : Microsoft Office InfoPath evrensel veri bağlantısı sürüm 2.0 dosya biçimi izleyin veri bağlantısı dosyaları kullanır. Bu sürüm sürüm 1.0 dosya biçimi Microsoft Office FrontPage ve Microsoft Office Excel tarafından kullanılan bir üst kümesidir. InfoPath veri bağlantısı dosyaları sürüm 1,0 dosya biçiminde kullanamazsınız.

Bir veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları kullanarak form şablonuna bir veri bağlantısı eklediğinizde, söz konusu form şablonunda ikincil bir veri kaynağı oluşturursunuz. Bu veri bağlantısı, bir veritabanını, Web hizmetini veya bir veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonunu tasarlarken oluşturduğunuz ana veri bağlantısından farklıdır. İkincil bir veri kaynağını, yalnızca verileri ana veri bağlantısı yoluyla alamadığınızda veya gönderemediğinizde ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuza, bir veri bağlantısı kitaplığında depolanan ayarları kullanarak veri bağlantısı eklemek için site yöneticinizden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:

 • Veri bağlantısı kitaplığının bulunduğu siteyi içeren, Microsoft Office SharePoint Server 2007 uygulamasını çalıştıran sunucunun konumu

 • Kullanmak istediğiniz veri bağlantısı kitaplığındaki veri bağlantı dosyasının adı

 • Veri bağlantı dosyasının sorgu veri bağlantısının veya veri gönderme bağlantısının ayarları içerip içermediği

 • Ayarlar, sorgu veri bağlantısı içinse, çevrimdışı kullanım için sorgu sonuçlarını güvenli bir şekilde formda depolamak için form şablonunu yapılandırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri sorgulama bağlantısı ekleme

Form şablonunuza, bir veri bağlantısı kitaplığında depolanan ayarları kullanarak veri bağlantısı eklemek için, aşağıdaki yordamları tamamlamalısınız:

 1. Form şablonuna ikincil bir veri kaynağı ekleyin.

 2. İkincil veri kaynağındaki sorgu ve veri alanlarına denetimleri bağlayın.

 3. Form şablonunu bir kural veya düğme kullanarak veri bağlantısını kullanacak şekilde yapılandırın.

1. Adım: İkincil bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Microsoft Office SharePoint Server üzerindeki bağlantıları ara seçeneğinin ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Site listesinde bağlantı kitaplığıyla birlikte Office SharePoint Server 2007 uygulamasını çalıştıran sitenin adını tıklatın.

  Sitem listede yok

  Sitenizi listeye eklemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Siteleri Yönet'i tıklatın.

  2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  3. URL kutusuna, veri bağlantısı kitaplığının konumunu yazın.

  4. Görünen ad kutusuna veri bağlantısı kitaplığı için bir ad yazın. Bu ad, Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda Site listesinde görülür.

  5. Tamam'ı tıklatın.

  6. Kapat'ı tıklatın.

 5. Veri bağlantısı dosyalarının bir listesini görmek için veri bağlantısı kitaplık adına tıklatın, bu veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz veri bağlantısının adını tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Veri bağlantı dosyasındaki bağlantı ayarlarına bağlı olarak, sihirbazın bir sonraki sayfasında sizden her parametre için örnek değerler belirtmeniz istenebilir.

  Örnek değerler nasıl belirtilir?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik Not

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 7. Formun ağ ile bağlantılı olmadığı durumlarda sorgu sonuçlarının kullanılabilir olmasını istiyorsanız, Form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu işaretleyin.

  Güvenlik Notu : Bu onay kutusu seçilmesi, sorgu sonuçlarının form şablonunda depolanmasını sağlar. Veriler form şablonunda depolandığından, formları dolduran kullanıcıların bilgisayarları ağa bağlı olmasa bile, kullanıcılar bu verileri kullanabilir. Bu veri bağlantısından önemli veriler alıyorsanız, bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda verilerin korunmasına yardımcı olmak için bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

 8. İleri'yi tıklatın.

  Sihirbazın bir sonraki sayfasında bu veri bağlantısına ait ayarların bir listesi görüntülenir.

 9. Veri bağlantısı için tanımlayıcı bir as yazın. Bu ad, Veri Kaynağı görev bölmesinin Veri Kaynağı listesinde görünür.

 10. Bu form şablonunu temel alan formların, açıldıklarında söz konusu veri bağlantısını kullanmalarını sağlayacak şekilde etkinleştirmek için Form her açıldığında otomatik olarak veri al onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Adım 2: Verileri kullanıcılarınıza göstermek için bir denetleme ekleme

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonuna bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim Bağlaması iletişim kutusunda, denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

3. Adım: Form şablonunu veri bağlantısını kullanacak şekilde yapılandırma

Kullanıcıların, form açıldıktan sonra bu veri bağlantısındaki verileri almasını istiyorsanız, belirli bir koşul altındaki veri bağlantısını kullanan form şablonunuza bir kural ekleyebilir veya kullanıcıların veri bağlantısını tıklatmaları için form şablonunuza bir düğme ekleyebilirsiniz.

Kural ekleme

Kural koşulunun her yerine getirilişinde veri sorgulama bağlantısını çalıştıran form şablonunuza bir kural ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam form şablonunuz için bir veri sorgulama bağlantısı oluşturduğunuzu ve veri bağlantısındaki verileri görüntülemek için form şablonunuz üzerinde bir denetim yapılandırdığınızı varsayar.

 1. Form şablonunda birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından alınan verileri görüntülemek istediğiniz denetimin bulunduğu görünüme gitmek için, Görünüm menüsünde Görünüm adı'nı tıklatın.

 2. Kural eklemek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 3. Veri sekmesini tıklatın.

 4. Doğrulama ve Kurallar öğesinin altında Kurallar'ı tıklatın.

 5. Kurallar iletişim kutusunda, Ekle seçeneğini tıklatın.

 6. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 7. Kuralın işlemesi gereken koşulu belirtmek için, Koşul Ayarla'yı tıklatın ve ardından koşulu girin. Bu koşul oluştuğunda kural işleyecektir. Koşul ayarlamadığınız takdirde, kullanıcı denetimdeki değeri her değiştirdiğinde ve sonra imlecini ilgili denetimden uzaklaştırdığında kural işler.

 8. Eylem Ekle'yi tıklatın.

 9. Eylem listesinde Veri bağlantısı kullanarak sorgula'yı tıklatın.

 10. Veri bağlantısı listesinde, kullanmak istediğiniz veri sorgulama bağlantısının ardından iletişim kutularını kapatmak üzere Tamam'ı tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Veri sorgulama bağlantısını kullanmak için düğme ekleme

Kullanıcılarınızın, form şablonunuzu temel alan bir form doldururlarken tıkladıkları form şablonunuza bir düğme ekleyebilirsiniz. Bu düğme tıklatıldığında veri sorgulama bağlantısından veriler alınabilir.

 1. Form şablonunda birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından alınan verileri görüntülemek istediğiniz denetimin bulunduğu görünüme gitmek için, Görünüm menüsünde Görünüm adı'nı tıklatın.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Form şablonunuza bir düğme denetimi sürükleyin.

 4. Az önce form şablonunuza eklediğiniz denetimi çift tıklatın.

 5. Genel sekmesini tıklatın.

 6. Eylem listesinde Yenile'yi tıklatın.

 7. Etiket kutusunda, form şablonunuzun üstündeki düğmede görünmesini istediğiniz adı yazın.

 8. Ayarlar'ı tıklatın.

 9. Yenile iletişim kutusunda, İkincil bir veri kaynağı'nı tıklatın.

 10. İkincil veri kaynağı seç listesinde, veri sorgulama bağlantısıyla ilişkili ikincil veri kaynağını tıklatın.

 11. Açık olan iletişim kutularını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 12. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısı ekleme

Veri bağlantı dosyası veri gönderme bağlantısının ayarlarını içeriyorsa, kullanıcıların formlarını bu veri bağlantısıyla göndermelerine izin vermek için form şablonunuzu yapılandırabilirsiniz. Form şablonunuzu kullanıcıların form verilerini göndermelerine olanak tanıyacak şekilde yapılandırdığınızda, InfoPath Standart araç çubuğuna Gönder düğmesini, Dosya menüsüne Gönder komutunu ekler. Form şablonuna ait gönderme seçeneklerini Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda (Araçlar menüsü) yapılandırabilirsiniz. Gönderme seçenekleri, veri gönderme bağlantısına ikincil bir veri bağlantısını eklediğiniz gibi yapılandırılır. Form şablonunuza bir veri gönderme bağlantısı eklem hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Microsoft Office SharePoint Server üzerindeki bağlantıları ara seçeneğinin ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Site listesinde bağlantı kitaplığının bulunduğu sitenin adını tıklatın.

  Sitem listede yok

  Sitenizi listeye eklemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Siteleri Yönet'i tıklatın.

  2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  3. URL kutusuna, veri bağlantısı kitaplığının konumunu yazın.

  4. Görünen ad kutusuna veri bağlantısı kitaplığı için bir ad yazın. Bu ad, Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda Site listesinde görülür.

  5. Tamam'ı tıklatın.

  6. Kapat'ı tıklatın.

 5. Veri bağlantı dosyalarının bir listesini görmek için, sırasıyla veri bağlantı kitaplığının adını, bu veri gönderme bağlantısı için kullanmak istediğiniz veri bağlantı dosyasının adını ve İleri'yi tıklatın.

 6. Veri gönderme bağlantısının ayarları Web hizmetine yönelikse, InfoPath Web hizmetinde hangi parametrelerin verileri alabileceğini belirler. Veri gönderme bağlantısını form şablonundaki verilerin tamamını veya bir kısmını gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

  Nasıl?

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak bir parametreyi tıklatın.

  2. Bu parametre için kök öğe ve işleme yönergeleri de dahil, formdaki tüm verileri göndermek için aşağıdakileri yapın:

   1. Formun tamamı (İşleme yönergelerini içeren XML belgesi)'ni tıklatın.

   2. Veriyi dize olarak göndermek için Verileri dize olarak gönder onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu genellikle dijital olarak imzalanmış verileri göndermek için işaretlenir. Birçok durum için bu onay kutusunu temizleyin.

  3. Bu parametre için bir alan veya grup belirtmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Parametre seçenekleri altında Alan veya grup'u tıklatın.

   2. düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

   3. Alan veya grup seç iletişim kutusunda, verilerini göndermek istediğiniz alan veya grubu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   4. Ekle listesinde, alanın veya grubun yalnızca içeriğini göndermek için Yalnızca metin ve alt öğeler'ı tıklatın. Hem içeriği, hem de seçili alanı veya grubu göndermek için ise XML alt ağacı (seçili öğeyi de içerir) seçeneğini tıklatın.

  4. Her parametre için bu adımları yineleyin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Sihirbazın sonraki sayfasında, Bu veri bağlantısı için ad girin kutusuna söz konusu veri gönderme bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×