Bir arka plan resmi, renk veya filigran PowerPoint slaytlarınızdaki ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Arka planları ve renkleri biçimlendirerek, slaydınızın görsel çekiciliğini artırabilir ve slaydınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Notlar : Bu makalede, PowerPoint 2007 ve PowerPoint 2010 yer almaktadır. PowerPoint 2013 ve PowerPoint 2016'daslayt arka planları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz:

 1. Arka plan resmi eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

  İpucu : Birden fazla slayt seçmek için, bir slaydı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 2. Tasarım > Arka Plan Stilleri > Arka Planı Biçimlendir’e gidin.

 3. Dolgu > Resim veya doku dolgusu’nu seçin.

  Arka Plan Stilleri

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosyadan resim eklemek için, Dosya'ya tıklayın ve kullanmak istediğiniz resmi seçin.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için, Pano'yu tıklatın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi yalnızca seçtiğiniz slaytlarda arka plan olarak kullanmak için Kapat’a tıklayın.

  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için Tümüne Uygula'yı tıklatın.

 1. Arka plan rengi eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

  İpucu : Birden fazla slayt seçmek için bir slaydı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 2. Tasarım > Arka Plan Stilleri > Arka Planı Biçimlendir’e gidin.

 3. Dolgu > Düz Dolgu’yu seçin

  Arka Planı Biçimlendir

 4. Renk Düğme resmi ’i ve sonra istediğiniz rengi seçin.

  Daha fazla seçenek görebilmek için Tüm Renkler’i seçin ve sonra, Standart sekmesinden bir renk seçin ya da Özel sekmesinden kendi renk karışımınızı oluşturun. Daha sonra belge temasını değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  İpuçları : Arka plan saydamlığını değiştirmek için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Saydamlık yüzdesini %0 (tam donuk, varsayılan ayar) ve %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rengi yalnızca seçtiğiniz slaytlara uygulamak için Kapat'a tıklayın.

  • Rengi sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için Tümüne Uygula'yı tıklatın.

 1. filigran eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için Görünüm > Asıl Slayt’a gidin.

  Asıl Slayt Görünümü

  Not : Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Şeritteki Ekle sekmesini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın.

  • Bir resmi filigran olarak kullanmak için, Resim seçeneğini belirleyin, istediğiniz resmi seçin ve Ekle'ye tıklayın.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için Pano'yu seçin

 3. Resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resme sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Boyut ve Konum'a tıklayın.

 4. Boyut bölmesindeki Ölçek öğesinin altındaki Yükseklik ve Genişlik kutularında yer alan ayarların değerlerini artırın veya azaltın.

  İpuçları

  • Ölçeklendirme sırasında resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranlarını korumak için En boy oranını kilitle onay kutusunu işaretleyin.

  • Resminizi slaytta ortalamak için Özgün resim boyutlarına uygun olarak ölçeklendir onay kutusunu seçin.

 5. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için Konum sekmesini tıklatın ve kullanmak istediğiniz konumların ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.

 6. Resim Araçları öğesinin altındaki Biçim sekmesinin Ayarla grubunda, Renk'i tıklatın ve sonra da Yeniden Renklendir öğesinin altında, kullanmak istediğiniz renk soldurma efektini tıklatın.

  Ayarla grubu

  İpucu : Resim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, resmi seçtiğinizden emin olun.

 7. Resim Araçları’nın altında Biçim > Düzeltmeler > Resim Düzeltmeleri Seçenekleri'ne gidin ve sonra Parlaklık ve Karşıtlık’ın altından, kullanmak istediğiniz parlaklık oranını seçin.

  filigran

  En alta gönder

 8. Filigranı slaydın arkasına göndermek için Biçim > Resim Araçları’na gidin ve Arkaya Gönder’in yanındaki oka tıklayarak En Arkaya Gönder’i seçin.

Sununuzun taslak veya gizli olduğunu belirtmek için filigran olarak metin veya WordArt öğesi kullanabilirsiniz.

 1. metin kutusu veya WordArt filigranı eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, öncelikle Görünüm > Asıl Slayt’a gidin.

  Asıl Slayt Görünümü

  Not : Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu kullanmak için, Metin Kutusu'nu seçin ve metin kutusunu istediğiniz boyutta çizmek için sürükleyin.

  • WordArt kullanmak için, WordArt'ı seçin.

   metin grubunda

 3. Filigranda görünmesini istediğiniz metni metin kutusuna veya WordArt'e girin.

 4. Filigranı yeniden konumlandırmak için, metin kutusuna veya WordArt öğesine tıklayın ve işaretçi dört başlı ok şeklini aldığında, metin kutusunu veya WordArt öğesini yeni konumuna sürükleyin.

 5. Filigranı slaydın arkasına göndermek için Biçim > Resim Araçları’na gidin ve Arkaya Gönder’in yanındaki oka tıklayarak En Arkaya Gönder’i seçin.

  İpucu : Resim araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, metin kutusu veya WordArt'ın seçildiğinden emin olun.

 1. Arka plan resmi eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

  Birden fazla slayt seçmek için, bir slaydı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki Arka plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni ve sonra da Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dolgu’ya tıklayın ve ardından Resim ve doku dolgusu’na tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosyadan resim eklemek için, Dosya'yı tıklatın ve eklemek istediğiniz resmi çift tıklatın.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için, Pano'yu tıklatın.

  • küçük resim öğesini arka plan resmi olarak kullanmak için Küçük Resim’e tıklayın ve ardından Arama metni kutusuna istediğiniz klip öğesini tanımlayan bir sözcük veya tümcecik girin ya da küçük resim dosyasının adının tamamını veya bir kısmını yazın.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   İpucu : Resmin göreli aydınlatmasını (parlaklık) veya en koyu ve en açık alanları arasındaki farkı (karşıtlık) ayarlamak için, Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda Resim bölmesine tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçtiğiniz slaytların arka planı olarak bu resmi kullanmak için Kapat'ı tıklatın.

  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için Tümüne Uygula'yı tıklatın.

 1. Arka plan rengi eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

  Birden fazla slayt seçmek için bir slaydı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 2. Tasarım sekmesindeki Arka plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni ve sonra da Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dolgu'ya tıklayın ve sonra Düz Dolgu'ya tıklayın.

  Not : Alternatif olarak, renkli gradyan veya doku dolgusu kullanmak istiyorsanız, Gradyan Dolgu veya Resim veya doku dolgusu seçeneğini tıklatın ve istediğiniz seçenekleri seçin.

 4. Renk düğmesine Düğme resmi ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  Tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'e tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge temasını değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

 5. Arka plan saydamlığını değiştirmek için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Saydamlık yüzdesini %0 (tam donuk, varsayılan ayar) ve %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rengi kendi seçtiğiniz slaytlara uygulamak için Kapat'ı tıklatın.

  • Rengi sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için Tümüne Uygula'yı tıklatın.

 1. filigran eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

  .

  Not : Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizimler grubu Şerit Görüntüsü

  • Bir resmi filigran olarak kullanmak için, Resim'e tıklayın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle'ye tıklayın.

  • Filigran olarak küçük resim kullanmak için, Küçük Resim'e tıklayın. Küçük Resim görev bölmesindeki Ara kutusuna istediğiniz küçük resmi açıklayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın ve Git'e tıklayın.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Arama metni kutusuna, kullanmak istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya terim ya da küçük resmin dosya adının tümünü veya bir bölümünü yazın.

 3. Resmin veya küçük resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resmi veya küçük resmi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Boyut ve Konum'u tıklatın.

 4. Boyut sekmesinde, Ölçek altında, Yükseklik ve Genişlik kutularındaki ayarları artırın veya azaltın.

  Ölçeklendirme sırasında resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranlarını korumak için En boy oranını kilitle onay kutusunu işaretleyin.

  Resminizi veya küçük resminizi slayt üzerinde ortalamak için Özgün resim boyutlarına uygun olarak onay kutusunu işaretleyin.

 5. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için Konum sekmesini tıklatın ve kullanmak istediğiniz konumların ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.

 6. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Yeniden Renklendir'i tıklatın ve sonra Açık Çeşitlemeler altında istediğiniz renk soldurmayı tıklatın.

  Belge ayrıntıları görünümü

  Resim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, resmi seçtiğinizden emin olun.

 7. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Parlaklık'a tıklayın ve sonra istediğiniz parlaklık yüzdesine tıklayın.

  filigran

  Bu aşamada, filigranı önceden metin içeren slaytların arka planında herhangi bir konuma sürükleyebilir ya da bir veya daha fazla slayta metin ekleyip ardından filigranı slaytların arka planına sürükleyebilirsiniz.

  En alta gönder

 8. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, filigranı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

Sununuzun taslak veya gizli olduğunu belirtmek için filigran olarak metin veya WordArt kullanabilirsiniz.

 1. metin kutusu veya WordArt filigranı eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

  .

  Not : Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, Metin grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu kullanmak için Metin Kutusu'nu tıklatın ve kullanmak istediğiniz metin kutusu boyutunu sürükleyerek belirleyin.

  • WordArt kullanmak için, WordArt'ı tıklatın.

   .

 3. Filigranda görünmesini istediğiniz metni metin kutusuna veya WordArt'e girin.

 4. Filigranı yeniden konumlandırmak için, metin kutusuna veya WordArt öğesine tıklayın ve işaretçi dört başlı ok şeklini aldığında, metin kutusunu veya WordArt öğesini yeni konumuna sürükleyin.

 5. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, metin kutusunu veya WordArt'ı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

  çizim araçları, biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, bir metin kutusu veya WordArt öğesi seçtiğinizden emin olun.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Renk ve stil sununuza eklemek için tema uygulama

Oluştur ve sunuyu şablon olarak kaydetme

Bir veya birden çok asıl slayt sunuya uygulama

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×