Bir alanın veri türü ayarını değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede Microsoft Office Access 2007 veritabanında tablo alanına uygulanan veri türünü ayarlama veya değiştirme işlemleri anlatılmaktadır.

Bu makalede

Veri türlerini anlama

Veri türlerini değiştirme

Veri türlerini değiştirme kısıtlamaları

Veri türlerini anlama

Ne zaman ilk tasarlayın ve veritabanı bir yapı, size planı aşağıdakilerden birini veya daha fazla tablo, siz planı her tablo ve alanları (sütunlar) her alan için bir veri türünü ayarlayın. Tarihleri ve saatleri depolamak gereksinim duyarsanız, örneğin, bir alanı tarih/saat verileri için ayarladığınız türü. Adların ve adreslerin depolamak gereksinim duyarsanız, bir veya daha fazla alan metin veri türüne ayarlanmış ve benzeri.

belirli bir amacı her türü vardır ve Office Access 2007 (Access'in önceki sürümlerinden dokuz sağlanır) 10 farklı veri türlerini sağlar. Aşağıdaki tabloda veri türlerini listeler, veri türü her depolar ve her tür uygular sınırlamaları açıklar gösterilir.

Veri Türü

Depolamak için kullanılan

Sınırlamalar/kısıtlamaları

Metin

Alfasayısal veriler (metin ve sayı)

En çok 255 karakterden depolar.

Not

Alfasayısal veriler (metin ve sayı)

En çok 2 GB (tüm Access veritabanları için boyut sınırı), veri alanı programatik olarak doldurursanız depolar. Veri 2 GB'lık yavaş çalıştırmak, veritabanınızı neden olduğunu unutmayın.

Verileri el ile girerseniz, girin ve en çok 65.535 karakter tablosu alanında ve bir alana bağlamak herhangi bir denetim görüntüleme.

Not alanları Office Access 2007 dosya biçiminde veritabanları oluşturduğunuzda, zengin metin düzenleme da destekler.

Daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirme, Enter veya Düzenle veriler bir denetim veya sütuna, zengin metin destekleyen ve ekleme, değiştirme veya delete Not alanımakalelerine bakın.

Numara

Sayısal veriler

Sayı alanları, alan içerebilir değeri boyutunu belirleyen bir Alan boyutu ayarını kullanın. 1, 2, 4, 8 veya 16 bayt alan boyutu ayarlayabilirsiniz.

Sayı alanları hakkında daha fazla bilgi için Ekle, oluşturma veya sayısal değerleri depolamak için alan silmemakalesine bakın.

Tarih/Saat

Tarihler ve saatler

Access tüm tarihler 8 bayt çift-duyarlıklı tamsayı depolar.

Tarih/saat alanları kullanma hakkında daha fazla bilgi için oluşturma veya silme, tarih değerleri depolayan alan eklememakalesine bakın.

Para Birimi

Parasal veriler

8 bayt sayılar ile dört ondalık basamakla duyarlılık verilerini depolar. Mali verilerin ve ne zaman değerleri yuvarlamak için Access istemiyorsanız depolamak için bu veri türünü kullanın.

OtomatikSayı

Yeni bir kayıt oluşturduğunuzda, Access tarafından oluşturulan benzersiz değerler

Veri 4 baytlık değerleri depolayan; Normalde birincil anahtarlarında kullanılır.

Birincil anahtarlar hakkında daha fazla bilgi için ekleme, ayarlama, değiştirme veya birincil anahtarı kaldırmamakalesine bakın.

Evet/Hayır

Boole (true veya false) verileri.

Access tüm Evet değerleri ve hiçbir tüm değerler için 0-1 kullanır.

OLE Nesnesi

Resimler, belgeleri, grafikler ve diğer nesnelerin Office ve Windows tabanlı programları

En çok 2 GB veri (tüm Access veritabanları için boyut sınırı) depolar. Veri 2 GB'lık yavaş çalıştırmak, veritabanınızı neden olduğunu unutmayın. OLE nesnesi alanlarını özgün belgeyi veya başka bir nesneyi bit eşlem görüntüleri oluşturma ve bu bit eşlem tablo alanları ve form veya rapor denetimleri veritabanınızdaki görüntüleyin.

Bu resimleri işlemek erişim için bir OLE olmalıdır (Bu dosya türünü destekleyen programdan) sunucusu kayıtlı veritabanınızın çalıştırıldığı bilgisayarda. Belirli bir dosya türü için kayıtlı olan OLE sunucusu yoksa, Access bozuk resim simgesini görüntüler. Bazı resim türleri için bilinen bir sorun olduğunu özellikle JPEG görüntüler.

Bir kural olarak, OLE nesnesi alanlarını yerine .accdb dosyalarınız için ek alanları kullanmanız gerekir. Ek alanları ve kayıtlı OLE sunucuları eksikliği tarafından sınırlanmaz depolama alanı daha verimli bir şekilde kullanın.

Ekleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu tablodaki son satıra bakın ve ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlarabaşlıklı makaleye bakın.

Köprü

Web adresleri

En çok 1 gigabayt verilerini depolar. Web siteleri, site veya bir intranet veya yerel ağ (LAN) ve sitedeki veya bilgisayarınızdaki dosyaları bağlantıları depolayabilirsiniz.

Ek

Desteklenen herhangi bir dosya türü

Yeni Office Access 2007 .accdb dosyalarına. Dosyaları e-posta iletilerine gibi görüntüleri, elektronik tablo dosyaları, belgeler, grafikler ve diğer desteklenen dosya türleri için kayıtları, veritabanınızdaki çok ekleyebilirsiniz. Görüntüleme ve Veritabanı Tasarımcısı ek alanı Yukarı Taşı nasıl ayarlar bağlı olarak ekli dosyaları düzenleyin. Ek alanları OLE nesnesi alanlarını çok esneklik sağlar ve özgün dosyayı bir bit eşlem görüntüsünü oluşturma yoksa çünkü bunlar daha fazla depolama alanı aşağıdaki verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ekleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlaramakalesine bakın.

Not : Office Access 2007içinde veri sayfası görünümü veya Tasarım görünümünde çalışarak, tablo alanları için veri türlerini ayarlayabilirsiniz. Bu bölümdeki adımlar iki görünümde veri türünü nasıl yapılacağını açıklar. Tasarım görünümünde veri türlerini ayarladığınızda, 11 bir seçim, Arama Sihirbazı'nıgörürsünüz. Bu seçim gerçekten bir veri türü değil. Bunun yerine, arama alanları, yabancı anahtar alanlarını diğer tablolarla ilişkilendirme oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanın. Varsayılan olarak, Access arama alanları sayı veri türü olarak ayarlar.

Oluşturma ve arama alanları kullanma hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamakmakalesine bakın.

Son olarak, kullanıcıların doğru veri türlerini tablo alanlarınızın girmesini yardımcı olmak için veri türleri temel form veri doğrulama sağlayın. Örneğin, yalnızca sayı kabul edecek şekilde ayarlanmış bir alanda metin giremezsiniz.

Sayfanın Başı

Veri türlerini değiştirme

Bu adımları izlemeden önce bir veri türünü değiştirme (kesilmiş) kısaltmak unutmayın bazılarını veya tümünü veriler bir alanda ve bazı durumlarda verileri tamamen kaldırabilirsiniz. Bir veri türü değiştirdiğinizde Access verileri nasıl değiştirdiğini hakkında daha fazla bilgi için veri türlerini değiştirme kısıtlamalar, bu makalenin devamındaki bakın.

Veri Sayfası görünümünde veri türlerini değiştirme

 1. Gezinti Bölmesi'nde bulun ve değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Değiştirmek istediğiniz alanı (sütun) seçin.

 3. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda Veri türününyanındaki aşağı açılan listesindeki oku tıklatın ve sonra veri türü seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Tasarım görünümünde veri türlerini değiştirme

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın varsa, tablonun belge sekmesini sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

  -veya-

  Açık, Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu yoksa, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz alanı bulun ve Veri türü sütununda listeden yeni bir veri türü seçin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Veri türlerini değiştirme kısıtlamaları

Bir kural olarak hariç tüm alanlar, veri türünü değiştirebilirsiniz:

 • Alanları Yineleme Kimliği özelliği ile numarasını girin.

 • OLE nesnesi alanlarını.

 • Ek alanları.

Ayrıca, veri içeren bir alan veri türlerinin çoğunda değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, özgün veri türü ve kullanmak istediğiniz yeni veri türüne bağlı olarak Access kısaltmak veya bazı veri silme veya yeniden dönüştürme hiç izin vermeyebilir.

Aşağıdaki tabloda Office Access 2007içinde gerçekleştirebileceği olası veri türü dönüşümleri listeler ve dönüştürmeyi erişim şekline kısıtlama getirmek kısıtlamalar açıklanmaktadır.

Dönüştürüleceği tür

Özgün tür

Değişiklikler veya kısıtlamalar

Metin

Not

Access ilk 255 karakter dışında tüm karakterleri siler.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih/Saat

Kısıtlama yok.

Para birimi

Kısıtlama yok.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 (Evet/Hayır alanı içindeki Evet) değeri Evet olarak dönüştürür. 0 (Hayır Evet/Hayır alanı içindeki) değeri Hayır olarak dönüştürür

Köprü

Access 255 karakterden uzun bağlantıları keser.

Not

Metin

Kısıtlama yok.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih/Saat

Kısıtlama yok.

Para birimi

Kısıtlama yok.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 (Evet/Hayır alanı içindeki Evet) değeri Evet olarak dönüştürür. 0 (Hayır Evet/Hayır alanı içindeki) değeri Hayır olarak dönüştürür

Köprü

Kısıtlama yok.

Sayı

Metin

Metin sayılardan ve geçerli para birimi ve ondalık ayırıcılardan oluşmalıdır. Metin alanına karakter sayısını ayarlamak için sayı alanı boyutu içinde olmalıdır.

Sayı alanları boyutlarının hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayısal değerleri depolamak için alan ekleme, oluşturma veya silme.

Not

Not alanı yalnızca metin ve geçerli para birimi ve ondalık basamak ayırıcıları içermelidir. Not alanındaki karakter sayısı, Sayı alanı için ayarlanan boyut aralığı içinde olmalıdır.

Sayı alanları boyutlarının hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayısal değerleri depolamak için alan ekleme, oluşturma veya silme.

Sayı, ancak alan boyutu ve duyarlığı farklı

Değerleri ne yeni alan boyutunu depolanabilir daha büyük veya küçük olmamalıdır. Duyarlılık değiştirmek bazı değerleri yuvarlamak Access neden olabilir.

Tarih/Saat

Sayı alanı boyutu üzerinde dönüştürebilirsiniz tarihleri bağlıdır. Access tüm tarihleri seri tarihler depolar ve çift-duyarlıklı kayan tamsayı olarak tarih değerleri depolayan unutmayın.

Access 30 Aralık 1899 0 tarihi olarak kullanır. 18 Nisan 1899 ve 11 Eylül 1900 aralığın dışındaki tarihleri bayt alan boyutu aşıyor. 13 Nisan 1810 ve 16 Eylül 1989 aralığın dışındaki tarihleri tamsayı alanı boyutu aşıyor.

Olası tüm tarihleri kabul ettirmek için sayı alanınızın Alan boyutu özelliğini Uzun tamsayı veya daha büyük ayarlayın.

Seri tarihler ve Access'in nasıl kullandığı ve tarih değerleri depolayan hakkında daha fazla bilgi için bir tarih veya saat değeri girinmakalesine bakın.

Para Birimi

Değerleri değil aşan (veya altında kalan) boyut sınırı alan için ayarlayın. Örneğin, yalnızca bu değerler 255'ten büyük ve 32,767 aşmamasını tamsayı alanı için bir para birimi alanı dönüştürebilirsiniz.

Otomatik Sayı

Değerler alan için ayarlanan boyut sınırları içinde olmalıdır.

Evet/Hayır

"Evet" değerleri -1'e dönüşür. "Hayır" değerleri 0'a dönüşür.

Köprü

Geçerli değil.

Tarih/Saat

Metin

Özgün metin tanınabilir bir tarih veya tarih ve saat birleşimi olmalıdır. Örneğin, 18 Oca 2006.

Not

Özgün metin tanınabilir bir tarih veya tarih ve saat birleşimi olmalıdır. Örneğin, 18 Oca 2006.

Sayı

Değer -657.434 ile 2.958.465,99998843 aralığında olmalıdır.

Para birimi

Değer -$657.434 ile $2.958.465,9999 aralığında olmalıdır.

Otomatik Sayı

Değer -657.434'ten büyük ve 2.958.466'dan küçük olmalıdır.

Evet/Hayır

Değer -1 (Evet) 29 Aralık 1899 için dönüştürür. 0 değeri gece yarısına (00:00:00: 00) (yok) dönüştürür.

Köprü

Geçerli değil.

Para birimi

Metin

Metin sayılardan ve geçerli ayırıcılardan oluşmalıdır.

Not

Metin sayılardan ve geçerli ayırıcılardan oluşmalıdır.

Sayı

Kısıtlama yok

Tarih/Saat

Kısıtlama yoktur, ancak Access değeri yuvarlama

OtomatikSayı

Kısıtlama yok

Evet/Hayır

-1 değeri için $1 (Evet) dönüştürür. 0 değeri 0 (Hayır) dönüştürür $.

Köprü

Geçerli değil.

Otomatik Sayı

Metin

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Not

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Sayı

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Tarih/Saat

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Para birimi

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Evet/Hayır

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Köprü

Geçerli değil.

Evet/Hayır

Metin

Özgün metin yalnızca Evet, Hayır, Doğru, Yanlış, Açık veya Kapalı değerlerinden oluşuyor olmalıdır.

Not

Özgün metin yalnızca Evet, Hayır, Doğru, Yanlış, Açık veya Kapalı değerlerinden oluşuyor olmalıdır.

Sayı

Sıfır veya Null Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Tarih/Saat

Null veya 00:00:00 saat değeri Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Para birimi

Hayır, diğer tüm değerler Evet'e sıfır ve null değerlere dönüştürme.

OtomatikSayı

Ardındaki tüm değerler Evet'e erişin.

Köprü

Geçerli değil.

Köprü

Metin

Özgün metin adatum.com, www.adatum.com veya http://www.adatum.com, gibi geçerli bir Web adresi içeriyorsa erişim için köprü metni dönüştürür. Altı çizili metni görmek ve bağlantı, ancak bağlantıları üzerine geldiğinizde fare imleci değişiklikleri işe anlamına gelen diğer değerleri dönüştürmek Access çalışır. Metin, geçerli herhangi bir Web protokolü içerebilir: http://, gopher://, telnet://, ftp: / /, WAIS: / / ve benzeri.

Not

Önceki girişe bakın. Aynı kısıtlamalar geçerlidir.

Sayı

Sayı alanının olduğunda izin verilmiyor bir ilişkinin parçası değildir. Özgün değerini geçerli I.P. adresi biçiminde olup olmadığını (dört sayı noktayla ayrılmış triplets: nnn.nnn.nnn.nnn) ve bir Web adresi geçerli bir bağlantı dönüştürme sonuçları ile uyması için sayıları gerçekleşir. Aksi takdirde, Access her değerin başına http:// ekler ve sonuçta ortaya çıkan bağlantılar geçerli değildir.

Tarih/Saat

Access her adresin başına http:// ekler, ancak sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Para birimi

Access her değerin başına http:// ekler, ancak tarihlerdeki gibi sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Otomatik Sayı

Otomatik Sayı alanı bir ilişkinin parçasıysa, dönüşüme izin verilmez. Access her değerin başına http:// ekler, ancak sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Evet/Hayır

Access tüm Evet değerlerini -1'e ve tüm Hayır değerlerini 0'a dönüştürür ve her değerin başına http:// ekler. Sonuçta ortaya çıkan bağlantılar çalışmaz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×