Bir alanı veya grubu ekleme, taşıma veya silme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların bir forma girdikleri tüm verileri depolayan veri kaynağı, alanlardan ve gruplardan oluşur. Sabit disk sürücünüzdeki klasörler, dosyalarınızı nasıl saklıyor ve düzenliyorsa, alanlar da tıpkı bu şekilde kullanıcıların forma girdiği verileri saklar, gruplar ise söz konusu alanları barındırır ve düzenler. Örneğin, formunuzun veri kaynağında adı, diğer adı ve soyadı alanları bulunuyorsa; bu alanlar "ad" olarak tanımlanmış bir grupta saklanabilir.

Bu makalede

Başlamadan önce

Alan ekleme

Grup ekleme

Başvuru alanı ekleme

Başvuru grubu ekleme

Bir alan veya grubu ana veri kaynağında farklı bir konuma taşıma

Alan veya grup silme

Başlamadan önce

Alan veya grupları bir form şablonunun sadece ana veri kaynağına ekleyebilirsiniz. Alan veya grupları, ikincil veri kaynaklarına ya da bir veritabanını, Web hizmetini, önceden varolan XML Şemaları veya XML belgelerini esas alan gruplara veya alanlara ekleyemezsiniz.

İpucu: Bu kilitli görürseniz alanı simgesi Kilitli alan simgesi veya bu Grup simgesi Kilitli grup simgesi veri kaynağı görev bölmesinde kilitli, alan veya grup değişiklik yapamazsınız.

Veri kaynağındaki her alan veya grubun benzersiz bir adı olmalıdır. Varolan bir alan veya grubun adını farklı bir grup veya alanda kullanmanız gerekirse, form şablonuna bir başvuru alanı veya başvuru grubu ekleyebilirsiniz.

Varolan grupları veya alanları veri kaynağından taşıyarak veya kaldırarak form şablonunuzu güncelleştirebilirsiniz. Sadece ana veri kaynağına eklenmiş alanları veya grupları taşıyabilir veya silebilirsiniz. XML Şeması'nı, XML belgelerini, veritabanını, Web hizmetini veya ikincil veri kaynağındaki alan veya grupları esas alan gruplar ve alanlar taşınamaz veya silinemez.

Not: Verileri depolayan alanın artık bulunmadığından alan silme ve denetim o alana bağlı olduğunda denetimi verileri depolamak yapamazsınız. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formlar önceden doldurulmuş durumunda daha ayrıntılı bir alanı siliniyor veri kaybına tamamlanmış Bu formlarda neden olabilir. Alanı silme ve denetim o alana bağlı, denetimi başka bir alana bağlamak veya denetimi silmeniz gerekir. Bir grubu silmek tüm alanların o gruptaki siler. Silinen grubunda alanlara bağlı herhangi bir denetim diğer alanlara bağlı olmanız veya silinmesi.

Sayfanın Başı

Alan ekleme

Ana veri kaynağındaki bir gruba öğe alanı veya öznitelik alanı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ana veri kaynağındaki varolan öğe alanına bir öznitelik alanı ekleyebilirsiniz. Ancak bir öznitelik alanına bir alan ekleyemezsiniz.

Gruba alan ekleme

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, alan eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, ardından kısayol menüsünde Ekle'yi tıklatın.

 4. Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda adı kutusuna yeni alan için bir ad yazın. Adları alfabetik karakterlerle başlayan veya alt çizgiyle (_) ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgi, tire (-) ve noktalar içerebilir (.). Adlar boşluk içeremez.

  Alanın içeriğini tanımlayan bir ad kullanın. Örneğin gider miktarını içeren bir alana sahipseniz, bu alanı gider olarak adlandırın.

 5. Tür listesinden Alan (öğe) veya Alan (öznitelik) seçeneğini belirleyin.

 6. Veri türü listesinden alan için kullanmak istediğiniz veri türünü seçin.

  Alanlar için veri türü listesi

  Veri türü

  Kullanma zamanı

  Metin

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Bu veri türünü, ondalık değer içermeyen sayılara sahip öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Decimal

  Bu veri türünü, ondalık değerlere sahip para birimi veya sayı içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Doğru/Yanlış

  Bu veri türünü, sadece doğru veya yanlış olabilecek veriler içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Bu veri türünü, bir takvim tarihi içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Saat

  Bu veri türünü, 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Tarih ve Saat

  Bu veri türünü, hem takvim tarihi hem de 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Resim veya Dosya Eki

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Kullanıcı formu ilk kez açtığında alanda görüntülenecek başlangıç değerini belirtmek için Varsayılan değer kutusuna değeri yazın.Bir alan için varsayılan değeri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

 8. Öğe alanını, yinelenen alana dönüştürmek için Yinelenen onay kutusunu işaretleyin.

 9. Alanı içeren bir değer gerektirecek şekilde boş olamaz onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerseniz, denetime girilen değer olmayan bir alana bağlı herhangi bir denetimi kırmızı bir yıldız işareti ya da kırmızı kesik çizgili kenarlık ile işaretlenir.

Öğe alanına öznitelik alanı ekleme

Bir öğe alanına sadece bir öznitelik alanı ekleyebileceğinizden, Alan veya Grup Ekle iletişim kutusundaki Tür listesi devre dışı bırakılmıştır.

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Veri Kaynağı görev bölmesinde, alan eklemek istediğiniz alanı sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Ekle'yi tıklatın.

 4. Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda adı kutusuna yeni alan için bir ad yazın. Adları alfabetik karakterlerle başlayan veya alt çizgiyle (_) ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgi, tire (-) ve noktalar içerebilir (.). Adlar boşluk içeremez.

  Alanın içeriğini tanımlayan bir ad kullanın. Örneğin gider miktarını içeren bir alana sahipseniz, bu alanı gider olarak adlandırın.

 5. Veri türü listesinden alan için kullanmak istediğiniz veri türünü seçin.

  Alanlar için veri türü listesi

  Veri türü

  Kullanma zamanı

  Metin

  Bu veri türünü, biçimlendirilmemiş metin içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Tam Sayı

  Bu veri türünü, ondalık değer içermeyen sayılara sahip öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Decimal

  Bu veri türünü, ondalık değerlere sahip para birimi veya sayı içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Doğru/Yanlış

  Bu veri türünü, sadece doğru veya yanlış olabilecek veriler içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Bu veri türünü, bir takvim tarihi içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Saat

  Bu veri türünü, 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Tarih ve Saat

  Bu veri türünü, hem takvim tarihi hem de 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Resim veya Dosya Eki

  Bu veri türünü, görüntü veya resim gibi ikili veri içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

  Bu tablo, form şablonunda kullanılan yalnızca en yaygın XML veri türlerini gösterir. Microsoft Office InfoPath içinde W3C önerileri içinde herhangi bir XML 1.0 veri türünü kullanabilirsiniz. Tabloda listelenmeyen bir veri türü kullanmak için form şablonunun form dosyaları ayıklamak ve şema (.xsd) dosyayı düzenleyin. Ayrıca bkz bölümündeki bir form şablonu için form dosyaları ayıklama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 6. Kullanıcı formu ilk kez açtığında alanda görüntülenecek başlangıç değerini belirtmek için Varsayılan değer kutusuna değeri yazın.Bir alan için varsayılan değeri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

 7. Öğe alanını, yinelenen alana dönüştürmek için Yinelenen onay kutusunu işaretleyin.

 8. Alanı içeren bir değer gerektirecek şekilde boş olamaz onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerseniz, denetime girilen değer olmayan bir alana bağlı herhangi bir denetimi kırmızı bir yıldız işareti ya da kırmızı kesik çizgili kenarlık ile işaretlenir.

Sayfanın Başı

Grup ekleme

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, grup eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Ekle'yi tıklatın.

 4. Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda adı kutusuna, yeni grup için bir ad yazın. Adları alfabetik karakterlerle başlayan veya alt çizgiyle (_) ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgi, tire (-) ve noktalar içerebilir (.). Adlar boşluk içeremez.

  Alanın içeriğini tanımlayan bir ad kullanın. Örneğin gider kalemlerini içeren bir alana sahipseniz, bu alanı GiderKalemleri olarak adlandırın.

 5. Tür listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başka grup veya alanlar içerebilecek bir grup eklemek için Grup seçeneğini belirleyin.

  • İki veya daha fazla alan grubuna sahip bir grup eklemek, ancak bu alan gruplarından sadece bir tanesini form ekranında görüntülemek için Grup (seçim) öğesini belirleyin.

 6. Grubu, yinelenen gruba dönüştürmek için Yinelenen onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Başvuru alanı ekleme

Varolan alanın adını, form şablonunuzda faklı bir gruptaki alan için kullanmak istiyorsanız, bir başvuru alanı oluşturabilirsiniz. Bir başvuru alanı oluşturduğunuzda InfoPath, form şablonunda özellikleri, ad ve veri türü de dahil olmak üzere, özgün alanın özellikleri ile eşleşen ve bağlanan yeni bir alan oluşturur. Her iki alan da başvuru alanı haline gelir ve bir alana yaptığınız tüm değişiklikler diğer alanı da otomatik olarak güncelleştirir.

Not: İki başvuru alanı aynı grubun parçası olamaz. Bir başvuru alanını sadece bir gruba ekleyebilirsiniz. Bir başvuru alanını başka bir alana ekleyemezsiniz.

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Başvuru alanı için temel almak istediğiniz alanı sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünden Başvuru'yu tıklatın.

 4. Başvuru Alanı veya Grubu iletişim kutusunda, yeni başvuru alanını içermesini istediğiniz grubu seçin.

Sayfanın Başı

Başvuru grubu ekleme

Varolan bir grubun adını, form şablonunuzdaki başka bir grup için kullanmak istiyorsanız bir başvuru grubu oluşturabilirsiniz. Bir başvuru grubu oluşturduğunuzda InfoPath, form şablonunda özellikleri özgün grubun özellikleri ile eşleşen ve bağlanan yeni bir grup oluşturur. İlk gruptaki alanların tümü başvuru grubunda çoğaltılır. İki grup da başvuru grubu olur ve gruplardan birinde yapılan bir değişiklik (o grubun alanlarında yapılan değişiklikler de dahil) diğer grubun otomatik olarak güncelleştirilmesine neden olur.

Not: İki başvuru grubu aynı grubun parçası olamaz.

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Başvuru grubu için temel almak istediğiniz grubu sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünden Başvuru'yu tıklatın.

 4. Başvuru Alanı veya Grubu iletişim kutusunda, yeni başvuru grubunu içermesini istediğiniz grubu seçin.

Sayfanın Başı

Bir alan veya grubu ana veri kaynağında farklı bir konuma taşıma

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, taşımak istediğiniz alanı veya grubu sağ tıklatın, sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  • Bir alan veya grubun sırasını, geçerli grup kapsamında yeniden düzenlemek için kısayol menüsünde Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneğini tıklatın.

  • Bir alan veya grubu, yeni alan veya gruba taşımak için kısayol menüsünde Taşı seçeneğini tıklatın, ardından Alan veya Grup Taşı iletişim kutusundan alan veya grup için yeni bir konum seçin.

Sayfanın Başı

Alan veya grup silme

Not: Alan veya grup siliniyor hata alan veya grup için ilişkili tüm denetimleri form şablonunuzdaki içinde neden olur. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formlar önceden doldurulmuş durumunda ek olarak, alan veya grup siliniyor veri kaybına Bu formlarda neden olabilir.

 1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.

 2. Form şablonunuzda birden çok veri kaynağı kullanılıyorsa, Veri kaynağı listesinde Ana'yı seçin.

 3. Silmek istediğiniz alanı veya grubu sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünden Sil'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×