Bir SharePoint sayfasında bir web sayfası, klasör veya dosya görüntüleme

Bir SharePoint sayfasında bir web sayfası, klasör veya dosya görüntüleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir SharePoint sayfasında bir Web sayfası, dosya veya klasör görüntülemek için Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü kullanabilirsiniz. İçeriğe bağlanmak için bir köprü, dosya yolu veya klasör yolu girin.

Notlar : 

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü yalnızca HTML IFRAME öğesini destekleyen bir tarayıcıda kullanabilirsiniz.

 • Bir dosyayı veya klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir.

Aşağıdakileri görüntülemek için Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü kullanabilirsiniz:

 • Bir SharePoint sayfasının ayrılmış haber özeti bölümünde favori bir Internet haber kaynağı.

 • Düzenli olarak görüntülemek istediğiniz bir sunucudaki etkin çalışma grubu dosyalarının bir listesi.

 • Sık kullanılan bir belge veya elektronik tablo.

Bir sayfaya Web Bölümü ekleme

Bir sayfayı düzenlemek için, en azından sitenin Tasarımcı grubunun bir üyesine ait izinlere sahip olmanız gerekir.

 1. Web Bölümü eklemek istediğiniz sayfada, sayfanın sağ üst köşesinde Düzenle ' yi seçin.

  Not :  Düzenle komutu devre dışıysa sayfayı düzenleme izniniz olmayabilir. Yöneticinize başvurun.

Bağlantıyı düzenle

 1. Ekle sekmesini ve ardından Web Bölümü’nü seçin.

Web bölümü

Sayfanın Başı

 1. Kategoriler altında medya ve içerikgibi bir kategori seçin, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü gibi bir web bölümü seçin ve ardından Ekle'yiseçin.

Web bölümü ekleme

 1. Sayfayı düzenlemeyi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın.

Web sayfası, klasör veya dosya (özel özellikler) belirtme

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün özelliklerini düzenlemek için,

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü henüz yapılandırmadıysanız, düzenlemelerinizi kaydetmeden önce araç bölmesini aç seçeneğini belirleyin.

Araç bölmesini aç

Sayfanın Başı

Web Bölümü özellikleri araç bölmesini görüntüler. Web Bölümü özel özelliklerini yapılandırmak için aşağıdaki açıklamaları kullanabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

Web Sayfası, Klasör veya Dosya grubu

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nde görüntülemek istediğiniz içeriğin türünü belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Web Sayfası     Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün içeriği olarak bir Web sayfası görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, Köprü Metni Aktarım Protokolü’nü (http://) Bağlantı metin kutusuna otomatik olarak girer. Bu, varsayılan değerdir.

 • Klasör     Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

 • Dosya     Bir dosyanın içeriğini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Dosya ayrı bir tarayıcı penceresinde ya da dosyayı açan uygulama, tarayıcı penceresinde dosya için satır içi etkinleştirmeyi destekliyorsa Web Bölümü’nün içinde açılır.

Bağlantı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nde görüntülenmesini istediğiniz içeriğe bağlanmak için bir köprü, klasör veya dosya belirtir.

 • Bu bölümün önceki kısımlarında yer alan Web Sayfası’nı seçerseniz, geçerli bir köprü girmeniz gerekir. Kullanabileceğiniz iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

  • Köprü Metni Aktarım Protokolü (http://)

  • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanan gizliliği olan Köprü Metni Aktarım Protokolü (https://)

   Mutlak bir URL veya göreli bir URL kullanabilirsiniz. Ancak, bir dosya yolu kullanamazsınız.

 • Bu bölümün önceki kısımlarında yer alan Klasör’ü seçerseniz, geçerli bir yerel klasör veya ağ klasörü girmeniz gerekir. Bir klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir.

 • Bu bölümün önceki kısımlarında yer alan Dosya’yı seçerseniz, geçerli bir dosya yolu girmeniz gerekir. Bir dosyayı görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir. Dosyayı bulmak için Gözat’ı da seçebilirsiniz.

Web Bölümü'nün genel özelliklerini yapılandırma

Web bölümleri görünümleri, yerleşimleri ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir. Araç bölmesinde Web Bölümü özelliklerini değiştirin.

Not : Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Bir Web Bölümü geliştiricisi bu genel özelliklerin birini veya birden fazlasını görüntülememeyi seçebilir. Ayrıca, bir Web Bölümü geliştiricisi ek özellikler oluşturabilir ve görüntüleyebilir. Bu özel özellikler araç bölmesinin Görünüm, Düzen veya Gelişmiş bölümlerinde listelenmeyebilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Sayfanın Başı

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı sayfayı açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu ayarı Normal’dir ve tüm Web Bölümü görünür. Durum Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Bir kullanıcı, sayfayı açtığında, Web Bölümü'nün görünür olup olmayacağını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığa (Gizli) son eki eklenmiştir.

Bir Web Bölümünü gizleyebilirsiniz. Örneğin, Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamak amacıyla kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyor olabilirsiniz.

Bölge

Sayfada Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not : Sayfadaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında listede sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not : Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş

Önemli : Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün sayfadan kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını seçtiğinizde ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özellik, araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanışlıdır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu seçtiğinizde ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Bu, varsayılan değerdir.

Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not : Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de varsayılan SharePoint Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Hedef Kitleler

Bir hedef kitle, bir SharePoint grubu, dağıtım listesi, bir güvenlik grubu veya küresel bir kitle kullanılarak tanımlanabilir. Web Bölümü, yalnızca burada belirttiğiniz kitlelerin üyeleri olan kişilere görünür.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünün bir SharePoint sayfasında bir Web sayfasını görüntüleme şekli

Sayfa Görüntüleyicisinin bağlantılı içeriği HTML IFRAME öğesi kullanılarak sayfadaki diğer içerikten ayrı tutulur. Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü içeriği sayfanın geri kalanından zaman uyumsuz olarak görüntüler. Bu, bağlantının içeriği döndürmesi uzun sürerse sayfadaki diğer Web Bölümlerini görüntüleyebileceğinizi ve kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Bu öğe, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde içerik olarak görüntülenen HTML öğelerinin sayfadaki diğer HTML öğeleriyle çakışmamasını sağlar. Örneğin, sayfa zaten bir HTML FORM öğesi içeriyor olabilir ve bağlantılı içerik de HTML IFRAME öğesinin içinde olmayan bir HTML FORM öğesi içeriyorsa sayfa düzgün görüntülenmez.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×