Bir SharePoint liste veya kitaplıkta sürüm oluşturma nasıl çalışır

Bir SharePoint liste veya kitaplıkta sürüm oluşturma nasıl çalışır

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint liste veya kitaplıkta sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde, depolamak, izlemek ve bunların her değiştirdiğinizde listedeki öğeleri ve kitaplığındaki dosyaları geri yükleyebilirsiniz. Sürüm oluşturma, kullanıma alma gibi diğer ayarları ile birleştirilmiş denetim sitenizde gönderilir ve her zamankinden bakın veya öğenin veya dosyanın eski bir sürümünü geri yüklemek için gerek varsa, gerçek değer sağlayabilir içeriğin birçok sağlar.

Not: Sürüm oluşturma SharePoint kitaplıklarında varsayılan olarak açıktır ve kapalı varsayılan olarak SharePoint listeler. Sürüm oluşturma ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bir liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme vebakın.

Sürüm oluşturmaya genel bakış

Listeleri Yönetme izni olan herkes kitaplığı için sürüm açıp kapatabilirsiniz. Sürüm oluşturma liste öğelerini tüm varsayılan liste türleri için kullanılabilir; takvimler, sorun izleme listeleri ve özel listeler gibi. Web Bölümü sayfaları dahil olmak üzere kitaplıklarınızda depolanan tüm dosya türleri için de kullanılabilir. Bir liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme veayarlama ve sürüm oluşturma kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Not: Office 365 müşterisiyseniz, sürüm oluşturma şimdi varsayılan olarak yeni OneDrive İş kitaplıkları oluşturma ve bir belgenin son 500 sürümlerini otomatik olarak kaydedecek zaman açıktır. Önemli belgeleri veya veri kaybetmemek yardımcı olur. Varolan kitaplıkları OneDrive İş sitenizde veya ekip sitenizde sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde görüntülenmemesi varsa, sürüm oluşturma bunları için istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapmak için sürüm oluşturmayı kullanabilirsiniz:

 • Bir sürümün geçmişini izlemek.    Sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde, bir öğenin veya dosyanın ne zaman değiştirildiğini ve bu değişikliği kimin yaptığını görebilirsiniz. Ayrıca özelliklerin (dosya ile ilgili bilgiler) değiştirilme zamanını da görebilirsiniz. Örneğin, bir liste öğesinin son tarihi birisi tarafından değiştirildiğinde, bu bilgi sürüm geçmişinde görüntülenir. Ayrıca kişiler dosyaları kitaplıklara iade ettiklerinde yaptıkları açıklamaları da görebilirsiniz.

 • Önceki sürümü geri yükleme    Geçerli sürümde bir hata yaparsanız, geçerli sürüm bozulursa veya önceki sürümü daha çok beğeniyorsanız, geçerli sürümü önceki sürümle değiştirebilirsiniz. Geri yüklenen sürüm, yeni geçerli sürüm olur.

 • Önceki sürümü görüntülemek.    Geçerli sürümünüzün üzerine yazmadan önceki sürümü görüntüleyebilirsiniz. Word veya Excel dosyası gibi bir Microsoft Office belgesinde sürüm geçmişini görüntülüyorsanız, iki sürümü, aralarındaki farkları belirlemek için karşılaştırabilirsiniz.

Sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde, sürümler aşağıdaki durumlarda oluşturulur:

 • Bir liste öğesi veya dosya ilk oluşturulduğunda veya bir dosya karşıya yüklendiğinde.

  Not: Dosyayı kullanıma alma gerekli değilse, size, ilk sürümünü oluşturmak için dosyayı iade gerekir.

 • Ne zaman varolan bir dosyayla aynı ada sahip bir dosya yüklenir.

 • Bir liste öğesinin veya dosyanın özellikleri değiştirildiğinde.

 • Ne zaman bir Office belgesini açılıp kaydedildiğinde. Bir belgeyi yeniden açıldıktan sonra bir düzen kaydedildikten sonra yeni bir sürüm oluşturulur.

 • Düzenli aralıklarla, düzenleme ve Office belgeleri kaydederken. Tüm düzenlemeleri ve kaydeder yeni sürümler oluşturun. Örneğin, düzenlemeleri sık kaydederken, her yeni sürüm noktası tek tek her düzenle yerine zaman yakalar. Otomatik Kaydet etkinleştirildiğinde, yaygın budur.

 • Bir belgenin farklı bir kullanıcı bir belge üzerinde çalışmaya başladığında veya kullanıcı tıklattığında birlikte yazma sırasında değişiklikleri kitaplığa yüklemek için kaydedin.

Herhangi bir zamanda bir dosyanın üçe kadar geçerli sürümü olabilir: kullanıma alınan sürüm, en son alt sürüm veya taslak sürüm ve son yayımlanan sürüm veya ana sürüm. Tüm diğer sürümler geçmiş sürümler olarak kabul edilir. Bazı geçerli sürümler yalnızca bu sürümleri görüntüleme izni olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Bazı kuruluşlar kitaplıklarında dosyaların hem ana sürümlerini hem de alt sürümlerini izler. Bazıları ise yalnızca ana sürümleri izler. Yalnızca ana sürümler izlendiğinde, buna “basit sürüm oluşturma” denir. Alt sürümler kitaplıklarda yapılandırılabilir. Ana sürümler tam sayılarla, alt sürümler ondalık sayılarla tanımlanır. Örneğin, 5.0 bir ana sürüm numarasıdır. Bu dosyanın ilk alt sürümü 5.1 olarak numaralandırılır.

Kuruluşların çoğu dosyalar geliştirme aşamasındayken alt sürümleri, belli kilometre taşlarına erişildiğinde veya dosyalar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından gözden geçirilmeye hazır hale geldiğinde ana sürümleri kullanır. Çoğu kuruluşta, yalnızca dosyanın sahibine ve dosyaları onaylama izni olan kişilere izin vermek için taslak güvenliği ayarlanır. Bu, ana sürüm yayımlanıncaya kadar alt sürümlerin söz edilenler dışında başka kişiler tarafından görülemeyeceği anlamına gelir.

Ana sürümler listeler için kullanılabilir, ancak alt sürümler kullanılamaz. Liste öğesinin her sürümü tam sayıyla numaralandırılır. Kuruluşunuzda listedeki öğelerin onaylanması gerekiyorsa, öğeler, bu öğeleri onaylama izni olan bir kişi tarafından onaylanıncaya kadar Bekleme durumunda kalır. Bekleme durumundayken tam sayılarla numaralandırılır ve taslaklar olarak adlandırılır.

Etkinleştirme ve ana ve alt sürümler dahil olmak üzere, sürüm oluşturma ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme ve.

Yeni bir sürümü her oluşturduğunuzda sürüm numaraları otomatik olarak eklenir. Ana sürüm oluşturmanın etkinleştirildiği bir listede veya kitaplıkta, sürümler 1.0, 2.0, 3.0 ve benzeri tam sayılarla yapılır. Kitaplıklarda, yöneticiniz sürüm oluşturmayı ana ve alt sürümler için etkinleştirebilir. Alt sürümler izlenirken, 1.1, 1.2, 1.3 ve benzeri ondalık sayılarla numaralandırılır. Bu sürümlerden biri ana sürüm olarak yayımlandığında, numarası 2.0 olur. Bunu izleyen alt sürümler 2.1, 2.2, 2.3 ve benzeri şekilde numaralandırılır.

Kullanıma almayı iptal ettiğinizde, sürüm numarası değişmez. En son sürüm 3.0 ise, kullanıma almayı iptal ettikten sonra da 3.0 olarak kalır.

Bir sürümü sildiğinizde, geri dönüşüm kutusu ve kendi sayı gelecek kendisiyle sürüm gider. Sürüm geçmişini kalan sürüm numaraları gösterir. Diğer sürüm numaraları değiştirmeyin. Örneğin, alt sürümler 4.1 ve 4.2 olan bir belgeyi varsa ve sürümü 4.1 silmeye karar verirseniz, sonuçta elde edilen sürüm geçmişi yalnızca sürüm 4.0 ve 4.2 gösterir. Aşağıdaki resim bu gösterir.

Etkinleştirme ve ana ve alt sürümler dahil olmak üzere, sürüm oluşturma ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme ve.

Bir silindiği sürüm olduğu sürüm geçmişi

Bazı kuruluşlarda dosyalar için sınırsız sürüme izin verilirken, diğerlerinde sınırlandırmalar uygulanır. Dosyanın en son sürümünü iade ettikten sonra eski bir sürümün eksik olduğunu görebilirsiniz. En son sürümünüz 26.0 numaralı sürümse ve artık sürüm 1.0'ın olmadığını fark ederseniz, yönetici kitaplığı dosyanın yalnızca 25 ana sürümüne izin verecek şekilde yapılandırılmış demektir. 26. sürümün eklenmesi ilk sürümün silinmesine neden olur. Yalnızca 2.0 ile 26.0 arasındaki sürümler kalır. Benzer biçimde, 27. sürüm eklenirse, yalnızca 3.0 ile 27.0 arasındaki sürümler kalır.

Yönetici profillere yalnızca en son sürümlerinden birkaç alt sürümler sayısını sınırlamak de karar verebilirsiniz. Örneğin, 25 ana sürümler izin veriyorsa, yönetici yalnızca en son beş ana sürümler için ikincil Taslaklar tutulacağı karar verebilirsiniz. Varsayılan Ana sürümler arasında alt sürümler 511 sayısıdır. Başka bir alt sürüm kaydetmeyi denediğinizde, önce belgeyi yayımlamanız gerekir belirten bir hata iletisi görürsünüz. Site yöneticinizin varsayılan daha az alt sürümler izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Ana sürümlerin sayısında bir liste veya kitaplık sınırları dolduğunda en erken sürümleri silinir. Örneğin, yalnızca 20 sürümleri korunur ve 25 sürümleri ekibinizin oluşturduğu, yalnızca sürümleri ile 25 6 tutulur. Başka bir sürümünde oluşturduysanız, yalnızca sürümleri 7-26 tutulur. Sürümleri liste veya kitaplık sınırları, Katkıda Bulunanlar sürüm dolduğunda önceki sürümleri silinir bildiğinizden emin olun.

Alt sürümler için tutar önemli sürümlerin sayısını sınırlar bir kitaplıkta sürüm dolduğunda alt sürümler için ana önceki sürümlerinde silinir. Örneğin, yalnızca 10 ana sürümler için taslakları tut ve 15 ana sürümler ekibinizin oluşturduğu, erken sürümleri için yalnızca ana sürümlerinde tutulacak. En erken beş ile ilişkili alt sürümler sürümleri başlıca — 1.2 veya 2.3 gibi — önemli sürümlerin silinir — 1, 2 vb. — kitaplığınızı da ana sürümler sınırlar sürece, tutulur.

Sürüm sayısını sınırlandırma genellikle iyi bir uygulamadır. Bu, sunucuda yerden tasarruf edebileceğiniz ve kullanıcılar için karmaşayı azaltabileceğiniz anlamına gelir. Ancak, kuruluşunuzda yasal nedenlerle veya başka herhangi bir nedenle tüm sürümlerin saklanması gerekiyorsa, hiçbir sınırlama uygulamayın.

Önemli: Kuruluşunuzun saklayacağını sürümlerin sayısında getiriyorsa dolduğunda en eski sürümleri kalıcı olarak silinir. Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderilmez.

Etkinleştirme ve sınırları, dahil olmak üzere, sürüm oluşturma ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme ve.

Liste öğeleri ve dosyaları Taslakları kimlerin görebileceğini yapılandırabilirsiniz. Taslak iki durumda oluşturulur:

 • Ne zaman bir dosyanın alt sürümü oluşturulduğunda veya güncelleştirildiğinde ana ve alt sürümlerin izlendiği bir kitaplıkta.

 • Ne zaman bir liste öğesi veya dosya oluşturulur veya güncelleştirme, ancak henüz bir liste veya kitaplıkta içerik onayının gerekli olduğu onaylandı.

Ana ve alt sürümleri izlediğinizde, kişilerin bir alt sürümü görebilmek ve okuyabilmek için dosyaları düzenleme iznine sahip olmaları gerekip gerekmediğini belirtebilirsiniz. Bu ayar uygulandığında, dosyayı düzenleme izni olan kişiler dosya üzerinde çalışabilir, ancak yalnızca dosyayı okuma izni olanlar alt sürümü göremez. Örneğin kitaplığınıza erişimi olan herkesin, bir dosya düzenlenirken açıklamaları ve düzeltmeleri görmesini isteyebilirsiniz. Ana ve alt sürümler izleniyorsa ve henüz kimse bir ana sürüm yayımlamadıysa, taslak öğelerini görme izni olmayan kişiler dosyayı göremez.

İçerik onayının gerekli olduğunda, onay bekleyen dosyaları okumak için Düzenle, veya yalnızca yazar izni olan kişiler ve öğeleri Onayla izni olan kişiler izni olan kişiler tarafından görülebilir olmadığını belirtebilirsiniz. Ana ve alt sürümler izlenir varsa, dosyayı onaya gönderilebilmesi Yazar ana sürüm Yayımla gerekir. İçerik onayının gerekli olduğunda, içerik okuma izni vardır ancak taslak öğeleri görme izni olmayan kişiler dosyanın son onaylanan veya ana sürümünü görürsünüz.

Kişiler içinde alt sürüm var olan bir dosyayı arıyorsanız, kişiler veya değil, bir dosyayı düzenleme izni olup olmadığına bakılmaksızın, bunlar sonucu için vermeyecektir.

Liste öğelerini kaç sürümlerini sınırlandırabilirsiniz veya bir liste veya kitaplıkta, sunucu alanı korumak için yardımcı olan dosyalar kaydedilir. Ekibiniz çok sayıda sürümleri oluşturursa, sürümleri sayısını sınırlama ekibinizin daha iyi yönetmek ve önceki sürümleri bulmak için yararlı olabilir. Örneğin, ekibinizin birkaç ay veya yıl üzerinden birçok sürümü tutar varsa.

s, sürüm geçmişi ihtiyaç duydukları sürümlere bulmak için göz atmak üyeleri için zor olabilir. Ekibinizin görüntülemek veya kendi önceki sürümlerinden tutmak gerekirse, ya da tutmak veya yüksek sayıya tutmak sürüm sayısını ayarlamak için sürüm sayısını sınırlandırmak değil.

Ana ve alt sürümler kitaplığınızı izliyorsa, bırakın ve her biri için kaç alt sürümler ana sürümü tutmak için dosyaları kaç ana sürümleri seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, her ana sürüm en çok 511 Taslaklar (alt sürümler) bulunabilir.

Biçimini bağlı olarak, ekip works ekibinizin büyük olasılıkla son düzenlendiği bir sürüm gibi en son onun alt sürümler ihtiyacınız olabilir. Zaman içinde ekibinizin eski bir alt sürüm gereksinim olasılığı daha düşüktür. Genellikle, ana sürümle alt sürüm okumak tüm site katılımcıların hazır değil devam eden iş dır, gözden geçirme veya, yayın için gönderilen bir dosyayı gibi bir kilometre taşı temsil eder.

Ana sürümlerin sayısında bir liste veya kitaplık sınırları dolduğunda en erken sürümleri silinir. Örneğin, yalnızca 20 sürümleri korunur ve 25 sürümleri ekibinizin oluşturduğu, yalnızca sürümleri ile 25 6 tutulur. Başka bir sürümünde oluşturduysanız, yalnızca sürümleri 7-26 tutulur. Sürümleri liste veya kitaplık sınırları, Katkıda Bulunanlar sürüm dolduğunda önceki sürümleri silinir bildiğinizden emin olun.

Alt sürümler için tutar önemli sürümlerin sayısını sınırlar bir kitaplıkta sürüm dolduğunda alt sürümler için ana önceki sürümlerinde silinir. Örneğin, yalnızca 10 ana sürümler için taslakları tut ve 15 ana sürümler ekibinizin oluşturduğu, erken sürümleri için yalnızca ana sürümlerinde tutulacak. En erken beş ile ilişkili alt sürümler sürümleri başlıca — 1.2 veya 2.3 gibi — önemli sürümlerin silinir — 1, 2 vb. — kitaplığınızı da ana sürümler sınırlar sürece, tutulur.

Sürüm oluşturma bir kitaplığı otomatik olarak ne zaman oluşturulur ve, değil liste oluşturulduğunda açık. Listeleri Yönetme izni olan herkes sürüm açıp kapatabilir. Listeler ve kitaplıklar siteden devralmak birçok sitesinde site yöneten kişinin aynı gerekmesidir. Sürüm oluşturmayı etkinleştirme yanı sıra, site sahibi (veya başka bir kişinin liste veya kitaplık yönetme) taslak öğelerini görüntüleyebilir, içerik onayı, gerektirecek şekilde ve kullanıma alma gerekli olup olmadığını belirler. Her biri bu kararlar sürüm oluşturma nasıl çalışır üzerindeki etkisi vardır. Örneğin, bir kitaplık yöneten kişinin kullanıma alma gerektir karar verirse, bir dosya iade edildiğinde sürüm numaraları yalnızca oluşturulur. İçerik onayı gerekiyorsa, dosyalar Bunu yapmak için iznine sahip birisi tarafından onaylanan kadar ana sürüm numaraları uygulanmaz.

Önemli:  Kitaplığınızda çalışan kişiler belgelere birlikte yazmayı planlıyorsa, kitaplığı kullanıma almayı gerektirecek şekilde yapılandırmayın. Kullanıcılar, ihtiyaçları olan belgeler kullanıma alındığında yazar olarak çalışamazlar.

Liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme öğrenmek için bir liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme vebakın.

Kitaplığınızda sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde, ayarlar oluşturan kişi ana ve alt sürümler izlemek belirler ve de ikincil sürümlerini kimlerin görebileceğini belirler. Çoğu durumda, içerik onayının gerekli olduğu dosya ve öğeleri onaylama, izni olan kişiler yalnızca sahibinin alt sürümler görebilirsiniz. Diğer kitaplıklarda, tüm sürümleri kitaplığındaki dosyaları düzenleyebilen herhangi bir kişi veya kitaplıkta izin okuma izni olan herkes görebilirsiniz. Bir sürüm onaylı sonra liste veya kitaplık için izin okuma izni olan herkes sürümü görebilirsiniz.

Listelerin birincil ve ikincil sürümleri olmasa da, durumu Beklemede olan tüm öğeler taslak olarak kabul edilir. Çoğu durumda, yalnızca öğeyi oluşturan ve Tam Denetim veya Tasarım izinlerine sahip olan kişiler taslakları görebilir. Söz konusu kişilere Beklemede durumundaki taslak gösterilirken, diğer kişiler sürüm geçmişinde yalnızca durumu Onaylandı olan en yeni sürümü görebilir. Dosya reddedilirse, gerekli izinlere sahip birisi silene kadar Beklemede durumunda kalır.

Varsayılan olarak, bir Beklemede öğenin veya dosyanın yalnızca kendi oluşturucu ve listeleri yönetme izni olan kişiler için görünür durumdadır, ancak diğer kullanıcı gruplarının öğe veya dosya görüntüleme olmadığını belirtebilirsiniz. Kitaplığınızı ana ve alt sürümler izlemek üzere ayarlanmış olması durumunda, dosya düzenlemeler kişi ilk dosyanın ana sürüm Yayımla gerekir.

Belgeleri onaya ayarlama hakkında daha fazla bilgi için site liste veya kitaplıkta öğelerin onaylanmasını gerekli kılmabakın.

Not: Bazı listelerde ve kitaplıklarda, Taslak güvenliği tüm site kullanıcılarının hem Beklemede hem de Onaylandı sürümleri görmek izin verecek şekilde yapılandırılır.

Sürüm oluşturmanın açık olduğu bir kitaplıktan bir dosyayı kullanıma aldığınızda, bu dosyayı her iade ettiğinizde yeni bir sürüm oluşturulur. Ayrıca, ana ve alt sürümler açıksa, iade etme sırasında hangi türde sürümü iade edeceğinize karar verebilirsiniz. Kullanıma almanın gerekli olduğu kitaplıklarda sürümler yalnızca iade etmeden sonra oluşturulur.

Kullanıma almanın gerekli olmadığı kitaplıklarda, yeni bir sürüm dosyayı açtıktan sonra ilk kaydetme işleminizde oluşturulur. Bunu izleyen tüm kaydetme işlemlerinde, ilk kaydetme işlemiyle oluşturduğunuz sürümün üzerine yazılır. Uygulamayı kapatır ve sonra belgeyi yeniden açarsanız, ilk kaydetme işleminde bir kez daha bir sürüm oluşturulur. Bu durum, sürüm sayısını çok hızlı artmasına neden olabilir.

Onay hakkında daha fazla bilgi için giriş ve çıkış kullanıma alma, iade veya kitaplıktaki dosyaları değişiklikleri atbakın.

Önemli:  Belgeyi başka kullanıcılarla birlikte yazıyorsanız, diğerlerinin belge üzerinde çalışmasını engellemek için iyi bir nedeniniz olmadıkça belgeyi kullanıma almayın.

Bir sürümü oluşturulmasını olduğunda kişilerin özellikle atamak için kullanıma alınmayı gerektirme en iyi sürüm oluşturma, ekibinizin yardımcı olabilir. Yalnızca birisi dosyayı kullanıma, üzerinde değişiklik ve ardından denetler açtığınızda bir sürüm oluşturulur yeniden. Kullanıma alma gerekli olmadığında, birisi ilk kaydeder ve bu sürüm kişinin kapatıldığında güncelleştirilir bir sürüm oluşturulur. Bu kişi veya başka biri sonra açar ve dosyayı yeniden kaydeder, başka bir sürüm oluşturulur. Durumunuza bağlı olarak, birden çok sürüm oluşturulacak, örneğin, dosyaya değiştirmesini tamamlanmadan önce bir toplantıya katılmanız dosyayı kapatır, düşündüğünüz değil.

Kullanıma alma gerekli olduğunda, kişileri, dosyaları ekleme, dosyaları değiştirme veya dosyayı kullanıma denetlemeden dosya özelliklerini değiştirme yapamazsınız. Kişiler dosyaları iade etme, bunlar, yapılan değişiklikler hakkında açıklama sağlamak için daha anlamlı bir sürüm geçmişi oluşturmaya yardımcı olan sorulur.

Not: Kitaplıkta, sitenizdeki görev listeleriyle eşitlenen Microsoft Project (.mpp) dosyaları depolanacaksa, kullanıma alma gerektir kutusunun temizlenmesi.

Kullanıma almayı gerektirme konusunda daha fazla bilgi için kitaplığı dosyaların kullanıma gerektirecek şekilde ayarlamakonusuna bakın.

Listeler ve kitaplıklar bir kullanıcı veya belirli bir gruba uygulanmış izin düzeyine bağlı olarak farklılık sürüm oluşturma ve kullanıma ilgili izinlere sahip. İzin düzeyleri düzenleyebilirsiniz birisini bu izinler farklı şekilde yapılandırabilirsiniz veya özelleştirilmiş izin düzeyleri ile yeni bir grup oluşturabilirsiniz.

Bu izinleri kitaplığınızı yönetmek hakkında daha fazla esneklik sağlar. Örneğin, biri dosyayı silmek için izin girmeden dosya sürümlerini silme görebilmek için isteyebilirsiniz. Özelleştirilmiş bir denetim düzeyi sağlayabilmesi Sürümleri Sil'i izni iznini Öğe silme, aynı değildir.

Aşağıdaki tabloda, sürüm oluşturma ve kullanıma ilgili ve izin düzeyleri için geçerli olan varsayılan izinler gösterilmektedir.

İzin

Varsayılan izin düzeyi

Sürümleri Görüntüleme

Tam Denetim, tasarım, katkıda bulunma ve okuma

Sürümleri Silme

Tam Denetim, tasarlama ve katkıda bulunma

Kullanıma Almayı Geçersiz Kıl

Tam Denetim ve tasarım

Öğeleri Onaylama

Tam Denetim ve tasarım

İzinler hakkında daha fazla bilgi için SharePoint izin düzeylerini anlamakonusuna bakın.

Bize yorumunuzu iletin

Bu makale yardımcı oldu mu? Olduysa sayfanın altında bize bunu bildirin. Yardımcı olmadıysa, neyin kafa karıştırıcı veya eksik olduğunu bize söyleyin. Lütfen SharePoint, işletim sistemi ve tarayıcı sürümünüzü de ekleyin. Geri bildiriminizi kullanarak olguları yeniden kontrol edecek, bilgi ekleyecek ve bu makaleyi güncelleştireceğiz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×