Bir Microsoft SQL Server veritabanını temel alan form tasarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sorgu verisi veya sorgu ve veri gönderme için Microsoft SQL Server veritabanıyla çalışan bir form şablonu tasarlayabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Başlamadan önce

Form şablonu tasarlama

Gönder seçeneklerini yapılandırma

Genel Bakış

Bir formun, ana veri bağlantısı adı verilen bir birincil veri bağlantısı ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil bağlantısı olabilir. Formla ilgili amaçlarınıza bağlı olarak, veri bağlantısı Microsoft Microsoft SQL Server veritabanı gibi bir dış veri kaynağında veya Web hizmetinde form verilerini sorgulayabilir veya verileri bunlara gönderebilir.

Bir veritabanını temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, Microsoft Office InfoPath bir ana veri kaynağı sorgu alanlar ve veri alanlarını ve ana veri bağlantısı form şablonu olarak sorgu veri bağlantısı içeren grupları oluşturur. Bu alanlardan ve grupları veri veritabanındaki tablolarda depolanan biçimini karşılık gelir. Sorgu alanları sorgu sonuçları sorgu alanlardaki verileri uyan kayıtları sınırlamak için bir kullanıcı tarafından girilen verileri içerir. Bu form şablonunu temel alan bir form ana veri bağlantısı kullanıldığında, InfoPath sorgu alanlarına verileri kullanarak bir sorgu oluşturur. InfoPath sonra sorguyu sorgu veri bağlantısı üzerinden gönderir. Veritabanını sorgu sonuçlarını sorgu veri bağlantısı üzerinden forma döndürür. Sorgu sonuçlarını, bu alanlar için ilişkili denetimleri aracılığıyla düzenlenebilir veri alanlarına koyun.

Sorgunun veri yapısının ve veri alanlarının veritabanında depolanan verinin şekliyle eşleşmesi gerektiği için ana veri kaynağındaki bu alanları ve grupları değiştiremezsiniz. Sadece ana veri kaynağındaki kök gruba alanlar ve gruplar ekleyebilirsiniz. veri kaynaklarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz.

Formun temel aldığı form şablonu ve veritabanı aşağıdaki gereksinimleri karşılıyorsa, form ana veri bağlantısı üzerinden bir veritabanına veri gönderebilir:

 • Form şablonu olan bir tarayıcı uyumlu form şablonu    Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken InfoPath veri gönderme bağlantısı ana veri bağlantısında oluşturmaz. Kullanıcıların tarayıcı uyumlu form şablonu temel alan bir form verileri göndermelerine izin vermek için veritabanı ile çalışan bir Web hizmetini kullanın.

 • Her iki adet ana veri kaynağındaki ilgili tabloları sol tabloda birincil anahtar içerir    İlişkileri her ilişkili tablo çifti için en az biri sol tablodan birincil anahtar eklemeniz gerekir.

 • Form deposunun büyük ikili veri türü ana veri kaynağındaki verileri alanların hiçbiri    Büyük ikili veri türü, resimler, resimler, OLE nesneleri, dosya ekleri, Office Access Not veri türü veya SQL metin veri türü gibi depolanabilir alanları sorgu içeriyorsa, InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakır.

InfoPath veri gönderme bağlantısını etkinleştirdiğinde, kullanıcıların ana veri kaynağındaki veri alanlarında bulunan verileri veritabanına göndermesine izin verilir. InfoPath veri gönderme bağlantısını etkinleştirirse, bu form şablonunu temel alan formlar için gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

Bir veritabanını temel alan form şablonu tasarlarken, tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlama seçeneğiniz vardır. InfoPath tarayıcı uyumlu form şablonundaki ana veri bağlantısı olarak bir sorgu veri bağlantısı oluşturur. Bununla birlikte, tarayıcı uyumlu form şablonları kullanıcıların veritabanına veri göndermesine izin verecek şekilde yapılandırılamaz. Bu nedenle, SQL Server veritabanını temel alan bir form şablonu tasarlıyor ve kullanıcılarınızın ana veri bağlantısı üzerinden veritabanına form verilerini göndermelerine izin vermek istiyorsanız, o form şablonunu tarayıcı uyumlu yapamazsınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

SQL Server veritabanını temel alan form şablonunuzu tasarlamak için, veritabanı yöneticinizden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:

 • Form şablonunuzu bağlayacağınız veritabanını içeren sunucunun adı.

 • Bu form şablonuyla kullanacağınız veritabanın adı.

 • Veritabanı tarafından kimlik doğrulaması istenir. Veri tabanı, kullanıcıların veri tabanına nasıl erişebileceğini belirlemek için Microsoft Windows kimlik doğrulamasını veya SQL Server kimlik doğrulamasını kullanabilir.

 • Formu göndermek istediğiniz veriyi içeren veya formdan veri alacak tablonun adı. Bu, birincil tablodur. Veritabanında birden çok tablo kullanacaksanız diğer alt tabloların adına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, birincil tablodaki alanlarla ilişkisi olan alt tablolardaki alanların adına da ihtiyacınız olacaktır.

Sayfanın Başı

Form şablonunu tasarlama

Sorgu veri bağlantısıyla bir form şablonu tasarlamak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

 1. Form şablonu oluşturma    Bir veritabanını temel alan form şablonu oluşturduğunuzda, InfoPath form şablonu ve veritabanı arasında ana veri bağlantısı olarak bir sorgu veri bağlantısı oluşturur. Bu işlem otomatik olarak form şablonunun ana veri kaynağını oluşturur.

 2. Sorgu sonuçlarını görüntülemek için bir veya daha fazla denetim ekleme    Görmek ve formu açtığınızda ana veri kaynağındaki alanları verileri düzenlemek kullanıcılara izin vermek için denetim bir form şablonuna ekleme ve sonra bu denetimi ana veri kaynağındaki bir alana bağlamak.

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'ya tıklayın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusunda Yeni tasarla'nın altında, Form şablonu'nu tıklatın.

 3. Temel listesinde, Veritabanı'nı tıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçin.

  Not : Veri Bağlantı Sihirbazı tarayıcı uyumlu bir form şablonunda veri gönderme bağlantısını etkinleştirmez. Kullanıcıların tarayıcı uyumlu bir form şablonunu temel alan formlardan bir veritabanına verilerini göndermesine izin vermek için, veritabanıyla çalışan bir Web hizmetine ikincil veri bağlantısı ekleyin. İkincil veri bağlantılarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda Veritabanı Seç'i tıklatın.

 7. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Yeni Kaynak seçeneğini tıklatın.

 8. Ne tür veri kaynağına bağlanmak istiyorsunuz listesinde, Microsoft SQL Server'ı ve ardından İleri'yi tıklatın.

 9. Sunucu adı kutusunda, SQL Server veritabanıyla sunucunun adını yazın..

 10. Kimlik Bilgileri Girme altında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanı, Microsoft Windows ağında kullanılan kimlik bilgilerine göre kimlerin erişimi bulunduğunu belirliyorsa, Windows Kimlik Doğrulamasını Kullan seçeneğini tıklatın.

  • Veritabanı kimlerin erişimi bulunduğunu, veritabanı yöneticisinden aldığınız belirli bir kullanıcı adı ve parolasına bağlı olarak belirliyorsa Bu Kullanıcı Adını ve Parolasını kullan'ı tıklatın ve ardından Kullanıcı Adı ve Parola kutularına kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın.

 11. İleri öğesini tıklatın.

 12. İstediğiniz veriyi içeren veritabanını seçin listesinde, kullanmak istediğiniz veritabanının adını tıklatın, Belirli bir tabloya bağlama onay kutusunu seçin, birincil tablonun adını tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 13. Sihirbazın sonraki sayfasında, Dosya Adı kutusunda veri bağlantı bilgilerini saklayan dosya için bir ad yazın ve ardından ayarları kaydetmek üzere Son'u tıklatın.

  Sorgu veri bağlantısındaki diğer tabloları kullanmayı planlıyorsanız, sihirbazın bu sayfasındaki diğer tablolara ekleyebilirsiniz..

  Nasıl mı?

  1. Tablo Ekle'yi tıklatın.

  2. Tablo veya Sorgu Ekle iletişim kutusunda, alt tablo adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın. İlişkileri her iki tablodaki alan adları eşleşen göre ayarlamak InfoPath çalışır. Önerilen ilişki kullanmak istemiyorsanız, ilişkiyi seçin ve İlişki Kaldır'ıtıklatın. İlişki eklemek için İlişki Ekle'ıtıklatın. İlişki Ekle iletişim kutusunda, ilgili her alana karşılık gelen sütun adını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  3. Son öğesini tıklatın.

  4. Ek bir alt tablo eklemek için bu adımları tekrar edin.

 14. İleri'yi tıklatın.

 15. Sihirbazın son sayfasında, ana veri bağlantısı için bir ad yazın. Bu ad, veri kaynağı listesinde Veri kaynağı görev bölmesinde görünür.

 16. Form şablonunuzu Genel Bakış bölümünde gereksinimleri karşılıyorsa, bu sayfa sihirbazın InfoPath ana veri bağlantısındaki veri gönderme bağlantısı etkin gösterir. Veri gönderme bağlantısı adını değiştirmek için uygun kutuya yeni bir ad yazın. Kullanıcılarınızın form şablonuna daha sonra ekleyeceksiniz veri bağlantısı üzerinden başka form verilerini gönderme göndermek istiyorsanız, göndermek için bu bağlantıyı etkinleştir onay kutusunu tıklatıp temizleyin.

  Not : Form şablonunuzu Genel Bakış bölümünde gereksinimlerini karşılamıyor, InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakır ve kullanılamıyor (devre dışı) bağlantısı için bir ad girin ve Gönder Bu bağlantı için etkinleştir onay kutularını demektir. InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakırsa, ana veri bağlantısı form şablonunuz için yalnızca bir sorgu veri bağlantısı gerekir.

Adım 2: sorgu sonuçlarını görüntülemek için bir veya daha fazla denetim ekleme

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonunuza bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim bağlama iletişim kutusunda, grubu veya denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

Sayfanın Başı

Gönderme seçeneklerini yapılandırma

InfoPath form şablonunuzu ve Veri Bağlantı Sihirbazı'nda seçili tabloları Genel Bakış bölümünde gereksinimlerini karşılamazsa, kendi ana veri bağlantısı üzerinden veri göndermek için form şablonunuzu yapılandırır. Bu gönderme veri bağlantısı kullanmayı seçerseniz, InfoPath form şablonuna kullanıcılar form verilerini veritabanına göndermeden şekilde yapılandırır ve kullanıcılar form doldururken Standart araç çubuğuna ve Dosya menüsünde Gönder komutunu Gönder düğmesini ekler. InfoPath form şablonu kullanıcılar formlarını gönderdiğinde, formu açık kalır ve kullanıcıya form başarıyla gönderildi olup olmadığını belirten bir ileti görüntülenir böylece de yapılandırır. Kullanıcı form gönderdikten sonra metin Gönder düğmesini ve davranışlarını değiştirebilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde Gönderme Seçenekleri'ne tıklayın.

  1. Kullanıcılar formu doldururken Standart araç çubuğunda gösterilen Gönder düğmesinin ve Dosya menüsünde yer alan Gönder komutunu adını değiştirmek için, yeni adı Gönderme Seçenekleri iletişim kutusundaki Resim Yazısı kutusuna yazın.

   İpucu : Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 2. Formunuzu dolduranların Gönder komutunu veya Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesini kullanmasını istemiyorsanız, Gönder menü öğesini ve Gönder araç çubuğu düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, kullanıcılar formu gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kullanıcı tamamlanmış bir formu gönderdikten sonra formu kapatmak veya yeni boş bir form oluşturmak için, Gönderdikten sonra listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

   • Formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirtecek özel bir ileti oluşturmak için Özel iletiler kullan onay kutusunu seçin, sonra Başarılı olduğunda ve Hatalı olduğunda kutularına iletilerinizi yazın.

    İpucu : Formu gönderemeyen kullanıcılara ne yapacaklarını bildirmek için Hatalı olduğunda kutusuna yazacağınız iletiyi kullanın. Örneğin, kullanıcılara formlarını kaydetmelerini ve diğer yönergeler için başka birisine danışmalarını önerebilirsiniz.

   • Kullanıcılar formu gönderdikten sonra bir ileti görüntülenmesini istemiyorsanız, Başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×