Bir çalışma sayfasına liste kutusu veya birleşik giriş kutusu ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Birbirine benzeyen ancak birbirinden biraz farklı olan liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu, kullanıcıların birden çok öğe seçmesine veya listeye kendi değerini girmesine olanak tanımak için kullanırsınız. Bu tür listelerdeki öğelerin tipik örnekleri çalışan adları, döviz kurları ve ürün öğeleridir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Liste kutuları ve birleşik giriş kutuları hakkında bilgi edinme

Liste kutusu (Form denetimi) ekleme

Liste kutusu (ActiveX denetimi) ekleme

Birleşik giriş kutusu (Form denetimi) ekleme

Birleşik giriş kutusu (ActiveX denetimi) ekleme

Liste kutuları ve birleşik giriş kutuları hakkında bilgi edinme

Liste kutusu    Kullanıcının aralarından seçim yapabileceğin bir veya birden çok metin öğesinin listesini görüntüler.

Liste kutusu (Form denetimi)

Form liste kutusu denetimi örneği

Liste kutusu (ActiveX denetimi)

activex liste kutusu denetimi örneği

Birleşik giriş kutusu    Açılan liste kutusu oluşturmak için metin kutusuyla liste kutusunu birleştirir. Birleşik giriş kutusu liste kutusundan daha küçüktür ancak liste öğelerini görüntülemek için kullanıcının aşağı oku tıklatmasını gerektirir. Kullanıcının ister bir değer yazmasına isterse listeden bir öğe seçmesine olanak tanımak için birleşik giriş kutusu kullanın. Denetim, metin kutusunda geçerli değeri görüntüler; bu değerin nasıl girildiği önemli değildir.

Birleşik giriş kutusu (Form denetimi)

Form birleşik giriş kutusu denetimi örneği

Birleşik giriş kutusu (ActiveX denetimi)

ActiveX birleşik giriş kutusu denetimi örneği

Sayfanın Başı

Liste kutusu (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

   Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve Form Denetimleri'nin altında Liste kutusu'nu düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Liste kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler Kod düzenle düğmesi öğesine tıklayın.

  Ayrıca, denetimi sağ tıklatıp Denetim Biçimlendir 'i de tıklatabilirsiniz.

  Denetimin özelliklerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Giriş aralığı kutusuna, liste kutusunda görüntülenecek değerleri içeren aralığın hücre başvurusunu girin.

  2. Hücre bağlantısı kutusuna, liste kutusu seçimini içeren hücre başvurusunu girin.

   Bağlantılı hücre, liste kutusunda seçili öğenin numarasını verir. Aralıktaki ilk öğe 1 değerini döndürür, aralıktaki ikinci öğe 2 vb. değerini döndürür.

   Giriş aralığından gerçek öğeyi döndürmek için bu numarayı bir formülde kullanın.

   Örneğin, C1 hücresine bağlı bir liste kutusu içeren tatlı tercihleri formunda, listenin giriş aralığı D1:D5'dir ve aralıktaki öğeler şunlardır: "Dondurma" (D1), "Pasta" (D2), "Likör" (D3), "Şeker" (D4) ve "Çikolata" (D5). Liste kutusundaki geçerli seçim temelinde, C1'in değeri 3 olduğunda B1 hücresine girilen aşağıdaki formül D1:D5 aralığından "Likör" değerini döndürür.

=INDEX(D1:D5,C1)

 1. Seçim türü altında, aşağıdakilerden birini yaparak liste kutusunda öğelerin nasıl seçilebileceğini belirtin:

  • Tek seçim liste kutusu oluşturmak için Tek 'i tıklatın.

  • Çoklu seçim liste kutusu oluşturmak için Çok'u tıklatın.

  • Genişletilmiş Seçimli liste kutusu oluşturmak için Geniş'i tıklatın.

   Seçim türü olarak Çok veya Geniş seçeneğini ayarlarsanız, Hücre bağlantısı kutusunda belirtilen hücre 0 değerini döndürür ve yoksayılır. Çok ve Geniş seçim türleri Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanımını gerektirir. Böyle durumlarda, ActiveX liste kutusu denetimi kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Liste kutusu (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

   Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'nin altında Liste Kutusu'nu düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Liste kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. ActiveX denetimini düzenlemek için tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu Düğme resmi açın.

 5. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Kod düzenle düğmesi tıklatın.

  Ayrıca, denetime sağ tıklatıp Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategorilere göre özelliklerin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'nin (IME) varsayılan çalıştırma anı modu.

IMEMode (Form)

Denetimin boyutunun metinin tamamını veya satırlarının bir kısmını görüntülemek üzere ayarlanıp ayarlanmayacağı.

IntegralHeight (Form)

Birden çok öğe seçimine izin verilip verilmeyeceği.

MultiSelect (Form)

Denetimdeki metin.

Text (Form)

Denetimde metnin nasıl hizalandığı (sol, orta veya sağ).

TextAlign (Form)

Veri ve Bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

LinkedCell (Excel)

Denetimin içeriği veya durumu.

Value (Form)

Boyut ve Konum:

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Kenarlık rengi.

BorderColor (Form)

Kenarlığın türü (yok veya tek çizgi).

BorderStyle (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Klavye ve Fare:

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Liste Kutusuna özgü:

Birden çok sütun için veri kaynağı.

BoundColumn (Form)

Görüntülenecek sütun sayısı.

ColumnCount (Form)

Sütun başlığı olarak tek bir satır.

ColumnHeads (Form)

Her sütunun genişliği.

ColumnWidths (Form)

Liste doldurmak için kullanılan aralık.

ListFillRange (Excel)

Liste stili (düz, seçenek düğmeleri veya onay kutuları ile).

ListStyle (Form)

Kullanıcı yazdığı sırada denetimin kendi listesinde nasıl arama yapacağı (ilk harf, girişin tamamı veya hiçbiri)

MatchEntry (Form)

Kullanıcı bir satırı seçtiğinde Text özelliğinde depolanacak sütun.

TextColumn (Form)

Liste içinde en üst konumda görünen öğe.

TopIndex (Form)

 • Birden çok seçim veya genişletilmiş seçim etkin bir liste kutusu oluşturmak, için MultiSelect özelliğini kullanın. Bu durumda, LinkedCell özelliği bir #YOK değeri döndürür. Birden çok seçimi işlemek için VBA kodu kullanmanız gerekir.

 • Sütun başlıkları olan iki sütunlu bir liste kutusu oluşturmak için, ColumnCount özelliğinde 2, ColumnHeads özelliğinde True, ColumnWidths özelliğinde her sütun için istediğiniz genişliği (örneğin, 72nk;72nk), ListFillRange özelliğinde listeyi doldurmak için kullanılacak aralığı (örneğin, B2:C6), BoundColumn özelliğinde hangi sütun değerinin kaydedileceğini göstermek için 1 veya 2 ve LinkedCell özelliğinde de seçili değeri içeren hücre adresini ayarlayın. Varsayılan olarak, sütun etiketi (örneğin, sütun B ve sütun C) sütun başlığı olarak kullanılır. Kendi sütun başlıklarınızı kullanmak için, bunları Özellikler iletişim kutusunu kapatmadan önce ListFillRange özelliğinde belirtilen ilk değerin (örneğin, B1 ve C1) hemen üzerine yerleştirin. Son olarak, iki sütunun da görüntülenmesi için liste kutusunu yeniden boyutlandırın.

 • Liste kutusunda bir değeri gösteren ancak bağlantılı hücrede başka bir değeri kaydeden bir liste kutusu oluşturmak için, iki sütunlu bir liste kutusu oluşturun ve ardından sütunlardan birinin ColumnWidths değerini 0 olarak ayarlayıp bu sütunu gizleyin. Örneğin, ilk sütununda bayram adları ve ikinci sütununda da bu bayramların tarihlerini içeren iki sütunlu bir liste kutusu ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılara bayram adlarını göstermek için, ilk sütunu TextColumn olarak belirtin. Bayramların tarihlerini depolamak için, ikinci sütunu BoundColumn olarak belirtin. Bayramların tarihlerini gizlemek için, ikinci sütunun ColumnWidths özelliğini 0 olarak ayarlayın.

Sayfanın Başı

Birleşik giriş kutusu (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

   Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve Form Denetimleri'nin altında Birleşik giriş kutusu'nu düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Birleşik giriş kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

  Metin kutusu daraltıldığında aşağı açılan ok görüntülenir.

 4. Metin kutusunu görüntülemek için sol orta boyutlandırma tutamacını sağa sürükleyin.

 5. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler Kod düzenle düğmesi öğesine tıklayın.

  Ayrıca, denetimi sağ tıklatıp Denetim Biçimlendir 'i de tıklatabilirsiniz.

  Denetimin özelliklerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Giriş aralığı kutusunda, birleşik giriş kutusunun aşağı açılan listesinde görüntülenecek değerleri içeren aralığın hücre başvurusunu girin.

  2. Hücre bağlantısı kutusunda, birleşik giriş kutusunun aşağı açılan listesindeki seçimi içeren hücre başvurusunu girin.

   Bağlantılı hücre birleşik giriş kutusunun aşağı açılan listesinde seçilen öğenin numarasını döndürür. Aralıktaki ilk öğe 1 değerini, aralıktaki ikinci öğe 2 değerini, vb. döndürür.

   Örneğin, C1 hücresine bağlı bir birleşik giriş kutusu içeren tatlı tercihleri formunda, listenin giriş aralığı D1:D5'dir ve aralıktaki öğeler şunlardır: "Dondurma" (D1), "Pasta" (D2), "Likör" (D3), "Şeker" (D4) ve "Çikolata" (D5). Birleşik giriş kutusundaki geçerli seçim temelinde, C1'in değeri 3 olduğunda B1 hücresine girilen aşağıdaki formül D1:D5 aralığından "Likör" değerini döndürür.

=INDEX(D1:D5,C1)

Kullanıcının metin kutusundaki metni düzenlemesine olanak tanıyan bir birleşik giriş kutusu oluşturmak isterseniz, ActiveX Birleşik Giriş Kutusu denetimini kullanabilirsiniz.

 1. Açılan satırlar kutusunda, birleşik giriş kutusunun aşağı açılan listesinde görüntülenecek satır sayısını girin. Değer

  • 0 olduğunda, bu yoksayılır ve 1 olarak işlem görür.

  • Giriş aralığı kutusunda belirtilen aralıktaki öğelerin sayısından az olduğunda, bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

  • Giriş aralığı kutusunda belirtilen aralıktaki öğelerin sayısına eşit veya bundan büyük olduğunda, kaydırma çubuğu görüntülenmez.

Sayfanın Başı

Birleşik giriş kutusu (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

   Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'nin altında Birleşik Giriş Kutusu'nu düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Birleşik giriş kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. ActiveX denetimini düzenlemek için tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu Düğme resmi açın.

 5. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Kod düzenle düğmesi tıklatın.

  Ayrıca, denetime sağ tıklatıp Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategorilere göre özelliklerin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Seçimi genişletmek için kullanılan temel birimin bir sözcük mü yoksa karakter mi olduğu.

AutoWordSelect (Form)

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetim odakta olmadığında seçili metnin vurgulu kalıp kalmayacağı.

HideSelection (Form)

Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'nin (IME) varsayılan çalıştırma anı modu.

IMEMode (Form)

Kullanıcının girebileceği karakter sayısı üst sınırı.

MaxLength (Form)

Kullanıcının metnin solunu tıklatarak metin satırını seçip seçemeyeceği.

SelectionMargin (Form)

Denetimdeki metin.

Text (Form)

Denetimde metnin nasıl hizalandığı (sol, orta veya sağ).

TextAlign (Form)

Veri ve bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

LinkedCell (Excel)

Denetimin içeriği veya durumu.

Value (Form)

Boyut ve konum:

Denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

BorderColor (Form)

Kenarlığın türü (yok veya tek çizgi).

BorderStyle (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Klavye ve fare:

Kullanıcı denetim için izin verilen en çok sayıda karakteri girdiğinde otomatik sekme eyleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği.

AutoTab (Form)

Sürükle ve bırak özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.

DragBehavior (Form)

Denetimi girerken seçim davranışı (tümünü seç veya değiştirme).

EnterFieldBehavior (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Birleşik giriş kutusu için özel:

Birden çok sütun için veri kaynağı.

BoundColumn (Form)

Görüntülenecek sütun sayısı.

ColumnCount (Form)

Sütun başlığı olarak tek bir satır.

ColumnHeads (Form)

Her sütunun genişliği.

ColumnWidths (Form)

Aşağı açılan düğmede görüntülenecek simge (aşağı ok, üç nokta veya alt çizgi).

DropButtonStyle (Form)

Liste doldurmak için kullanılan aralık.

ListFillRange (Excel)

Liste içinde görüntülenen satır sayısı üst sınırı.

ListRows (Form)

Liste stili (düz, seçenek düğmeleri veya onay kutuları ile).

ListStyle (Form)

Liste genişliği.

ListWidth (Form)

Kullanıcı yazdığı sırada denetimin kendi listesinde nasıl arama yapacağı (ilk harf, girişin tamamı veya hiçbiri)

MatchEntry (Form)

Metin olarak girilen değerin, varolan listedeki bir değerle eşleşmesinin gerekip gerekmediği.

MatchRequired (Form)

Aşağı açılan düğmenin ne zaman görüntüleneceği (hiçbir zaman, odakta yer aldığında veya her zaman).

ShowDropButtonWhen (Form)

Kullanıcının nasıl seçim yapacağı veya değer ayarlayacağı (aşağı açılan birleşik giriş veya aşağı açılan liste).

Style (Form)

Kullanıcı bir satırı seçtiğinde Text özelliğinde depolanacak sütun.

TextColumn (Form)

Liste içinde en üst konumda görünen öğe.

TopIndex (Form)

 • Sütun başlıkları bulunan iki sütunlu bir birleşik giriş kutusu oluşturmak için, ColumnCount özelliğinde 2, ColumnHeads özelliğinde True, ColumnWidths özelliğinde her sütun için istediğiniz genişliği (örneğin, 72nk;72nk), ListFillRange özelliğinde listeyi doldurmak için kullanılacak aralığı (örneğin, B1:C6), BoundColumn özelliğinde hangi sütunun değerinin kaydedileceğini göstermek için 1 veya 2, TextColumn özelliğinde birleşik giriş kutusunun metin kutusu bölümünde görüntülemek istediğiniz veri sütununu (bu, BoundColumn değeriyle aynı veya bu değerden farklı olabilir) ve LinkedCell özelliğinde seçili değeri içerecek olan hücre adresini belirtin. Varsayılan olarak, sütun etiketi (örneğin, sütun B ve sütun C) sütun başlığı olarak kullanılır. Kendi sütun başlıklarınızı kullanmak için, bunları Özellikler iletişim kutusunu kapatmadan önce ListFillRange özelliğinde belirtilen ilk değerin (örneğin, B1 ve C1) hemen üzerine yerleştirin. Son olarak, her iki sütunu da görüntülemek için birleşik giriş kutusunu yeniden boyutlandırın.

 • Birleşik giriş kutusunda bir değeri gösteren ancak bağlantılı hücrede başka bir değeri kaydeden bir birleşik giriş kutusu oluşturmak için, iki sütunlu bir birleşik giriş kutusu oluşturun ve ardından sütunlardan birinin ColumnWidths değerini 0 olarak ayarlayıp bu sütunu gizleyin. Örneğin, ilk sütununda bayram adları ve ikinci sütununda da bu bayramların tarihlerini içeren iki sütunlu bir birleşik giriş kutusu ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılara bayram adlarını göstermek için, ilk sütunu TextColumn olarak belirtin. Bayramların tarihlerini depolamak için, ikinci sütunu BoundColumn olarak belirtin. Bayramların tarihlerini gizlemek için, ikinci sütunun ColumnWidths özelliğini 0 olarak ayarlayın.

 • Kullanıcının yeni değerleri girmesini sağlamayan bir birleşik giriş kutusu oluşturmak, için Style özelliğini 2 olarak ayarlayın. Kullanıcının listede bulunmayan yeni değerler girmesini sağlayan bir birleşik giriş kutusu oluşturmak için Style özelliğini 1 olarak ayarlayın (varsayılan değer budur). Bu durumda, liste değerlerini dinamik olarak güncelleştirmek isterseniz VBA kodu yazmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×