Bir Çözücü değerlendirme örneği

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çözücü benzetim çözümlemesi araçları denir komut takımının bir parçası değildir. Çözücü ile en uygun (en yüksek veya en az) değeri için bir formül bir hücredeki bulabilirsiniz — amaç hücre adlı — sınırlamalar veya sınırlamalar, sayfadaki diğer formül hücrelerin değerlerini tabidir. Çözücü karar değişkenleri veya hedef ve kısıtlama hücrelere formülleri hesaplama içinde katılma basitçe değişken hücreleri adlı bir hücre grubunu ile çalışır. Çözücü hücre sınırlama sınırlarına karşılayan ve amaç hücre için istediğiniz sonucu elde etmek için karar değişken hücrelerine değer ayarlar.

Diğer hücreleri değiştirerek bir hücrenin en yüksek veya en küçük değerini belirlemek için Çözücü kullanabilirsiniz. Örneğin, öngörülen reklam bütçenizi miktarını değiştirin ve öngörülen kar miktarınızı üzerindeki etkisini konusuna bakın.

Önemli : Çözücü eklentisini önce etkinleştirmeniz. Daha fazla bilgi için Çözücü eklentisini yüklemekonusuna bakın.

Aşağıdaki örnekte, dolaylı satış geliri, ilişkili masrafları ve kar miktarını belirleme satılan birim sayısı her Çeyreğin reklam etkiler. Çözücü 20.000 TL (hücre D5) kadar bir toplam bütçe kısıtlama (karar değişken hücrelerine B5: C5), reklam için üç aylık bütçelerini değiştirebilirsiniz toplam kar (amaç hücre D7 hücresini) olası en yüksek düzeyde ulaşana kadar. Değişken hücrelerine değer her üç aylık kar hesaplamak için kullanılan formül amaç hücreye D7 hücresini ilişkili olan dolayısıyla = TOPLA (S1 kar: S2 kar).

Örnek Çözücü hesaplaması

Açıklama balonu 1 Değişken hücreleri

Açıklama Balonu 2 Kısıtlanmış hücre

belirtme çizgisi 3  Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Yeni değerlerle örnek Çözücü hesaplaması

 1. Mac için Excel 2016'da: veri tıklatın > Çözücü.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Amaç ayarlamakiçinde bir hücre başvurusu veya amaç hücre için bir ad girin.

  Not : Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük yapma

  Mak' ı tıklatın.

  Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçültmek

  Min' ı tıklatın.

  Amaç hücrenin belirli bir değere ayarlayın

  Değer birinitıklatın ve sonra kutuya değeri yazın.

 4. Değişken hücreleri değiştirerek kutusunda her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları virgülle ayırın.

  Değişken hücreleri doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreye ilişkili olması gerekir. En çok 200 değişken hücresi belirtebilirsiniz.

 5. Kısıtlamalar kutusuna, uygulamak istediğiniz kısıtlamaları ekleyin.

  Bir kısıtlama eklemek için şu adımları izleyin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Üzerinde < = ilişki açılır menüsünde, istediğiniz kısıtlamayı Başvurulan hücrenin arasındaki ilişkiyi seçin. Seçerseniz < =, =veya > =, sınırlama kutusuna bir sayı, hücre başvurusu veya adı veya bir formül yazın.

   Not : Yalnızca Int, bin ve dif ilişkilerini karar değişkeni hücreleri üzerindeki kısıtlamalarda uygulayabilirsiniz.

  4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Kısıtlamayı benimsemek ve başka ekleme

  Ekle'yi tıklatın.

  Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna dönmek

  Tamam'a tıklayın.

 6. Çöz' ü tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm değerlerini sayfada tutma

  Çözücü sonuçları iletişim kutusunda Çözücü Çözümünü Sakla'yi tıklatın.

  Özgün verileri geri yükleme

  Özgün değerleri geri yükle' yi tıklatın.

Notlar : 

 1. Çözüm işlemini durdurmak için ESC tuşuna basın. Excel sayfası ayarlanabilir hücreler için bulunan son değerlerle yeniden hesaplar.

 2. Çözücü'nün çözüm bulduktan sonra çözümü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Rapor, çalışma kitabınızdaki yeni bir sayfada oluşturulur. Çözücü'nün çözüm bulamazsa, bir rapor oluşturmak için seçeneği kullanılamaz.

 3. Daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo ayarlama, hücre değerlerini kaydetmek için Çözücü sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve sonra Senaryo ad kutusuna senaryo için bir ad yazın.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri tıklatın > Çözücü.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, sorunu tanımladıktan sonra Seçenekler' i tıklatın.

 3. Her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme sonuçlarını göster onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 5. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm işlemini durdurmak ve Çözücü sonuçları iletişim kutusunu görüntüleme

  Durdur'utıklatın.

  Çözüm işlemini devam ettirmek ve sonraki deneme çözümünü görüntülemek

  Devam'ı tıklatın.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri tıklatın > Çözücü.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Seçenekler' i tıklatın ve sonra seçenekleri veya Çözücü Seçenekleri iletişim kutusunda, bir veya daha aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm süresini ve yinelemelerini belirleme

  Tüm yöntemler sekmesinde, Sınırlar çözme, Mak zaman (saniye) kutusunda, çözüm zaman tanıyın istediğiniz saniye sayısını yazın. Ardından, yinelemeler kutusunda izin vermek istediğiniz yinelemeleri sayısı üst sınırı yazın.

  Not : Çözücü'nün çözüm bulur önce zaman sınırına veya yineleme sayısını çözüm işlemini ulaşması durumunda, Çözücü Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunu görüntüler.

  Duyarlık derecesini ayarlama

  Tüm yöntemleri sekmesinde, istediğiniz duyarlık derecesini Kısıtlama Duyarlığı kutusuna yazın. Daha küçük sayı, Yüksek duyarlılık.

  Yakınsama derecesini ayarlama

  Doğrusal olmayan GRG veya Açılım sekmesinde Yakınsama kutusunda Çözücü bir çözüm ile durur önce son beş yineleme içinde izin vermek istediğiniz göreceli değişiklik miktarını yazın. Küçüldükçe numarayı, daha az göreceli değişiklik izin verilir.

 3. Tamam'a tıklayın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz veya Kapat' ı tıklatın.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri tıklatın > Çözücü.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Yükle/Kaydet'itıklatın, model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'i veya Yükle' yi tıklatın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu : Çalışma kitabını kaydederek son seçimleri bir sayfa içeren Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her sayfaya kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümünün kaydedilir. Bir sayfa için birden çok sorun sorunları tek tek kaydetmek için Yükle/Kaydet'i tıklatarak da tanımlayabilirsiniz.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri tıklatın > Çözücü.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Çözme yöntemi seçin açılır menüsünde, aşağıdakilerden birini seçin:

Çözüm yöntemi

Açıklama

(Genelleştirilmiş sınırlı gradyan) doğrusal olmayan GRG

Excel işlevlerin çoğu dışında kullanarak modelleri, seçin, arama ve diğer "adım" işlevleri için varsayılan seçimdir.

Basit LP

Bu yöntem doğrusal programlama problemler için kullanın. Topla, TOPLA.çarpım, modelinizin kullanmalısınız + - ve * değişken hücrelere bağlı formülleri.

Gelişimsel

Modelinizi, kullandığında genetik algoritmalar hakkında temel bu en iyi yöntemdir seçin veya arama değişken hücrelere bağlı bağımsız değişkenlere sahip.

Not : Telif Hakkı 1990 2010 Frontline Systems tarafından Çözücü program kodunu kısımlarını olduğunda, Optimal yöntemleri, Inc. Telif Hakkı 1989 kısımlarının şunlardır

Çözücü kişi hakkında daha ayrıntılı yardım için:

Frontline Systems, Inc.

Posta kutusu 4288

Eğik Village, geçici olmayan 89450-4288

Telefon: (775) 831-0300

E-posta: info@solver.com veya Frontline Systems Web sitesinebakın.

Çözücü Frontline Systems ilgili daha ayrıntılı yardım için Çözücü Yardımı Frontline Systems Web sitesindebakın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×