Bilinen klasörleri OneDrive İş’e yönlendirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, Active Directory etki alanı hizmetleri kullanan Windows Server enterprise ortamında OneDrive eşitleme istemcisini yönetme BT yöneticileri içindir. (BT yönetici değilken ve otomatik olarak Belgeler klasörünüze OneDriveile eşitlemek istediğiniz, Belgeler klasörünüze OneDrive ile eşitlememakalesine bakın.)

Yeniden yönlendirme etki alanınızdaki kullanıcıların OneDrive İş eşitleme konumunu (örneğin, belgeleri) klasörlere bilinen Windows iki birincil avantajları vardır:

 • Kullanıcılarınız kendi belgeleri ve diğer benzer klasörleri kullanmaya devam edebilirsiniz. OneDrivekullanmak üzere kendi günlük iş alışkanlıklarınız değiştirme gerekmez.

 • Belgeleriniz için OneDrive kullanarak bulutta, verilerinizin yedek sağlar ve herhangi bir aygıttan belgelerinize erişmenizi sağlar.

Bu nedenle, Kurumsal veya büyük kuruluş başladıysanız klasörü yeniden yönlendirmeyi ayarlama öneririz. Küçük veya orta ölçekli işletmeler de bu yararlı olabilir, ancak bulundurun unutmayın aşağıdaki yordamları izleyin Grup İlkesi ve veri geçirme ile bazı deneyimi gerekir.

Nasıl çalışır?

İşte, bu makalede yapılandıracağımız öğelere genel bir bakış:

 1. Biz OneDrive eşitleme istemcisini yüklediğinizde tüm kullanıcıları için aynı klasöre eşitleme emin olmak için etki alanı düzeyinde ilke oluşturursunuz.

 2. Biz bu eşitleme konumunu Belgeler klasörü yeniden yönlendirmek için ek ilkeler oluşturursunuz.

Kullanıcıların kendi bilgisayarlarında oturum açtığınızda, Grup İlkesi OneDrive klasörü belirtilen konumda olup olmadığını algılar. Belgeler klasörünün yönlendirilecek klasörü (örneğin, kullanıcı eşitleme istemcisi henüz ayarlama yaramadıysa veya bu ilk kez açıyorsanız bunlar bilgisayarda oturum açtıktan varsa) yoksa, değil. Belgeler klasörünün klasörü yoksa, OneDrive klasöre yönlendirilir.

Dosya Gezgini'nde - olanlar gibi belgelere - kısayolları Belgeler klasörü yeniden yönlendirilmiş sonra yeni konumuna işaret edecek. Bununla birlikte, özgün klasörü ve içeriğini % userprofile%\Documents altında önceki kendi konumda kalır. Herhangi bir dosyayı özgün klasöründen OneDriveiçin geçirmek ve isterseniz özgün klasörünü silin.

Başlamadan önce

Kuruluşunuz için iyi bir çözüm bilinen klasörleri OneDrive için yönlendirme olduğunu belirlemede dikkat edilmesi gereken noktalar vardır:

 • OneDriveyeni OneDrive eşitleme istemcisidağıtmadan önce gözden geçirmeniz gereken bazı kısıtlamalar dosya adlandırma, dosya boyutu ve dosya türü çevresinde, vardır. Kullanıcılarınız ile OneDrivebu tür dosyalar için kullanmayı deneyebilirsiniz veya kullanıcıların belgeleri klasörleri yeniden yönlendirmek zaman bunları eşitlemek OneDrive eşitleme istemcisini deneyebilirsiniz aklınızda bulundurun.

 • Kullanıcılarınız bir yükleme konumu bazı eski uygulamalarda Belgeler klasörü kullandıysanız, klasörü yeniden yönlendirilmiş sonra uygulamalar artık çalışmayabilir. Kuruluşunuz klasör yeniden yönlendirme desteklemek için yazılmış olmayan eski uygulamaları kullanıyorsa, klasörler için OneDriveyönlendirmeden önce test etmek emin olun.

 • Çok yüksek sıklık öğelerle güncelleştirmelerinden - veritabanları, web sunucularında veya Outlook OST dosyaları - gibi kullanıcılarınızın belgeleri klasörler içeriyorsa, bu klasörleri OneDriveiçin yönlendirme değil öneririz. Bu tür dosyalar sorunsuz çalışmaya devam sırada dosyaları sürekli değişen nedeniyle eşitleme etkinliğinin yüksek sıklık ağ ve performans neden olabilir sorunları.

Zaten farklı bir konuma - Örneğin, bir ağ paylaşımında - bilinen klasörleri yönlendirdiğiniz veya yeni OneDrive eşitleme istemcisizaten giderdiniz ise, bazı ek planlama konuları vardır:

 • Klasörler, şu anda bir ağ paylaşımındaki veya başka bir konuma yönlendirilirsiniz biliniyorsa, verileri OneDriveiçin bilinen klasörleri yeniden yönlendirme sonra OneDrive için bu konumdan geçirme gerekecektir.

 • Bu makaledeki yordamlar kullanılarak OneDrive bilinen klasörleri yönlendirme sonra var olan dosyaları bilinen klasörlerindeki kullanıcıların bilgisayarlarına kalır ve el ile her kullanıcının OneDrive klasörüne taşınmasını gerekir. XCopy veya Robocopy kullanıcılarınız için dosyaları taşıma otomatik bir yol olarak komut dosyası kullanarak öneririz.

 • Bilinen klasörleri OneDriveiçin yeniden yönlendirmek için kullanıcıların kendi OneDrive dosyaları varsayılan konuma (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>) eşitlemeyi gerekir. Farklı bir konuma bilinen klasörleri yeniden yönlendirilmesi yapamazsınız.

 • Kullanıcılarınız için OneDrivekarşıya yüklenecek veri büyük miktarda varsa, ağınızı üzerindeki etkisini sınırlandırmak için dağıtımınızı aşama isteyebilirsiniz.

Önkoşullar ve temel ortam

Bu makaledeki yordamların çalışması için belirli bir yapılandırmanın mevcut olması gerekir. Başlamadan önce şu önkoşulları denetleyin:

 • OneDrive iş Grup İlkesi nesneleri için , etki alanınızda yüklü emin olun.

 • Kuruluşunuzdaki herhangi bir varolan OneDrive kullanıcılar kendi dosyaları varsayılan eşitleme konuma (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>) eşitlemekte emin olun. Dosyaları başka bir konuma eşitlemeyi kullanıcılar bilinen klasörlerine OneDriveiçin yeniden yönlendirilmiş olmayacaktır.

 • Bu makaledeki yordamlar tüm etki alanı Grup İlkesi Düzenleyicisi'nde gerçekleştirilir. Bu yordamları gerçekleştirmek için etki alanı yöneticisi olmanız gerekir.

Onedrive'a bilinen klasörleri yeniden yönlendirme

Bilinen klasörleri OneDrive için yönlendirme ilk adımı eşitleme istemcisini ayarladığınızda kullanıcıların kendi OneDrive varsayılan konuma eşitleme emin olmaktır. Bir etki alanı ilkesi aracılığıyla bunu.

Kullanıcıların kendi OneDrive klasör konumunu değiştirmesini önlemek için

 1. Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Templates\OneDrivealtında etki alanı Grup İlkesi Düzenleyicisi'ndeki kullanıcıların kendi OneDrive klasörü konumunu değiştirerek Engelle'yiçift tıklatın.

 2. Etkin seçeneğini belirtin ve sonra Tamam'a tıklayın.

Sonraki adım OneDrive klasör için bir ortam değişkeni oluşturmaktır. Böylece biz % userprofile %'in altındaki klasörü konumunu içeren yeni bir ortam değişkeni oluşturmak için gereken Grup İlkesi bize bilinen klasörleri doğrudan % userprofile % altında farklı bir konuma yeniden yönlendirme çalışmaz.

Bu ortam değişkeninde öğe düzeyinde hedefleme klasörleri klasör eşitleme istemcisini tarafından oluşturuldu kadar yönlendirilmesini önlemek için kullanacağız.

OneDrive klasör için bir ortam değişkeni oluşturmak için

 1. Kullanıcı Configuration\Preferences\Windows ayarları' nın altında etki alanı Grup İlkesi Düzenleyicisi'nde ortamısağ tıklatın, Yeni'yitıklatın ve sonra Ortamı değişken' ı tıklatın.

 2. Ad kutusuna OneDriveSync yazın.

 3. Değer kutusuna %userprofile%\<SyncFolder> yazın.

  <SyncFolder> varsayılan klasörünüzü adıdır. Örneğin, OneDrive - Contoso   .

 4. Ortak sekmesinde Öğe düzeyinde hedefleme onay kutusunu seçin ve ardından Hedefleme’ye tıklayın.

 5. Hedef Düzenleyicisi’nde Yeni Öğe’ye ve sonra da Dosya Eşleştirme’ye tıklayın.

 6. Eşleştirme türü açılan listesinde Klasör var öğesini seçin.

 7. Yol kutusuna %userprofile%\<SyncFolder> (3. adımda kullandığınız yolun aynısı) yazın.

 8. Tamam’ı tıklatın.

 9. Tamam’ı tıklatın.

Artık, bilinen klasörleri yeniden yönlendirme işlemini yapılandırma aşamasına geldiniz.

Varolan içeriği otomatik olarak OneDrive klasöre Grup İlkesi tarafından geçilir yaşıyorsunuz desteklemiyoruz olduğunu unutmayın. (Aşağıdaki yordamı uyarıda bakın). Otomatik dosya geçişle bir olası veri kaybıyla durumlarda var olan dosya adları eşleşen her iki konumda dosyaların bulunduğu.

Onedrive'a belgeleri klasörleri yeniden yönlendirmek için

 1. Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler\Windows Ayarları\Klasör yeniden yönlendirmealtında etki alanı Grup İlkesi Düzenleyicisi'ndeki belgelerin sağ tıklatın ve Özellikler' i tıklatın.

 2. Ayarlar açılan listesinde Ana - Herkesin klasörünü aynı konuma yeniden yönlendir’i seçin.

 3. Hedef klasör konumu’nun altında Şu konuma yeniden yönlendir’i seçin.

 4. Kök Yolu kutusuna %OneDriveSync%\Belgeler yazın.

 5. Ayarlar sekmesinde Belgeler’in içeriğini yeni konuma taşı onay kutusunu temizleyin.

  Not: Belgeler klasörünün içeriği birleştirilen zaman OneDrive klasörle, iki konumda aynı ada sahip dosyalar varsa bu ayar etkinse bırakarak veri kaybına yol açabilir.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Biz şimdi OneDrive klasöre yeniden yönlendirmek üzere Belgeler klasörü ayarladınız. Belgeler klasörünün yönlendirilmesini izleyin sağlayarak da kolayca ilgili bilinen klasörleri - resim, müzik veya videolar - yeniden yönlendirebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız, aşağıdaki yordamı kullanın.

İlişkili klasörleri OneDrive klasöre yeniden yönlendirmek için

 1. Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler\Windows Ayarları\Klasör yeniden yönlendirmealtında etki alanı Grup İlkesi Düzenleyicisi'nde tıklatın ve - resimler, Müzikveya Videolar - yeniden yönlendirmek istediğiniz ilgili klasörü sağ tıklatın. Özellikler.

 2. Ayar açılan listesinde Belgeler klasörünü izle’yi seçin.

 3. Tamam’ı tıklatın.

Klasörü yeniden yönlendir yapılandırılmış kaydettiğinize göre kendi OneDrive eşitleme istemcisini ayarlandıktan sonra kullanıcıların bilinen klasörleri OneDrive klasörlerinde yönlendirilir. Yeniden yönlendirme işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı verilerinin OneDrive klasöre kendi yerel disk üzerindeki özgün konumundan geçirme gerekir.

Yeni kullanıcıları ve bilgisayarları olarak zamanla çevrimiçine unutmayın, kullanıcılar hala dosyaları kendi Belgeler klasörünüze önce bunlar OneDrive eşitleme istemcisini yapılandırmak ve bu dosyaları sonra sonra redirect OneDrive klasörüne taşınmasını zorunda kalmaz kaydedin gerçekleşir.

İlgili Konular

Robocopy

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×