Belgenizin okunabilirliğini sınama

Microsoft Office Outlook ve Microsoft Office Word yazım ve dilbilgisi denetimini bitirince, belgenin okunabilme düzeyi hakkında, aşağıdaki sınamalara göre okunabilirlik puanlarını içeren bilgileri görüntülemeyi seçebilirsiniz:

 • Flesch Reading Ease

 • Flesch-Kincaid Grade Level

Ne yapmak istiyorsunuz?

Okunabilirlik istatistiklerini etkinleştirme

Okunabilirlik puanlarını anlama

Dillerin okunabilirlik puanlarını nasıl etkilediğini anlama

Okunabilirlik istatistiklerini etkinleştirme

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Outlook

Word

Outlook

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın.

 2. Yazım Denetimi sekmesini tıklatın, ardından Yazım Denetimi ve Otomatik Düzeltme'yi tıklatın.

 3. Yazım'ı tıklatın.

 4. Word'de dilbilgisi düzeltmesi yapılırken'in altında Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap onay kutusunu seçin.

 5. Okunabilirlik istatistiklerini göster onay kutusunu seçin.

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, denetlemek istediğiniz bir dosyayı açın ve yazımı denetleyin. Outlook veya Word, yazım ve dilbilgisini denetlemeyi bitirince, belgenin okunabilme düzeyi ile ilgili bilgileri görüntüler.

Sayfanın Başı

Word

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi tıklatın ve sonra Word Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Yazım'ı tıklatın.

 3. Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

 4. Word'de dilbilgisi düzeltmesi yapılırken'in altında Okunabilirlik istatistiklerini göster onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Okunabilirlik puanlarını anlama

Her okunabilirlik sınaması, sözcük başına ortalama hece sayısını ve tümce başına ortalama sözcük sayısı temelinde not verir. Aşağıdaki bölümlerde, her sınamanın dosyanızın okunabilirliğine nasıl puan verdiği anlatılmaktadır.

Flesch Reading Ease sınaması

Bu sınama, metni 100 puanlık ölçekte değerlendirir. Puan ne kadar yüksekse, belgenin anlaşılması o kadar kolaydır. Standart dosyaların çoğunda, puanın 60 - 70 arasında olması arzu edilir.

Flesch Reading Ease puanının formülü:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

burada:

ASL = ortalama tümce uzunluğu (sözcük sayısı bölü tümce sayısı)

ASW = sözcük başına ortalama hece sayısı (hece sayısı bölü sözcük sayısı)

Flesch-Kincaid Grade Level sınaması

Bu sınama, metni bir ABD ilkokul öğrencisi düzeyinde değerlendirir. Örneğin 8,0 puan, sekizinci sınıf öğrencisinin belgeyi anlayabildiği anlamına gelir. Belgelerin çoğunda yaklaşık 7,0 - 8,0 puan amaçlanır.

Flesch-Kincaid Grade Level puanının formülü:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

burada:

ASL = ortalama tümce uzunluğu (sözcük sayısı bölü tümce sayısı)

ASW = sözcük başına ortalama hece sayısı (hece sayısı bölü sözcük sayısı)

Sayfanın Başı

Dillerin okunabilirlik puanlarını nasıl etkilediğini anlama

Belgede kullandığınız diller, Microsoft Office programının okunabilirlik puanlarını denetleme ve sunma şeklini etkileyebilir.

 • Word programını, diğer dillerdeki metnin yazım ve dilbilgisini denetleyecek şekilde kurarsanız ve bir belge, birden  çok dilde metin içerirse, Word, denetlenen son dildeki metin için okunabilirlik istatistikleri görüntüler. Örneğin, belgede birincisi İngilizce, ikincisi Fransızca ve üçüncüsü İngilizce olmak üzere üç paragraf varsa, Word  yalnızca İngilizce metin için okunabilirlik istatistikleri görüntüler.

 • Word, İngilizce bir belgedeki bazı Avrupa dilleri için okunabilirliği değil, yalnızca sayımlar ve ortalamalarla ilgili bilgileri görüntüler.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Outlook 2007, Word 2007, Office 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir