Belgeleri veya resimleri kenarlıklarla süsleme

Anahtar sözcükler    kenarlıklar; süsleme; çerçeveler; grafik tasarımı; sayfa kenarlıkları; resim kenarlıkları

Microsoft Office Word 2007 uygulamasında, kenarlıklar belgenizin çeşitli bölümlerine vurgu ekleyebilir veya belgenizi ilginç kılabilir. Sayfalara, metinlere, tablo ve tablo hücrelerine, grafik nesnelerine ve resimlere kenarlık ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Office Word 2007 uygulamasındaki kenarlıklar hakkında

Kenarlık ekleme

Kenarlık değiştirme

Kenarlıkları kaldırma

Office Word 2007 uygulamasındaki kenarlıklar hakkında

Belgedeki her sayfanın bir kenarına veya tüm kenarlara, bir bölümdeki sayfalara, yalnızca ilk sayfaya veya ilk sayfa dışındaki tüm sayfalara kenarlık ekleyebilirsiniz. Birçok çizgi stilinde ve renginde sayfa kenarlığı ekleyebileceğiniz gibi, çeşitli grafik kenarlıklar da ekleyebilirsiniz.

Grafik kenarlıklı sayfa

Metni kenarlıklar ekleyerek belgenin geri kalanından ayırabilirsiniz.

Text with borders and shading

Bir tabloya veya tek tek tablo hücrelerine kenarlık ekleyebilirsiniz.

Table with automatic formatting

Kenarlıkları çizim nesnelerine ve resimlere ekleyebilirsiniz. Bir nesnenin kenarlığını, satırları biçimlendirdiğiniz veya değiştirdiğiniz gibi biçimlendirebilir veya değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kenarlık ekleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Resme, tabloya veya metne kenarlık ekleme

 1. Kenarlık eklemek istediğiniz resmi, tabloyu veya metni seçin.

  Belirli bir tablonun hücrelerine kenarlık eklemek için, hücre sonu işaretleri de dahil olmak üzere hücreleri seçin.

  select cells and end-of-cell marks

  Not : Göster/Gizle paragraf işaretlerini açmak ve hücre sonu işaretlerini görüntülemek için CTRL+* tuşlarına basın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 3. Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunda Kenarlıklar sekmesini, ardından Ayarlar altındaki kenarlık seçeneklerinden birini tıklatın.

 4. Kenarlığın stilini, rengini ve genişliğini seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca belirli kenarlara kenarlık eklendiğini belirtmek için, Ayarlar'ın altında Özel'i seçin. Önizleme'nin altında, çizimin kenarlarına tıklayın veya kenarlıkları uygulamak veya kaldırmak için düğmeleri kullanın.

  • Paragraf kenarlığının metne göre kesin konumunu belirlemek için Uygulama yeri altında, önce Paragraf'a, sonra Seçenekler'e tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Kenarlığın görüneceği bir hücreyi veya tabloyu belirtmek için Uygulama yeri'nin altında istediğiniz seçeneği işaretleyin.

Sayfaya kenarlık ekleme

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

  Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunda Sayfa Kenarlığı sekmesine gidin.

 2. Ayarlar altında kenarlık seçeneklerinden birini tıklatın.

  Kenarlığın sayfanın belirli bir kenarında, örneğin yalnızca sayfanın üstünde, göründüğünü belirtmek için Ayar'ın altından Özel'i tıklatın. Önizleme'nin altından, kenarlığın görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Kenarlığın stilini, rengini ve genişliğini seçin.

  Ağaç gibi artistik bir kenarlık belirlemek için, Resim kutusundaki bir seçeneği işaretleyin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kenarlığın görüneceği belirli sayfa veya bölümü belirtmek için Uygulama yeri'nin altından istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  • Kenarlığın sayfa üzerindeki konumunu tam olarak belirtmek için Seçenekler'e tıkladıktan sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not : Belgenizi Yazdırma Düzeni görünümünde görüntülediğinizde, sayfa kenarlıkları görünür.

Çizim nesnesine kenarlık ekleme

Not :  Bir çizim nesnesine kenarlık eklemek için nesneyi çizim tuvaline yerleştirin.

 1. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'i ve sonra da Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  Word Ribbon Image

  Office Word 2007, bir çizim tuvali ekler.

 2. Çizim tuvalini sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünde Çizim Tuvalini Biçimlendir'i tıklatın.

 3. Renkler ve Çizgiler sekmesinde, Çizgi'nin altında bir renk, çizgi stili ve çizgi kalınlığı seçin.

 4. Çizim tuvaline eklemek istediğiniz herhangi bir çizim nesnesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Kenarlık değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Resmin, tablonun veya metnin kenarlıklarını değiştirme

 1. Kenarlığını değiştirmek istediğiniz metni, resmi veya tabloyu seçin.

  Belirli tablo hücrelerinin kenarlıklarını değiştirmek istiyorsanız, hücre sonu işaretleri de dahil olmak üzere hücreleri seçin.

  select cells and end-of-cell marks

  Not : Göster/Gizle paragraf işaretlerini açmak ve hücre sonu işaretlerini görüntülemek için CTRL+* tuşlarına basın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 3. Kenarlıklar sekmesine tıklayın ve istediğiniz seçeneği değiştirin.

Sayfa kenarlığını değiştirme

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

  Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunda Sayfa Kenarlığı sekmesine gidin.

 2. İstediğiniz seçenekleri değiştirin.

Not : Belgenizi Yazdırma Düzeni görünümünde görüntülediğinizde, sayfa kenarlıkları görünür.

Çizim nesnesinin kenarlığını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz kenarlıkla birlikte çizim tuvalini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Çizim Tuvalini Biçimlendir'i tıklatın.

 2. Renkler ve Çizgiler sekmesinde, Çizgi'nin altında bir renk, çizgi stili ve çizgi kalınlığını değiştirin.

Sayfanın Başı

Kenarlıkları kaldırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Resim, tablo veya metin kenarlıklarını kaldırma

 1. Kenarlığını kaldırmak istediğiniz metni, resmi veya tabloyu seçin.

  Belirli tablo hücrelerinden kenarlık kaldırmak istiyorsanız, hücre sonu işaretleri de dahil olmak üzere hücreleri seçin.

  select cells and end-of-cell marks

  Not : Göster/Gizle paragraf işaretlerini açmak ve hücre sonu işaretlerini görüntülemek için CTRL+* tuşlarına basın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 3. Kenarlıklar sekmesini tıklatın.

 4. Ayar'ın altında Yok'a tıklayın.

Sayfadan kenarlık kaldırma

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

  Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunda Sayfa Kenarlığı sekmesine gidin.

 2. Ayar'ın altında Yok'a tıklayın.

Not : Belgenin yalnızca belirli bir kenarındaki kenarlığı kaldırmak için (örneğin, üst kenarlığın dışındaki tüm kenarlıkları kaldırmak için) Önizleme'nin altındaki çizimde, kaldırmak istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Çizim nesnesinden kenarlık kaldırma

 1. Kenarlığını kaldırmak istediğiniz çizim nesnesi çevreleyen çizim tuvali seçin.

 2. Çizim tuvalini sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünde Çizim Tuvalini Biçimlendir'i tıklatın.

 3. Renkler ve Çizgiler sekmesinde, Çizgi'nin altında Renk Yok'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×