Belge teması uygulama veya özelleştirme

Belge tema uygulayarak belgeye profesyonel ve modern bir görüntü vermek için tüm bir belgeyi hızlı ve kolay bir şekilde biçimlendirebilirsiniz. Belge teması, bir tema renkleri dizisini, tema yazı tipi dizisini (başlık ve gövde metni yazı biçimi dahil) ve tema efektleri dizisini (satırlar ve dolgu efektleri dahil) içeren bir dizi biçimlendirme seçeneğidir.

Microsoft Office Word, Excel ve PowerPoint gibi programlar bazı önceden tanımlı belge temaları sağlar; bunun yanı sıra varolan belge temalarını özelleştirerek ve özel belge teması olarak kaydederek kendi temanızı oluşturabilirsiniz. Belge temaları Office programları arasında paylaşılabilir. Böylece Office belgeleriniz aynı, tek tip görünüme sahip olur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Belge teması uygulama

Belge teması özelleştirme

Belge teması kaydetme

Belge teması uygulama

Word, Excel ve PowerPoint gibi Office programlarında varsayılan olarak uygulanan belge temasını, başka bir önceden tanımlı belge temasını veya özel belge temasını seçerek değiştirebilirsiniz. Doğrudan uyguladığınız belge temaları, belgenizde kullanabileceğiniz stil etkiler.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word veya Excel'de:    Sayfa Düzeni sekmesindeki Temalar grubunda Temalar seçeneğini tıklatın.

   Word Şerit Görüntüsü veya Excel Şeridinde Temalar grubu

  • PowerPoint'te:    Tasarım sekmesindeki Temalar grubunda Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın.

   PowerPoint Şeridi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önceden tanımlı bir belge temasını uygulamak için, Yerleşik altında kullanmak istediğiniz belge temasını seçin.

  • Özel bir belge temasını uygulamak için, Özel altında kullanmak istediğiniz belge temasını seçin.

   Not   Özel seçeneği, yalnızca bir veya daha fazla özel belge teması oluşturduğunuzda kullanılabilir. Özel belge teması oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Belge teması özelleştirme.

 3. Kullanmak istediğiniz belge teması listede yoksa, bilgisayar veya bir ağ konumunda bulmak için Tema Ara seçeneğini tıklatın.

 4. Office Online'da diğer belge temalarını aratmak için, Office Online'ı Ara seçeneğini tıklatın.

İpucu   PowerPoint'te, bir belge temasını tüm slaytlara, seçili slaytlara veya asıl slayta uygulayabilirsiniz. Belge temasını sağ tıklatıp ardından istediğiniz seçeneği tıklatın.

Sayfanın Başı

Belge teması özelleştirme

Belge temasını özelleştirmek için; kullanılan renkleri, yazı tiplerini, satır ve dolgu efektlerini değiştirerek başlayabilirsiniz. Bu tema öğelerinden birinde veya birkaçında yapılan değişiklikler hemen etkin belgede uygulamış olduğunuz stilleri etkiler. Bu değişiklikleri yeni belgelere uygulamak için, özel belge teması olarak kaydedebilirsiniz.

Tema renklerini özelleştirme

Tema renkleri dört tane metin ve arka plan rengini, altı tane vurgu rengini ve iki köprü rengini içerir. Tema Renkleri düğmesindeki Düğme resmi renkler geçerli metin ve arka plan renklerini temsil eder. Tema Renkleri düğmesini tıklatmanızdan sonra Tema Renkleri adının yanında gördüğünüz renk dizisi söz konusu temaya ait vurgu ve köprü renklerini temsil eder. Kendi tema renkleri dizinizi oluşturmak amacıyla bu renklerde herhangi bir değişiklik yaptığınızda, Tema Renkleri düğmesinde ve Tema Renkleri adının yanındaki renkler de buna göre değişir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word veya Excel'de:    Sayfa Düzeni sekmesindeki Temalar grubunda Tema Renkleri seçeneğini tıklatın.

   Word Şerit Görüntüsü veya Excel Şeridinde Temalar grubu

  • PowerPoint'te:    Tasarım sekmesindeki Temalar grubunda Tema Renkleri seçeneğini tıklatın.

   PowerPoint Şeridi

 2. Yeni Oluştur seçeneğini tıklatın.

 3. Tema renkleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz tema rengi öğesinin düğmesini tıklatın.

 4. Tema Renkleri seçeneği altında kullanmak istediğiniz renkleri seçin.

  İpucu   Örnek'in altında, yaptığınız değişikliklerin etkisini görebilirsiniz. Seçtiğiniz renklerin belge içinde uyguladığınız stilleri nasıl etkileyeceğini görmek için Önizleme'yi tıklatın.

 5. Değiştirmek istediğiniz tüm tema rengi öğeleri için adım 3 ve adım 4'ü tekrarlayın.

 6. Ad kutusuna yeni tema rengi için uygun bir ad yazın.

 7. Kaydet öğesini tıklatın.

  İpucu   Tüm tema rengi öğelerini başlangıçtaki tema renklerine döndürmek için, Kaydetten önce Sıfırla'yı tıklatın.

Tema yazı tiplerini özelleştirme

Tema yazı tipleri bir başlık yazı tipini ve gövde metni yazı tipini içerir. Tema Yazı Tipleri düğmesini Düğme resmi tıklattığınızda Tema Yazı Tipleri adının altında tema yazı tipleri için kullanılan başlık yazı tipini ve gövde metni yazı tipini görebilirsiniz. Kendinize ait yazı tipi dizisini oluşturmak için bu yazı tiplerinin her ikisini de değiştirebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word veya Excel'de:    Sayfa Düzeni sekmesindeki Temalar grubunda Yazı Tipi Renkleri seçeneğini tıklatın.

   Word Şerit Görüntüsü veya Excel Şeridinde Temalar grubu

  • PowerPoint'te:    Tasarım sekmesindeki Temalar grubunda Tema Yazı Tipleri seçeneğini tıklatın.

   PowerPoint Şeridi

 2. Yeni Tema Yazı Tipleri Oluştur seçeneğini tıklatın.

 3. Başlık Yazı Tipi'nde ve Gövde yazı tipi kutularında kullanmak istediğiniz yazı tiplerini seçin.

  İpucu   Örnek seçtiğiniz yazı tipleriyle güncelleştirilir.

 4. Ad kutusuna yeni tema yazı tipleri için uygun bir ad yazın.

 5. Kaydet öğesini tıklatın.

Tema efektleri dizisi seçme

Tema efektleri satır ve dolgu efektlerine ait dizilerdir. Tema Efektleri düğmesini Düğme resmi tıklattığınızda Tema Efektleri adıyla birlikte görüntülenen ve grafikte her tema efekti dizisi için kullanılan satırları ve doldu efektlerini görebilirsiniz. Kendinize ait bir tema efektleri dizisi oluşturamamanıza rağmen, belge temanızda kullanmak istediğiniz bir diziyi seçebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word veya Excel'de:    Sayfa Düzeni sekmesindeki Temalar grubunda Tema Efektleri seçeneğini tıklatın.

   Word Şerit Görüntüsü veya Excel Şeridinde Temalar grubu

  • PowerPoint'te:    Tasarım sekmesindeki Temalar grubunda Tema Efektleri seçeneğini tıklatın.

   PowerPoint Şeridi

  • Kullanmak istediğiniz efekti seçin.

Sayfanın Başı

Belge teması kaydetme

Belge temasının renk, yazı tipi veya satır ve dolgu efektlerine yazılan değişiklikler, diğer belgelere uygulayabileceğiniz özel belge teması olarak kaydedilebilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word veya Excel'de:    Sayfa Düzeni sekmesindeki Temalar grubunda Temalar seçeneğini tıklatın.

   Word Şerit Görüntüsü veya Excel Şeridinde Temalar grubu

  • PowerPoint'te:    Tasarım sekmesindeki Temalar grubunda Diğer seçeneğini Düğme resmi tıklatın.

   PowerPoint Şeridi

 2. Geçerli Temayı Kaydet öğesini tıklatın.

 3. Dosya Adı kutusunda tema için uygun bir ad yazın.

  Not   Özel bir belge teması Belge Temaları klasörüne kaydedildi ve otomatik olarak özel temalar listesine eklendi.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Outlook 2007, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir